madarszamlalok.mme.hu - satellitetracking.eu https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/112/0 hu Mikor érkeznek haza fehér gólyáink? https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mikor-erkeznek-haza-feher-golyaink <p><strong>Febru&aacute;r v&eacute;g&eacute;n m&aacute;r egyre t&ouml;bben k&eacute;rdezgetik, hogy elindultak-e m&aacute;r, s vajon mikor &eacute;rkeznek haza feh&eacute;r g&oacute;ly&aacute;ink?</strong></p> <p> Akik &eacute;vek &oacute;ta figyelemmel k&iacute;s&eacute;rik a g&oacute;ly&aacute;kkal kapcsolatos szakmaibb honlapokon megjelenő h&iacute;reket &eacute;s az MME &aacute;ltal k&ouml;zz&eacute;tett adatokat, azokat m&aacute;r nem t&eacute;vesztik meg a febru&aacute;rban meg&eacute;rkező g&oacute;ly&aacute;kr&oacute;l sz&oacute;l&oacute; h&iacute;rad&aacute;sok. Sejtik, hogy az Afrik&aacute;ban telelő magyar g&oacute;ly&aacute;k m&aacute;rciusban &eacute;rkezhetnek haza, s a febru&aacute;ri &quot;elsők&quot; valahol a K&aacute;rp&aacute;t-medenc&eacute;ben, vagy valahol Eur&oacute;pa mediterr&aacute;n r&eacute;gi&oacute;iban t&ouml;lthett&eacute;k a telet.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmikor-erkeznek-haza-feher-golyaink&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Mikor%20%C3%A9rkeznek%20haza%20feh%C3%A9r%20g%C3%B3ly%C3%A1ink%3F&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmikor-erkeznek-haza-feher-golyaink" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmikor-erkeznek-haza-feher-golyaink&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mikor-erkeznek-haza-feher-golyaink" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mikor-erkeznek-haza-feher-golyaink" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mikor-erkeznek-haza-feher-golyaink#comments adatfeltöltés Északi Gólyahír fehér gólya GIF Gólyafészek adatbázis grafikon HUSK jeladós gólyák madárvonulás satellitetracking.eu tavasz telelés térképek vonulás Sat, 28 Feb 2015 22:55:00 +0000 Nagy Károly - MME 168 at https://madarszamlalok.mme.hu 15 madárfaj 180 egyede, és látogatóik 6 kontinens 156 országából https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/15-madarfaj-180-egyede-es-latogatoik-6-kontinens-156-orszagabol <p><strong>A c&iacute;mből tal&aacute;n m&aacute;r sokan sejtik, hogy az al&aacute;bbi r&ouml;vid bejegyz&eacute;s t&eacute;m&aacute;ja a jelad&oacute;s madarak mozg&aacute;s&aacute;nak bemutat&aacute;s&aacute;ra szolg&aacute;l&oacute; adatb&aacute;zisunk. A&nbsp;<a href="http://satellitetracking.eu/" target="_blank">SATELLITETRACKING.EU</a>&nbsp;2012. j&uacute;nius elej&eacute;től el&eacute;rhető, s a kezdetektől t&ouml;bb nyelvű honlapot az elm&uacute;lt 2 &eacute;s 2/3 &eacute;v alatt a vil&aacute;g 156 orsz&aacute;g&aacute;b&oacute;l&nbsp;115 326 felhaszn&aacute;l&oacute; l&aacute;togatta meg (716 905 oldalmegtekint&eacute;s).</strong></p> <p>Nem v&eacute;letlen&uuml;l ilyen n&eacute;pszerű, hiszen a madarak vonul&aacute;sa &eacute;s mozg&aacute;sai r&eacute;g&oacute;ta &eacute;rdekli nemcsak a szűk szakmai k&ouml;r&ouml;ket, hanem a mad&aacute;rkedvelők sz&eacute;les r&eacute;tegeit is. A napjainkban haszn&aacute;lt műholdas helymeghat&aacute;roz&oacute; eszk&ouml;z&ouml;k pedig olyan lehetős&eacute;get ny&uacute;jtanak a mad&aacute;rmozg&aacute;sok k&ouml;vet&eacute;s&eacute;re, amelyekre a kor&aacute;bbi kutat&aacute;si m&oacute;dszerek (pl. mad&aacute;rgyűrűz&eacute;s) nem tettek lehetőv&eacute;.