madarszamlalok.mme.hu - MME Helyi Csoportok https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/25/0 hu Baglyok 2016 https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/baglyok-2016 <p><strong>2016-ban az MME belső p&aacute;ly&aacute;zati rendszer&eacute;ben&nbsp;17 helyi csoportunk kapott t&aacute;mogat&aacute;st &eacute;s ennek keret&eacute;ben 13 megy&eacute;ben v&eacute;geztek bagolyv&eacute;delmi tev&eacute;kenys&eacute;get*. A v&eacute;delmi munk&aacute;k sor&aacute;n gyűjt&ouml;tt megfigyel&eacute;si adatokat felt&ouml;lt&ouml;tt&eacute;k a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP adatb&aacute;zisba</a>.&nbsp;Ezen k&iacute;v&uuml;l 2016-ban a MAP felm&eacute;r&eacute;sekben kiemelten szorgalmaztuk az &eacute;jszakai felm&eacute;r&eacute;seket, s ennek k&ouml;sz&ouml;nhetően olyan sok bagoly megfigyel&eacute;si adatot gyűjt&ouml;tt&uuml;nk, amennyit val&oacute;sz&iacute;nűleg egy &eacute;v alatt soha kor&aacute;bban.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbaglyok-2016&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Baglyok%202016&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbaglyok-2016" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbaglyok-2016&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/baglyok-2016" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/baglyok-2016" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/baglyok-2016#comments bagoly belső pályázat éjszakai felmérés erdei fülesbagoly Fajok előfordulási gyakorisága Fajok összesítő térképei füleskuvik GIF grafikon gyöngybagoly kuvik macskabagoly MAP MAP adatbázis MME Helyi Csoportok réti fülesbagoly Strigiformes térkép törpekuvik uhu uráli bagoly Sat, 18 Feb 2017 16:05:30 +0000 Nagy Károly - MME 244 at https://madarszamlalok.mme.hu Őszi-téli turné - rövid beszámoló hat szakmai találkozóról (2016. október - 2017. január) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/oszi-teli-turne-rovid-beszamolo-hat-szakmai-talalkozorol-2016-oktober-2017-januar <p>A madarak k&ouml;lt&eacute;si időszaka ut&aacute;n egyre t&ouml;bb a madar&aacute;sz rendezv&eacute;ny, s ősztől tavaszig a&nbsp;<a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/kapcsolat" target="_blank">Monitoring K&ouml;zpont munkat&aacute;rsaival</a>&nbsp;mi is pr&oacute;b&aacute;lunk eljutni ahov&aacute; csak lehets&eacute;ges. Term&eacute;szetesen ezeken bemutatjuk programjaink eredm&eacute;nyeit, megvitatjuk a felmer&uuml;lő k&eacute;rd&eacute;seket, s lehetős&eacute;g szerint &uacute;jabb felm&eacute;rőket is toborzunk.</p> <p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/oszi-teli-turne-rovid-beszamolo-hat-szakmai-talalkozorol-2016-oktober-2017-januar" target="_blank">tovább</a></p> Biharugra Budapest Debrecen Dinnyés Fehértavi Darvadozás fotók MAP adatbázis MAP szeminárium MME Helyi Csoportok MME MKCs MME TTÜ rendezvény Tapolca Terepmadarász Találkozó Vízimadár adatbázis vízimadarak Wed, 25 Jan 2017 15:18:45 +0000 Nagy Károly - MME 237 at https://madarszamlalok.mme.hu Őszi-téli turné - rövid beszámoló hat szakmai találkozóról https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/oszi-teli-turne-rovid-beszamolo-hat-szakmai-talalkozorol <p>A madarak k&ouml;lt&eacute;si időszaka ut&aacute;n egyre t&ouml;bb a madar&aacute;sz rendezv&eacute;ny, s ősztől tavaszig a <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/kapcsolat" target="_blank">Monitoring K&ouml;zpont munkat&aacute;rsaival</a> mi is pr&oacute;b&aacute;lunk eljutni ahov&aacute; csak lehets&eacute;ges. Term&eacute;szetesen ezeken bemutatjuk programjaink eredm&eacute;nyeit, megvitatjuk a felmer&uuml;lő k&eacute;rd&eacute;seket, s lehetős&eacute;g szerint &uacute;jabb felm&eacute;rőket is toborzunk. 