madarszamlalok.mme.hu - fészekfelmérés https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/24/0 hu Gyakornokok képzése éles bevetés előtt https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/gyakornokok-kepzese-eles-bevetes-elott <p><strong>Az elm&uacute;lt napokban 10 &uacute;j gyakornok kezdte meg 6 hetes munk&aacute;j&aacute;t az MME Monitoring K&ouml;zpontban. A Ny&iacute;regyh&aacute;zi Főiskola &eacute;s a Debreceni Egyetem hallgat&oacute;i (k&ouml;rnyezettan, biol&oacute;gia &eacute;s term&eacute;szetv&eacute;delmi m&eacute;rn&ouml;k szakosok) sz&aacute;mos terepi felm&eacute;r&eacute;sben is r&eacute;szt vesznek majd a k&ouml;vetkező hetekben.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fgyakornokok-kepzese-eles-bevetes-elott&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Gyakornokok%20k%C3%A9pz%C3%A9se%20%C3%A9les%20bevet%C3%A9s%20el%C5%91tt&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fgyakornokok-kepzese-eles-bevetes-elott" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fgyakornokok-kepzese-eles-bevetes-elott&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/gyakornokok-kepzese-eles-bevetes-elott" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/gyakornokok-kepzese-eles-bevetes-elott" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/gyakornokok-kepzese-eles-bevetes-elott#comments 2014 adatfeldolgozás archív adatok Debreceni Egyetem Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis fészekfelmérés Gólyafészek adatbázis gyakornokok irodai munka képzés MME MME MKCs Monitoring Központ nyár Nyíregyházi Főiskola terepmunka Vízimadár adatbázis Wed, 02 Jul 2014 14:15:04 +0000 Nagy Károly - MME 139 at https://madarszamlalok.mme.hu Kósza MAP-ozás Yvette után https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/kosza-map-ozas-yvette-utan <p>K&ouml;zel k&eacute;t hete nem jelentkeztem itt a blogon. Eltűntem, mint sz&uuml;rke szam&aacute;r a k&ouml;dben, de val&oacute;j&aacute;ban az Yvette* okozta sz&uuml;rkes&eacute;g vetett vissza. Egyr&eacute;szt am&iacute;g itt tart&oacute;zkodott nem nagyon volt alkalmas az időj&aacute;r&aacute;s a mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&aacute;sra, m&aacute;sr&eacute;szt sajnos bőven adott munk&aacute;t a megmaradt szabadidőmben is. (Terepi felm&eacute;r&eacute;sekre nekem is csak a szabadidőmben, fők&eacute;nt a h&eacute;tv&eacute;geken ad&oacute;dik alkalmam.)</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkosza-map-ozas-yvette-utan&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=K%C3%B3sza%20MAP-oz%C3%A1s%20Yvette%20ut%C3%A1n&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkosza-map-ozas-yvette-utan" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkosza-map-ozas-yvette-utan&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/kosza-map-ozas-yvette-utan" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/kosza-map-ozas-yvette-utan" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/kosza-map-ozas-yvette-utan#comments birding.hu C3 C7 egerészölyv éjszakai felmérés énekes rigó EU52 EU53 fehér gólya felmérés fészekfelmérés fiókák fotók FV kódok haris időjárás kirepülés kósza kuvik lappantyú Madáratlasz Program madárszámlálás MAP másodköltés mediterrán ciklon Nagyhalász pásztormadár sarlósfecske spektív Yvette Sun, 25 May 2014 19:59:32 +0000 Nagy Károly - MME 130 at https://madarszamlalok.mme.hu Számolj fecskefészket és gyülekező csapatokat! ::: Keresd