madarszamlalok.mme.hu - szeptember https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/179/0 hu Beszámoló és eredményhirdetés / Őszi MAP Futam (2017) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-es-eredmenyhirdetes-oszi-map-futam-2017 <p><strong>H&aacute;rom h&oacute;nap ut&aacute;n befejeződ&ouml;tt az <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/oszi-map-futam-2017" target="_blank">Őszi MAP Futam</a>, az &ouml;sszes&iacute;t&eacute;sek elk&eacute;sz&uuml;ltek &eacute;s ez&uacute;ton <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-es-eredmenyhirdetes-oszi-map-futam-2017#Resztvevok_es_nyertesek">eredm&eacute;nyt hirdet&uuml;nk</a>, valamint r&ouml;viden &ouml;sszegezz&uuml;k, hogy ez az akci&oacute; <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-es-eredmenyhirdetes-oszi-map-futam-2017#Hozzajarult_e_a_celhoz">hozz&aacute;j&aacute;rult-e a c&eacute;lhoz</a> (ősszel is legyenek nagyobb sz&aacute;mban j&oacute; minős&eacute;gű adataink).</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-es-eredmenyhirdetes-oszi-map-futam-2017&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Besz%C3%A1mol%C3%B3%20%C3%A9s%20eredm%C3%A9nyhirdet%C3%A9s%20%2F%20%C5%90szi%20MAP%20Futam%20%282017%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-es-eredmenyhirdetes-oszi-map-futam-2017" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-es-eredmenyhirdetes-oszi-map-futam-2017&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-es-eredmenyhirdetes-oszi-map-futam-2017" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-es-eredmenyhirdetes-oszi-map-futam-2017" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-es-eredmenyhirdetes-oszi-map-futam-2017#comments 2017 ajándéksorsolás Áttekintő térkép baseball sapka bögre eredmények EuroBirdPortal Fajok előfordulási gyakorisága GIF hátizsák kulacs madárhatározó MAP MAP adatbázis MAP ajándék MAP kihívás november nyertesek október ősz Őszi MAP Futam őszi vonulás póló Ranglisták szeptember telelési időszak teljes fajlista Wed, 06 Dec 2017 07:00:50 +0000 Nagy Károly - MME 266 at https://madarszamlalok.mme.hu Őszi MAP Futam (2017) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/oszi-map-futam-2017 <p dir="ltr">Szeptember elej&eacute;től november v&eacute;g&eacute;ig&nbsp;zajlik az &quot;esem&eacute;ny&quot;, ami rem&eacute;nyeink szerint kicsit felp&ouml;rgeti majd a MAP megfigyelőinek őszi aktivit&aacute;s&aacute;t. Szok&aacute;s szerint a ny&aacute;r v&eacute;g&eacute;re jelentősen lecs&ouml;kkent a hetente gyűjt&ouml;tt teljes fajlist&aacute;k sz&aacute;ma, ami nem is csoda, mert a t&ouml;bbs&eacute;g m&eacute;g most is csak a k&ouml;lt&eacute;si időszakban MAP-ozik.</p> <p> A r&eacute;sztvevők k&ouml;z&uuml;l kilencen az <strong>Őszi MAP Futam</strong> v&eacute;g&eacute;n <a href="#Valaszthato_ajandekok">aj&aacute;nd&eacute;kcsomagokra</a> is szert tehetnek. Mivel a &quot;j&aacute;t&eacute;k&quot; 3 h&oacute;napig tart, &iacute;gy minden a h&aacute;rmas sz&aacute;m bűv&ouml;let&eacute;ben zajlik majd.