2016 okt&oacute;ber&eacute;től mostan&aacute;ig hat k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző szakmai tal&aacute;lkoz&oacute;n vett&uuml;nk r&eacute;szt, s a tov&aacute;bbiakban ezekről olvashat&oacute; egy r&ouml;vid besz&aacute;mol&oacute;.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Foszi-teli-turne-rovid-beszamolo-hat-szakmai-talalkozorol&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=%C5%90szi-t%C3%A9li%20turn%C3%A9%20-%20r%C3%B6vid%20besz%C3%A1mol%C3%B3%20hat%20szakmai%20tal%C3%A1lkoz%C3%B3r%C3%B3l&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Foszi-teli-turne-rovid-beszamolo-hat-szakmai-talalkozorol" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Foszi-teli-turne-rovid-beszamolo-hat-szakmai-talalkozorol&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/oszi-teli-turne-rovid-beszamolo-hat-szakmai-talalkozorol" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/oszi-teli-turne-rovid-beszamolo-hat-szakmai-talalkozorol" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/oszi-teli-turne-rovid-beszamolo-hat-szakmai-talalkozorol#comments beszámoló Biharugra Budapest Debrecen Dinnyés Fehértavi Darvadozás fotók galéria MAP MAP adatbázis MAP szeminárium MME Helyi Csoportok MME MKCs MME TTÜ MMM rendezvény Tapolca Terepmadarász Találkozó Vízimadár adatbázis vízimadarak VVM Wed, 25 Jan 2017 14:55:35 +0000 Nagy Károly - MME 233 at https://madarszamlalok.mme.hu Ott voltunk az MME Tanácsadó Testületi Ülésén (2015.11.20-21.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ott-voltunk-az-mme-tanacsado-testuleti-ulesen-20151120-21 <p>2015. november 20-21. k&ouml;z&ouml;tt volt az&nbsp;<a href="http://mme.hu" target="_blank">MME</a>&nbsp;&eacute;ves&nbsp;Tan&aacute;csad&oacute; Test&uuml;leti &Uuml;l&eacute;se, ahol az id&eacute;n a Monitoring &eacute;s Kutat&aacute;si Csoport kiemelt időkeretet kapott munk&aacute;j&aacute;nak bemutat&aacute;s&aacute;ra. Az &uuml;l&eacute;s a szok&aacute;sos helyen, a Csilleb&eacute;rci Szabadidő &eacute;s Ifj&uacute;s&aacute;gi K&ouml;zpontban&nbsp;ker&uuml;lt megrendez&eacute;sre.</p> <p>Szombat reggeltől d&eacute;lig a mad&aacute;rmonitoring programokr&oacute;l &eacute;s az internetes adatgyűjtő rendszereinkről (kiemelten a MAP &eacute;s az MMM) tartottunk előad&aacute;sokat &eacute;s folytattunk műhelymunk&aacute;t, majd este fel&eacute; a&nbsp;<em>&quot;Magyarorsz&aacute;g madarai&quot;</em>&nbsp;online tud&aacute;st&aacute;r &eacute;s a mad&aacute;rgyűrűz&eacute;s ker&uuml;lt ter&iacute;t&eacute;kre.</p> <p><em>Term&eacute;szetesen a TT&Uuml;-n m&aacute;s t&eacute;m&aacute;k is megvitat&aacute;sra ker&uuml;ltek, de ezekről majd az <a href="http://mme.hu" target="_blank">MME k&ouml;zponti honlapj&aacute;n</a> az eg&eacute;sz rendezv&eacute;nyről sz&oacute;l&oacute; besz&aacute;mol&oacute;ban &iacute;rnak.