Nagy Károly - MME blogja https://madarszamlalok.mme.hu/hu/blogs/nagy-karoly-mme hu EuroBirdwatch21 - MAP kihívás október első hétvégéjén https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/eurobirdwatch21-map-kihivas-oktober-elso-hetvegejen <p><strong>Most is, ahogy &eacute;vek &oacute;ta, okt&oacute;ber első h&eacute;tv&eacute;g&eacute;j&eacute;n az&nbsp;<a href="https://www.mme.hu/europai-madarmegfigyelo-napok-2021-oktober-2-3" target="_blank">Eur&oacute;pai Mad&aacute;rmegfigyelő Napok</a>&nbsp;tartj&aacute;k izgalomban a megfigyelőket szerte a kontinensen.<br /> Ez&uacute;ttal a MAP adatgyűjtőket egy kih&iacute;v&aacute;ssal is meg&ouml;rvendeztetj&uuml;k.&nbsp;</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Feurobirdwatch21-map-kihivas-oktober-elso-hetvegejen&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=EuroBirdwatch21%20-%20MAP%20kih%C3%ADv%C3%A1s%20okt%C3%B3ber%20els%C5%91%20h%C3%A9tv%C3%A9g%C3%A9j%C3%A9n&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Feurobirdwatch21-map-kihivas-oktober-elso-hetvegejen" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Feurobirdwatch21-map-kihivas-oktober-elso-hetvegejen&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/eurobirdwatch21-map-kihivas-oktober-elso-hetvegejen" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/eurobirdwatch21-map-kihivas-oktober-elso-hetvegejen" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/eurobirdwatch21-map-kihivas-oktober-elso-hetvegejen#comments 2021 ajándéksorsolás baseball sapka bögre EuroBirdwatch21 Európai Madármegfigyelő Napok felhívás MAP MAP adatbázis MAP kihívás nyeremények október póló teljes fajlista Mon, 27 Sep 2021 19:52:48 +0000 Nagy Károly - MME 343 at https://madarszamlalok.mme.hu Turdustruck - 10 teljesítő, 10 nyertes https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/turdustruck-10-teljesito-10-nyertes <p>Augusztus 29-&eacute;n v&eacute;get &eacute;rt a ny&aacute;ri MAP kih&iacute;v&aacute;sunk, de az eredm&eacute;nyekről eddig m&eacute;g nem adtunk h&iacute;rt. <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/turdustruck-a-nyari-map-kihivas" target="_blank">Ez&uacute;ttal 18-an kapcsol&oacute;dtak be a kih&iacute;v&aacute;sba, amihez a Turdus applik&aacute;ci&oacute;t kellett haszn&aacute;lni.</a>&nbsp;K&ouml;z&uuml;l&uuml;k 14-en t&ouml;lt&ouml;ttek fel megfelelő adatokat, s 10-en teljes&iacute;tett&eacute;k a szab&aacute;lyoknak megfelelően legal&aacute;bb az 1. szintet (h&aacute;rman a 2. szintet is). Mivel a ki&iacute;r&aacute;s szerint az 1-3. szintet el&eacute;rők k&ouml;z&ouml;tt 15 aj&aacute;nd&eacute;k p&oacute;l&oacute;t sorsoltunk volna ki, ez&eacute;rt a 10 teljes&iacute;tőnek sorsolni sem kellett, mindannyian v&aacute;laszthatnak egy-egy p&oacute;l&oacute;t.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fturdustruck-10-teljesito-10-nyertes&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Turdustruck%20-%2010%20teljes%C3%ADt%C5%91%2C%2010%20nyertes&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fturdustruck-10-teljesito-10-nyertes" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fturdustruck-10-teljesito-10-nyertes&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/turdustruck-10-teljesito-10-nyertes" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/turdustruck-10-teljesito-10-nyertes" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/turdustruck-10-teljesito-10-nyertes#comments 2021 AC/DC ajándéksorsolás Android augusztus felmérés július június költési időszak MAP MAP adatbázis MAP kihívás mobil alkalmazás nyeremények póló Turdus Tue, 21 Sep 2021 19:01:28 +0000 Nagy Károly - MME 342 at https://madarszamlalok.mme.hu Elérhető a frissített Turdus app. (1.4.1 verzió) a Google Play-en! