madarszamlalok.mme.hu - szavazás https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/226/0 hu Ha a MAP adatbázisban az [egyedszám] mező kitöltésével kapcsolatban változtatnánk, te melyik lehetőséget támogatnád? https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ha-a-map-adatbazisban-az-egyedszam-mezo-kitoltesevel-kapcsolatban-valtoztatnank-te-melyik-le <div class="poll"> <div class="text">Legyen kötelező az [egyedszám] mező kitöltése.</div> <div class="bar"> <div style="width: 3%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 3% (1 szavazat) </div> <div class="text">Továbbra is legyen opcionális a mező kitöltése, de bizonyos fajok esetében figyelmeztessen az űrlap, hogy illene kitölteni.</div> <div class="bar"> <div style="width: 64%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 64% (21 szavazat) </div> <div class="text">A mező kitöltése maradjon úgy, ahogy most van, inkább kommunikációval, szelíd meggyőzéssel próbáljuk a számlálást propagálni.</div> <div class="bar"> <div style="width: 33%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 33% (11 szavazat) </div> <div class="total"> Összes szavazat: 33 </div> </div> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fha-a-map-adatbazisban-az-egyedszam-mezo-kitoltesevel-kapcsolatban-valtoztatnank-te-melyik-le&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Ha%20a%20MAP%20adatb%C3%A1zisban%20az%20%5Begyedsz%C3%A1m%5D%20mez%C5%91%20kit%C3%B6lt%C3%A9s%C3%A9vel%20kapcsolatban%20v%C3%A1ltoztatn%C3%A1nk%2C%20te%20melyik%20lehet%C5%91s%C3%A9get%20t%C3%A1mogatn%C3%A1d%3F&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fha-a-map-adatbazisban-az-egyedszam-mezo-kitoltesevel-kapcsolatban-valtoztatnank-te-melyik-le" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fha-a-map-adatbazisban-az-egyedszam-mezo-kitoltesevel-kapcsolatban-valtoztatnank-te-melyik-le&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ha-a-map-adatbazisban-az-egyedszam-mezo-kitoltesevel-kapcsolatban-valtoztatnank-te-melyik-le" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><div class="field field-type-text field-field-szoveg"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>A 2018-as priorit&aacute;s anyagban (<a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm" target="_blank">Priorit&aacute;sok 2018 / MAP &eacute;s MMM</a>) a <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm#MAP_Prioritasok_2018" target="_blank">MAP priorit&aacute;sok</a>&nbsp;2. pontj&aacute;n&aacute;l a sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;sok fontoss&aacute;g&aacute;r&oacute;l van sz&oacute;:</p> <p><em>&quot;<strong>2. Sz&aacute;ml&aacute;ljatok!</strong>&nbsp;2017-ben m&eacute;g csak a priorit&aacute;sok 3. pontj&aacute;ban eml&iacute;tett&uuml;k, hogy:&nbsp;&bdquo;Sőt, ha van időt&ouml;k &eacute;s kellően motiv&aacute;ltak is vagytok, akkor időnk&eacute;nt a gyakoribb fajokat is sz&aacute;molhatj&aacute;tok (a legerősebb FV k&oacute;dok r&ouml;gz&iacute;t&eacute;se mellett). Egy&eacute;bk&eacute;nt, s ez minden MAP adatgyűjt&eacute;sre igaz, a ritka- &eacute;s telepesen k&ouml;ltő fajok, ill. egy adott helyen vagy adott időszakban ritk&aacute;bb fajok eset&eacute;ben illik sz&aacute;molni &eacute;s megadni az &eacute;szlelt egyedek sz&aacute;m&aacute;t. K&ouml;lt&eacute;si időszakban pedig megbecs&uuml;lni a p&aacute;rok sz&aacute;m&aacute;t, ha egy adott faj vagy fajcsoport felm&eacute;r&eacute;s&eacute;t v&eacute;gzed!&rdquo;&nbsp;&ndash; Sajnos sokan tov&aacute;bbra sem r&ouml;gz&iacute;tettek egyedsz&aacute;mokat m&eacute;g a MAP kezdet&eacute;től hangs&uacute;lyozott fajok eset&eacute;ben sem! Az id&eacute;n figyelj&uuml;nk arra, hogy a k&ouml;lt&eacute;si időszakban a ritka- &eacute;s telepesen k&ouml;ltő fajokat, a MAP 1-es terepnapl&oacute;ban javasolt fajokat, sőt amikor csak lehetős&eacute;g&uuml;nk van r&aacute;, akkor a&nbsp;<a href="http://www.eurobirdportal.org/hun/hu/" target="_blank">EuroBirdPortal</a>&nbsp;fajlist&aacute;j&aacute;n szereplő fajokat is sz&aacute;ml&aacute;ljuk! N&eacute;ha ak&aacute;r minden mad&aacute;rfajt.