&nbsp;</p> <p><strong>Jelenleg 15 mad&aacute;rfaj 12 orsz&aacute;gban jel&ouml;lt 180 egyed&eacute;nek 417 227 adata (koordin&aacute;t&aacute;k &eacute;s időpontok) &eacute;rhető el, amelyeket tucatnyi szervezet gyűjt&ouml;tt az elm&uacute;lt&nbsp;</strong><strong>11 &eacute;v alatt,&nbsp;</strong><strong>19 projekt keret&eacute;ben</strong><strong>.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F15-madarfaj-180-egyede-es-latogatoik-6-kontinens-156-orszagabol&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=15%20mad%C3%A1rfaj%20180%20egyede%2C%20%C3%A9s%20l%C3%A1togat%C3%B3ik%206%20kontinens%20156%20orsz%C3%A1g%C3%A1b%C3%B3l&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F15-madarfaj-180-egyede-es-latogatoik-6-kontinens-156-orszagabol" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F15-madarfaj-180-egyede-es-latogatoik-6-kontinens-156-orszagabol&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/15-madarfaj-180-egyede-es-latogatoik-6-kontinens-156-orszagabol" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/15-madarfaj-180-egyede-es-latogatoik-6-kontinens-156-orszagabol" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/15-madarfaj-180-egyede-es-latogatoik-6-kontinens-156-orszagabol#comments adatbázis amuri vércse barna rétihéja békászó sas bütykös hattyú egerészölyv fakó keselyű fehér gólya fekete gólya fekete sas Google Analytics jeladós madarak kék vércse kerecsensólyom kutatás látogatók parlagi sas pusztai sas rétisas satellitetracking.eu támogatók térképek törpesas vándorsólyom YouTube Mon, 23 Feb 2015 21:56:34 +0000 Nagy Károly - MME 166 at https://madarszamlalok.mme.hu Lefotózták Picurt, a Dél-Afrikában telelő fehér gólyánkat https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/lefotoztak-picurt-a-del-afrikaban-telelo-feher-golyankat <p><a href="http://eszakigolyahir.hu/content/picur-az-elso-magyar-jelados-feher-golya-del-afrikai-koztarsasagban" target="_blank">M&aacute;r m&aacute;sf&eacute;l h&oacute;napja, hogy a Picur&nbsp;n&eacute;ven ismert fiatal feh&eacute;r g&oacute;ly&aacute;nk meg&eacute;rkezett a D&eacute;l-afrikai K&ouml;zt&aacute;rsas&aacute;gba</a>, s akkor ő lett az első magyar feh&eacute;r g&oacute;lya, amelyik megtette ezt a hossz&uacute; utat, az elm&uacute;lt &eacute;vekben jelad&oacute;val &uacute;tnak indult 46 fajt&aacute;rsa k&ouml;z&uuml;l. (<a href="http://eszakigolyahir.hu/content/mar-ket-jelados-golyank-van-del-afrikai-koztarsasagban" target="_blank">Az&oacute;ta m&aacute;r a Keszi&nbsp;nevű mad&aacute;r is megtette ezt, egy h&oacute;napnyi lemarad&aacute;ssal.</a>)</p> <p><strong>Szint&eacute;n most elősz&ouml;r t&ouml;rt&eacute;nt meg, hogy a d&eacute;li f&eacute;ltek&eacute;n lefot&oacute;zt&aacute;k az egyik jelad&oacute;s g&oacute;ly&aacute;nkat.