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elerheto-a-frissitett-turdus-app-141-verzio-a-google-play-en <p>&Uacute;jdons&aacute;gok az 1.4.1 verzi&oacute;ban:</p> <ul> <li> Szerkeszthető lett bej&aacute;r&aacute;s ut&aacute;n, hogy mely 500 x 500 m-es szegmenseket j&aacute;rtad be az UTM-en bel&uuml;l.</li> <li> Le lehet t&ouml;lteni a bej&aacute;rt &uacute;tvonalat GPX form&aacute;tumban.</li> <li> Alkalmi megfigyel&eacute;sn&eacute;l alap&eacute;rtelmezetten kikapcsolt &aacute;llapotban van a folyamatos nyomk&ouml;vet&eacute;s.</li> <li> Az &uacute;jonnan let&ouml;ltőknek nem a teljes k&eacute;pernyős megjelen&iacute;t&eacute;s lesz az alap&eacute;rtelmezett.</li> </ul> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Felerheto-a-frissitett-turdus-app-141-verzio-a-google-play-en&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=El%C3%A9rhet%C5%91%20a%20friss%C3%ADtett%20Turdus%20app.%20%281.4.1%20verzi%C3%B3%29%20a%20Google%20Play-en%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Felerheto-a-frissitett-turdus-app-141-verzio-a-google-play-en" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Felerheto-a-frissitett-turdus-app-141-verzio-a-google-play-en&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elerheto-a-frissitett-turdus-app-141-verzio-a-google-play-en" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elerheto-a-frissitett-turdus-app-141-verzio-a-google-play-en" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elerheto-a-frissitett-turdus-app-141-verzio-a-google-play-en#comments Android fejlesztés Google Play MAP MAP adatbázis mobil alkalmazás teljes fajlista tracklog Turdus Wed, 14 Jul 2021 20:41:29 +0000 Nagy Károly - MME 341 at https://madarszamlalok.mme.hu Turdustruck - a nyári MAP kihívás https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/turdustruck-a-nyari-map-kihivas <p><strong>Itt a ny&aacute;r, s vele egy&uuml;tt meg&eacute;rkezett az &uacute;jabb <a href="https://map.mme.hu/challenges/showlist" target="_blank">MAP kih&iacute;v&aacute;s</a>. Kicsit m&aacute;r lesz, mint a kor&aacute;bbiak, hiszen ez&uacute;ttal az alig 10 napja el&eacute;rhető mobil alkalmaz&aacute;sunk - <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.mme.turdus" target="_blank">a Turdus</a> - k&ouml;r&eacute; szerveződ&ouml;tt.</strong></p> <p><em><strong>Az app. első nyilv&aacute;nos verzi&oacute;ja a <a href="https://map.mme.hu" target="_blank">MAP</a> adatgyűjt&eacute;st szolg&aacute;lja, de a k&eacute;sőbbiekben az <a href="https://mmm.mme.hu" target="_blank">MMM</a> &eacute;s m&aacute;s programjaink felm&eacute;r&eacute;seit is t&aacute;mogatni fogja.</strong></em></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fturdustruck-a-nyari-map-kihivas&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Turdustruck%20-%20a%20ny%C3%A1ri%20MAP%20kih%C3%ADv%C3%A1s&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fturdustruck-a-nyari-map-kihivas" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fturdustruck-a-nyari-map-kihivas&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/turdustruck-a-nyari-map-kihivas" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/turdustruck-a-nyari-map-kihivas" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/turdustruck-a-nyari-map-kihivas#comments 2021 AC/DC ajándéksorsolás Android augusztus felhívás felmérés július június költési időszak MAP MAP adatbázis MAP kihívás MMM mobil alkalmazás nyeremények