&quot;</em></p> <p>N&eacute;h&aacute;ny MAP felm&eacute;rő felvetette m&aacute;r, hogy a sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;sra val&oacute; buzd&iacute;t&aacute;s egyik m&oacute;dja az is lehetne, ha v&aacute;ltoztatn&aacute;nk a MAP adatb&aacute;zis adatfelt&ouml;ltő űrlapjain az [egyedsz&aacute;m] mező kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;nek opcion&aacute;lis volt&aacute;n.<strong> A felmer&uuml;lt &ouml;tletek k&ouml;z&uuml;l Te melyiket t&aacute;mogatn&aacute;d?</strong></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> adatfeltöltés egyedszám adatok figyelmeztető üzenet kötelező madárszámlálás MAP MAP adatbázis opcionális prioritás szavazás Wed, 21 Mar 2018 10:53:12 +0000 Nagy Károly - MME 277 at https://madarszamlalok.mme.hu Szavazzatok, hogy milyen legyen az új MAP és MMM ajándék pendrive! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szavazzatok-hogy-milyen-legyen-az-uj-map-es-mmm-ajandek-pendrive <div class="poll"> <div class="text">1. Twister | olyan, mint egy korábbi MMM pendrive | zöld és fém</div> <div class="bar"> <div style="width: 13%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 13% (5 szavazat) </div> <div class="text">2. BabyTwister | a Twister kisebb méretű testvére | zöld és fém</div> <div class="bar"> <div style="width: 15%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 15% (6 szavazat) </div> <div class="text">3. Pop | kettő az egyben, sörnyitó funkcióval :-) | zöld és fém</div> <div class="bar"> <div style="width: 10%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 10% (4 szavazat) </div> <div class="text">4. Nature | fából készült, a kupakja mágneses | natúr fa</div> <div class="bar"> <div style="width: 63%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 63% (25 szavazat) </div> <div class="total"> Összes szavazat: 40 </div> </div> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszavazzatok-hogy-milyen-legyen-az-uj-map-es-mmm-ajandek-pendrive&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Szavazzatok%2C%20hogy%20milyen%20legyen%20az%20%C3%BAj%20MAP%20%C3%A9s%20MMM%20aj%C3%A1nd%C3%A9k%20pendrive%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszavazzatok-hogy-milyen-legyen-az-uj-map-es-mmm-ajandek-pendrive" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszavazzatok-hogy-milyen-legyen-az-uj-map-es-mmm-ajandek-pendrive&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szavazzatok-hogy-milyen-legyen-az-uj-map-es-mmm-ajandek-pendrive" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><div class="field field-type-text field-field-szoveg"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Kor&aacute;bban is megszavaztattuk m&aacute;r, hogy szeretn&eacute;tek-e, ha felvenn&eacute;nk valamilyen &uacute;j aj&aacute;nd&eacute;kot a v&aacute;laszt&eacute;kba. M&aacute;jus elej&eacute;n azt k&eacute;rdezt&uuml;k, hogy &quot;<a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szeretnetek-ha-keszittetnenk-map-polokat" target="_blank">Szeretn&eacute;tek, ha k&eacute;sz&iacute;ttetn&eacute;nk MAP p&oacute;l&oacute;kat?</a>&quot;<br /> Most nem azt k&eacute;rdezz&uuml;k, hogy legyen-e MAP pendrive, mert azt m&aacute;r eld&ouml;nt&ouml;tt&uuml;k, hogy lesz, hiszen kor&aacute;bban az <a href="https://www.facebook.com/mme.monitoring/photos/a.10151329550473110.480750.191163608109/10151329556388110/?type=3&amp;theater" target="_blank">MMM pendrive</a> is nagy sikernek &ouml;rvendett. Igaz, ma m&aacute;r nem 4 &eacute;s 8 GB-os, hanem 8 vagy 16 GB-os verzi&oacute;kban gondolkodunk.