madarszamlalok.mme.hu - elemzések https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/229/0 hu Továbbra is csökken a hazai mezőgazdasági területek madárvilága https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/tovabbra-is-csokken-a-hazai-mezogazdasagi-teruletek-madarvilaga <p><strong>A Magyar Mad&aacute;rtani &eacute;s Term&eacute;szetv&eacute;delmi Egyes&uuml;let (MME) Monitoring K&ouml;zpontja elk&eacute;sz&iacute;tette k&eacute;t &eacute;lőhelyt&iacute;pus leggyakoribb hazai mad&aacute;rfajai &aacute;llom&aacute;nyv&aacute;ltoz&aacute;s&aacute;nak elemz&eacute;s&eacute;t az 1999-2015 k&ouml;z&ouml;tt eltelt 17 &eacute;vre visszatekintve. Az adatok azt mutatj&aacute;k, hogy mik&ouml;zben a vizsg&aacute;lt erdei fajok (22 faj) &aacute;llom&aacute;nya n&ouml;vekvő, addig a mezőgazdas&aacute;gi ter&uuml;leteken &eacute;lők&eacute; (16 faj) cs&ouml;kkenő tendenci&aacute;t mutat. Ut&oacute;bbiakn&aacute;l a legerősebb cs&ouml;kken&eacute;s a hossz&uacute; t&aacute;v&uacute; vonul&oacute;kat jellemzi.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ftovabbra-is-csokken-a-hazai-mezogazdasagi-teruletek-madarvilaga&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Tov%C3%A1bbra%20is%20cs%C3%B6kken%20a%20hazai%20mez%C5%91gazdas%C3%A1gi%20ter%C3%BCletek%20mad%C3%A1rvil%C3%A1ga&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ftovabbra-is-csokken-a-hazai-mezogazdasagi-teruletek-madarvilaga" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ftovabbra-is-csokken-a-hazai-mezogazdasagi-teruletek-madarvilaga&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/tovabbra-is-csokken-a-hazai-mezogazdasagi-teruletek-madarvilaga" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/tovabbra-is-csokken-a-hazai-mezogazdasagi-teruletek-madarvilaga" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/tovabbra-is-csokken-a-hazai-mezogazdasagi-teruletek-madarvilaga#comments agrár élőhelyek AKG biodiverzitás Biodiverzitás Indikátor csökkenés elemzések erdei élőhelyek fészkelő állományok grafikon Index MMM MMM adatbázis növekedés trendek Thu, 05 May 2016 05:22:55 +0000 MME 224 at https://madarszamlalok.mme.hu Klímaváltozás hatása a madarakra https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/klimavaltozas-hatasa-a-madarakra <p><strong>Sok kicsi sokra megy. &Eacute;s mint minden k&ouml;zhely, ez is igaz, hiszen most t&ouml;bb t&iacute;zezer &ouml;nk&eacute;ntes sok&eacute;ves terepi munk&aacute;ja seg&iacute;tett hozz&aacute; egy nemzetk&ouml;zi kutat&oacute;csoportot ahhoz, hogy cikket jelentessenek meg a vil&aacute;g egyik legjelentősebb szaklapja, a Science magazin has&aacute;bjain.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fklimavaltozas-hatasa-a-madarakra&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Kl%C3%ADmav%C3%A1ltoz%C3%A1s%20hat%C3%A1sa%20a%20madarakra&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fklimavaltozas-hatasa-a-madarakra" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fklimavaltozas-hatasa-a-madarakra&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/klimavaltozas-hatasa-a-madarakra" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/klimavaltozas-hatasa-a-madarakra" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/klimavaltozas-hatasa-a-madarakra#comments Climate Impact Indicator elemzések grafikon gyakori madarak klímaváltozás madárvonulás MME MKCs MMM önkéntes munka Science trendek tudományos publikáció vonuló madarak Mon, 04 Apr 2016 18:26:07 +0000 MME 219 at https://madarszamlalok.mme.hu Befejeződött a 2014. évi MMM adatok feldolgozása, s megkezdődtek az elemzések https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/befejezodott-a-2014-evi-mmm-adatok-feldolgozasa-s-megkezdodtek-az-elemzesek <p><strong>M&aacute;r egy hete befejezt&uuml;k a 2014. &eacute;vi MMM terepnapl&oacute;k feldolgoz&aacute;s&aacute;t, s elők&eacute;sz&iacute;tett&uuml;k az adatb&aacute;zist a szok&aacute;sos &eacute;ves elemz&eacute;sekhez, hogy a <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/teli-korlevel-es-meghivo-az-mmm-xviii-es-a-madaratlasz-program-i-orszagos-talalkozojara">Mindennapi Madaraink Monitoringja XVIII. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;n</a>* bemutathassuk az eredm&eacute;nyeket. 153 felm&eacute;rőtől 551 terepnapl&oacute; adatai &eacute;rkeztek be időben**. Ebből 129 t&eacute;li sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;s &eacute;s 422 pedig a f&eacute;szkel&eacute;si időszakban t&ouml;rt&eacute;nt sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;sok adatait tartalmazza. Akik elj&ouml;nnek a&nbsp;</strong><strong>Magyar Term&eacute;szettudom&aacute;nyi M&uacute;zeumba a&nbsp;</strong><strong>j&ouml;vő h&eacute;t szombaton, azok elsők&eacute;nt ismerhetik meg a legfrissebb eredm&eacute;nyeket.