madarszamlalok.mme.hu - Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/104/0 hu Infografika - Adatbázisaink regisztrált felhasználói https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/infografika-adatbazisaink-regisztralt-felhasznaloi <p>M&aacute;r t&ouml;bb mint 10 &eacute;ve, hogy elindult a felhaszn&aacute;l&oacute;i regisztr&aacute;ci&oacute; honlapjainkon &eacute;s online adatb&aacute;zisainkban. Elősz&ouml;r csak a Monitoring K&ouml;zpont honlapj&aacute;n voltak regisztr&aacute;ci&oacute;hoz k&ouml;t&ouml;tt tartalmaink (let&ouml;lthető adatlapok, terepnapl&oacute;k, KMZ &aacute;llom&aacute;nyok), majd 2005-től - a <a href="http://www.golya.mme.hu/index.php?p=db">G&oacute;lyaf&eacute;szek adatb&aacute;zis</a> elk&eacute;sz&uuml;lt&eacute;vel - m&aacute;r a felm&eacute;r&eacute;sek &eacute;s megfigyel&eacute;sek adatait is, regisztr&aacute;ci&oacute; &eacute;s bel&eacute;p&eacute;s ut&aacute;n t&ouml;lthett&eacute;tek fel. Idők&ouml;zben sorra fejlesztett&uuml;k monitoring programjaink &uacute;jabb adatb&aacute;zisait (<a href="http://oduadatbazis.mme.hu/odutelepek/showlist" target="_blank">OD&Uacute;</a>, <a href="http://fecskefigyeloadatbazis.mme.hu/oldalak/kezdolap" target="_blank">FGyF</a>, <a href="http://vizimadaradatbazis.mme.hu/" target="_blank">V&iacute;zimad&aacute;r</a>, <a href="http://mmm.mme.hu/" target="_blank">MMM</a>, <a href="http://rtm.mme.hu/" target="_blank">RTM</a>, <a href="http://map.mme.hu/" target="_blank">MAP</a> stb.), s akik az elm&uacute;lt &eacute;vekben az egyikbe regisztr&aacute;ltak, azok tudj&aacute;k, hogy ugyanazokkal a felhaszn&aacute;l&oacute;i adatokkal (felhaszn&aacute;l&oacute;i n&eacute;v + jelsz&oacute;) b&aacute;rmelyik m&aacute;sikba be tudnak l&eacute;pni.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Finfografika-adatbazisaink-regisztralt-felhasznaloi&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Infografika%20-%20Adatb%C3%A1zisaink%20regisztr%C3%A1lt%20felhaszn%C3%A1l%C3%B3i&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Finfografika-adatbazisaink-regisztralt-felhasznaloi" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Finfografika-adatbazisaink-regisztralt-felhasznaloi&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/infografika-adatbazisaink-regisztralt-felhasznaloi" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/infografika-adatbazisaink-regisztralt-felhasznaloi" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/infografika-adatbazisaink-regisztralt-felhasznaloi#comments adatbázis Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis felhasználók felmérők Gólyafészek adatbázis grafikon infografika MAP MME MMM MMM adatbázis Monitoring Központ ODÚ adatbázis online adatbázis RTM RTM adatbázis statisztikai térkép szövegfelhő Vízimadár adatbázis VVM Wed, 15 Oct 2014 17:41:38 +0000 Nagy Károly - MME 149 at https://madarszamlalok.mme.hu Mi? Hol? Mennyi? - Megjelent a Madártávlat őszi száma! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mi-hol-mennyi-megjelent-a-madartavlat-oszi-szama <p>N&eacute;h&aacute;ny hete megjelent a <a href="http://www.mme.hu/madartavlat_magazin" target="_blank">Mad&aacute;rt&aacute;vlat</a> őszi sz&aacute;ma, amely az&oacute;ta minden bizonnyal eljutott minden tagt&aacute;rsunkhoz. Az <a href="http://mme.hu" target="_blank">MME</a> mad&aacute;rtani &eacute;s term&eacute;szetv&eacute;delmi foly&oacute;irat&aacute;nak ebben a sz&aacute;m&aacute;ban is, ahogy ez &eacute;vben mindegyikben, az Egyes&uuml;let 40 &eacute;ves tev&eacute;kenys&eacute;ge ker&uuml;lt előt&eacute;rbe. Van benne egy cikk&nbsp;<strong>Mi? Hol? Mennyi? </strong>c&iacute;mmel, melyben n&eacute;gy oldalban &iacute;rok arr&oacute;l, hogyan v&aacute;ltoztak a mad&aacute;r&aacute;llom&aacute;nyok &eacute;s a mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&oacute;k 40 &eacute;v alatt.