</p> <p><strong>A szavaz&aacute;s t&aacute;rgya most az, hogy&nbsp;milyen legyen az &uacute;j MAP &eacute;s MMM* aj&aacute;nd&eacute;k pendrive?</strong></p> <p>*<span style="font-size:12px;"><em>Az MMM felm&eacute;rők aj&aacute;nd&eacute;ksorsol&aacute;s&aacute;n is a v&aacute;laszt&eacute;kban lesz az &uacute;j MAP log&oacute;s pendrive.</em></span></p> <p>Az al&aacute;bbi k&eacute;peken l&aacute;thatj&aacute;tok azt a n&eacute;gy t&iacute;pust, amit szavaz&aacute;sra bocs&aacute;tunk. A szavaz&aacute;s előtt &eacute;demes elolvasni a n&eacute;gy lehetős&eacute;g mell&eacute; &iacute;rt n&eacute;h&aacute;ny szavas ismertetőket is! ;-)</p> <p><strong>Szavazni h&aacute;rom napig lehet, azt&aacute;n megrendelj&uuml;k az &uacute;j aj&aacute;nd&eacute;kokat.</strong></p> <p class="rtecenter"><a href="/sites/default/files/map_pendrive_terv4fele_151112.jpg" target="_blank"><img alt="" src="/sites/default/files/map_pendrive_terv4fele_151112.jpg" style="height: 560px; width: 560px;" /></a></p> </div> </div> </div> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szavazzatok-hogy-milyen-legyen-az-uj-map-es-mmm-ajandek-pendrive#comments ajándék ajándéksorsolás MAP MAP ajándék MAP kihívás MMM MMM ajándék szavazás Thu, 12 Nov 2015 19:50:05 +0000 Nagy Károly - MME 201 at https://madarszamlalok.mme.hu Szeretnétek, ha készíttetnénk MAP pólókat? https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szeretnetek-ha-keszittetnenk-map-polokat <div class="poll"> <div class="text">igen, szeretném</div> <div class="bar"> <div style="width: 100%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 100% (25 szavazat) </div> <div class="text">nem, póló ne legyen</div> <div class="bar"> <div style="width: 0%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 0% (0 szavazat) </div> <div class="total"> Összes szavazat: 25 </div> </div> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszeretnetek-ha-keszittetnenk-map-polokat&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Szeretn%C3%A9tek%2C%20ha%20k%C3%A9sz%C3%ADttetn%C3%A9nk%20MAP%20p%C3%B3l%C3%B3kat%3F&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszeretnetek-ha-keszittetnenk-map-polokat" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszeretnetek-ha-keszittetnenk-map-polokat&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szeretnetek-ha-keszittetnenk-map-polokat" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><div class="field field-type-text field-field-szoveg"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>A Mad&aacute;ratlasz Program (MAP) m&aacute;jusi kih&iacute;v&aacute;s&aacute;nak r&eacute;szleteit hamarosan k&ouml;zz&eacute;tessz&uuml;k. Ebben a h&oacute;napban &uacute;j aj&aacute;nd&eacute;kokat is tervez&uuml;nk az eddigiek mell&eacute; (log&oacute;zott h&aacute;tizs&aacute;kok, baseball sapk&aacute;k, bambusz goly&oacute;stollak). Szeretn&eacute;tek-e, ha k&eacute;sz&iacute;ttetn&eacute;nk MAP &eacute;s MME log&oacute;zott p&oacute;l&oacute;kat? Ez itt a k&eacute;rd&eacute;s! ;-)</p> <p>A k&eacute;pen l&aacute;that&oacute; p&oacute;l&oacute;terveket csak az illusztr&aacute;l&aacute;s kedv&eacute;&eacute;rt k&eacute;sz&iacute;tettem, a p&oacute;l&oacute;k nem felt&eacute;tlen&uuml;l &iacute;gy n&eacute;znek majd k. De valami hasonl&oacute;ra lehet sz&aacute;m&iacute;tani, hiszen a MAP &eacute;s az MME log&oacute; adottak. :-)</p> <p>Viszont mindenk&eacute;ppen k&eacute;sz&iacute;ttetn&eacute;nk f&eacute;rfi &eacute;s női p&oacute;l&oacute;kat is, hiszen egyre t&ouml;bb h&ouml;lgy van a MAP felm&eacute;rők k&ouml;sz&ouml;tt.</p> <p><strong>Szavazni a k&eacute;p alatt lehet!