póló teljes fajlista tracklog Turdus Tue, 15 Jun 2021 16:29:10 +0000 Nagy Károly - MME 340 at https://madarszamlalok.mme.hu 29 teljesítő a májusi MAP kihíváson (100+ tavasz 2021) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/29-teljesito-a-majusi-map-kihivason-100-tavasz-2021 <p><strong>Tegnap magunk m&ouml;g&ouml;tt hagytuk a m&aacute;just &eacute;s befejeződ&ouml;tt a <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/100-tavasz-2021-majusi-map-kihivas" target="_blank">100+ tavasz 2021</a> c&iacute;mmel ind&iacute;tott MAP kih&iacute;v&aacute;sunk is. Ez&uacute;ttal <a href="https://map.mme.hu/challenges/challenge/9" target="_blank">36 megfigyelő nevezett, s 29-en teljes&iacute;tett&eacute;k legal&aacute;bb az 1. szintet</a>, s k&ouml;z&ouml;tt&uuml;k sorsoltam ki a ki&iacute;r&aacute;sban is eml&iacute;tett 3*5 aj&aacute;nd&eacute;kot.</strong></p> <p><strong>Minden r&eacute;sztvevőnek k&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k a m&aacute;jusi adatgyűjt&eacute;st, a nyerteseknek pedig ez&uacute;ton is gratul&aacute;lok!</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F29-teljesito-a-majusi-map-kihivason-100-tavasz-2021&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=29%20teljes%C3%ADt%C5%91%20a%20m%C3%A1jusi%20MAP%20kih%C3%ADv%C3%A1son%20%28100%2B%20tavasz%202021%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F29-teljesito-a-majusi-map-kihivason-100-tavasz-2021" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F29-teljesito-a-majusi-map-kihivason-100-tavasz-2021&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/29-teljesito-a-majusi-map-kihivason-100-tavasz-2021" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/29-teljesito-a-majusi-map-kihivason-100-tavasz-2021" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/29-teljesito-a-majusi-map-kihivason-100-tavasz-2021#comments 2021 ajándéksorsolás eredmények grafikon kapucnis pulóver költési időszak május MAP MAP adatbázis MAP kihívás nyeremények póló söröskorsó tavasz teljes fajlista térkép Tue, 01 Jun 2021 19:32:11 +0000 Nagy Károly - MME 339 at https://madarszamlalok.mme.hu 100+ tavasz 2021 - májusi MAP kihívás https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/100-tavasz-2021-majusi-map-kihivas <p><strong>M&aacute;jusban &uacute;jabb kih&iacute;v&aacute;sban vehetnek r&eacute;szt az &eacute;rdeklődő <a href="https://map.mme.hu" target="_blank">MAP</a> megfigyelők. Ez m&aacute;r a harmadik az idei &eacute;vben, s rem&eacute;lj&uuml;k, hogy sokan bekapcsol&oacute;dtok! </strong></p> <p><strong>C&eacute;l: Tartsuk 100 f&ouml;l&ouml;tt a hetente teljes fajlist&aacute;val &eacute;rintett UTM n&eacute;gyzetek sz&aacute;m&aacute;t!</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F100-tavasz-2021-majusi-map-kihivas&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=100%2B%20tavasz%202021%20-%20m%C3%A1jusi%20MAP%20kih%C3%ADv%C3%A1s&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F100-tavasz-2021-majusi-map-kihivas" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F100-tavasz-2021-majusi-map-kihivas&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/100-tavasz-2021-majusi-map-kihivas" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/100-tavasz-2021-majusi-map-kihivas" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/100-tavasz-2021-majusi-map-kihivas#comments 2021 ajándéksorsolás felhívás felmérés grafikon kapucnis pulóver költési időszak május MAP MAP adatbázis MAP kihívás MMM nyeremények póló söröskorsó tavasz teljes fajlista térkép Wed, 28 Apr 2021 15:38:10 +0000 Nagy Károly - MME 337 at