madarszamlalok.mme.hu - fajlista https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/243/0 hu Működnek a MAP Ranglisták, s kezdődhet a novemberi fajlistázás! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mukodnek-a-map-ranglistak-s-kezdodhet-a-novemberi-fajlistazas <p><strong>Okt&oacute;ber utols&oacute; napj&aacute;n el&eacute;rhetőv&eacute; tett&uuml;k a MAP adatb&aacute;zis leg&uacute;jabb oldal&aacute;t, ami a <a href="http://map.mme.hu/stats/rank" target="_blank">Ranglist&aacute;k</a> nevet kapta, november első napj&aacute;t&oacute;l pedig &uacute;jabb MAP kih&iacute;v&aacute;st ind&iacute;tunk (nyerem&eacute;nyekkel, ahogy szoktuk), amihez nagyon hasznosak lesznek a ranglist&aacute;k. Ha az előző mondatban le&iacute;rtak jelent&eacute;se&nbsp;elsőre nem lenne nyilv&aacute;nval&oacute;, akkor olvasd tov&aacute;bb ezt a cikket, s rem&eacute;nyeink szerint tisztul majd a k&eacute;p. ;-)</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmukodnek-a-map-ranglistak-s-kezdodhet-a-novemberi-fajlistazas&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=M%C5%B1k%C3%B6dnek%20a%20MAP%20Ranglist%C3%A1k%2C%20s%20kezd%C5%91dhet%20a%20novemberi%20fajlist%C3%A1z%C3%A1s%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmukodnek-a-map-ranglistak-s-kezdodhet-a-novemberi-fajlistazas" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmukodnek-a-map-ranglistak-s-kezdodhet-a-novemberi-fajlistazas&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mukodnek-a-map-ranglistak-s-kezdodhet-a-novemberi-fajlistazas" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mukodnek-a-map-ranglistak-s-kezdodhet-a-novemberi-fajlistazas" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mukodnek-a-map-ranglistak-s-kezdodhet-a-novemberi-fajlistazas#comments 2015 fajlista fejlesztés Madáratlasz Program madármegfigyelés MAP MAP adatbázis MAP ajándék MAP kihívás megfigyelési adatok november nyeremények Profil Ranglisták teljes fajlista vetélkedő Mon, 02 Nov 2015 18:15:39 +0000 Nagy Károly - MME 197 at https://madarszamlalok.mme.hu Újabb MAP kihívás, májustól június közepéig - Extra meglepetésekkel! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ujabb-map-kihivas-majustol-junius-kozepeig-extra-meglepetesekkel <p><strong>Gondolom, sokan m&aacute;r tűk&ouml;n űlve v&aacute;rt&aacute;tok ezt a bejegyz&eacute;st, sőt n&eacute;h&aacute;nyan m&aacute;r le is mondtatok r&oacute;la, hogy lesz-e az <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/aprilisi-map-kihivas-garantalt-ajandekokkal" target="_blank">&aacute;prilisi MAP kih&iacute;v&aacute;s</a> ut&aacute;n m&aacute;jusi. Val&oacute;j&aacute;ban nem lesz m&aacute;jusi kih&iacute;v&aacute;s, de lesz m&aacute;jus-j&uacute;niusi. ;-)</strong></p> <p>Mivel ez&uacute;ttal m&aacute;sf&eacute;l h&oacute;napig tart a kih&iacute;v&aacute;s időszaka, &iacute;gy egy kicsit emelj&uuml;k a t&eacute;tet, s n&eacute;h&aacute;ny extra feladatot is beiktattunk. Nem csak a teljes&iacute;tendő feladatokon csavartunk egyet, hanem az aj&aacute;nd&eacute;kok v&aacute;laszt&eacute;k&aacute;t is bőv&iacute;tett&uuml;k. Rem&eacute;lj&uuml;k, hogy ennek &ouml;r&uuml;lt&ouml;k majd, s &iacute;gy <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ime-a-map-aprilisi-elit-alakulata-majusban-csatlakozz-hozzajuk" target="_blank">az &aacute;prilisi teljes&iacute;tőknek</a> is lesz olyan aj&aacute;nd&eacute;k, amit sz&iacute;vesen v&aacute;lasztan&aacute;nak az eddigi nyerem&eacute;ny&uuml;k mell&eacute;.