</strong></p> <p class="rtecenter"><a href="http://madarszamlalok.mme.hu/sites/default/files/map_nyomtatottpolok_montazs.jpg" target="_blank"><img alt="" src="http://madarszamlalok.mme.hu/sites/default/files/map_nyomtatottpolok_montazs.jpg" style="width: 540px; height: 400px;" /></a></p> </div> </div> </div> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szeretnetek-ha-keszittetnenk-map-polokat#comments ajándék Madáratlasz Program MAP kihívás póló szavazás Sun, 03 May 2015 16:13:53 +0000 Nagy Károly - MME 183 at https://madarszamlalok.mme.hu Szavazás - Milyen sorrendben szereted használni a madaras fajlistákat? https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szavazas-milyen-sorrendben-szereted-hasznalni-a-madaras-fajlistakat <div class="poll"> <div class="text">Régebbi rendszertani sorrendben (Nomenclator 1998)</div> <div class="bar"> <div style="width: 63%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 63% (29 szavazat) </div> <div class="text">Újabb rendszertani sorrendben (Nomenclator 2008)</div> <div class="bar"> <div style="width: 20%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 20% (9 szavazat) </div> <div class="text">Magyar fajnevek ABC sorrendben</div> <div class="bar"> <div style="width: 17%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 17% (8 szavazat) </div> <div class="total"> Összes szavazat: 46 </div> </div> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszavazas-milyen-sorrendben-szereted-hasznalni-a-madaras-fajlistakat&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Szavaz%C3%A1s%20-%20Milyen%20sorrendben%20szereted%20haszn%C3%A1lni%20a%20madaras%20fajlist%C3%A1kat%3F&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszavazas-milyen-sorrendben-szereted-hasznalni-a-madaras-fajlistakat" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszavazas-milyen-sorrendben-szereted-hasznalni-a-madaras-fajlistakat&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szavazas-milyen-sorrendben-szereted-hasznalni-a-madaras-fajlistakat" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><div class="field field-type-text field-field-szoveg"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>K&eacute;rj&uuml;k, hogy azok szavazzanak, akik m&aacute;r r&eacute;sztvevői vagy hamarosan r&eacute;sztvevői lesznek valamelyik mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&aacute;si programunknak!</strong></p> <p><strong>Ha egy mad&aacute;rmonitoring adatlapon vagy terepnapl&oacute;ban l&eacute;vő fajlist&aacute;ban kell megkeresned a fajokat, s feljegyezni az &eacute;szlelt / sz&aacute;molt egyedeket, akkor melyik sorrendben szereted a fajlist&aacute;t b&ouml;ng&eacute;szni?</strong></p> <p>Erről sz&oacute;l ez a szavaz&aacute;s. K&iacute;v&aacute;ncsiak vagyunk, hogy azok, akik r&eacute;szt vesznek felm&eacute;r&eacute;seinkben, melyik sorrendet kedvelik legink&aacute;bb. Nem &iacute;g&eacute;rj&uuml;k, hogy biztosan a legt&ouml;bb szavazatot gyűjtő lehetős&eacute;g sorrendj&eacute;ben lesz az &uacute;jabb terepnapl&oacute;inkban a fajlista, de az eredm&eacute;ny hozz&aacute;j&aacute;rulhat d&ouml;nt&eacute;s&uuml;nk meghozatal&aacute;hoz.</p> <ul> <li> A r&eacute;gebbi rendszertani sorrend tal&aacute;n a legt&ouml;bb felm&eacute;rő sz&aacute;m&aacute;ra m&eacute;g ma is megszokottabb, a lista elej&eacute;n a b&uacute;v&aacute;rokkal, v&ouml;csk&ouml;kkel, g&ouml;d&eacute;nyekkel, g&eacute;mekkel &eacute;s g&oacute;ly&aacute;kkal, s csak ezek ut&aacute;n k&ouml;vetkeznek a ludak &eacute;s r&eacute;c&eacute;k. Ez a sorrend volt haz&aacute;nkban hivatalos 2008-ig, melyet az 1998-ban megjelent Nomenclator is tartalmazott <em>(Magyar, G., Hadarics, T., Waliczky, Z., Schmidt, A., Nagy, T. &amp; Bankovics, A. (1998): Nomenclator avium Hungariae. Magyarorsz&aacute;g madarainak n&eacute;vjegyz&eacute;ke. Mad&aacute;rtani Int&eacute;zet - MME - Winter Fair, Budapest - Szeged. 