https://madarszamlalok.mme.hu Számolj baglyokat! - újabb sikeres MAP kihívás https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-baglyokat-ujabb-sikeres-map-kihivas <p><strong>M&eacute;g csak febru&aacute;r eleje, de m&aacute;r <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-kihivas-szamolj-baglyokat" target="_blank">a m&aacute;sodik kih&iacute;v&aacute;s</a> is sikeresen lezajlott. A MAP felm&eacute;rői megsz&aacute;ml&aacute;lt&aacute;k a baglyokat, a <a href="https://www.mme.hu/erdei-fulesbagoly-telelohelyek-felmerese-december-marcius" target="_blank">lakoss&aacute;g pedig az erdei f&uuml;lesbaglyokat</a>. Ut&oacute;bbi adatainak feldolgoz&aacute;sa m&eacute;g zajlik, de<a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-baglyokat-ujabb-sikeres-map-kihivas#szamolj-baglyokat-eredmenyek"> a MAP kih&iacute;v&aacute;s eredm&eacute;nyeiről</a> m&aacute;r itt a gyors &ouml;sszefoglal&oacute;. Term&eacute;szetesen a nyerem&eacute;ny p&oacute;l&oacute;k kisorsol&aacute;sa is megt&ouml;rt&eacute;nt.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszamolj-baglyokat-ujabb-sikeres-map-kihivas&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Sz%C3%A1molj%20baglyokat%21%20-%20%C3%BAjabb%20sikeres%20MAP%20kih%C3%ADv%C3%A1s&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszamolj-baglyokat-ujabb-sikeres-map-kihivas" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszamolj-baglyokat-ujabb-sikeres-map-kihivas&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-baglyokat-ujabb-sikeres-map-kihivas" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-baglyokat-ujabb-sikeres-map-kihivas" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-baglyokat-ujabb-sikeres-map-kihivas#comments 2021 ajándéksorsolás bagoly erdei fülesbagoly felhívás felmérés gyöngybagoly január kuvik macskabagoly MAP MAP adatbázis MAP kihívás MME RVSz Monitoring Központ nyeremények országos póló réti fülesbagoly telelési időszak teljes fajlista uhu uráli bagoly Tue, 02 Feb 2021 07:57:45 +0000 Nagy Károly - MME 332 at https://madarszamlalok.mme.hu MAP kihívás - Számolj baglyokat! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-kihivas-szamolj-baglyokat <p><strong>A sikeres <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/18-teli-sasszinkron-sikeres-map-kihivas" target="_blank">sasszinkron kih&iacute;v&aacute;s ut&aacute;n</a> itt az &uacute;jabb, ez&uacute;ttal a baglyokra f&oacute;kusz&aacute;lva.</strong> Biztosan sokan v&aacute;rj&aacute;tok m&aacute;r a szok&aacute;sos <strong><a href="https://www.mme.hu/erdei-fulesbagoly-telelohelyek-felmerese-december-marcius" target="_blank">erdei f&uuml;lesbagoly szinkron sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;st</a></strong>, ami az id&eacute;n <strong>janu&aacute;r 29. - febru&aacute;r 1.</strong> k&ouml;z&ouml;tt lesz. Ezeken a napokon sok sz&aacute;z &ouml;nk&eacute;ntes keresi fel az &aacute;ltal&aacute;ban m&aacute;r j&oacute;l ismert telelő helyeket, s pr&oacute;b&aacute;lj&aacute;k megsz&aacute;ml&aacute;lni a nappaloz&oacute; f&aacute;kon &uuml;cs&ouml;rgő <a href="https://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-asiotu" target="_blank">erdei f&uuml;lesbaglyokat</a>.<br /> <strong>A MAP adatk&ouml;zlői, ha kedv&uuml;k van csatlakozni, r&eacute;szt vehetnek ebben a baglyos kih&iacute;v&aacute;sban, &iacute;gy ők majd nem csak a f&uuml;lesbaglyokat sz&aacute;ml&aacute;lj&aacute;k.