a madarat! / 2. küldetés https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes <p>Hamarosan v&eacute;get &eacute;r a k&ouml;lt&eacute;si időszak a hossz&uacute; t&aacute;v&uacute; vonul&oacute; mad&aacute;rfajokn&aacute;l is, s lassan m&aacute;r a nagy &uacute;tra k&eacute;sz&uuml;lődnek. A g&oacute;lyafi&oacute;k&aacute;k v&eacute;gleg elhagyj&aacute;k f&eacute;szkeiket, ahov&aacute; első kirep&uuml;l&eacute;s&uuml;k ut&aacute;n m&eacute;g hetekig visszat&eacute;rtek. A fecsk&eacute;k t&ouml;bbs&eacute;ge t&uacute;l van m&aacute;r a m&aacute;sodk&ouml;lt&eacute;sen vagy &eacute;ppen a napokban fognak kirep&uuml;lni a m&aacute;sodik f&eacute;szekaljak. Persze a k&eacute;sőbb kezdők ak&aacute;r augusztus v&eacute;g&eacute;ig is etethetik fi&oacute;k&aacute;ikat, a kor&aacute;n &eacute;rkezők pedig belekezdhettek esetleg egy harmadik k&ouml;lt&eacute;sbe is (ami ritk&aacute;n sikeres).</p> <p><strong>A m&aacute;sodik k&uuml;ldet&eacute;s t&eacute;m&aacute;ja mi is lehetne, &iacute;gy a k&ouml;lt&eacute;si időszak v&eacute;ge &eacute;s a hossz&uacute; vonul&aacute;sra val&oacute; k&eacute;sz&uuml;lőd&eacute;s idej&eacute;n, mint egy &uacute;jabb fecsk&eacute;s feladat. Augusztus &eacute;s szeptember h&oacute;napokban is lehet m&eacute;g fecskef&eacute;szkeket sz&aacute;ml&aacute;lni (hiszen azok ott maradnak), s megfigyelni a gy&uuml;lekező csapatokat.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Sz%C3%A1molj%20fecskef%C3%A9szket%20%C3%A9s%20gy%C3%BClekez%C5%91%20csapatokat%21%20%3A%3A%3A%20Keresd%20a%20madarat%21%20%2F%202.%20k%C3%BCldet%C3%A9s&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-fecskefeszket-es-gyulekezo-csapatokat-keresd-a-madarat-2-kuldetes#comments 2013 augusztus Facebook Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis fecskék fészekfelmérés fészkelés füsti fecske gyülekezés játék Keresd a madarat! küldetés madárszámlálás molnárfecske partifecske szeptember videó vonulás YouTube Sun, 11 Aug 2013 22:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 84 at https://madarszamlalok.mme.hu Beszámoló a debreceni ragadozómadár fészekkeresési akcióról https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-debreceni-ragadozomadar-feszekkeresesi-akciorol <p>A legut&oacute;bbi, 2013. febru&aacute;r 17-&eacute;n szervezett nagyerdei terepi programunk c&eacute;lja ragadoz&oacute;madarak f&eacute;szkeinek keres&eacute;se volt a lombmentes időszakban. A lelkes, 20 fős csapat f&eacute;sűszerűen j&aacute;rta be a kijel&ouml;lt ter&uuml;letet.</p> <p></p><div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-a-debreceni-ragadozomadar-feszekkeresesi-akciorol&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Besz%C3%A1mol%C3%B3%20a%20debreceni%20ragadoz%C3%B3mad%C3%A1r%20f%C3%A9szekkeres%C3%A9si%20akci%C3%B3r%C3%B3l&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-a-debreceni-ragadozomadar-feszekkeresesi-akciorol" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-a-debreceni-ragadozomadar-feszekkeresesi-akciorol&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-debreceni-ragadozomadar-feszekkeresesi-akciorol" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-debreceni-ragadozomadar-feszekkeresesi-akciorol" target="_blank">tovább</a></p> beszámoló Debrecen fészekfelmérés Hajdú-Bihar megye MME Hajdú-Bihar megyei Helyi Csoport MME Helyi Csoportok ragadozómadár Mon, 25 Feb 2013 23:00:00 +0000 MME 22 at https://madarszamlalok.mme.hu