</em></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fott-voltunk-az-mme-tanacsado-testuleti-ulesen-20151120-21&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Ott%20voltunk%20az%20MME%20Tan%C3%A1csad%C3%B3%20Test%C3%BCleti%20%C3%9Cl%C3%A9s%C3%A9n%20%282015.11.20-21.%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fott-voltunk-az-mme-tanacsado-testuleti-ulesen-20151120-21" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fott-voltunk-az-mme-tanacsado-testuleti-ulesen-20151120-21&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ott-voltunk-az-mme-tanacsado-testuleti-ulesen-20151120-21" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ott-voltunk-az-mme-tanacsado-testuleti-ulesen-20151120-21" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ott-voltunk-az-mme-tanacsado-testuleti-ulesen-20151120-21#comments előadás felmérés kommunikáció Madáratlasz Program MAP megbeszélés MME MME Helyi Csoportok MMM motiváció műhelymunka önkéntes munka online adatbázis rendezvény Tanácsadó Testületi Ülés Sun, 22 Nov 2015 19:39:59 +0000 Nagy Károly - MME 204 at https://madarszamlalok.mme.hu MME Tanácsadó Testületi Ülés (2015.11.20-21.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mme-tanacsado-testuleti-ules-20151120-21 <p>2015. november 20-21. k&ouml;z&ouml;tt volt az <a href="http://mme.hu" target="_blank">MME</a>&nbsp;&eacute;ves&nbsp;Tan&aacute;csad&oacute; Test&uuml;leti &Uuml;l&eacute;se, ahol az id&eacute;n a Monitoring &eacute;s Kutat&aacute;si Csoport kiemelt időkeretet kapott munk&aacute;j&aacute;nak bemutat&aacute;s&aacute;ra. Az &uuml;l&eacute;s a szok&aacute;sos helyen, a Csilleb&eacute;rci Szabadidő &eacute;s Ifj&uacute;s&aacute;gi K&ouml;zpontban&nbsp;ker&uuml;lt megrendez&eacute;sre.</p> <p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mme-tanacsado-testuleti-ules-20151120-21" target="_blank">tovább</a></p> előadás megbeszélés MME MME Helyi Csoportok MME MKCs műhelymunka rendezvény Tanácsadó Testületi Ülés Sun, 22 Nov 2015 19:27:59 +0000 Nagy Károly - MME 202 at https://madarszamlalok.mme.hu Nógrádi fészkekbe került a négy nagyhalászi gólyafióka https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/nogradi-feszkekbe-kerult-a-negy-nagyhalaszi-golyafioka <p><strong>Ezt a mai bejegyz&eacute;st k&uuml;l&ouml;n&ouml;s &ouml;r&ouml;mmel &eacute;s b&uuml;szkes&eacute;ggel &iacute;rom. &Ouml;r&uuml;l&ouml;k, hogy mind a n&eacute;gy Hal&aacute;sz fi&oacute;ka f&eacute;szkekben nevelkedik &uacute;jra, s b&uuml;szke vagyok a csapatom minden tagj&aacute;ra, akikkel ezt el&eacute;rt&uuml;k!&nbsp;</strong></p> <p> Mielőtt&nbsp;<a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/berki-verebek-itt-is-ott-is" target="_blank">elutaztam r&ouml;vid pihenőre &Eacute;szak-Afrik&aacute;ba</a>, valahol ott tartott a t&ouml;rt&eacute;net&uuml;nk, hogy&nbsp;<a href="http://www.nagyhalaszgolyakamera.blogspot.hu/2014/06/a-kamera-nelkuli-naplo-utolso-lapja-s.html" target="_blank">a N&eacute;gyek az &Aacute;llatparkb&oacute;l elindultak Hortob&aacute;gyra</a>, a G&oacute;r&eacute;s-tany&aacute;ra. Előtte m&aacute;r elkezdőd&ouml;tt a n&eacute;vad&oacute; szavaz&aacute;s,&nbsp;<a href="http://www.nagyhalaszgolyakamera.blogspot.hu/2014/06/vitez-borostyan-kokeny-es-picur-neveket.html" target="_blank">s idők&ouml;zben m&aacute;r neveket is kaptak</a>.