madarszamlalok.mme.hu - játék https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/177/0 hu Számolj fecskefészket és gyülekező csapatokat! ::: Keresd a madarat! / 2. küldetés https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes <p>Hamarosan v&eacute;get &eacute;r a k&ouml;lt&eacute;si időszak a hossz&uacute; t&aacute;v&uacute; vonul&oacute; mad&aacute;rfajokn&aacute;l is, s lassan m&aacute;r a nagy &uacute;tra k&eacute;sz&uuml;lődnek. A g&oacute;lyafi&oacute;k&aacute;k v&eacute;gleg elhagyj&aacute;k f&eacute;szkeiket, ahov&aacute; első kirep&uuml;l&eacute;s&uuml;k ut&aacute;n m&eacute;g hetekig visszat&eacute;rtek. A fecsk&eacute;k t&ouml;bbs&eacute;ge t&uacute;l van m&aacute;r a m&aacute;sodk&ouml;lt&eacute;sen vagy &eacute;ppen a napokban fognak kirep&uuml;lni a m&aacute;sodik f&eacute;szekaljak. Persze a k&eacute;sőbb kezdők ak&aacute;r augusztus v&eacute;g&eacute;ig is etethetik fi&oacute;k&aacute;ikat, a kor&aacute;n &eacute;rkezők pedig belekezdhettek esetleg egy harmadik k&ouml;lt&eacute;sbe is (ami ritk&aacute;n sikeres).</p> <p><strong>A m&aacute;sodik k&uuml;ldet&eacute;s t&eacute;m&aacute;ja mi is lehetne, &iacute;gy a k&ouml;lt&eacute;si időszak v&eacute;ge &eacute;s a hossz&uacute; vonul&aacute;sra val&oacute; k&eacute;sz&uuml;lőd&eacute;s idej&eacute;n, mint egy &uacute;jabb fecsk&eacute;s feladat. Augusztus &eacute;s szeptember h&oacute;napokban is lehet m&eacute;g fecskef&eacute;szkeket sz&aacute;ml&aacute;lni (hiszen azok ott maradnak), s megfigyelni a gy&uuml;lekező csapatokat.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Sz%C3%A1molj%20fecskef%C3%A9szket%20%C3%A9s%20gy%C3%BClekez%C5%91%20csapatokat%21%20%3A%3A%3A%20Keresd%20a%20madarat%21%20%2F%202.%20k%C3%BCldet%C3%A9s&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes#comments 2013 augusztus Facebook Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis fecskék fészekfelmérés fészkelés füsti fecske gyülekezés játék Keresd a madarat! küldetés madárszámlálás molnárfecske partifecske szeptember videó vonulás YouTube Sun, 11 Aug 2013 22:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 84 at https://madarszamlalok.mme.hu Találj ritka gólyafészkeket és molnárfecske telepeket! ::: Keresd a madarat! / 1. találós https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/talalj-ritka-golyafeszkeket-es-molnarfecske-telepeket-keresd-a-madarat-1-talalos <p><strong>Az <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hol-vannak-meg-sarlosfecskek-keresd-a-madarat-1-kuldetes" target="_blank">első k&uuml;ldet&eacute;s</a> ut&aacute;n itt a <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/keresd-a-madarat-bevezeto" target="_blank">Keresd a madarat!</a>* első <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/keresd-a-madarat-talalos" target="_blank">tal&aacute;l&oacute;s</a> feladata. Ez&uacute;ttal is terepre kell menned, ha nem is egy &aacute;rt&eacute;ri sz&uacute;nyogosba, de az&eacute;rt most is fel kell &aacute;llnod a sz&aacute;m&iacute;t&oacute;g&eacute;p elől. Feh&eacute;r g&oacute;ly&aacute;k &eacute;s fecsk&eacute;k lesznek a főszereplők, s nem is ak&aacute;rmilyenek, hanem a nagy &aacute;tlagt&oacute;l k&uuml;l&ouml;nb&ouml;zőek.</strong></p> <p><em>Mi&eacute;rt is k&uuml;l&ouml;nb&ouml;zőek az &aacute;tlagost&oacute;l? Ez is kider&uuml;l a tov&aacute;bbi r&eacute;szletekből.</em></p> <p></p><div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ftalalj-ritka-golyafeszkeket-es-molnarfecske-telepeket-keresd-a-madarat-1-talalos&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Tal%C3%A1lj%20ritka%20g%C3%B3lyaf%C3%A9szkeket%20%C3%A9s%20moln%C3%A1rfecske%20telepeket%21%20%3A%3A%3A%20Keresd%20a%20madarat%21%20%2F%201.