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Foszi-map-futam-2017&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=%C5%90szi%20MAP%20Futam%20%282017%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Foszi-map-futam-2017" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Foszi-map-futam-2017&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/oszi-map-futam-2017" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/oszi-map-futam-2017" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/oszi-map-futam-2017#comments 2017 ajándéksorsolás baseball sapka bögre EuroBirdPortal Fajok előfordulási gyakorisága GIF hátizsák kulacs madárhatározó MAP MAP adatbázis MAP ajándék MAP kihívás november október ősz Őszi MAP Futam őszi vonulás póló prioritás Ranglisták szeptember teljes fajlista Thu, 31 Aug 2017 14:20:33 +0000 Nagy Károly - MME 255 at https://madarszamlalok.mme.hu Felhívás középfeszültségű oszlopok felmérésére (2016) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/felhivas-kozepfeszultsegu-oszlopok-felmeresere-2016 <p><strong>Kedves Tagt&aacute;rsak, Mad&aacute;rbar&aacute;tok, Term&eacute;szetv&eacute;dők!</strong></p> <p>&Uacute;jra &ouml;nk&eacute;ntes felm&eacute;rők jelentkez&eacute;s&eacute;t v&aacute;rjuk a madarak &aacute;ram&uuml;t&eacute;s&eacute;vel kapcsolatos orsz&aacute;gos szintű felm&eacute;r&eacute;sekhez (<a href="http://www.mme.hu/utmutato_elektromos_vezetekek_felmeresehez" target="_blank">K&ouml;z&eacute;pfesz&uuml;lts&eacute;gű oszlopok felm&eacute;r&eacute;se - KFO</a>).&nbsp;<strong>Ez m&aacute;r a 12. orsz&aacute;gos felm&eacute;r&eacute;s*</strong>, amelyet most is a Magyar Mad&aacute;rtani &eacute;s Term&eacute;szetv&eacute;delmi Egyes&uuml;let (MME) szervez, az adatok feldolgoz&aacute;s&aacute;t a kor&aacute;bban megszokott m&oacute;don az MME Monitoring K&ouml;zpontja v&eacute;gzi majd. Az elm&uacute;lt &eacute;vek felm&eacute;r&eacute;sei sor&aacute;n t&ouml;bb mint 62&nbsp;000 oszlopot ellenőrizt&uuml;nk, s alattuk mintegy 5 100 mad&aacute;r maradv&aacute;nyait tal&aacute;ltuk meg. Ezek az adatok nagyban seg&iacute;tik a probl&eacute;ma megold&aacute;s&aacute;ra tett erőfesz&iacute;t&eacute;seket.</p> <p><strong><u>Felm&eacute;r&eacute;si időszak: 2016. augusztus 01. &ndash; okt&oacute;ber 15.</u></strong></p> <p><u><em>Az eredetileg szeptember 15-ig meghirdetett felm&eacute;r&eacute;si hat&aacute;ridőt m&oacute;dos&iacute;tottuk okt&oacute;ber 15-re!</em></u></p> <p><strong>Let&ouml;lthető&nbsp;<a href="http://www.mme.hu/binary_uploads/kozfesz_oszlop_adatlap.xls">adatlap</a>&nbsp;&eacute;s&nbsp;<a href="http://www.mme.hu/sites/default/files/kfo_utmutato_2008.pdf" target="_blank">&uacute;tmutat&oacute;</a></strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffelhivas-kozepfeszultsegu-oszlopok-felmeresere-2016&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Felh%C3%ADv%C3%A1s%20k%C3%B6z%C3%A9pfesz%C3%BClts%C3%A9g%C5%B1%20oszlopok%20felm%C3%A9r%C3%A9s%C3%A9re%20%282016%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffelhivas-kozepfeszultsegu-oszlopok-felmeresere-2016" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffelhivas-kozepfeszultsegu-oszlopok-felmeresere-2016&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/felhivas-kozepfeszultsegu-oszlopok-felmeresere-2016" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/felhivas-kozepfeszultsegu-oszlopok-felmeresere-2016" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/felhivas-kozepfeszultsegu-oszlopok-felmeresere-2016#comments áramütés augusztus felhívás felmérés KFO október önkéntes