madarszamlalok.mme.hu - tesztelés https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/107/0 hu EBBA2 - Beszámoló a harmadik kísérleti adatszolgáltatásról https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-beszamolo-a-harmadik-kiserleti-adatszolgaltatasrol <p><strong>2014 &oacute;ta dolgozunk a&nbsp;<a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a>&nbsp;keret&eacute;ben azon, hogy elk&eacute;sz&uuml;lj&ouml;n majd haz&aacute;nk első Mad&aacute;ratlasza, amelynek ind&iacute;t&oacute;rug&oacute;ja az <a href="http://www.ebba2.info/" target="_blank">EBBA2</a>* program volt. Term&eacute;szetesen a kezdetektől folyamatos kapcsolatban vagyunk az eur&oacute;pai program koordin&aacute;toraival, aminek fontos r&eacute;sze, hogy m&aacute;r a felm&eacute;r&eacute;sek időszak&aacute;ban tesztelik az adatszolg&aacute;ltat&aacute;s rendszer&eacute;t. Időnk&eacute;nt n&eacute;h&aacute;ny faj adatait minden r&eacute;sztvevő orsz&aacute;gt&oacute;l elk&eacute;rik, abban a form&aacute;ban, amelyben majd az adatgyűjt&eacute;s v&eacute;g&eacute;n minden f&eacute;szkelő faj adatait meg kell k&uuml;ldeni.</strong></p> <p><strong>A harmadik ilyen k&iacute;s&eacute;rleti adatszolg&aacute;ltat&aacute;sr&oacute;l sz&aacute;molok be az al&aacute;bbiakban,&nbsp;</strong><strong>Sergi Herrando nektek sz&oacute;l&oacute; &uuml;zenet&eacute;vel egy&uuml;tt.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Febba2-beszamolo-a-harmadik-kiserleti-adatszolgaltatasrol&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=EBBA2%20-%20Besz%C3%A1mol%C3%B3%20a%20harmadik%20k%C3%ADs%C3%A9rleti%20adatszolg%C3%A1ltat%C3%A1sr%C3%B3l&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Febba2-beszamolo-a-harmadik-kiserleti-adatszolgaltatasrol" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Febba2-beszamolo-a-harmadik-kiserleti-adatszolgaltatasrol&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-beszamolo-a-harmadik-kiserleti-adatszolgaltatasrol" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-beszamolo-a-harmadik-kiserleti-adatszolgaltatasrol" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-beszamolo-a-harmadik-kiserleti-adatszolgaltatasrol#comments adatfeldolgozás adatszolgáltatás beszámoló EBBA2 EBCC Európa Madáratlasz Program Magyarország madarai MAP MAP adatbázis térképek tesztelés Fri, 03 Feb 2017 14:43:17 +0000 Nagy Károly - MME 240 at https://madarszamlalok.mme.hu MAP adatbázis - Megfigyelési adatok feltöltése (tesztelés, 2015.01.25.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-adatbazis-megfigyelesi-adatok-feltoltese-teszteles-20150125 <p>A megfigyel&eacute;si adatok felt&ouml;lt&eacute;s&eacute;re szolg&aacute;l&oacute; űrlap fejleszt&eacute;se jelenleg is zajlik, de az elk&eacute;sz&uuml;lt funkci&oacute;kat m&aacute;r tesztelj&uuml;k. Erről t&ouml;lt&ouml;ttem fel ezt a 2 perc 38 m&aacute;sodperces r&ouml;vid vide&oacute;t.</p> <p>A <a href="http://map.mme.hu/" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a> keret&eacute;ben v&eacute;gzett megfigyel&eacute;sek adatainak felt&ouml;lt&eacute;s&eacute;n k&iacute;v&uuml;l, minden mad&aacute;rmegfigyel&eacute;si adatot fel lehet majd t&ouml;lteni a <a href="http://map.mme.hu/" target="_blank">MAP adatb&aacute;zis&aacute;ba</a>.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-adatbazis-megfigyelesi-adatok-feltoltese-teszteles-20150125&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MAP%20adatb%C3%A1zis%20-%20Megfigyel%C3%A9si%20adatok%20felt%C3%B6lt%C3%A9se%20%28tesztel%C3%A9s%2C%202015.01.25.%29%20&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-adatbazis-megfigyelesi-adatok-feltoltese-teszteles-20150125" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-adatbazis-megfigyelesi-adatok-feltoltese-teszteles-20150125&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-adatbazis-megfigyelesi-adatok-feltoltese-teszteles-20150125" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-adatbazis-megfigyelesi-adatok-feltoltese-teszteles-20150125" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-adatbazis-megfigyelesi-adatok-feltoltese-teszteles-20150125#comments adatbázis adatfeltöltés fejlesztés Madáratlasz Program madármegfigyelés MAP MAP adatbázis tesztelés videó YouTube Sun, 25 Jan 2015 13:00:13 +0000 Nagy Károly - MME 159 at https://madarszamlalok.mme.hu MMM adatbázis v2.0 – Megújult külsővel és új funkciókkal! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-adatbazis-v20-megujult-kulsovel-es-uj-funkciokkal <p><strong>Online el&eacute;rhető adatb&aacute;zisaink ez &eacute;v elej&eacute;n elkezdett &aacute;talak&iacute;t&aacute;saival el&eacute;rkezt&uuml;nk az <a href="http://mmm.mme.hu/" target="_blank">MMM adatb&aacute;zishoz</a>, s a mai napon a tesztel&eacute;sek is befejeződtek, &iacute;gy m&aacute;r &eacute;lesben is haszn&aacute;lhat&oacute; az &uacute;j verzi&oacute;.</strong></p> <p>Az &uacute;j funkci&oacute;k k&ouml;z&uuml;l a megfigyel&eacute;si pontokr&oacute;l k&eacute;sz&iacute;tett fot&oacute;k felt&ouml;lt&eacute;se az, amivel kor&aacute;bban nem tal&aacute;lkozhattak felm&eacute;rőink. Erről &iacute;rtam m&aacute;jusban, ebben a bejegyz&eacute;sben: <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fotozzunk-az-mmm-pontjainkrol-eszak-kelet-del-nyugat" target="_blank">Fot&oacute;zzunk az MMM pontjainkr&oacute;l! &ndash; &Eacute;szak-Kelet-D&eacute;l-Nyugat &gt;&gt;</a></p> <p></p><div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-adatbazis-v20-megujult-kulsovel-es-uj-funkciokkal&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MMM%20adatb%C3%A1zis%20v2.0%20%E2%80%93%20Meg%C3%BAjult%20k%C3%BCls%C5%91vel%20%C3%A9s%20%C3%BAj%20funkci%C3%B3kkal%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-adatbazis-v20-megujult-kulsovel-es-uj-funkciokkal" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-adatbazis-v20-megujult-kulsovel-es-uj-funkciokkal&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-adatbazis-v20-megujult-kulsovel-es-uj-funkciokkal" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-adatbazis-v20-megujult-kulsovel-es-uj-funkciokkal" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-adatbazis-v20-megujult-kulsovel-es-uj-funkciokkal#comments adatbázis CakePHP dizájn fejlesztés MMM MMM adatbázis programozás tesztelés Tue, 13 Aug 2013 21:45:15 +0000 Nagy Károly - MME 87 at https://madarszamlalok.mme.hu Fecskefigyelő v2.0 – Megújult a Fecskefigyelő adatbázis! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fecskefigyelo-v2-megujult-a-fecskefigyelo-adatbazis <p><strong>M&aacute;r nev&eacute;ben sem a r&eacute;gi a 2010-ben ind&iacute;tott adatb&aacute;zisunk, hiszen ez &eacute;v tavasz&aacute;t&oacute;l <a href="http://fecskefigyeloadatbazis.mme.hu/" target="_blank">FECSKE- &Eacute;S GYURGYALAGFIGYELŐ adatb&aacute;zis</a> n&eacute;ven sz&oacute;l&iacute;tjuk. A fejleszt&eacute;sek &eacute;rintett&eacute;k a k&uuml;lsőt &eacute;s a belsőt is. &Aacute;tl&aacute;that&oacute;bb men&uuml;, letisztult diz&aacute;jn, meg&uacute;j&iacute;tott t&eacute;rk&eacute;pek &eacute;s gyorsabb műk&ouml;d&eacute;s jellemzi a meg&uacute;jult adatb&aacute;zist.</strong></p> <p></p><div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffecskefigyelo-v2-megujult-a-fecskefigyelo-adatbazis&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Fecskefigyel%C5%91%20v2.0%20%E2%80%93%20Meg%C3%BAjult%20a%20Fecskefigyel%C5%91%20adatb%C3%A1zis%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffecskefigyelo-v2-megujult-a-fecskefigyelo-adatbazis" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffecskefigyelo-v2-megujult-a-fecskefigyelo-adatbazis&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fecskefigyelo-v2-megujult-a-fecskefigyelo-adatbazis" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fecskefigyelo-v2-megujult-a-fecskefigyelo-adatbazis" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fecskefigyelo-v2-megujult-a-fecskefigyelo-adatbazis#comments adatbázis CakePHP dizájn Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis Fecskefigyelő adatbázis fecskék fejlesztés füsti fecske Google Maps gyurgyalag molnárfecske partifecske programozás sarlósfecske tesztelés Thu, 09 May 2013 15:50:25 +0000 Nagy Károly - MME 64 at https://madarszamlalok.mme.hu