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmi-hol-mennyi-megjelent-a-madartavlat-oszi-szama&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Mi%3F%20Hol%3F%20Mennyi%3F%20-%20Megjelent%20a%20Mad%C3%A1rt%C3%A1vlat%20%C5%91szi%20sz%C3%A1ma%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmi-hol-mennyi-megjelent-a-madartavlat-oszi-szama" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmi-hol-mennyi-megjelent-a-madartavlat-oszi-szama&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mi-hol-mennyi-megjelent-a-madartavlat-oszi-szama" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mi-hol-mennyi-megjelent-a-madartavlat-oszi-szama" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mi-hol-mennyi-megjelent-a-madartavlat-oszi-szama#comments cikkek Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis folyóirat Gólyafészek adatbázis madárszámlálás madárszámláló Madártávlat MAP MME MMM monitoring Monitoring Központ ősz RTM VVM Mon, 29 Sep 2014 22:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 147 at https://madarszamlalok.mme.hu MAP - Csöndes júliusi keresgélés https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-csondes-juliusi-keresgeles <p>A mad&aacute;r&eacute;nektől hangos m&aacute;jus &eacute;s j&uacute;nius első fele ut&aacute;n egyre halkabbak lettek az erdők, mezők &eacute;s a v&iacute;zpartok is. J&uacute;liusra m&aacute;r a t&aacute;voli Afrik&aacute;b&oacute;l &eacute;rkező f&eacute;szkelőink is a k&ouml;lt&eacute;s&uuml;k v&eacute;g&eacute;n&eacute;l tartanak. Persze a kor&aacute;n f&eacute;szkel&eacute;sbe kezdett itthon telelők vagy a mediterr&aacute;n r&eacute;gi&oacute;b&oacute;l haza&eacute;rkezők sok esetben m&aacute;r a m&aacute;sodik k&ouml;lt&eacute;sen is t&uacute;l vannak, s egyesek harmadszorra is belekezdenek, sőt n&eacute;h&aacute;ny hossz&uacute;t&aacute;v&uacute; vonul&oacute; is m&aacute;sodik k&ouml;lt&eacute;s&eacute;vel foglalkozik m&aacute;r (pl. a f&uuml;sti fecsk&eacute;k). Ahogy haladunk a ny&aacute;r k&ouml;zep&eacute;ből a v&eacute;ge fel&eacute;, egyre kev&eacute;sb&eacute; mad&aacute;r&eacute;nektől zajos a term&eacute;szet, sokfel&eacute; ink&aacute;bb a kirep&uuml;lt fiatalok zsibonganak.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-csondes-juliusi-keresgeles&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MAP%20-%20Cs%C3%B6ndes%20j%C3%BAliusi%20keresg%C3%A9l%C3%A9s&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-csondes-juliusi-keresgeles" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-csondes-juliusi-keresgeles&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-csondes-juliusi-keresgeles" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-csondes-juliusi-keresgeles" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-csondes-juliusi-keresgeles#comments 2014 Bujtosi-tavak C3 C5 C7 CT58 Duna EU31 EU51 Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis Fehér-szik fészkelési valószínűség fotók FV kódok Gólyafészek adatbázis hantmadár Horány július keresés költési időszak Madáratlasz Program MAP másodköltés nyár Nyíregyháza Oenanthe oenanthe Tiszavasvári vasút vízimadarak Sun, 13 Jul 2014 19:55:29 +0000 Nagy Károly - MME 140 at https://madarszamlalok.mme.hu Gyakornokok képzése