madarszamlalok.mme.hu - galéria https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/168/0 hu A TOT is MAP-ozott (2017. július) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/a-tot-is-map-ozott-2017-julius <p>A <a href="https://www.facebook.com/termeszetvedelmies.ornitologiaitabor" target="_blank">TOT-ot (Term&eacute;szetv&eacute;delmi &eacute;s Ornitol&oacute;giai T&aacute;bor)</a>&nbsp;1975 &oacute;ta minden ny&aacute;ron megrendezik, s haz&aacute;nk legt&ouml;bb szeglet&eacute;ben volt m&aacute;r TOT az elm&uacute;lt 43 &eacute;vben. Ennyi idő alatt sok ezer r&eacute;sztvevője volt a t&aacute;bornak &eacute;s sz&aacute;mos akt&iacute;v mad&aacute;rmegfigyelőt ind&iacute;tott &uacute;tj&aacute;ra.</p> <p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/a-tot-is-map-ozott-2017-julius" target="_blank">tovább</a></p> fotók galéria madármegfigyelés MAP MAP ajándék önkéntes munka ornitológia tábor TOT Sat, 08 Jul 2017 22:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 270 at https://madarszamlalok.mme.hu Őszi-téli turné - rövid beszámoló hat szakmai találkozóról https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/oszi-teli-turne-rovid-beszamolo-hat-szakmai-talalkozorol <p>A madarak k&ouml;lt&eacute;si időszaka ut&aacute;n egyre t&ouml;bb a madar&aacute;sz rendezv&eacute;ny, s ősztől tavaszig a <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/kapcsolat" target="_blank">Monitoring K&ouml;zpont munkat&aacute;rsaival</a> mi is pr&oacute;b&aacute;lunk eljutni ahov&aacute; csak lehets&eacute;ges. Term&eacute;szetesen ezeken bemutatjuk programjaink eredm&eacute;nyeit, megvitatjuk a felmer&uuml;lő k&eacute;rd&eacute;seket, s lehetős&eacute;g szerint &uacute;jabb felm&eacute;rőket is toborzunk. 2016 okt&oacute;ber&eacute;től mostan&aacute;ig hat k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző szakmai tal&aacute;lkoz&oacute;n vett&uuml;nk r&eacute;szt, s a tov&aacute;bbiakban ezekről olvashat&oacute; egy r&ouml;vid besz&aacute;mol&oacute;.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Foszi-teli-turne-rovid-beszamolo-hat-szakmai-talalkozorol&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=%C5%90szi-t%C3%A9li%20turn%C3%A9%20-%20r%C3%B6vid%20besz%C3%A1mol%C3%B3%20hat%20szakmai%20tal%C3%A1lkoz%C3%B3r%C3%B3l&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Foszi-teli-turne-rovid-beszamolo-hat-szakmai-talalkozorol" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Foszi-teli-turne-rovid-beszamolo-hat-szakmai-talalkozorol&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/oszi-teli-turne-rovid-beszamolo-hat-szakmai-talalkozorol" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/oszi-teli-turne-rovid-beszamolo-hat-szakmai-talalkozorol" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/oszi-teli-turne-rovid-beszamolo-hat-szakmai-talalkozorol#comments beszámoló Biharugra Budapest Debrecen Dinnyés Fehértavi Darvadozás fotók galéria MAP MAP adatbázis MAP szeminárium MME Helyi Csoportok MME MKCs MME TTÜ MMM rendezvény Tapolca Terepmadarász Találkozó Vízimadár adatbázis vízimadarak VVM Wed, 25 Jan 2017 14:55:35 +0000 Nagy Károly - MME 233 at https://madarszamlalok.mme.hu MAP szeminárium - koordinátoroknak (2016.02.20-21.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-szeminarium-koordinatoroknak-20160220-21 <p>Febru&aacute;r harmadik h&eacute;tv&eacute;g&eacute;j&eacute;n nemcsak az <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-xix-es-map-ii-orszagos-talalkozo-20160220" target="_blank">MMM XIX. &eacute;s MAP II. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;t</a> rendezt&uuml;k meg Budapesten, hanem szombat est&eacute;től vas&aacute;rnap kora d&eacute;lut&aacute;nig a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a> koordin&aacute;toraival &eacute;s leendő koordin&aacute;toraival folytattuk a munk&aacute;t.</p> <p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-szeminarium-koordinatoroknak-20160220-21" target="_blank">tovább</a></p> 2016 arcok beszámoló február fotók galéria koordinátorok Madáratlasz Program MAP MAP adatbázis megbeszélés rendezvény SH/4/8 szeminárium Wed, 24 Feb 2016 16:10:22 +0000 Nagy Károly - MME 216 at https://madarszamlalok.mme.hu Beszámoló a XVII. MMM Országos Találkozóról https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-xvii-mmm-orszagos-talalkozorol <p><strong>2014. febru&aacute;r 22-&eacute;n mintegy 40 felm&eacute;rő r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel zajlott le a Mindennapi Madaraink Monitoringja XVII. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;ja, melyet t&ouml;bb &eacute;v ut&aacute;n &uacute;jra a Magyar Term&eacute;szettudom&aacute;nyi M&uacute;zeumban rendezt&uuml;nk meg.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-a-xvii-mmm-orszagos-talalkozorol&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Besz%C3%A1mol%C3%B3%20a%20XVII.