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fujabb-map-kihivas-majustol-junius-kozepeig-extra-meglepetesekkel&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=%C3%9Ajabb%20MAP%20kih%C3%ADv%C3%A1s%2C%20m%C3%A1just%C3%B3l%20j%C3%BAnius%20k%C3%B6zep%C3%A9ig%20-%20Extra%20meglepet%C3%A9sekkel%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fujabb-map-kihivas-majustol-junius-kozepeig-extra-meglepetesekkel" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fujabb-map-kihivas-majustol-junius-kozepeig-extra-meglepetesekkel&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ujabb-map-kihivas-majustol-junius-kozepeig-extra-meglepetesekkel" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ujabb-map-kihivas-majustol-junius-kozepeig-extra-meglepetesekkel" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ujabb-map-kihivas-majustol-junius-kozepeig-extra-meglepetesekkel#comments 2015 adatfeltöltés ajándék bambusz golyóstoll baseball sapka bögre éjszakai felmérés fajfelismerési adatok fajlista hátizsák június listás adatfeltöltés Madáratlasz Program madármegfigyelés május MAP MAP adatbázis MAP ajándék MAP kihívás MMM MMM adatbázis póló terepmunka térkép UTM Tue, 19 May 2015 11:13:12 +0000 Nagy Károly - MME 185 at https://madarszamlalok.mme.hu Áprilisi MAP kihívás, garantált ajándékokkal! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/aprilisi-map-kihivas-garantalt-ajandekokkal <p><strong><a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-adatbazis-listas-adatok-feltoltese">H&aacute;rom hete m&aacute;r, hogy fel lehet t&ouml;lteni a fajlist&aacute;s adatokat a MAP adatb&aacute;zis&aacute;ba</a>, s eddig 564 list&aacute;s adatsort t&ouml;lt&ouml;ttetek fel, amelyeket 326 db 2,5*2,5 km-es UTM n&eacute;gyzet bej&aacute;r&aacute;sa sor&aacute;n gyűjt&ouml;ttetek (114 db 10*10 km-es UTM n&eacute;gyzetből).</strong></p> <p><u><strong>Ez&uacute;ttal kih&iacute;v&aacute;sra invit&aacute;lunk minden mad&aacute;rmegfigyelőt a&nbsp;<a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a>&nbsp;keret&eacute;ben!</strong></u></p> <p><strong>Mik&ouml;zben mi teljes gőzzel&nbsp;</strong><strong>a&nbsp;<a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP adatb&aacute;zis</a>&nbsp;</strong><strong>&uacute;jabb hasznos &eacute;s l&aacute;tv&aacute;nyos funkci&oacute;it fejlesztj&uuml;k*, addig ti j&aacute;rj&aacute;tok a k&ouml;zeli vagy ak&aacute;r a t&aacute;volabbi n&eacute;gyzeteket, s r&ouml;gz&iacute;ts&eacute;tek a MAP-nak megfelelő fajlist&aacute;itokat!</strong></p> <p>Arr&oacute;l m&aacute;r biztosan hallott&aacute;l, hogy az idei &eacute;vtől kezdve - az&nbsp;<a href="http://mmm.mme.hu" target="_blank">MMM</a>&nbsp;programhoz hasonl&oacute;an** - a MAP felm&eacute;r&eacute;seiben r&eacute;sztvevők teljes&iacute;tm&eacute;ny&eacute;t is &eacute;rt&eacute;kes aj&aacute;nd&eacute;kokkal fogjuk m&eacute;lt&aacute;nyolni. A cerem&oacute;ni&aacute;t a MAP II. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;n fogjuk megtartani, de addig is havonta kisebb-nagyobb aj&aacute;nd&eacute;kok&eacute;rt, kih&iacute;v&aacute;sokat fogunk rendezni.</p> <p><u><strong><a href="#MAP_kihivas_aprilis">Az &aacute;prilisi MAP kih&iacute;v&aacute;s r&eacute;szleteiről az al&aacute;bbi t&eacute;rk&eacute;p alatt olvashatsz!