madarszamlalok.mme.hu - Verébalakúak https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/214/0 hu Apró módosítás a Vízimadár adatbázisban: plusz 13 énekesmadár a számlálások űrlapján https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/apro-modositas-a-vizimadar-adatbazisban-plusz-13-enekesmadar-a-szamlalasok-urlapjan <p>R&eacute;g&oacute;ta &eacute;rlelőd&ouml;tt m&aacute;r annak a m&oacute;dos&iacute;t&aacute;snak a gondolata, amit tegnap v&eacute;grehajtottunk a <a href="http://vizimadaradatbazis.mme.hu" target="_blank">V&iacute;zimad&aacute;r adatb&aacute;zisban</a>. Eddig 162 olyan mad&aacute;rfaj sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;s&aacute;r&oacute;l (vagy jelenl&eacute;t&eacute;ről / hi&aacute;ny&aacute;r&oacute;l) lehetett adatokat k&ouml;z&ouml;lni, melyek jellemzően előfordulhatnak a vizes &eacute;lőhelyeken &eacute;s / vagy puszt&aacute;kon, s melyket r&eacute;g&oacute;ta sz&aacute;ml&aacute;lnak a v&iacute;zimad&aacute;r sz&aacute;ml&aacute;l&oacute;k. Ezek k&ouml;z&ouml;tt nem voltak &eacute;nekesmadarak (Ver&eacute;balak&uacute;ak).</p> <p>Mostant&oacute;l a sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;sok űrlapj&aacute;n 175 fajr&oacute;l lehet adatokat k&ouml;z&ouml;lni, k&ouml;zt&uuml;k 13 olyan &eacute;nekesmad&aacute;rr&oacute;l, melyek jellemzően vizes &eacute;lőhelyeken k&ouml;ltenek (fők&eacute;nt n&aacute;dasokban). Term&eacute;szetesen sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;suk opcion&aacute;lis, de fők&eacute;nt a k&ouml;lt&eacute;si időszakban t&ouml;rt&eacute;nt megfigyel&eacute;s&uuml;k (legal&aacute;bb a jelenl&eacute;t&uuml;k / hi&aacute;nyuk) adatainak felt&ouml;lt&eacute;s&eacute;t szorgalmazzuk.</p> <p><strong><span style="color:#ff8c00;">Friss&iacute;t&eacute;s: </span></strong></p> <p><span style="color:#ff8c00;">N&eacute;h&aacute;ny felm&eacute;rő jelezte, hogy&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 140, 0);">&eacute;rdemes lenne m&eacute;g felvenni a&nbsp;</span><a href="http://vizimadaradatbazis.mme.hu" target="_blank">V&iacute;zimad&aacute;r adatb&aacute;zis</a>&nbsp;<span style="color: rgb(255, 140, 0);">fajlist&aacute;j&aacute;ra&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 140, 0);">k&eacute;t gyakori mad&aacute;rfajt, melyek jellemzően vizes &eacute;lőhelyeken f&eacute;szkelnek. Az egyik a hegyi billegető (hasonl&oacute;an a v&iacute;zirig&oacute;hoz, a hegyi patakok ment&eacute;n k&ouml;lt), a m&aacute;sik a f&uuml;ggőcinege (v&iacute;zpartok ment&eacute;n &aacute;ll&oacute; fűzf&aacute;kra sz&ouml;vi f&eacute;szk&eacute;t). K&eacute;r&eacute;s&uuml;ket megfontoltuk, s ez a k&eacute;t faj is felker&uuml;lt a list&aacute;ra. &Iacute;gy most 15&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 140, 0);">&eacute;nekesmad&aacute;r van a 177 soros list&aacute;n.</span></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fapro-modositas-a-vizimadar-adatbazisban-plusz-13-enekesmadar-a-szamlalasok-urlapjan&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Apr%C3%B3%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s%20a%20V%C3%ADzimad%C3%A1r%20adatb%C3%A1zisban%3A%20plusz%2013%20%C3%A9nekesmad%C3%A1r%20a%20sz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%A1sok%20%C5%B1rlapj%C3%A1n&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fapro-modositas-a-vizimadar-adatbazisban-plusz-13-enekesmadar-a-szamlalasok-urlapjan" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fapro-modositas-a-vizimadar-adatbazisban-plusz-13-enekesmadar-a-szamlalasok-urlapjan&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/apro-modositas-a-vizimadar-adatbazisban-plusz-13-enekesmadar-a-szamlalasok-urlapjan" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/apro-modositas-a-vizimadar-adatbazisban-plusz-13-enekesmadar-a-szamlalasok-urlapjan" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/apro-modositas-a-vizimadar-adatbazisban-plusz-13-enekesmadar-a-szamlalasok-urlapjan#comments adatfeltöltés énekesmadarak fejlesztés nádasban fészkelők űrlap Verébalakúak Vízimadár adatbázis vízimadarak VVM Fri, 18 Oct 2013 05:47:20 +0000 Nagy Károly - MME 91 at https://madarszamlalok.mme.hu