éles bevetés előtt https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/gyakornokok-kepzese-eles-bevetes-elott <p><strong>Az elm&uacute;lt napokban 10 &uacute;j gyakornok kezdte meg 6 hetes munk&aacute;j&aacute;t az MME Monitoring K&ouml;zpontban. A Ny&iacute;regyh&aacute;zi Főiskola &eacute;s a Debreceni Egyetem hallgat&oacute;i (k&ouml;rnyezettan, biol&oacute;gia &eacute;s term&eacute;szetv&eacute;delmi m&eacute;rn&ouml;k szakosok) sz&aacute;mos terepi felm&eacute;r&eacute;sben is r&eacute;szt vesznek majd a k&ouml;vetkező hetekben.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fgyakornokok-kepzese-eles-bevetes-elott&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Gyakornokok%20k%C3%A9pz%C3%A9se%20%C3%A9les%20bevet%C3%A9s%20el%C5%91tt&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fgyakornokok-kepzese-eles-bevetes-elott" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fgyakornokok-kepzese-eles-bevetes-elott&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/gyakornokok-kepzese-eles-bevetes-elott" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/gyakornokok-kepzese-eles-bevetes-elott" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/gyakornokok-kepzese-eles-bevetes-elott#comments 2014 adatfeldolgozás archív adatok Debreceni Egyetem Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis fészekfelmérés Gólyafészek adatbázis gyakornokok irodai munka képzés MME MME MKCs Monitoring Központ nyár Nyíregyházi Főiskola terepmunka Vízimadár adatbázis Wed, 02 Jul 2014 14:15:04 +0000 Nagy Károly - MME 139 at https://madarszamlalok.mme.hu Két új menüpont az adatbázisokban / Hírek és Adatbázisok https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ket-uj-menupont-az-adatbazisokban-hirek-es-adatbazisok <p>Itt a <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/">Mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&oacute;k honlapon</a> renszeresen k&ouml;zz&eacute;tessz&uuml;k az adatb&aacute;zisainkban v&eacute;gzett kisebb-nagyobb fejleszt&eacute;sekről sz&oacute;l&oacute; h&iacute;reket. Ez&uacute;ttal k&eacute;t kisebb, de hasznos &uacute;j&iacute;t&aacute;st v&eacute;gezt&uuml;nk el. L&eacute;nyeg&eacute;ben k&eacute;t &uacute;j men&uuml;pont ker&uuml;lt be az &ouml;sszes CakePHP keretrendszer alatt fejlesztett adatb&aacute;zisunkba*. Mindkettő <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-adatbazis-v20-megujult-kulsovel-es-uj-funkciokkal">a tavaly augusztusban m&aacute;r meg&iacute;rt</a> egys&eacute;ges&iacute;t&eacute;si t&ouml;rekv&eacute;seinket hivatott szolg&aacute;lni. Akkor a kin&eacute;zetet &uacute;j&iacute;tottuk meg, most pedig k&eacute;t haszos funkci&oacute;t &eacute;p&iacute;tett&uuml;nk be mindegyikbe.&nbsp;</p> <p>A <strong>H&iacute;rek</strong> men&uuml;pont &eacute;s oldala n&eacute;h&aacute;ny hete deb&uuml;t&aacute;lt <a href="http://map.mme.hu/news/" target="_blank">a MAP adatb&aacute;zisban</a>, s most m&aacute;r a t&ouml;bbiben is el&eacute;rhető. L&eacute;nyeg&eacute;ben annyit tesz, hogy az adott program t&eacute;m&aacute;j&aacute;ba v&aacute;g&oacute; h&iacute;reinket gyűjti &ouml;ssze egy oldalon.</p> <p>A m&aacute;sik funkci&oacute;t egyszerre ind&iacute;tottuk el mindenhol, s a men&uuml;pont praktikus m&oacute;don az <strong>Adatb&aacute;zisok</strong> nevet kapta. Erre kattintva az almen&uuml;ben megjelennek az el&eacute;rhető adatb&aacute;zisaink, &iacute;gy a j&ouml;vőben nem kell majd az URL c&iacute;meket keresg&eacute;lni, ha az egyikről a m&aacute;sikra szeretn&eacute;tek &aacute;tmenni.