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Flefotoztak-picurt-a-del-afrikaban-telelo-feher-golyankat&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Lefot%C3%B3zt%C3%A1k%20Picurt%2C%20a%20D%C3%A9l-Afrik%C3%A1ban%20telel%C5%91%20feh%C3%A9r%20g%C3%B3ly%C3%A1nkat&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Flefotoztak-picurt-a-del-afrikaban-telelo-feher-golyankat" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Flefotoztak-picurt-a-del-afrikaban-telelo-feher-golyankat&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/lefotoztak-picurt-a-del-afrikaban-telelo-feher-golyankat" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/lefotoztak-picurt-a-del-afrikaban-telelo-feher-golyankat" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/lefotoztak-picurt-a-del-afrikaban-telelo-feher-golyankat#comments 2015 Dawie Scholtz Dél-afrikai Köztársaság Északi Gólyahír fehér gólya fotók Greytown január jeladó jeladós gólyák Picur satellitetracking.eu telelés vonulás YouTube Fri, 30 Jan 2015 07:39:45 +0000 Nagy Károly - MME 161 at https://madarszamlalok.mme.hu Már két jeladós gólyánk van a Dél-afrikai Köztársaságban! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mar-ket-jelados-golyank-van-a-del-afrikai-koztarsasagban <p>M&aacute;r t&ouml;bb mint egy h&oacute;napja,&nbsp;<a href="http://nagyhalaszgolyakamera.blogspot.hu/2014/12/eloszor-erkezett-magyar-jelados-feher.html" target="_blank">hogy Picur - elsők&eacute;nt a magyar jelad&oacute;s g&oacute;ly&aacute;k k&ouml;z&uuml;l - meg&eacute;rkezett a D&eacute;l-afrikai K&ouml;zt&aacute;rsas&aacute;gba</a>. K&eacute;t napja&nbsp;<a href="http://eszakigolyahir.hu/content/breking-nyuz-keszi-del-afrikaba-ert" target="_blank">Keszi is meg&eacute;rkezett oda</a>, s az elm&uacute;lt hetekben egyre t&ouml;bben l&eacute;pt&eacute;k &aacute;t az&nbsp;<a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyenl%C3%ADt%C5%91" target="_blank">Egyenl&iacute;tőt</a>. Az Afrik&aacute;ban telelő, s az ut&oacute;bbi k&eacute;t h&oacute;napban adatokat is k&uuml;ldő t&iacute;z jelad&oacute;s g&oacute;ly&aacute;nk k&ouml;z&uuml;l &ouml;ten m&aacute;r biztosan a d&eacute;li f&eacute;ltek&eacute;n k&oacute;borolnak.&nbsp;<em>(Lehet, hogy m&aacute;r t&ouml;bben, de&nbsp;<a href="http://www.satellitetracking.eu/inds/view/169" target="_blank">Dalma</a>,&nbsp;<a href="http://www.satellitetracking.eu/inds/view/164" target="_blank">H&oacute;fog&oacute;</a>&nbsp;&eacute;s&nbsp;<a href="http://www.satellitetracking.eu/inds/view/170" target="_blank">Varb&oacute;</a>&nbsp;jelad&oacute;ja 3-6 hete nem k&uuml;ld&ouml;tt &uacute;jabb adatokat.)</em></p> <p> <a href="http://www.satellitetracking.eu/inds/view/158" target="_blank">Picurt</a>&nbsp;&eacute;s&nbsp;<a href="http://www.satellitetracking.eu/inds/view/168" target="_blank">Keszit</a>&nbsp;h&aacute;rman is k&ouml;vetik,&nbsp;<a href="http://www.satellitetracking.eu/inds/view/165" target="_blank">Peter</a>&nbsp;Mozambikban van,&nbsp;<a href="http://www.satellitetracking.eu/inds/view/172" target="_blank">Michal</a>&nbsp;&eacute;s&nbsp;<a href="http://www.satellitetracking.eu/inds/view/171" target="_blank">Horka</a>&nbsp;pedig Tanz&aacute;ni&aacute;ban. Jelad&oacute;s g&oacute;ly&aacute;ink k&ouml;z&ouml;tt ut&oacute;bbi az egyetlen kifejlett h&iacute;m,&nbsp;<a href="http://eszakigolyahir.hu/content/horka-atlepte-az-egyenlitot-az-oreg-him-ismet-bejelentkezett-ezuttal-egy-yalai-iskolabol" target="_blank">s csak nemr&eacute;g &eacute;rkezett meg a F&ouml;ld d&eacute;li f&eacute;lg&ouml;mbj&eacute;re</a>.