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fnogradi-feszkekbe-kerult-a-negy-nagyhalaszi-golyafioka&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=N%C3%B3gr%C3%A1di%20f%C3%A9szkekbe%20ker%C3%BClt%20a%20n%C3%A9gy%20nagyhal%C3%A1szi%20g%C3%B3lyafi%C3%B3ka&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fnogradi-feszkekbe-kerult-a-negy-nagyhalaszi-golyafioka" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fnogradi-feszkekbe-kerult-a-negy-nagyhalaszi-golyafioka&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/nogradi-feszkekbe-kerult-a-negy-nagyhalaszi-golyafioka" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/nogradi-feszkekbe-kerult-a-negy-nagyhalaszi-golyafioka" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/nogradi-feszkekbe-kerult-a-negy-nagyhalaszi-golyafioka#comments adoptálás Balassagyarmat csapatmunka együttműködés fehér gólya fotók Gólyafészek adatbázis gólyamentés Gólyanapló gólyavédelem Ludányhalászi madárgyűrűzés MME Helyi Csoportok MME MKCs Nagyhalász Rimóc webkamera YouTube Fri, 20 Jun 2014 12:48:18 +0000 Nagy Károly - MME 138 at https://madarszamlalok.mme.hu Éljen május elseje! ;-) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/eljen-majus-elseje <p><a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/A_munka_%C3%BCnnepe" target="_blank">A munka &uuml;nnepe</a> a madar&aacute;szoknak j&oacute; alkalom arra is*, hogy elv&eacute;gezz&eacute;k az &eacute;ppen aktu&aacute;lis felm&eacute;r&eacute;seket. K&uuml;l&ouml;n&ouml;sen szeretj&uuml;k az olyan m&aacute;jus elsej&eacute;ket, melyeknek k&ouml;sz&ouml;nhetően 4 napos hossz&uacute; h&eacute;tv&eacute;g&eacute;nk van.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Feljen-majus-elseje&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=%C3%89ljen%20m%C3%A1jus%20elseje%21%20%3B-%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Feljen-majus-elseje" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Feljen-majus-elseje&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/eljen-majus-elseje" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/eljen-majus-elseje" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/eljen-majus-elseje#comments Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis fecskék fehér gólya felmérés Gólyafészek adatbázis gyurgyalag május MAP MAP adatbázis MME Helyi Csoportok MMM MMM adatbázis odú ODÚ adatbázis önkéntes munka sarlósfecske tavasz terepi program Thu, 01 May 2014 07:25:25 +0000 Nagy Károly - MME 120 at https://madarszamlalok.mme.hu Fészkelt vagy sem? - Kapd elő a régi terepnaplókat, Excel táblázatokat és az agyad mélyén megbúvó adatokat is! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/feszkelt-vagy-sem-kapd-elo-a-regi-terepnaplokat-excel-tablazatokat-es-az-agyad-melyen <p><strong>V&eacute;ge a ny&aacute;rnak, &iacute;gy a legt&ouml;bb mad&aacute;rfaj k&ouml;lt&eacute;si időszak&aacute;nak is. Sokan ilyenkor &ouml;sszegzik a f&eacute;szkelő mad&aacute;rfajokr&oacute;l gyűjt&ouml;tt adataikat. Most arra k&eacute;r&uuml;nk mindenkit, aki az elm&uacute;lt &eacute;vekből vagy ak&aacute;r &eacute;vtizedekből rendelkezik adatokkal, hogy seg&iacute;tse munk&aacute;nkat, s a k&ouml;vetkező k&eacute;t h&eacute;tben t&ouml;ltse fel a kor&aacute;bbi &eacute;vek adatait az <a href="http://rtm.mme.hu/" target="_blank">RTM adatb&aacute;zisba</a>!