</a></strong></u></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Faprilisi-map-kihivas-garantalt-ajandekokkal&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=%C3%81prilisi%20MAP%20kih%C3%ADv%C3%A1s%2C%20garant%C3%A1lt%20aj%C3%A1nd%C3%A9kokkal%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Faprilisi-map-kihivas-garantalt-ajandekokkal" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Faprilisi-map-kihivas-garantalt-ajandekokkal&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/aprilisi-map-kihivas-garantalt-ajandekokkal" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/aprilisi-map-kihivas-garantalt-ajandekokkal" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/aprilisi-map-kihivas-garantalt-ajandekokkal#comments 2015 adatfeltöltés ajándék április bambusz golyóstoll baseball sapka fajlista GIF hátizsák listás adatfeltöltés Madáratlasz Program madármegfigyelés MAP MAP adatbázis MAP ajándék MAP kihívás MAP Országos Találkozó terepmunka térkép UTM Mon, 06 Apr 2015 16:56:28 +0000 Nagy Károly - MME 175 at https://madarszamlalok.mme.hu Megérkeztek a nyomdából az új MAP terepnaplók - Jöhetnek a rendelések! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/megerkeztek-a-nyomdabol-az-uj-map-terepnaplok-johetnek-a-rendelesek <p><strong>Tegnap &eacute;rkeztek meg a nyomd&aacute;b&oacute;l a MAP &uacute;j, 2. t&iacute;pus&uacute; terepnapl&oacute;i. 1450 p&eacute;ld&aacute;ny landolt a Monitoring K&ouml;zpont irod&aacute;j&aacute;ban, s 150 db azonnal tov&aacute;bb is indult leendő felhaszn&aacute;l&oacute;ihoz. Ha te is szeretn&eacute;l belől&uuml;k, vagy ak&aacute;r az 1. t&iacute;pusb&oacute;l, akkor &iacute;rd meg nek&uuml;nk a <a href="mailto:map@mme.hu">map@mme.hu</a> c&iacute;mre, hogy h&aacute;ny darabot post&aacute;zzunk!</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmegerkeztek-a-nyomdabol-az-uj-map-terepnaplok-johetnek-a-rendelesek&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Meg%C3%A9rkeztek%20a%20nyomd%C3%A1b%C3%B3l%20az%20%C3%BAj%20MAP%20terepnapl%C3%B3k%20-%20J%C3%B6hetnek%20a%20rendel%C3%A9sek%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmegerkeztek-a-nyomdabol-az-uj-map-terepnaplok-johetnek-a-rendelesek" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmegerkeztek-a-nyomdabol-az-uj-map-terepnaplok-johetnek-a-rendelesek&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/megerkeztek-a-nyomdabol-az-uj-map-terepnaplok-johetnek-a-rendelesek" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/megerkeztek-a-nyomdabol-az-uj-map-terepnaplok-johetnek-a-rendelesek" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/megerkeztek-a-nyomdabol-az-uj-map-terepnaplok-johetnek-a-rendelesek#comments 1. típus 2. típus bejárás binder csipesz fajlista felmérés fészkelési valószínűség fészkelő állományok FV kódok igények listás adatfeltöltés MAP MAP terepnapló MVP terepnapló útmutató Fri, 27 Mar 2015 08:27:48 +0000 Nagy Károly - MME 174 at https://madarszamlalok.mme.hu Gyűjtsd a fajlistákat és keresd a költésre utaló jeleket! Utána töltsd fel a MAP adatbázisba! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/gyujtsd-a-fajlistakat-es-keresd-a-koltesre-utalo-jeleket-utana-toltsd-fel-a-map-adatbazisba <p><strong><img alt="" src="http://madarszamlalok.mme.hu/sites/default/files/map_logo_felirattal_color.jpg" style="width: 120px; height: 115px; float: right; margin: 5px;" />Ha nagyon r&ouml;viden szeretn&eacute;m &ouml;sszefoglalni, hogyan is kapcsol&oacute;dhatsz be a </strong><a href="http://map.mme.hu/" target="_blank"><strong>Mad&aacute;ratlasz Programba (MAP)</strong></a><strong>*, a minden kor&aacute;bbit&oacute;l nagyobb szab&aacute;s&uacute; hazai mad&aacute;rtani adatgyűjt&eacute;sbe, akkor a cikk c&iacute;m&eacute;t aj&aacute;nlan&aacute;m.