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fket-uj-menupont-az-adatbazisokban-hirek-es-adatbazisok&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=K%C3%A9t%20%C3%BAj%20men%C3%BCpont%20az%20adatb%C3%A1zisokban%20%2F%20H%C3%ADrek%20%C3%A9s%20Adatb%C3%A1zisok&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fket-uj-menupont-az-adatbazisokban-hirek-es-adatbazisok" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fket-uj-menupont-az-adatbazisokban-hirek-es-adatbazisok&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ket-uj-menupont-az-adatbazisokban-hirek-es-adatbazisok" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ket-uj-menupont-az-adatbazisokban-hirek-es-adatbazisok" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ket-uj-menupont-az-adatbazisokban-hirek-es-adatbazisok#comments adatbázis CakePHP Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis fejlesztés Gólyafészek adatbázis HUSK MAP MAP adatbázis MMM MMM adatbázis ODÚ adatbázis RTM RTM adatbázis Vízimadár adatbázis VVM Thu, 08 May 2014 20:29:03 +0000 Nagy Károly - MME 125 at https://madarszamlalok.mme.hu Éljen május elseje! ;-) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/eljen-majus-elseje <p><a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/A_munka_%C3%BCnnepe" target="_blank">A munka &uuml;nnepe</a> a madar&aacute;szoknak j&oacute; alkalom arra is*, hogy elv&eacute;gezz&eacute;k az &eacute;ppen aktu&aacute;lis felm&eacute;r&eacute;seket. K&uuml;l&ouml;n&ouml;sen szeretj&uuml;k az olyan m&aacute;jus elsej&eacute;ket, melyeknek k&ouml;sz&ouml;nhetően 4 napos hossz&uacute; h&eacute;tv&eacute;g&eacute;nk van.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Feljen-majus-elseje&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=%C3%89ljen%20m%C3%A1jus%20elseje%21%20%3B-%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Feljen-majus-elseje" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Feljen-majus-elseje&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/eljen-majus-elseje" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/eljen-majus-elseje" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/eljen-majus-elseje#comments Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis fecskék fehér gólya felmérés Gólyafészek adatbázis gyurgyalag május MAP MAP adatbázis MME Helyi Csoportok MMM MMM adatbázis odú ODÚ adatbázis önkéntes munka sarlósfecske tavasz terepi program Thu, 01 May 2014 07:25:25 +0000 Nagy Károly - MME 120 at https://madarszamlalok.mme.hu Számolj fecskefészket és gyülekező csapatokat! ::: Keresd a madarat! / 2. küldetés https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes <p>Hamarosan v&eacute;get &eacute;r a k&ouml;lt&eacute;si időszak a hossz&uacute; t&aacute;v&uacute; vonul&oacute; mad&aacute;rfajokn&aacute;l is, s lassan m&aacute;r a nagy &uacute;tra k&eacute;sz&uuml;lődnek. A g&oacute;lyafi&oacute;k&aacute;k v&eacute;gleg elhagyj&aacute;k f&eacute;szkeiket, ahov&aacute; első kirep&uuml;l&eacute;s&uuml;k ut&aacute;n m&eacute;g hetekig visszat&eacute;rtek. A fecsk&eacute;k t&ouml;bbs&eacute;ge t&uacute;l van m&aacute;r a m&aacute;sodk&ouml;lt&eacute;sen vagy &eacute;ppen a napokban fognak kirep&uuml;lni a m&aacute;sodik f&eacute;szekaljak. Persze a k&eacute;sőbb kezdők ak&aacute;r augusztus v&eacute;g&eacute;ig is etethetik fi&oacute;k&aacute;ikat, a kor&aacute;n &eacute;rkezők pedig belekezdhettek esetleg egy harmadik k&ouml;lt&eacute;sbe is (ami ritk&aacute;n sikeres).