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-kihivas-szamolj-baglyokat&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MAP%20kih%C3%ADv%C3%A1s%20-%20Sz%C3%A1molj%20baglyokat%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-kihivas-szamolj-baglyokat" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-kihivas-szamolj-baglyokat&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-kihivas-szamolj-baglyokat" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-kihivas-szamolj-baglyokat" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-kihivas-szamolj-baglyokat#comments 2021 ajándéksorsolás bagoly erdei fülesbagoly felhívás felmérés gyöngybagoly január kuvik macskabagoly MAP MAP adatbázis MAP kihívás MME RVSz Monitoring Központ nyeremények országos póló réti fülesbagoly telelési időszak uhu uráli bagoly Mon, 25 Jan 2021 15:13:03 +0000 Nagy Károly - MME 331 at https://madarszamlalok.mme.hu 18. Téli Sasszinkron - sikeres MAP kihívás https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/18-teli-sasszinkron-sikeres-map-kihivas <p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/18-teli-sasszinkron-map-kihivassal" target="_blank">Mivel az idei sasszinkron egyben MAP kih&iacute;v&aacute;s is volt</a>, ez&eacute;rt egy gyors &ouml;sszefogal&oacute;t m&eacute;g meleg&eacute;ben* k&ouml;zz&eacute;teszek a <a href="https://map.mme.hu" target="_blank">MAP adatb&aacute;zisba</a> felt&ouml;lt&ouml;tt adatok alapj&aacute;n. Term&eacute;szetesen ez most m&eacute;g nem a teljes k&eacute;pet mutatja, hiszen sokan m&eacute;g Excel t&aacute;bl&aacute;kban k&uuml;ldik az adatokat, amelyeknek be&eacute;rkez&eacute;se &eacute;s feldolgoz&aacute;sa miatt egy-k&eacute;t hetet v&aacute;rni kell a v&eacute;gső &ouml;sszegz&eacute;sre**.</p> <p>Viszont &ouml;r&ouml;mteli, hogy tal&aacute;n a kih&iacute;v&aacute;snak vagy a korszellemnek k&ouml;sz&ouml;nhetően most minden kor&aacute;bbin&aacute;l t&ouml;bben a MAP-ba t&ouml;lt&ouml;tt&eacute;k fel adataikat.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F18-teli-sasszinkron-sikeres-map-kihivas&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=18.%20T%C3%A9li%20Sasszinkron%20-%20sikeres%20MAP%20kih%C3%ADv%C3%A1s&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F18-teli-sasszinkron-sikeres-map-kihivas" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F18-teli-sasszinkron-sikeres-map-kihivas&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/18-teli-sasszinkron-sikeres-map-kihivas" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/18-teli-sasszinkron-sikeres-map-kihivas" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/18-teli-sasszinkron-sikeres-map-kihivas#comments 2021 ajándéksorsolás Áttekintő térkép beszámoló Fajok összesítő térképei felmérés január MAP MAP adatbázis MAP kihívás MME RVSz Monitoring Központ nyeremények országos összefoglaló parlagi sas póló ragadozómadár rétisas sas sas-szinkron telelési időszak térképek Thu, 21 Jan 2021 04:16:36 +0000 Nagy Károly - MME 330 at https://madarszamlalok.mme.hu 18. Téli Sasszinkron - MAP kihívással! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/18-teli-sasszinkron-map-kihivassal <p><strong>A Magyar Mad&aacute;rtani &eacute;s Term&eacute;szetv&eacute;delmi Egyes&uuml;let (MME) a nemzetipark-igazgat&oacute;s&aacute;gokkal &eacute;s m&aacute;s civil szervezetekkel egy&uuml;ttműk&ouml;dve imm&aacute;ron 18. alkalommal szervezi meg az Orsz&aacute;gos Sasszinkront, a haz&aacute;nkban telelő ragadoz&oacute;madarak &eacute;ves sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;s&aacute;t&nbsp;2021. janu&aacute;r 15-17. k&ouml;z&ouml;tt.</strong></p> <p><strong><em>Ez&uacute;ttal k&uuml;l&ouml;n kih&iacute;v&aacute;sban is r&eacute;szt vehetnek mindazok, akik haszn&aacute;lj&aacute;k a MAP adatb&aacute;zist.