202 p.)</em>.</li> <li> A 2008-ban megjelent Nomenclator <em>(MME Nomenclator Bizotts&aacute;g (2008): Magyarorsz&aacute;g madarainak n&eacute;vjegyz&eacute;ke. Nomenclator avium Hungariae. Magyar Mad&aacute;rtani Egyes&uuml;let, Budapest. 278 p.)</em> m&aacute;r az &uacute;jabb rendszertani sorrendben ismerteti a fajokat, melyben a L&uacute;dalak&uacute;ak &eacute;s a Ty&uacute;kalak&uacute;ak rendje előre ker&uuml;lt, s csak ezut&aacute;n k&ouml;vetkeznek a B&uacute;v&aacute;ralak&uacute;ak, V&ouml;cs&ouml;kalak&uacute;ak, G&ouml;d&eacute;nyalak&uacute;ak, G&oacute;lyaalak&uacute;ak stb.</li> <li> Tal&aacute;n sokan kedvelik, ha a fajlist&aacute;k a magyar fajnevek sorrendj&eacute;ben haszn&aacute;lhat&oacute;ak, b&aacute;r az&eacute;rt ettől a legt&ouml;bb madar&aacute;sz idegenkedik, mert egyr&eacute;szt a magyar fajnevek is időnk&eacute;nt v&aacute;ltoznak <em>(sajnos n&eacute;ha a tudom&aacute;nyos nevek is!)</em>, m&aacute;sr&eacute;szt vannak akik m&aacute;s vagy r&eacute;gebbi magyar nevet haszn&aacute;lnak egy-egy fajra.</li> </ul> </div> </div> </div> ABC fajlista MAP Nomenclator rendszertan szavazás Mon, 03 Mar 2014 20:29:36 +0000 Nagy Károly - MME 101 at https://madarszamlalok.mme.hu Szavazás - Melyik bögre tetszik a legjobban? https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szavazas-melyik-bogre-tetszik-a-legjobban <div class="poll"> <div class="text">Búbosbanka</div> <div class="bar"> <div style="width: 4%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 4% (2 szavazat) </div> <div class="text">Csuszka</div> <div class="bar"> <div style="width: 4%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 4% (2 szavazat) </div> <div class="text">Egerészölyv</div> <div class="bar"> <div style="width: 4%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 4% (2 szavazat) </div> <div class="text">Erdei fülesbagoly</div> <div class="bar"> <div style="width: 4%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 4% (2 szavazat) </div> <div class="text">Erdei pinty</div> <div class="bar"> <div style="width: 6%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 6% (3 szavazat) </div> <div class="text">Fehér gólya</div> <div class="bar"> <div style="width: 4%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 4% (2 szavazat) </div> <div class="text">Fekete rigó</div> <div class="bar"> <div style="width: 2%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 2% (1 szavazat) </div> <div class="text">Gyöngybagoly</div> <div class="bar"> <div style="width: 2%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 2% (1 szavazat) </div> <div class="text">Gyurgyalag</div> <div class="bar"> <div style="width: 2%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 2% (1 szavazat) </div> <div class="text">Kék cinege</div> <div class="bar"> <div style="width: 6%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 6% (3 szavazat) </div> <div class="text">Kis lilik</div> <div class="bar"> <div style="width: 2%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 2% (1 szavazat) </div> <div class="text">Kuvik</div> <div class="bar"> <div style="width: 4%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 4% (2 szavazat) </div> <div class="text">Macskabagoly</div> <div class="bar"> <div style="width: 2%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 2% (1 szavazat) </div> <div class="text">Meggyvágó</div> <div class="bar"> <div style="width: 2%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 2% (1 szavazat) </div> <div class="text">Ökörszem</div> <div class="bar"> <div style="width: 4%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 4% (2 szavazat) </div> <div class="text">Őszapó</div> <div class="bar"> <div style="width: 19%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 19% (10 