</p> <p><strong>A m&aacute;sodik k&uuml;ldet&eacute;s t&eacute;m&aacute;ja mi is lehetne, &iacute;gy a k&ouml;lt&eacute;si időszak v&eacute;ge &eacute;s a hossz&uacute; vonul&aacute;sra val&oacute; k&eacute;sz&uuml;lőd&eacute;s idej&eacute;n, mint egy &uacute;jabb fecsk&eacute;s feladat. Augusztus &eacute;s szeptember h&oacute;napokban is lehet m&eacute;g fecskef&eacute;szkeket sz&aacute;ml&aacute;lni (hiszen azok ott maradnak), s megfigyelni a gy&uuml;lekező csapatokat.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Sz%C3%A1molj%20fecskef%C3%A9szket%20%C3%A9s%20gy%C3%BClekez%C5%91%20csapatokat%21%20%3A%3A%3A%20Keresd%20a%20madarat%21%20%2F%202.%20k%C3%BCldet%C3%A9s&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes#comments 2013 augusztus Facebook Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis fecskék fészekfelmérés fészkelés füsti fecske gyülekezés játék Keresd a madarat! küldetés madárszámlálás molnárfecske partifecske szeptember videó vonulás YouTube Sun, 11 Aug 2013 22:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 84 at https://madarszamlalok.mme.hu Találj ritka gólyafészkeket és molnárfecske telepeket! ::: Keresd a madarat! / 1. találós https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/talalj-ritka-golyafeszkeket-es-molnarfecske-telepeket-keresd-a-madarat-1-talalos <p><strong>Az <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hol-vannak-meg-sarlosfecskek-keresd-a-madarat-1-kuldetes" target="_blank">első k&uuml;ldet&eacute;s</a> ut&aacute;n itt a <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/keresd-a-madarat-bevezeto" target="_blank">Keresd a madarat!</a>* első <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/keresd-a-madarat-talalos" target="_blank">tal&aacute;l&oacute;s</a> feladata. Ez&uacute;ttal is terepre kell menned, ha nem is egy &aacute;rt&eacute;ri sz&uacute;nyogosba, de az&eacute;rt most is fel kell &aacute;llnod a sz&aacute;m&iacute;t&oacute;g&eacute;p elől. Feh&eacute;r g&oacute;ly&aacute;k &eacute;s fecsk&eacute;k lesznek a főszereplők, s nem is ak&aacute;rmilyenek, hanem a nagy &aacute;tlagt&oacute;l k&uuml;l&ouml;nb&ouml;zőek.</strong></p> <p><em>Mi&eacute;rt is k&uuml;l&ouml;nb&ouml;zőek az &aacute;tlagost&oacute;l? Ez is kider&uuml;l a tov&aacute;bbi r&eacute;szletekből.</em></p> <p></p><div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ftalalj-ritka-golyafeszkeket-es-molnarfecske-telepeket-keresd-a-madarat-1-talalos&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Tal%C3%A1lj%20ritka%20g%C3%B3lyaf%C3%A9szkeket%20%C3%A9s%20moln%C3%A1rfecske%20telepeket%21%20%3A%3A%3A%20Keresd%20a%20madarat%21%20%2F%201.%20tal%C3%A1l%C3%B3s&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ftalalj-ritka-golyafeszkeket-es-molnarfecske-telepeket-keresd-a-madarat-1-talalos" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ftalalj-ritka-golyafeszkeket-es-molnarfecske-telepeket-keresd-a-madarat-1-talalos&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/talalj-ritka-golyafeszkeket-es-molnarfecske-telepeket-keresd-a-madarat-1-talalos" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/talalj-ritka-golyafeszkeket-es-molnarfecske-telepeket-keresd-a-madarat-1-talalos" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/talalj-ritka-golyafeszkeket-es-molnarfecske-telepeket-keresd-a-madarat-1-talalos#comments 2013 augusztus Facebook Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis fecskék fehér gólya Gólyafészek adatbázis játék július Keresd a madarat! madárszámlálás molnárfecske találós videó YouTube Sat, 27 Jul 2013 17:53:43 +0000 Nagy Károly - MME 83 at https://madarszamlalok.mme.hu