</em></strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F18-teli-sasszinkron-map-kihivassal&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=18.%20T%C3%A9li%20Sasszinkron%20-%20MAP%20kih%C3%ADv%C3%A1ssal%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F18-teli-sasszinkron-map-kihivassal" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F18-teli-sasszinkron-map-kihivassal&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/18-teli-sasszinkron-map-kihivassal" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/18-teli-sasszinkron-map-kihivassal" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/18-teli-sasszinkron-map-kihivassal#comments 2021 ajándéksorsolás felhívás felmérés január MAP MAP adatbázis MAP kihívás MME RVSz Monitoring Központ Nemzeti Park Igazgatóságok nyeremények országos parlagi sas póló ragadozómadár rétisas sas sas-szinkron telelési időszak Thu, 07 Jan 2021 15:43:32 +0000 Nagy Károly - MME 329 at https://madarszamlalok.mme.hu 2020 összegzése a MAP áttekintő térképén https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/2020-osszegzese-a-map-attekinto-terkepen <p>2020 egy k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen eml&eacute;kezetes &eacute;v marad a COVID-19 miatt, ami sokaknak meghat&aacute;rozta, hogy mit &eacute;s mikor tudott vagy nem tudott megval&oacute;s&iacute;tani a terveiből. Ebben a bejegyz&eacute;sben az <a href="https://map.mme.hu/maps/map1" target="_blank">MME MAP adatb&aacute;zis&aacute;nak [&Ouml;sszes&iacute;tő t&eacute;rk&eacute;pein]</a> mutatom be, hogyan sz&iacute;nesedett a t&eacute;rk&eacute;p h&eacute;tről h&eacute;tre, ahogy egyre t&ouml;bb mad&aacute;rfajt figyeltek meg az &ouml;nk&eacute;ntesek az egyes n&eacute;gyzetekben (ezen a t&eacute;rk&eacute;pen 10*10 km-es felbont&aacute;sban).&nbsp;</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F2020-osszegzese-a-map-attekinto-terkepen&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=2020%20%C3%B6sszegz%C3%A9se%20a%20MAP%20%C3%A1ttekint%C5%91%20t%C3%A9rk%C3%A9p%C3%A9n&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F2020-osszegzese-a-map-attekinto-terkepen" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F2020-osszegzese-a-map-attekinto-terkepen&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/2020-osszegzese-a-map-attekinto-terkepen" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/2020-osszegzese-a-map-attekinto-terkepen" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/2020-osszegzese-a-map-attekinto-terkepen#comments 2020 Áttekintő térkép COVID-19 GIF MAP MAP adatbázis összefoglaló videó YouTube Sat, 02 Jan 2021 16:44:55 +0000 Nagy Károly - MME 328 at https://madarszamlalok.mme.hu Hórukk! 2020 / eredmények és nyertesek https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/horukk-2020-eredmenyek-es-nyertesek <p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/horukk-2020-map-kihivas" target="_blank">Ennek a kih&iacute;v&aacute;snak</a> egyik nem titkolt c&eacute;lja volt, hogy 2020-ban el&eacute;rje az 57 ezret a teljes fajlist&aacute;s adatsorok sz&aacute;ml&aacute;l&oacute;ja (az adatb&aacute;zis fejl&eacute;c&eacute;ben). Ezt bőven teljes&iacute;tett&uuml;k, hiszem&nbsp;58380-on &aacute;llt a sz&aacute;ml&aacute;l&oacute;, amikor &aacute;tl&eacute;pt&uuml;nk 2021-be. A kih&iacute;v&aacute;s k&eacute;t h&oacute;napj&aacute;ban 1508 teljes fajlista ker&uuml;lt az adatb&aacute;zisba (persze egy r&eacute;sz&uuml;k r&eacute;gebbi időszakb&oacute;l), azaz hetente &aacute;tlagosan 173.