</strong></p> <p><em>*Bizony&aacute;ra hallott&aacute;l m&aacute;r r&oacute;la, hogy 2014-2017 k&ouml;z&ouml;tt szeretn&eacute;nk felt&eacute;rk&eacute;pezni a haz&aacute;nkban f&eacute;szkelő mad&aacute;rfajok &aacute;llom&aacute;nyait. Az Eur&oacute;pa &ouml;sszes orsz&aacute;g&aacute;ban foly&oacute; felm&eacute;r&eacute;sekkel egy időben zajl&oacute; program r&eacute;v&eacute;n k&eacute;sz&uuml;l majd el a f&eacute;szkelő madarak eur&oacute;pai &eacute;s az ann&aacute;l r&eacute;szletesebb magyar mad&aacute;ratlasza. A hazai programot elnevezt&uuml;k </em><a href="http://map.mme.hu/" target="_blank"><em>Mad&aacute;ratlasz Program</em></a><em>nak, r&ouml;viden </em><a href="http://map.mme.hu/" target="_blank"><em>MAP</em></a><em>-nak.</em></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fgyujtsd-a-fajlistakat-es-keresd-a-koltesre-utalo-jeleket-utana-toltsd-fel-a-map-adatbazisba&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Gy%C5%B1jtsd%20a%20fajlist%C3%A1kat%20%C3%A9s%20keresd%20a%20k%C3%B6lt%C3%A9sre%20utal%C3%B3%20jeleket%21%20Ut%C3%A1na%20t%C3%B6ltsd%20fel%20a%20MAP%20adatb%C3%A1zisba%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fgyujtsd-a-fajlistakat-es-keresd-a-koltesre-utalo-jeleket-utana-toltsd-fel-a-map-adatbazisba" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fgyujtsd-a-fajlistakat-es-keresd-a-koltesre-utalo-jeleket-utana-toltsd-fel-a-map-adatbazisba&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/gyujtsd-a-fajlistakat-es-keresd-a-koltesre-utalo-jeleket-utana-toltsd-fel-a-map-adatbazisba" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/gyujtsd-a-fajlistakat-es-keresd-a-koltesre-utalo-jeleket-utana-toltsd-fel-a-map-adatbazisba" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/gyujtsd-a-fajlistakat-es-keresd-a-koltesre-utalo-jeleket-utana-toltsd-fel-a-map-adatbazisba#comments 2015 adatfeltöltés fajlista felhívás fészkelés fészkelési valószínűség FV kódok MAP MAP adatbázis MAP terepnapló március MMM PDF programismertető terepi program terepmunka térkép térképi rétegek YouTube Wed, 25 Mar 2015 22:49:43 +0000 Nagy Károly - MME 173 at https://madarszamlalok.mme.hu MAP adatbázis - Listás adatok feltöltése https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-adatbazis-listas-adatok-feltoltese <p>Ezt a vide&oacute;t elsősorban azoknak aj&aacute;nlom, akik a gyűjt&ouml;tt fajlist&aacute;s adataikat fel szeretn&eacute;k t&ouml;lteni a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP) adatb&aacute;zis&aacute;ba</a>.</p> <p>A vide&oacute;hoz hamarosan kapcsol&oacute;dik majd egy blogbejegyz&eacute;s!</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/iwkRIxUovxs" width="560"></iframe></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-adatbazis-listas-adatok-feltoltese&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MAP%20adatb%C3%A1zis%20-%20List%C3%A1s%20adatok%20felt%C3%B6lt%C3%A9se&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-adatbazis-listas-adatok-feltoltese" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-adatbazis-listas-adatok-feltoltese&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-adatbazis-listas-adatok-feltoltese" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-adatbazis-listas-adatok-feltoltese" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-adatbazis-listas-adatok-feltoltese#comments adatbázis adatfeltöltés fajlista listás adatfeltöltés MAP MAP adatbázis videó YouTube Sun, 22 Mar 2015 11:51:30 +0000 Nagy Károly - MME 172 at https://madarszamlalok.mme.hu MAP és MMM - Hajtottak a listák, űztek a felhők