</strong></p> <p><strong>Minden, a f&eacute;szkelő &aacute;llom&aacute;nyokra vonatkoz&oacute; adat fontos lehet! K&eacute;rj&uuml;k, hogy ezt a cikket olvasd v&eacute;gig &eacute;s oszd meg mindenkivel, akit &eacute;rinthet!*</strong></p> <p><strong>Az RTM adatb&aacute;zisba 2013. szeptember 20-ig adatokat felt&ouml;ltők k&ouml;z&ouml;tt 50 aj&aacute;nd&eacute;kot sorsolunk ki, a cikk v&eacute;g&eacute;n eml&iacute;tett rendezv&eacute;nyen!**</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffeszkelt-vagy-sem-kapd-elo-a-regi-terepnaplokat-excel-tablazatokat-es-az-agyad-melyen&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=F%C3%A9szkelt%20vagy%20sem%3F%20-%20Kapd%20el%C5%91%20a%20r%C3%A9gi%20terepnapl%C3%B3kat%2C%20Excel%20t%C3%A1bl%C3%A1zatokat%20%C3%A9s%20az%20agyad%20m%C3%A9ly%C3%A9n%20megb%C3%BAv%C3%B3%20adatokat%20is%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffeszkelt-vagy-sem-kapd-elo-a-regi-terepnaplokat-excel-tablazatokat-es-az-agyad-melyen" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffeszkelt-vagy-sem-kapd-elo-a-regi-terepnaplokat-excel-tablazatokat-es-az-agyad-melyen&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/feszkelt-vagy-sem-kapd-elo-a-regi-terepnaplokat-excel-tablazatokat-es-az-agyad-melyen" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/feszkelt-vagy-sem-kapd-elo-a-regi-terepnaplokat-excel-tablazatokat-es-az-agyad-melyen" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/feszkelt-vagy-sem-kapd-elo-a-regi-terepnaplokat-excel-tablazatokat-es-az-agyad-melyen#comments adatbázis archív adatok Birds in Europe 3 EU felhívás feltöltés fészkelési valószínűség fészkelő állományok Madárvédelmi Jelentés MME Helyi Csoportok Nemzeti Park Igazgatóságok párok száma RTM RTM adatbázis Thu, 29 Aug 2013 21:56:36 +0000 Nagy Károly - MME 88 at https://madarszamlalok.mme.hu Beszámoló a debreceni ragadozómadár fészekkeresési akcióról https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-debreceni-ragadozomadar-feszekkeresesi-akciorol <p>A legut&oacute;bbi, 2013. febru&aacute;r 17-&eacute;n szervezett nagyerdei terepi programunk c&eacute;lja ragadoz&oacute;madarak f&eacute;szkeinek keres&eacute;se volt a lombmentes időszakban. A lelkes, 20 fős csapat f&eacute;sűszerűen j&aacute;rta be a kijel&ouml;lt ter&uuml;letet.</p> <p></p><div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-a-debreceni-ragadozomadar-feszekkeresesi-akciorol&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Besz%C3%A1mol%C3%B3%20a%20debreceni%20ragadoz%C3%B3mad%C3%A1r%20f%C3%A9szekkeres%C3%A9si%20akci%C3%B3r%C3%B3l&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-a-debreceni-ragadozomadar-feszekkeresesi-akciorol" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-a-debreceni-ragadozomadar-feszekkeresesi-akciorol&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-debreceni-ragadozomadar-feszekkeresesi-akciorol" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-debreceni-ragadozomadar-feszekkeresesi-akciorol" target="_blank">tovább</a></p> beszámoló Debrecen fészekfelmérés Hajdú-Bihar megye MME Hajdú-Bihar megyei Helyi Csoport MME Helyi Csoportok ragadozómadár Mon, 25 Feb 2013 23:00:00 +0000 MME 22 at https://madarszamlalok.mme.hu