</p> <p>32 r&eacute;sztvevővel ez volt az eddigi legn&eacute;pszerűbb kih&iacute;v&aacute;s, s 26 megfigyelő &eacute;rt el legal&aacute;bb 10 pontot, amivel beker&uuml;lhetett az aj&aacute;nd&eacute;kok sorsol&aacute;s&aacute;ba.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fhorukk-2020-eredmenyek-es-nyertesek&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=H%C3%B3rukk%21%202020%20%2F%20eredm%C3%A9nyek%20%C3%A9s%20nyertesek&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fhorukk-2020-eredmenyek-es-nyertesek" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fhorukk-2020-eredmenyek-es-nyertesek&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/horukk-2020-eredmenyek-es-nyertesek" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/horukk-2020-eredmenyek-es-nyertesek" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/horukk-2020-eredmenyek-es-nyertesek#comments 2020 ajándék ajándéksorsolás bögre COVID-19 december eredmények grafikon kapucnis pulóver kulacs MAP MAP adatbázis MAP kihívás november nyeremények ősz póló tél teljes fajlista térkép Fri, 01 Jan 2021 14:40:59 +0000 Nagy Károly - MME 327 at https://madarszamlalok.mme.hu Karácsonyi kihívás 2020 / eredmények és nyertesek https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/karacsonyi-kihivas-2020-eredmenyek-es-nyertesek <p><strong>Sikerrel lezajlott a <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/karacsonyi-kihivas-2020" target="_blank">kar&aacute;csonyi kih&iacute;v&aacute;s</a>, minden r&eacute;sztvevő teljes&iacute;tette, s megvannak a nyertesek is.&nbsp;</strong><strong>K&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k a r&eacute;szv&eacute;telt!</strong></p> <p><em>Vajon hat&aacute;ssal vannak-e a MAP adatb&aacute;zisba felt&ouml;lt&ouml;tt teljes fajlist&aacute;k sz&aacute;m&aacute;ra az időnk&eacute;nt meghirdetett kih&iacute;v&aacute;sok? Vagy ezek csak a j&aacute;t&eacute;kos kedvű mad&aacute;rmegfigyelőink sz&oacute;rakoztat&aacute;s&aacute;t szolg&aacute;lj&aacute;k? Ha az ut&oacute;bbi lenne, az sem lenne baj, de a mostani kih&iacute;v&aacute;s p&eacute;ld&aacute;j&aacute;n r&ouml;viden bemutatom, hogy hirtelen megugranak a sz&aacute;mok, ha n&eacute;gy napig pontgyűjt&eacute;s zajlik.</em></p> <p><u><em>Figyelem! A cikket, a nyerem&eacute;nyekkel kapcsolatos r&eacute;szn&eacute;l, friss&iacute;tettem 2020.12.29. 15:50-kor.</em></u></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkaracsonyi-kihivas-2020-eredmenyek-es-nyertesek&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Kar%C3%A1csonyi%20kih%C3%ADv%C3%A1s%202020%20%2F%20eredm%C3%A9nyek%20%C3%A9s%20nyertesek&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkaracsonyi-kihivas-2020-eredmenyek-es-nyertesek" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkaracsonyi-kihivas-2020-eredmenyek-es-nyertesek&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/karacsonyi-kihivas-2020-eredmenyek-es-nyertesek" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/karacsonyi-kihivas-2020-eredmenyek-es-nyertesek" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/karacsonyi-kihivas-2020-eredmenyek-es-nyertesek#comments 2020 ajándék ajándéksorsolás COVID-19 eredmények grafikon karácsony MAP MAP adatbázis MAP kihívás nyeremények póló tél telelési időszak teljes fajlista térkép Tue, 29 Dec 2020 14:50:00 +0000 Nagy Károly - MME 326 at https://madarszamlalok.mme.hu Ahol a madár(számláló) se jár https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ahol-a-madarszamlalo-se-jar <p><strong>Tal&aacute;n m&aacute;r benned is felmer&uuml;lt a k&eacute;rd&eacute;s, hogy a <a href="https://map.mme.hu/" target="_blank">MAP adatb&aacute;zis</a> fejl&eacute;c&eacute;ben l&aacute;that&oacute; h&aacute;rom sz&aacute;ml&aacute;l&oacute; k&ouml;z&uuml;l a legals&oacute; meddig n&ouml;vekedhet m&eacute;g?