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmar-ket-jelados-golyank-van-a-del-afrikai-koztarsasagban&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=M%C3%A1r%20k%C3%A9t%20jelad%C3%B3s%20g%C3%B3ly%C3%A1nk%20van%20a%20D%C3%A9l-afrikai%20K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1gban%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmar-ket-jelados-golyank-van-a-del-afrikai-koztarsasagban" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmar-ket-jelados-golyank-van-a-del-afrikai-koztarsasagban&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mar-ket-jelados-golyank-van-a-del-afrikai-koztarsasagban" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mar-ket-jelados-golyank-van-a-del-afrikai-koztarsasagban" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mar-ket-jelados-golyank-van-a-del-afrikai-koztarsasagban#comments 2015 Afrika Botswana Dél-afrikai Köztársaság Északi Gólyahír HUSK IBA január jeladós gólyák Keszi MME Mozambik Nagy-hasadékvölgy Picur satellitetracking.eu SMS Tanzánia telelés vonulás Tue, 20 Jan 2015 21:53:52 +0000 Nagy Károly - MME 158 at https://madarszamlalok.mme.hu Kék vércséink és amuri rokonaik a dél-afrikai telelő-területeken, 2014-2015 fordulóján https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/kek-vercseink-es-amuri-rokonaik-a-del-afrikai-telelo-teruleteken-2014-2015-fordulojan <p><strong>A satellitetracking.eu oldalon jelenleg h&eacute;t akt&iacute;v jelad&oacute;s k&eacute;k v&eacute;rcse &eacute;s k&eacute;t amuri v&eacute;rcse mozg&aacute;sa k&ouml;vethető nyomon, a k&eacute;k v&eacute;rcs&eacute;k idei őszi &uacute;tj&aacute;r&oacute;l&nbsp;<a href="http://falcoproject.eu/hu/content/kek-vercseink-idei-utja-del-afrikai-teleloteruletre-" target="_blank">itt olvashattok</a>.</strong></p> <p><strong>Az ut&oacute;bbi napokban a k&eacute;kek csapat&aacute;nak nagyobb r&eacute;sze &quot;megunta&quot; Botswan&aacute;t, s n&eacute;gyen visszamentek Nam&iacute;bi&aacute;ba, egy pedig eg&eacute;szen Angol&aacute;ig rep&uuml;lt, n&eacute;mi pihenővel az Etosha Nemzeti Parkban.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkek-vercseink-es-amuri-rokonaik-a-del-afrikai-telelo-teruleteken-2014-2015-fordulojan&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=K%C3%A9k%20v%C3%A9rcs%C3%A9ink%20%C3%A9s%20amuri%20rokonaik%20a%20d%C3%A9l-afrikai%20telel%C5%91-ter%C3%BCleteken%2C%202014-2015%20fordul%C3%B3j%C3%A1n&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkek-vercseink-es-amuri-rokonaik-a-del-afrikai-telelo-teruleteken-2014-2015-fordulojan" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkek-vercseink-es-amuri-rokonaik-a-del-afrikai-telelo-teruleteken-2014-2015-fordulojan&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/kek-vercseink-es-amuri-rokonaik-a-del-afrikai-telelo-teruleteken-2014-2015-fordulojan" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/kek-vercseink-es-amuri-rokonaik-a-del-afrikai-telelo-teruleteken-2014-2015-fordulojan" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/kek-vercseink-es-amuri-rokonaik-a-del-afrikai-telelo-teruleteken-2014-2015-fordulojan#comments Afrika amuri vércse Falco amurensis Falco vespertinus jeladós madarak kék vércse kék vércse védelmi LIFE LIFE satellitetracking.eu telelés térképek Wed, 14 Jan 2015 23:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 157 at https://madarszamlalok.mme.hu Picur 5 napos pihenője Szudánban - friss csapadék adatok és vegetációs indexek tükrében https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/picur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben <p><strong><a