Hol vannak még sarlósfecskék? ::: Keresd a madarat! / 1. küldetés https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hol-vannak-meg-sarlosfecskek-keresd-a-madarat-1-kuldetes <p>A v&aacute;lasz k&eacute;t szempontb&oacute;l is &eacute;rdekelhet benn&uuml;nket. Egyr&eacute;szt mostan&aacute;ban rep&uuml;ltek ki az idei f&eacute;szekaljak, s a fiatal sarl&oacute;sfecsk&eacute;k &eacute;s sz&uuml;leik is hamarosan elhagyj&aacute;k a f&eacute;szkelőhelyek k&ouml;rny&eacute;k&eacute;t (t&ouml;bb helyen el is hagyt&aacute;k m&aacute;r), &iacute;gy egy gyors sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;ssal k&eacute;pet kaphatunk, hogy jelenleg hol vannak m&eacute;g jelen a sarl&oacute;sfecsk&eacute;k. M&aacute;sr&eacute;szt, sajnos &aacute;ltal&aacute;ban is kev&eacute;s inform&aacute;ci&oacute;nk van arr&oacute;l, hogy hol &eacute;s mennyi fordul elő ebből a mad&aacute;rfajb&oacute;l haz&aacute;nkban. Persze tudjuk, hogy fők&eacute;nt v&aacute;rosaink magas &eacute;p&uuml;letekkel rendelkező r&eacute;szein f&eacute;szkelnek a leggyakrabban, de csak kev&eacute;s helyről vannak konkr&eacute;t adataink.</p> <p><strong>A feladat teh&aacute;t az, hogy a k&ouml;vetkező napokban a lehető legt&ouml;bb potenci&aacute;lis &bdquo;sarl&oacute;sfecsk&eacute;s&rdquo; helyen v&eacute;gezz&uuml;nk megfigyel&eacute;seket, s az adatok ker&uuml;ljenek fel a <a href="http://fecskefigyeloadatbazis.mme.hu/megfigyelesek/showlist" target="_blank">Fecske &eacute;s gyurgyalagfigyelő adatb&aacute;zisba</a>*. Egy&uacute;ttal ez lesz a <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/keresd-a-madarat-bevezeto">Keresd a madarat!</a>** c&iacute;mű projekt&uuml;nk 1. <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/keresd-a-madarat-kuldetesek">k&uuml;ldet&eacute;se</a>!</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fhol-vannak-meg-sarlosfecskek-keresd-a-madarat-1-kuldetes&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Hol%20vannak%20m%C3%A9g%20sarl%C3%B3sfecsk%C3%A9k%3F%20%3A%3A%3A%20Keresd%20a%20madarat%21%20%2F%201.%20k%C3%BCldet%C3%A9s&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fhol-vannak-meg-sarlosfecskek-keresd-a-madarat-1-kuldetes" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fhol-vannak-meg-sarlosfecskek-keresd-a-madarat-1-kuldetes&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hol-vannak-meg-sarlosfecskek-keresd-a-madarat-1-kuldetes" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hol-vannak-meg-sarlosfecskek-keresd-a-madarat-1-kuldetes" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hol-vannak-meg-sarlosfecskek-keresd-a-madarat-1-kuldetes#comments 2013 adatbázis augusztus Facebook Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis játék július Keresd a madarat! küldetés madárszámlálás RTM sarlósfecske Mon, 22 Jul 2013 15:29:41 +0000 Nagy Károly - MME 82 at https://madarszamlalok.mme.hu A világ madárszámláló szemüvegen át https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/a-vilag-madarszamlalo-szemuvegen-at <p>Nem &uacute;jabb k&uuml;ty&uuml;kről &iacute;rok, ahogy tettem azt a <a href="http://www.mme.hu/magunkrol/madartavlat-magazin/madartavlat-archivum.html" target="_blank">Mad&aacute;rt&aacute;vlat</a> 2012. &eacute;vi sz&aacute;maiban megjelent cikksorozatban (Modern eszk&ouml;z&ouml;k a mad&aacute;rmonitoring szolg&aacute;lat&aacute;ban I &ndash; III.