munka összefoglaló Roller LIFE szalakóta szeptember Thu, 28 Jul 2016 14:31:31 +0000 Nagy Károly - MME 232 at https://madarszamlalok.mme.hu Két rendezvény, két előadás - Szakmai találkozó Debrecenben és Kutatók Éjszakája Nyíregyházán https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ket-rendezveny-ket-eloadas-szakmai-talalkozo-debrecenben-es-kutatok-ejszakaja-nyiregyhazan <p><strong>Az ősz első h&oacute;napj&aacute;ban k&eacute;t olyan rendezv&eacute;nyen is r&eacute;szt vett&uuml;nk koll&eacute;g&aacute;immal, amelyek kicsit elt&eacute;rnek a megszokottakt&oacute;l.&nbsp;Szeptember 19-20. k&ouml;z&ouml;tt a&nbsp;Debreceni Egyetemen rendeztek munka&eacute;rtekezletet, <a href="http://zoology.unideb.hu/bioladat?load=kurzus/XII/1.php" target="_blank">Biol&oacute;giai adatb&aacute;zisok &eacute;s adatt&aacute;rol&aacute;s</a> c&iacute;mmel, 26-&aacute;n pedig a Ny&iacute;regyh&aacute;zi Főiskol&aacute;n szervezt&uuml;nk programot a <a href="http://www.kutatokejszakaja.hu/2014/" target="_blank">Kutat&oacute;k &Eacute;jszak&aacute;j&aacute;nak</a>&nbsp;keret&eacute;ben.&nbsp;</strong><strong>Dr. Sz&eacute;p Tiborral&nbsp;</strong><strong>mindk&eacute;t esetben előad&aacute;st is tartottunk.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fket-rendezveny-ket-eloadas-szakmai-talalkozo-debrecenben-es-kutatok-ejszakaja-nyiregyhazan&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=K%C3%A9t%20rendezv%C3%A9ny%2C%20k%C3%A9t%20el%C5%91ad%C3%A1s%20-%20Szakmai%20tal%C3%A1lkoz%C3%B3%20Debrecenben%20%C3%A9s%20Kutat%C3%B3k%20%C3%89jszak%C3%A1ja%20Ny%C3%ADregyh%C3%A1z%C3%A1n&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fket-rendezveny-ket-eloadas-szakmai-talalkozo-debrecenben-es-kutatok-ejszakaja-nyiregyhazan" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fket-rendezveny-ket-eloadas-szakmai-talalkozo-debrecenben-es-kutatok-ejszakaja-nyiregyhazan&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ket-rendezveny-ket-eloadas-szakmai-talalkozo-debrecenben-es-kutatok-ejszakaja-nyiregyhazan" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ket-rendezveny-ket-eloadas-szakmai-talalkozo-debrecenben-es-kutatok-ejszakaja-nyiregyhazan" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ket-rendezveny-ket-eloadas-szakmai-talalkozo-debrecenben-es-kutatok-ejszakaja-nyiregyhazan#comments 2014 Biológiai adatbázisok és adattárolás Debreceni Egyetem előadás Gólyafészek adatbázis Kutatók Éjszakája letöltés MAP MAP adatbázis MME MKCs MMM MMM adatbázis Nyíregyházi Főiskola PDF rendezvény RTM RTM adatbázis szakmai találkozó szeptember Tringa adatbázis VVM Tue, 30 Sep 2014 22:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 150 at https://madarszamlalok.mme.hu Madárvonulásról a Kutatók Éjszakáján! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madarvonulasrol-a-kutatok-ejszakajan <p><a href="http://www.kutatokejszakaja.hu/2014/" target="_blank">Szeptember 26-&aacute;n (p&eacute;nteken) imm&aacute;ron kilencedik alkalommal ker&uuml;l megrendez&eacute;sre a Kutat&oacute;k &Eacute;jszak&aacute;ja</a>, amikor az egyetemek, főiskol&aacute;k, k&ouml;nyvt&aacute;rak, m&uacute;zeumok &eacute;s m&aacute;s kutat&oacute;helyek orsz&aacute;gszerte v&aacute;rj&aacute;k az &eacute;rdeklődőket, hogy sz&aacute;mtalan &eacute;rdekes program keret&eacute;ben betekint&eacute;st adjanak munk&aacute;jukba.