%20MMM%20Orsz%C3%A1gos%20Tal%C3%A1lkoz%C3%B3r%C3%B3l&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-a-xvii-mmm-orszagos-talalkozorol" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-a-xvii-mmm-orszagos-talalkozorol&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-xvii-mmm-orszagos-talalkozorol" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-xvii-mmm-orszagos-talalkozorol" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-xvii-mmm-orszagos-talalkozorol#comments 2014 ajándék előadás eredmények február felmérők fotók galéria MAP MMM MMM Országos Találkozó MTM rendezvény Sun, 02 Mar 2014 22:28:30 +0000 Nagy Károly - MME 100 at https://madarszamlalok.mme.hu MMM XVII. Országos Találkozó (2014.02.22.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-xvii-orszagos-talalkozo <p><strong>2014. febru&aacute;r 22-&eacute;n mintegy 40 felm&eacute;rő r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel zajlott le a Mindennapi Madaraink Monitoringja XVII. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;ja, melyet t&ouml;bb &eacute;v ut&aacute;n &uacute;jra a Magyar Term&eacute;szettudom&aacute;nyi M&uacute;zeumban rendezt&uuml;nk meg.</strong></p> <p>A fot&oacute;kat G&ouml;r&ouml;gh Zolt&aacute;n koll&eacute;g&aacute;nk k&eacute;sz&iacute;tette.</p> <p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-xvii-orszagos-talalkozo" target="_blank">tovább</a></p> 2014 fotók galéria MMM ajándék MMM Országos Találkozó MTM rendezvény Tue, 25 Feb 2014 23:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 96 at https://madarszamlalok.mme.hu Tarnaszentmiklóson jártunk, a kék vércse védelmi LIFE+ projekt szakmai találkozóján https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/tarnaszentmikloson-jartunk-a-kek-vercse-vedelmi-life-projekt-szakmai-talalkozojan <p>Az elm&uacute;lt h&eacute;t v&eacute;g&eacute;n mi is r&eacute;szt vett&uuml;nk k&eacute;k v&eacute;rcse v&eacute;delmi LIFE+ projekt első szakmai tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;n Tarnaszentmikl&oacute;son.&nbsp;Sajnos csak az első napon vett&uuml;nk r&eacute;szt, &iacute;gy a m&aacute;sodik nap &eacute;rdekes terepi programj&aacute;b&oacute;l kimaradtunk. De &iacute;gy is hasznos &aacute;ttekint&eacute;st kaptunk a projekt legfontosabb tervezett akci&oacute;ir&oacute;l, s a benn&uuml;nket k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen &eacute;rdeklő monitoring &eacute;s kutat&aacute;si terveiről.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ftarnaszentmikloson-jartunk-a-kek-vercse-vedelmi-life-projekt-szakmai-talalkozojan&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Tarnaszentmikl%C3%B3son%20j%C3%A1rtunk%2C%20a%20k%C3%A9k%20v%C3%A9rcse%20v%C3%A9delmi%20LIFE%2B%20projekt%20szakmai%20tal%C3%A1lkoz%C3%B3j%C3%A1n&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ftarnaszentmikloson-jartunk-a-kek-vercse-vedelmi-life-projekt-szakmai-talalkozojan" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ftarnaszentmikloson-jartunk-a-kek-vercse-vedelmi-life-projekt-szakmai-talalkozojan&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/tarnaszentmikloson-jartunk-a-kek-vercse-vedelmi-life-projekt-szakmai-talalkozojan" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/tarnaszentmikloson-jartunk-a-kek-vercse-vedelmi-life-projekt-szakmai-talalkozojan" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/tarnaszentmikloson-jartunk-a-kek-vercse-vedelmi-life-projekt-szakmai-talalkozojan#comments BNPI előadás galéria kék vércse kék vércse védelmi LIFE+ LIFE+ magyar szürkemarha módszertan rendezvény szakmai találkozó Tarnaszentmiklós terepi program Wed, 10 Jul 2013 19:09:46 +0000 Nagy Károly - MME 81 at https://madarszamlalok.mme.hu MMM XVI. Országos Találkozó (2013.02.09.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-xvi-orszagos-talalkozo <p><strong>2013. febru&aacute;r 09-&eacute;n mintegy 60 felm&eacute;rő r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel zajlott le a Mindennapi Madaraink Monitoringja XVI. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;ja, melyet a ez&uacute;ttal is a TIT St&uacute;di&oacute;ban rendezt&uuml;nk meg.</strong></p> <p><a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-xvi-mmm-orszagos-talalkozorol" target="_blank"><strong>A rendezv&eacute;nyről k&eacute;sz&uuml;lt besz&aacute;mol&oacute; itt olvashat&oacute;. &gt;&gt;</strong></a></p> <p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-xvi-orszagos-talalkozo" target="_blank">tovább</a></p> 2013 ajándék fotók galéria MMM MMM Országos Találkozó rendezvény TIT Stúdió Thu, 14 Mar 2013 23:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 97 at https://madarszamlalok.mme.hu MMM XV. Országos Találkozó (2012.02.25.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-xv-orszagos-talalkozo <p><strong>2012. febru&aacute;r 25-&eacute;n mintegy 60 &eacute;rdeklődő r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel zajlott le a Mindennapi Madaraink Monitoringja XV. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;ja, melyet &uacute;jra a TIT St&uacute;di&oacute;ban rendezt&uuml;nk meg.</strong></p> <p> A fot&oacute;kat G&ouml;r&ouml;gh Zolt&aacute;n koll&eacute;g&aacute;nk k&eacute;sz&iacute;tette.</p> <p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-xv-orszagos-talalkozo" target="_blank">tovább</a></p> 2012 ajándék fotók galéria MMM MMM Országos Találkozó rendezvény TIT Stúdió Mon, 27 Feb 2012 23:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 98 at https://madarszamlalok.mme.hu