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbefejezodott-a-2014-evi-mmm-adatok-feldolgozasa-s-megkezdodtek-az-elemzesek&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Befejez%C5%91d%C3%B6tt%20a%202014.%20%C3%A9vi%20MMM%20adatok%20feldolgoz%C3%A1sa%2C%20s%20megkezd%C5%91dtek%20az%20elemz%C3%A9sek&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbefejezodott-a-2014-evi-mmm-adatok-feldolgozasa-s-megkezdodtek-az-elemzesek" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbefejezodott-a-2014-evi-mmm-adatok-feldolgozasa-s-megkezdodtek-az-elemzesek&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/befejezodott-a-2014-evi-mmm-adatok-feldolgozasa-s-megkezdodtek-az-elemzesek" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/befejezodott-a-2014-evi-mmm-adatok-feldolgozasa-s-megkezdodtek-az-elemzesek" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/befejezodott-a-2014-evi-mmm-adatok-feldolgozasa-s-megkezdodtek-az-elemzesek#comments adatfeldolgozás elemzések felmérés felmérők MMM MMM adatbázis MMM Országos Találkozó térképek UTM Wed, 25 Feb 2015 22:05:38 +0000 Nagy Károly - MME 167 at https://madarszamlalok.mme.hu Hogyan készült a Sasleltár? https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hogyan-keszult-a-sasleltar <p>Tegnap <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elkeszult-a-xii-orszagos-sasleltar" target="_blank">k&ouml;zz&eacute;tett&uuml;k az idei Orsz&aacute;gos Sasszinkron eredm&eacute;nyeit</a>, amiből az &eacute;rdeklődők megtudhatj&aacute;k, hogy a felm&eacute;rők h&aacute;ny sast sz&aacute;moltak Magyarorsz&aacute;gon, mekkora ter&uuml;letet vizsg&aacute;ltak meg &eacute;s hogyan v&aacute;ltozott a telelő sasok sz&aacute;ma az elm&uacute;lt &eacute;vekben. Ezen besz&aacute;mol&oacute;ban szeretn&eacute;m r&ouml;viden bemutatni, hogyan t&ouml;rt&eacute;nt az adatok feldolgoz&aacute;sa, mi t&ouml;rt&eacute;nt a be&eacute;rkező adatlapokkal, hogy lesz a terepi munk&aacute;t elv&eacute;gző madar&aacute;szok &aacute;ltal gyűjt&ouml;tt adatokb&oacute;l a haz&aacute;nkban telelő sasok helyzet&eacute;t bemutat&oacute; jelent&eacute;s.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fhogyan-keszult-a-sasleltar&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Hogyan%20k%C3%A9sz%C3%BClt%20a%20Saslelt%C3%A1r%3F&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fhogyan-keszult-a-sasleltar" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fhogyan-keszult-a-sasleltar&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hogyan-keszult-a-sasleltar" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hogyan-keszult-a-sasleltar" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hogyan-keszult-a-sasleltar#comments 2015 adatfeldolgozás elemzések Excel GIS hibajavítás január sas-szinkron téli számlálás térképek VBA Thu, 29 Jan 2015 15:00:00 +0000 Nagy Zsolt - MME 163 at https://madarszamlalok.mme.hu MMM 2013 - vége a feldolgozásnak, kezdődnek az elemzések https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-2013-vege-a-feldolgozasnak-kezdodnek-az-elemzesek <p>Febru&aacute;r 6-&aacute;n befejezt&uuml;k a 2013. &eacute;vi MMM adatok feldolgoz&aacute;s&aacute;t, s ezen a h&eacute;ten megkezdődhettek az elemz&eacute;sek. A friss eredm&eacute;nyeket elsők&eacute;nt a febru&aacute;r 22-&eacute;n megrendez&eacute;sre ker&uuml;lő <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/teli-korlevel-es-meghivo-az-mmm-xvii-orszagos-talalkozojara" target="_blank">XVII. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;</a> r&eacute;sztvevői ismerhetik meg.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-2013-vege-a-feldolgozasnak-kezdodnek-az-elemzesek&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MMM%202013%20-%20v%C3%A9ge%20a%20feldolgoz%C3%A1snak%2C%20kezd%C5%91dnek%20az%20elemz%C3%A9sek&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-2013-vege-a-feldolgozasnak-kezdodnek-az-elemzesek" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-2013-vege-a-feldolgozasnak-kezdodnek-az-elemzesek&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-2013-vege-a-feldolgozasnak-kezdodnek-az-elemzesek" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-2013-vege-a-feldolgozasnak-kezdodnek-az-elemzesek" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-2013-vege-a-feldolgozasnak-kezdodnek-az-elemzesek#comments 2013 adatfeldolgozás adatfeltöltés elemzések felmérők grafikon mintaterületek MMM MMM adatbázis MMM Országos Találkozó térkép Thu, 13 Feb 2014 19:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 95 at https://madarszamlalok.mme.hu