</strong> A m&aacute;sik kettőnek (teljes fajlist&aacute;k sz&aacute;ma &eacute;s&nbsp;&ouml;sszes adatrekord) ugyanis nincsenek korl&aacute;tai, az &eacute;vek sor&aacute;n egyre nagyobbak lesznek, de az <strong>&eacute;rintett UTM n&eacute;gyzetek</strong> sz&aacute;ma egyszer el&eacute;ri a maximum&aacute;t.&nbsp;Jelenleg 13098 2,5*2,5 km-es n&eacute;gyzetből vannak felt&ouml;l&ouml;tt adataink, ami a lehets&eacute;ges 15438 n&eacute;gyzet 85%-a. Ez a sz&aacute;m, nem meglepően, egyre lassabbab n&ouml;vekszik, hiszen az orsz&aacute;g minden egyes apr&oacute; szeglet&eacute;ben m&eacute;gsem j&aacute;rhatnak mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&oacute;k. <strong>Hol vannak ezek a n&eacute;gyzetek, ahol m&eacute;g a&nbsp;mad&aacute;r(sz&aacute;ml&aacute;l&oacute;) se j&aacute;r?</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fahol-a-madarszamlalo-se-jar&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Ahol%20a%20mad%C3%A1r%28sz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%B3%29%20se%20j%C3%A1r&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fahol-a-madarszamlalo-se-jar" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fahol-a-madarszamlalo-se-jar&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ahol-a-madarszamlalo-se-jar" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ahol-a-madarszamlalo-se-jar" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ahol-a-madarszamlalo-se-jar#comments 10*10 km 2.5*2.5 km alkalmi megfigyelés Áttekintő térkép MAP MAP adatbázis számláló teljes fajlista UTM Thu, 24 Dec 2020 09:15:51 +0000 Nagy Károly - MME 325 at https://madarszamlalok.mme.hu Karácsonyi kihívás 2020 https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/karacsonyi-kihivas-2020 <p><strong>Az &eacute;v v&eacute;g&eacute;ig&nbsp;tart m&eacute;g a <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/horukk-2020-map-kihivas" target="_blank">H&oacute;rukk! 2020</a> kih&iacute;v&aacute;s*, s nem tervezt&uuml;k, hogy az id&eacute;n m&eacute;g legyen m&aacute;sik, de azt&aacute;n m&aacute;sk&eacute;nt alakult**. Teh&aacute;t lesz egy r&ouml;vid kar&aacute;csonyi kih&iacute;v&aacute;s, december 24-27. k&ouml;z&ouml;tt. &Iacute;gy aff&eacute;le kar&aacute;csonyi aj&aacute;nd&eacute;kk&eacute;nt azok is r&eacute;szt vehetnek egy idei MAP kih&iacute;v&aacute;sban***,&nbsp;</strong><strong>akik esetleg lemaradtak az előzőekről. Boldog Kar&aacute;csonyt!</strong></p> <p><a href="https://map.mme.hu/challenges/challenge/6" target="_blank"><strong>K&ouml;zvetlen link a kih&iacute;v&aacute;s oldal&aacute;hoz &gt;&gt;</strong></a></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkaracsonyi-kihivas-2020&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Kar%C3%A1csonyi%20kih%C3%ADv%C3%A1s%202020&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkaracsonyi-kihivas-2020" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkaracsonyi-kihivas-2020&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/karacsonyi-kihivas-2020" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/karacsonyi-kihivas-2020" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/karacsonyi-kihivas-2020#comments 2020 ajándék ajándéksorsolás COVID-19 karácsony MAP MAP adatbázis MAP kihívás nyeremények póló tél telelési időszak teljes fajlista Fri, 18 Dec 2020 07:41:25 +0000 Nagy Károly - MME 323 at https://madarszamlalok.mme.hu