*). Most ink&aacute;bb arra, az elsőre tal&aacute;n furcs&aacute;nak tűnő jelens&eacute;gre szeretn&eacute;m felh&iacute;vni a figyelmet, ami egy&eacute;bk&eacute;nt mindenkit &bdquo;vesz&eacute;lyeztet&rdquo;, ha b&aacute;rmilyen speci&aacute;lis t&eacute;m&aacute;val foglalkozik. A mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&aacute;s is ilyen, s ha az ember hosszabb ideje foglalkozik vele, akkor k&ouml;nnyen felfedezheti mag&aacute;n a jellegzetes t&uuml;neteket, azaz, hogy mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&oacute; szem&uuml;vegen &aacute;t n&eacute;zi a vil&aacute;got. Amikor m&aacute;r a mindennapokban is &eacute;szrevehető, hogy minden madarat megsz&aacute;ml&aacute;ln&aacute;l. Nem olyankor, amikor eleve felm&eacute;r&eacute;sek miatt vagy terepen, s mondjuk <a href="http://mmm.mme.hu/" target="_blank">MMM</a>, <a href="http://rtm.mme.hu/" target="_blank">RTM</a> vagy <a href="http://vizimadaradatbazis.mme.hu/" target="_blank">v&iacute;zimad&aacute;r sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;st</a> v&eacute;gzel, hanem amikor s&eacute;t&aacute;lsz az utc&aacute;n, s egy &eacute;p&uuml;leten megl&aacute;tsz n&eacute;h&aacute;ny moln&aacute;rfecske f&eacute;szket vagy egy v&aacute;rosi t&oacute;ban r&eacute;c&eacute;ket, v&ouml;csk&ouml;ket, sir&aacute;lyokat l&aacute;tsz, s m&aacute;r jegyezn&eacute;d is fel a f&eacute;szkeket, p&aacute;rokat, fajokat, egyedsz&aacute;mokat, korokat &eacute;s ivarokat.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fa-vilag-madarszamlalo-szemuvegen-at&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=A%20vil%C3%A1g%20mad%C3%A1rsz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%B3%20szem%C3%BCvegen%20%C3%A1t&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fa-vilag-madarszamlalo-szemuvegen-at" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fa-vilag-madarszamlalo-szemuvegen-at&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/a-vilag-madarszamlalo-szemuvegen-at" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/a-vilag-madarszamlalo-szemuvegen-at" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/a-vilag-madarszamlalo-szemuvegen-at#comments Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis fecskék fehér gólya Gólyafészek adatbázis Google Street View Index madárszámlálás madárszámláló madárszámláló szemüveg Madártávlat molnárfecske videó Sat, 06 Jul 2013 22:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 80 at https://madarszamlalok.mme.hu Fecskefigyelő v2.0 – Megújult a Fecskefigyelő adatbázis! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fecskefigyelo-v2-megujult-a-fecskefigyelo-adatbazis <p><strong>M&aacute;r nev&eacute;ben sem a r&eacute;gi a 2010-ben ind&iacute;tott adatb&aacute;zisunk, hiszen ez &eacute;v tavasz&aacute;t&oacute;l <a href="http://fecskefigyeloadatbazis.mme.hu/" target="_blank">FECSKE- &Eacute;S GYURGYALAGFIGYELŐ adatb&aacute;zis</a> n&eacute;ven sz&oacute;l&iacute;tjuk. A fejleszt&eacute;sek &eacute;rintett&eacute;k a k&uuml;lsőt &eacute;s a belsőt is. &Aacute;tl&aacute;that&oacute;bb men&uuml;, letisztult diz&aacute;jn, meg&uacute;j&iacute;tott t&eacute;rk&eacute;pek &eacute;s gyorsabb műk&ouml;d&eacute;s jellemzi a meg&uacute;jult adatb&aacute;zist.