szavazat) </div> <div class="text">Parlagi sas</div> <div class="bar"> <div style="width: 2%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 2% (1 szavazat) </div> <div class="text">Partifecske</div> <div class="bar"> <div style="width: 2%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 2% (1 szavazat) </div> <div class="text">Széncinege</div> <div class="bar"> <div style="width: 2%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 2% (1 szavazat) </div> <div class="text">Tengelic</div> <div class="bar"> <div style="width: 6%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 6% (3 szavazat) </div> <div class="text">Túzok</div> <div class="bar"> <div style="width: 9%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 9% (5 szavazat) </div> <div class="text">Vörösbegy</div> <div class="bar"> <div style="width: 4%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 4% (2 szavazat) </div> <div class="text">Vörösnyakú lúd</div> <div class="bar"> <div style="width: 4%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 4% (2 szavazat) </div> <div class="text">Csonttollú</div> <div class="bar"> <div style="width: 6%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 6% (3 szavazat) </div> <div class="total"> Összes szavazat: 54 </div> </div> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszavazas-melyik-bogre-tetszik-a-legjobban&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Szavaz%C3%A1s%20-%20Melyik%20b%C3%B6gre%20tetszik%20a%20legjobban%3F&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszavazas-melyik-bogre-tetszik-a-legjobban" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszavazas-melyik-bogre-tetszik-a-legjobban&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szavazas-melyik-bogre-tetszik-a-legjobban" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><div class="field field-type-text field-field-szoveg"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>2014. febru&aacute;r 22-&eacute;n ker&uuml;l megrendez&eacute;sre a Mindennapi Madaraink Monitoringja XVII. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;ja, melyről bővebben <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/teli-korlevel-es-meghivo-az-mmm-xvii-orszagos-talalkozojara" target="_blank">itt olvashat&oacute;ak inform&aacute;ci&oacute;k. &gt;&gt;</a></p> <p> Mint minden &eacute;vben, az id&eacute;n is kisorsolunk 50+10 aj&aacute;nd&eacute;kot az előző &eacute;v MMM felm&eacute;rői k&ouml;z&ouml;tt.</p> <p> Az idei &eacute;vben is k&eacute;sz&iacute;t&uuml;nk MMM-es aj&aacute;nd&eacute;kcsomagot, melynek t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt egy madaras b&ouml;gre is r&eacute;sze lesz.</p> <p> Az MME Boltban kaphat&oacute; sokf&eacute;le b&ouml;gre k&ouml;z&uuml;l (ezekre lehet szavazni) abb&oacute;l az 5 f&eacute;l&eacute;ből fogunk k&eacute;sz&iacute;ttetni (s ker&uuml;lnek be az MMM aj&aacute;nd&eacute;kok k&ouml;z&eacute;), melyekre a legt&ouml;bb szavazat &eacute;rkezik a k&ouml;vetkező 2 napon!</p> <p> <strong><a href="http://bolt.mme.hu/mme-webshop/ajandektargyak/keramia-boegrek-grafikaval.html?page=shop.browse&amp;category_id=112" target="_blank">Itt tekinthetőek meg az egyes b&ouml;gr&eacute;kről k&eacute;sz&uuml;lt k&eacute;pek az MME Bolt honlapj&aacute;n. &gt;&gt;</a></strong></p> <p class="rtecenter"><strong><img alt="Részlet a választékból ::: Jelenleg 24 különböző faj közül lehet választani!" src="/sites/default/files/madaras_bogrek_9faj.jpg" style="width: 540px; height: 500px;" /></strong></p> </div> </div> </div> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szavazas-melyik-bogre-tetszik-a-legjobban#comments ajándéksorsolás bögre MMM MMM ajándék MMM Országos Találkozó szavazás Tue, 11 Feb 2014 14:24:10 +0000 Nagy Károly - MME 94 at https://madarszamlalok.mme.hu