</p> <p><strong>P&eacute;nteken, a Ny&iacute;regyh&aacute;zi Főiskol&aacute;nak B &eacute;p&uuml;let&eacute;ben (304-es terem) 17 &oacute;r&aacute;t&oacute;l mi is v&aacute;rjuk a mad&aacute;rvonul&aacute;s kutat&aacute;s ir&aacute;nt &eacute;rdeklődőket!</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmadarvonulasrol-a-kutatok-ejszakajan&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Mad%C3%A1rvonul%C3%A1sr%C3%B3l%20a%20Kutat%C3%B3k%20%C3%89jszak%C3%A1j%C3%A1n%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmadarvonulasrol-a-kutatok-ejszakajan" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmadarvonulasrol-a-kutatok-ejszakajan&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madarvonulasrol-a-kutatok-ejszakajan" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madarvonulasrol-a-kutatok-ejszakajan" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madarvonulasrol-a-kutatok-ejszakajan#comments 2014 geolokátor GPS HUSK jeladó kutatás Kutatók Éjszakája madárgyűrűzés Madárvédelem és kutatás határok nélkül madárvonulás MME MKCs Nyíregyházi Főiskola programajánló szeptember Wed, 24 Sep 2014 16:29:24 +0000 Nagy Károly - MME 146 at https://madarszamlalok.mme.hu Számolj fecskefészket és gyülekező csapatokat! ::: Keresd a madarat! / 2. küldetés https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes <p>Hamarosan v&eacute;get &eacute;r a k&ouml;lt&eacute;si időszak a hossz&uacute; t&aacute;v&uacute; vonul&oacute; mad&aacute;rfajokn&aacute;l is, s lassan m&aacute;r a nagy &uacute;tra k&eacute;sz&uuml;lődnek. A g&oacute;lyafi&oacute;k&aacute;k v&eacute;gleg elhagyj&aacute;k f&eacute;szkeiket, ahov&aacute; első kirep&uuml;l&eacute;s&uuml;k ut&aacute;n m&eacute;g hetekig visszat&eacute;rtek. A fecsk&eacute;k t&ouml;bbs&eacute;ge t&uacute;l van m&aacute;r a m&aacute;sodk&ouml;lt&eacute;sen vagy &eacute;ppen a napokban fognak kirep&uuml;lni a m&aacute;sodik f&eacute;szekaljak. Persze a k&eacute;sőbb kezdők ak&aacute;r augusztus v&eacute;g&eacute;ig is etethetik fi&oacute;k&aacute;ikat, a kor&aacute;n &eacute;rkezők pedig belekezdhettek esetleg egy harmadik k&ouml;lt&eacute;sbe is (ami ritk&aacute;n sikeres).</p> <p><strong>A m&aacute;sodik k&uuml;ldet&eacute;s t&eacute;m&aacute;ja mi is lehetne, &iacute;gy a k&ouml;lt&eacute;si időszak v&eacute;ge &eacute;s a hossz&uacute; vonul&aacute;sra val&oacute; k&eacute;sz&uuml;lőd&eacute;s idej&eacute;n, mint egy &uacute;jabb fecsk&eacute;s feladat. Augusztus &eacute;s szeptember h&oacute;napokban is lehet m&eacute;g fecskef&eacute;szkeket sz&aacute;ml&aacute;lni (hiszen azok ott maradnak), s megfigyelni a gy&uuml;lekező csapatokat.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Sz%C3%A1molj%20fecskef%C3%A9szket%20%C3%A9s%20gy%C3%BClekez%C5%91%20csapatokat%21%20%3A%3A%3A%20Keresd%20a%20madarat%21%20%2F%202.%20k%C3%BCldet%C3%A9s&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes#comments 2013 augusztus Facebook Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis fecskék fészekfelmérés fészkelés füsti fecske gyülekezés játék Keresd a madarat! küldetés madárszámlálás molnárfecske partifecske szeptember videó vonulás YouTube Sun, 11 Aug 2013 22:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 84 at https://madarszamlalok.mme.hu