href="http://www.nagyhalaszgolyakamera.blogspot.hu/2014/09/mar-12-jelados-golyank-van-afrikaban.html" target="_blank">Legut&oacute;bb &iacute;gy fejeztem be</a>&nbsp;a&nbsp;<a href="http://www.nagyhalaszgolyakamera.blogspot.hu/" target="_blank">Nagyhal&aacute;szi G&oacute;lyanapl&oacute;t</a>&nbsp;*:&nbsp;<em>&quot;A k&ouml;vetkező bejegyz&eacute;sekben megpr&oacute;b&aacute;lom majd megvil&aacute;g&iacute;tani, hogy Picur tal&aacute;n nem v&eacute;letlen&uuml;l t&ouml;lt&ouml;tt el 5 napot azon a kietlennek tűnő sivatagi t&aacute;jon, s azt is, hogy mik v&aacute;rj&aacute;k Afrik&aacute;ban g&oacute;ly&aacute;inkat.&quot;&nbsp;</em></strong></p> <p><strong>Mivel Picurt&oacute;l nem &eacute;rkeztek &uacute;jabb adatok az elm&uacute;lt h&aacute;rom napban**, &iacute;gy most a fent id&eacute;zett &iacute;g&eacute;rtem első fel&eacute;ről fog sz&oacute;lni a mai bejegyz&eacute;s.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fpicur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Picur%205%20napos%20pihen%C5%91je%20Szud%C3%A1nban%20-%20friss%20csapad%C3%A9k%20adatok%20%C3%A9s%20veget%C3%A1ci%C3%B3s%20indexek%20t%C3%BCkr%C3%A9ben&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fpicur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fpicur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/picur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/picur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/picur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben#comments csapadék fehér gólya Gólyanapló Google Föld GPS GSM HUSK időjárás jeladó jeladós gólyák kutatás műholdkép NDVI őszi vonulás Picur satellitetracking.eu szárazság Szudán táplálék térkép tudomány USGS vegetációs index vonulás Sun, 07 Sep 2014 21:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 144 at https://madarszamlalok.mme.hu A hidegfront beindította a madárvonulást – vonulásra kész gólyáink a front előtt elhagyták Magyarországot https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/a-hidegfront-beinditotta-a-madarvonulast-vonulasra-kesz-golyaink-a-front-elott-elhagytak <p>M&aacute;r a partiumi Lugosn&aacute;l j&aacute;r az a k&eacute;t g&oacute;lyacsapat, melynek egy-egy tagj&aacute;t a &bdquo;Mad&aacute;rv&eacute;delem &eacute;s kutat&aacute;s hat&aacute;rok n&eacute;lk&uuml;l&rdquo; projekt keret&eacute;ben jel&ouml;ltek a Magyar Mad&aacute;rtani &eacute;s Term&eacute;szetv&eacute;delmi Egyes&uuml;let (MME) szakemberei.&nbsp;<a href="http://satellitetracking.eu/inds/view/166">Vec&aacute;t</a>, az &bdquo;&ouml;reg&rdquo; toj&oacute;t &eacute;s<a href="http://satellitetracking.eu/inds/view/164">&nbsp;H&oacute;fog&oacute;t</a>, az id&eacute;n kelt fi&oacute;k&aacute;t szinte maga előtt tolta ki a hidegfront Magyarorsz&aacute;gr&oacute;l a K&aacute;rp&aacute;tok l&aacute;b&aacute;ig.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fa-hidegfront-beinditotta-a-madarvonulast-vonulasra-kesz-golyaink-a-front-elott-elhagytak&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=A%20hidegfront%20beind%C3%ADtotta%20a%20mad%C3%A1rvonul%C3%A1st%20%E2%80%93%20vonul%C3%A1sra%20k%C3%A9sz%20g%C3%B3ly%C3%A1ink%20a%20front%20el%C5%91tt%20elhagyt%C3%A1k%20Magyarorsz%C3%A1got&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fa-hidegfront-beinditotta-a-madarvonulast-vonulasra-kesz-golyaink-a-front-elott-elhagytak" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fa-hidegfront-beinditotta-a-madarvonulast-vonulasra-kesz-golyaink-a-front-elott-elhagytak&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/a-hidegfront-beinditotta-a-madarvonulast-vonulasra-kesz-golyaink-a-front-elott-elhagytak" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/a-hidegfront-beinditotta-a-madarvonulast-vonulasra-kesz-golyaink-a-front-elott-elhagytak" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/a-hidegfront-beinditotta-a-madarvonulast-vonulasra-kesz-golyaink-a-front-elott-elhagytak#comments 2014 augusztus fehér gólya fotók GPS GSM hidegfront HUSK időjárás jeladó Kárpát-medence Madárvédelem és kutatás határok nélkül MME MKCs OMSz őszi vonulás satellitetracking.eu térképek vonulás Fri, 15 Aug 2014 16:29:12 +0000 Papp Ferenc és Nagy Károly - MME 143 at https://madarszamlalok.mme.hu Tisza újra útnak indult, s Zagyva is odébb állt https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/tisza-ujra-utnak-indult-s-zagyva-odebb-allt <p><a href="http://satellitetracking.eu/inds/view/53" target="_blank">Tisza</a> az elm&uacute;lt k&eacute;t h&eacute;tben Libanon d&eacute;li r&eacute;sz&eacute;n t&ouml;lt&ouml;tte idej&eacute;t, de időnk&eacute;nt kir&aacute;ndulgatott Izraelben &eacute;s Libanonban (1-2 napos, 50-100 km-es kir&aacute;ndul&aacute;sok). P&eacute;nteken azonban &uacute;jra &uacute;tnak indult, s egy nap alatt megtett 270 km-t &eacute;szak fel&eacute;. M&aacute;r d&eacute;lelőtt elhagyta Libanont, s meg sem &aacute;llt Sz&iacute;ria &eacute;szaknyugati hat&aacute;r&aacute;ig. Az &eacute;jszak&aacute;t m&aacute;r a sz&iacute;r-t&ouml;r&ouml;k hat&aacute;rt&oacute;l 15 km-re, egy kisebb hegyen t&ouml;lt&ouml;tte, Kafriyah-t&oacute;l &eacute;szakra.<br /> <a href="http://satellitetracking.eu/inds/view/62" target="_blank">Zagyva</a> is megunhatta t&ouml;r&ouml;korsz&aacute;gi telelőhely&eacute;t, ahol az elm&uacute;lt f&eacute;l &eacute;vet t&ouml;lt&ouml;tte. November &oacute;ta T&ouml;r&ouml;korsz&aacute;g d&eacute;lnyugati r&eacute;sz&eacute;n, egy mind&ouml;ssze 50 km-es k&ouml;rzetben mozgott, de m&aacute;jus 4-&eacute;n &eacute;s 5-&eacute;n megtett 120 km-t nyugati ir&aacute;nyba a tengerpart ment&eacute;n, s az ut&oacute;bbi 5 napot m&aacute;r Ak&ccedil;apınar k&ouml;zel&eacute;ben t&ouml;lt&ouml;tte.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ftisza-ujra-utnak-indult-s-zagyva-odebb-allt&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Tisza%20%C3%BAjra%20%C3%BAtnak%20indult%2C%20s%20Zagyva%20is%20od%C3%A9bb%20%C3%A1llt&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ftisza-ujra-utnak-indult-s-zagyva-odebb-allt" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ftisza-ujra-utnak-indult-s-zagyva-odebb-allt&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/tisza-ujra-utnak-indult-s-zagyva-odebb-allt" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/tisza-ujra-utnak-indult-s-zagyva-odebb-allt" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/tisza-ujra-utnak-indult-s-zagyva-odebb-allt#comments fehér gólya Google Maps GPS GSM jeladó Libanon madármészárlás satellitetracking.eu Szíria Tisza Törökország vonulás Vonuló Madarak Világnapja World Migratory Bird Day Zagyva Sat, 11 May 2013 22:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 65 at https://madarszamlalok.mme.hu