%20tal%C3%A1l%C3%B3s&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ftalalj-ritka-golyafeszkeket-es-molnarfecske-telepeket-keresd-a-madarat-1-talalos" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ftalalj-ritka-golyafeszkeket-es-molnarfecske-telepeket-keresd-a-madarat-1-talalos&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/talalj-ritka-golyafeszkeket-es-molnarfecske-telepeket-keresd-a-madarat-1-talalos" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/talalj-ritka-golyafeszkeket-es-molnarfecske-telepeket-keresd-a-madarat-1-talalos" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/talalj-ritka-golyafeszkeket-es-molnarfecske-telepeket-keresd-a-madarat-1-talalos#comments 2013 augusztus Facebook Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis fecskék fehér gólya Gólyafészek adatbázis játék július Keresd a madarat! madárszámlálás molnárfecske találós videó YouTube Sat, 27 Jul 2013 17:53:43 +0000 Nagy Károly - MME 83 at https://madarszamlalok.mme.hu Hol vannak még sarlósfecskék? ::: Keresd a madarat! / 1. küldetés https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hol-vannak-meg-sarlosfecskek-keresd-a-madarat-1-kuldetes <p>A v&aacute;lasz k&eacute;t szempontb&oacute;l is &eacute;rdekelhet benn&uuml;nket. Egyr&eacute;szt mostan&aacute;ban rep&uuml;ltek ki az idei f&eacute;szekaljak, s a fiatal sarl&oacute;sfecsk&eacute;k &eacute;s sz&uuml;leik is hamarosan elhagyj&aacute;k a f&eacute;szkelőhelyek k&ouml;rny&eacute;k&eacute;t (t&ouml;bb helyen el is hagyt&aacute;k m&aacute;r), &iacute;gy egy gyors sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;ssal k&eacute;pet kaphatunk, hogy jelenleg hol vannak m&eacute;g jelen a sarl&oacute;sfecsk&eacute;k. M&aacute;sr&eacute;szt, sajnos &aacute;ltal&aacute;ban is kev&eacute;s inform&aacute;ci&oacute;nk van arr&oacute;l, hogy hol &eacute;s mennyi fordul elő ebből a mad&aacute;rfajb&oacute;l haz&aacute;nkban. Persze tudjuk, hogy fők&eacute;nt v&aacute;rosaink magas &eacute;p&uuml;letekkel rendelkező r&eacute;szein f&eacute;szkelnek a leggyakrabban, de csak kev&eacute;s helyről vannak konkr&eacute;t adataink.</p> <p><strong>A feladat teh&aacute;t az, hogy a k&ouml;vetkező napokban a lehető legt&ouml;bb potenci&aacute;lis &bdquo;sarl&oacute;sfecsk&eacute;s&rdquo; helyen v&eacute;gezz&uuml;nk megfigyel&eacute;seket, s az adatok ker&uuml;ljenek fel a <a href="http://fecskefigyeloadatbazis.mme.hu/megfigyelesek/showlist" target="_blank">Fecske &eacute;s gyurgyalagfigyelő adatb&aacute;zisba</a>*. Egy&uacute;ttal ez lesz a <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/keresd-a-madarat-bevezeto">Keresd a madarat!</a>** c&iacute;mű projekt&uuml;nk 1. <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/keresd-a-madarat-kuldetesek">k&uuml;ldet&eacute;se</a>!</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fhol-vannak-meg-sarlosfecskek-keresd-a-madarat-1-kuldetes&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Hol%20vannak%20m%C3%A9g%20sarl%C3%B3sfecsk%C3%A9k%3F%20%3A%3A%3A%20Keresd%20a%20madarat%21%20%2F%201.%20k%C3%BCldet%C3%A9s&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fhol-vannak-meg-sarlosfecskek-keresd-a-madarat-1-kuldetes" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fhol-vannak-meg-sarlosfecskek-keresd-a-madarat-1-kuldetes&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hol-vannak-meg-sarlosfecskek-keresd-a-madarat-1-kuldetes" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hol-vannak-meg-sarlosfecskek-keresd-a-madarat-1-kuldetes" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hol-vannak-meg-sarlosfecskek-keresd-a-madarat-1-kuldetes#comments 2013 adatbázis augusztus Facebook Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis játék július Keresd a madarat! küldetés madárszámlálás RTM sarlósfecske Mon, 22 Jul 2013 15:29:41 +0000 Nagy Károly - MME 82 at https://madarszamlalok.mme.hu