</strong></p> <p></p><div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffecskefigyelo-v2-megujult-a-fecskefigyelo-adatbazis&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Fecskefigyel%C5%91%20v2.0%20%E2%80%93%20Meg%C3%BAjult%20a%20Fecskefigyel%C5%91%20adatb%C3%A1zis%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffecskefigyelo-v2-megujult-a-fecskefigyelo-adatbazis" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffecskefigyelo-v2-megujult-a-fecskefigyelo-adatbazis&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fecskefigyelo-v2-megujult-a-fecskefigyelo-adatbazis" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fecskefigyelo-v2-megujult-a-fecskefigyelo-adatbazis" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fecskefigyelo-v2-megujult-a-fecskefigyelo-adatbazis#comments adatbázis CakePHP dizájn Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis Fecskefigyelő adatbázis fecskék fejlesztés füsti fecske Google Maps gyurgyalag molnárfecske partifecske programozás sarlósfecske tesztelés Thu, 09 May 2013 15:50:25 +0000 Nagy Károly - MME 64 at https://madarszamlalok.mme.hu A gyurgyalag a 2013 év madara https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/a-gyurgyalag-a-2013-ev-madara <p><strong>A gyurgyalag haz&aacute;nk mad&aacute;rfaun&aacute;j&aacute;nak egyik legsz&iacute;npomp&aacute;sabb madara. A faj nem csak tr&oacute;pusi sz&iacute;neivel kapcsol&oacute;dik a melegebb &eacute;ghajlathoz, hanem hossz&uacute; t&aacute;v&uacute; vonul&oacute;k&eacute;nt a telet Afrik&aacute;ban t&ouml;lti, k&ouml;lteni csak a legmelegebb h&oacute;napokra j&ouml;n hozz&aacute;nk. M&aacute;jusban &eacute;rkezik &eacute;s szeptember v&eacute;g&eacute;re m&aacute;r el is hagyja a K&aacute;rp&aacute;t-medenc&eacute;t. M&eacute;h&eacute;szmad&aacute;rnak is h&iacute;vj&aacute;k, mivel darazsak, lepk&eacute;k &eacute;s egy&eacute;b rep&uuml;lő rovarok mellett m&eacute;heket is fogyaszt. A h&aacute;zi m&eacute;h ugyanakkor csak kis r&eacute;sz&eacute;t k&eacute;pezi a t&aacute;pl&aacute;l&eacute;k&aacute;nak, melyet legink&aacute;bb csak hűv&ouml;s időben fogyaszt.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fa-gyurgyalag-a-2013-ev-madara&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=A%20gyurgyalag%20a%202013%20%C3%A9v%20madara&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fa-gyurgyalag-a-2013-ev-madara" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fa-gyurgyalag-a-2013-ev-madara&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/a-gyurgyalag-a-2013-ev-madara" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/a-gyurgyalag-a-2013-ev-madara" target="_blank">tovább</a></p> 2013 év madara Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis gyurgyalag Mon, 31 Dec 2012 23:00:00 +0000 MME 25 at https://madarszamlalok.mme.hu Jelentés a fecskék helyzetéről (2010) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/jelentes-fecskek-helyzeterol-2010 <p><strong>Az elm&uacute;lt &eacute;vekhez hasonl&oacute;an tov&aacute;bbra is cs&ouml;kkenő trendet mutat a fecsk&eacute;k hazai f&eacute;szkelő &aacute;llom&aacute;nya, ami a kedvezőtlen m&aacute;jus-j&uacute;niusi időj&aacute;r&aacute;s miatt sajnos előre l&aacute;that&oacute; volt.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fjelentes-fecskek-helyzeterol-2010&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Jelent%C3%A9s%20a%20fecsk%C3%A9k%20helyzet%C3%A9r%C5%91l%20%282010%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fjelentes-fecskek-helyzeterol-2010" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fjelentes-fecskek-helyzeterol-2010&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/jelentes-fecskek-helyzeterol-2010" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/jelentes-fecskek-helyzeterol-2010" target="_blank">tovább</a></p> beszámoló Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis fecskék Sat, 21 May 2011 22:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 6 at https://madarszamlalok.mme.hu