https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-es-mmm-hajtottak-a-listak-uztek-a-felhok <p>A h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n ism&eacute;t* mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&oacute; &uuml;zemm&oacute;dra v&aacute;ltottam, igaz most nem volt hossz&uacute; h&eacute;tv&eacute;g&eacute;nk, hanem igencsak r&ouml;vid, k&ouml;sz&ouml;nhetően annak, hogy szombaton le kellett dolgoznunk az előző h&eacute;t lazul&aacute;s&aacute;t. Tal&aacute;n sokan &ouml;r&uuml;lhettek, hogy <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/egy-nappal-tovabb-lehet-elvegezni-az-mmm-elso-tavaszi-szamlalasat" target="_blank">egy nappal meghosszabb&iacute;tottuk az MMM első sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;si időszak&aacute;t</a>, ami m&aacute;jus 10-&eacute;n j&aacute;rt volna le hivatalosan. Mivel dolgoztam, ez&eacute;rt szombaton reggel j&oacute;magam sem tudtam elv&eacute;gezni a v&aacute;rosi MMM n&eacute;gyzetem (EU51B4) első felm&eacute;r&eacute;s&eacute;t, de d&eacute;lut&aacute;n az&eacute;rt MAP-oztam egy j&oacute;t, s vas&aacute;rnap az MMM-et is abszolv&aacute;ltam. Mik&ouml;zben hajtottak a list&aacute;k &eacute;s űztek a felhők.</p> <p>R&ouml;pke m&aacute;sf&eacute;l nap alatt &ndash; m&aacute;r amikor alkalmas volt az időj&aacute;r&aacute;s &ndash; h&aacute;rom UTM n&eacute;gyzetben is siker&uuml;lt felm&eacute;r&eacute;seket v&eacute;geznem. Erről &iacute;rok n&eacute;h&aacute;ny gondolatot az al&aacute;bbiakban.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-es-mmm-hajtottak-a-listak-uztek-a-felhok&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MAP%20%C3%A9s%20MMM%20-%20Hajtottak%20a%20list%C3%A1k%2C%20%C5%B1ztek%20a%20felh%C5%91k&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-es-mmm-hajtottak-a-listak-uztek-a-felhok" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-es-mmm-hajtottak-a-listak-uztek-a-felhok&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-es-mmm-hajtottak-a-listak-uztek-a-felhok" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-es-mmm-hajtottak-a-listak-uztek-a-felhok" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-es-mmm-hajtottak-a-listak-uztek-a-felhok#comments Android beszámoló Bujtosi-tavak élőhelyek eső EU51 fajlista felmérés Google Maps Google Street View időjárás Időkép Madáratlasz Program madárszámlálás május MAP MAP terepnapló MMM MMM terepnapló Nyíregyháza Örökösföld Oros terepi program YouTube Mon, 12 May 2014 21:09:56 +0000 Nagy Károly - MME 129 at https://madarszamlalok.mme.hu Szavazás - Milyen sorrendben szereted használni a madaras fajlistákat? https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szavazas-milyen-sorrendben-szereted-hasznalni-a-madaras-fajlistakat <div class="poll"> <div class="text">Régebbi rendszertani sorrendben (Nomenclator 1998)</div> <div class="bar"> <div style="width: 63%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 63% (29 szavazat) </div> <div class="text">Újabb rendszertani sorrendben (Nomenclator 2008)</div> <div class="bar"> <div style="width: 20%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 20% (9 szavazat) </div> <div class="text">Magyar fajnevek ABC sorrendben</div> <div class="bar"> <div style="width: 17%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 17% (8 szavazat) </div> <div class="total"> Összes szavazat: 46 </div> </div> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszavazas-milyen-sorrendben-szereted-hasznalni-a-madaras-fajlistakat&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Szavaz%C3%A1s%20-%20Milyen%20sorrendben%20szereted%20haszn%C3%A1lni%20a%20madaras%20fajlist%C3%A1kat%3F&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszavazas-milyen-sorrendben-szereted-hasznalni-a-madaras-fajlistakat" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszavazas-milyen-sorrendben-szereted-hasznalni-a-madaras-fajlistakat&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szavazas-milyen-sorrendben-szereted-hasznalni-a-madaras-fajlistakat" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><div class="field field-type-text field-field-szoveg"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><strong>K&eacute;rj&uuml;k, hogy azok szavazzanak, akik m&aacute;r r&eacute;sztvevői vagy hamarosan r&eacute;sztvevői lesznek valamelyik mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&aacute;si programunknak!</strong></p> <p><strong>Ha egy mad&aacute;rmonitoring adatlapon vagy terepnapl&oacute;ban l&eacute;vő fajlist&aacute;ban kell megkeresned a fajokat, s feljegyezni az &eacute;szlelt / sz&aacute;molt egyedeket, akkor melyik sorrendben szereted a fajlist&aacute;t b&ouml;ng&eacute;szni?</strong></p> <p>Erről sz&oacute;l ez a szavaz&aacute;s. K&iacute;v&aacute;ncsiak vagyunk, hogy azok, akik r&eacute;szt vesznek felm&eacute;r&eacute;seinkben, melyik sorrendet kedvelik legink&aacute;bb. Nem &iacute;g&eacute;rj&uuml;k, hogy biztosan a legt&ouml;bb szavazatot gyűjtő lehetős&eacute;g sorrendj&eacute;ben lesz az &uacute;jabb terepnapl&oacute;inkban a fajlista, de az eredm&eacute;ny hozz&aacute;j&aacute;rulhat d&ouml;nt&eacute;s&uuml;nk meghozatal&aacute;hoz.</p> <ul> <li> A r&eacute;gebbi rendszertani sorrend tal&aacute;n a legt&ouml;bb felm&eacute;rő sz&aacute;m&aacute;ra m&eacute;g ma is megszokottabb, a lista elej&eacute;n a b&uacute;v&aacute;rokkal, v&ouml;csk&ouml;kkel, g&ouml;d&eacute;nyekkel, g&eacute;mekkel &eacute;s g&oacute;ly&aacute;kkal, s csak ezek ut&aacute;n k&ouml;vetkeznek a ludak &eacute;s r&eacute;c&eacute;k. Ez a sorrend volt haz&aacute;nkban hivatalos 2008-ig, melyet az 1998-ban megjelent Nomenclator is tartalmazott <em>(Magyar, G., Hadarics, T., Waliczky, Z., Schmidt, A., Nagy, T. &amp; Bankovics, A. (1998): Nomenclator avium Hungariae. Magyarorsz&aacute;g madarainak n&eacute;vjegyz&eacute;ke. Mad&aacute;rtani Int&eacute;zet - MME - Winter Fair, Budapest - Szeged. 202 p.)</em>.</li> <li> A 2008-ban megjelent Nomenclator <em>(MME Nomenclator Bizotts&aacute;g (2008): Magyarorsz&aacute;g madarainak n&eacute;vjegyz&eacute;ke. Nomenclator avium Hungariae. Magyar Mad&aacute;rtani Egyes&uuml;let, Budapest. 278 p.)</em> m&aacute;r az &uacute;jabb rendszertani sorrendben ismerteti a fajokat, melyben a L&uacute;dalak&uacute;ak &eacute;s a Ty&uacute;kalak&uacute;ak rendje előre ker&uuml;lt, s csak ezut&aacute;n k&ouml;vetkeznek a B&uacute;v&aacute;ralak&uacute;ak, V&ouml;cs&ouml;kalak&uacute;ak, G&ouml;d&eacute;nyalak&uacute;ak, G&oacute;lyaalak&uacute;ak stb.</li> <li> Tal&aacute;n sokan kedvelik, ha a fajlist&aacute;k a magyar fajnevek sorrendj&eacute;ben haszn&aacute;lhat&oacute;ak, b&aacute;r az&eacute;rt ettől a legt&ouml;bb madar&aacute;sz idegenkedik, mert egyr&eacute;szt a magyar fajnevek is időnk&eacute;nt v&aacute;ltoznak <em>(sajnos n&eacute;ha a tudom&aacute;nyos nevek is!)</em>, m&aacute;sr&eacute;szt vannak akik m&aacute;s vagy r&eacute;gebbi magyar nevet haszn&aacute;lnak egy-egy fajra.</li> </ul> </div> </div> </div> ABC fajlista MAP Nomenclator rendszertan szavazás Mon, 03 Mar 2014 20:29:36 +0000 Nagy Károly - MME 101 at https://madarszamlalok.mme.hu