madarszamlalok.mme.hu - Madáratlasz Program https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/252/0 hu Meghívó - Madárszámlálók és Madárgyűrűzők V. Országos Találkozója https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/meghivo-madarszamlalok-es-madargyuruzok-v-orszagos-talalkozoja <p><strong>Kedves Koll&eacute;g&aacute;k!</strong></p> <p>Szeretettel megh&iacute;vunk minden &eacute;rdeklődőt a<strong> Mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&oacute;k &eacute;s Mad&aacute;rgyűrűzők V. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;ra</strong>!</p> <p>Sajnos az &ouml;t&ouml;dik MMOT-t biztosan nem tudjuk megrendezni a megszokott form&aacute;j&aacute;ban, &iacute;gy ez&uacute;ttal csak online tal&aacute;lkozunk! Rem&eacute;lj&uuml;k, ha ezen a rendhagy&oacute; m&oacute;don is, de sokan &ouml;sszej&ouml;v&uuml;nk!</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmeghivo-madarszamlalok-es-madargyuruzok-v-orszagos-talalkozoja&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Megh%C3%ADv%C3%B3%20-%20Mad%C3%A1rsz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%B3k%20%C3%A9s%20Mad%C3%A1rgy%C5%B1r%C5%B1z%C5%91k%20V.%20Orsz%C3%A1gos%20Tal%C3%A1lkoz%C3%B3ja&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmeghivo-madarszamlalok-es-madargyuruzok-v-orszagos-talalkozoja" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmeghivo-madarszamlalok-es-madargyuruzok-v-orszagos-talalkozoja&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/meghivo-madarszamlalok-es-madargyuruzok-v-orszagos-talalkozoja" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/meghivo-madarszamlalok-es-madargyuruzok-v-orszagos-talalkozoja" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/meghivo-madarszamlalok-es-madargyuruzok-v-orszagos-talalkozoja#comments Madáratlasz Program madárgyűrűzés Madárgyűrűzési Központ MAP március Mindennapi Madaraink Monitoringja MME MKO MMM MMOT Monitoring Központ regisztráció rendezvény szakmai találkozó Thu, 18 Feb 2021 15:41:47 +0000 Nagy Károly - MME 334 at https://madarszamlalok.mme.hu Működik a lázmérőnk? https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mukodik-a-lazmeronk <p>Tal&aacute;n n&eacute;h&aacute;nyan m&eacute;g eml&eacute;keznek a l&aacute;zm&eacute;rő hasonlatra* a 2002-ben megjelent kiadv&aacute;nyunkb&oacute;l (<a href="https://www.researchgate.net/publication/266703514_Mindennapi_Madaraink_Monitoringja_MMM_1999-2000" target="_blank">Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) 1999-2000</a>), amit az&oacute;ta is gyakran haszn&aacute;lunk. L&eacute;nyege, hogy a k&ouml;z&ouml;sen v&eacute;gzett mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&aacute;si programjaink a betegekn&eacute;l haszn&aacute;lt l&aacute;zm&eacute;rőh&ouml;z hasonl&oacute;an t&aacute;j&eacute;koztatnak a mad&aacute;rfajok &aacute;llom&aacute;nyainak &eacute;s &eacute;lőhelyeinek &aacute;llapot&aacute;r&oacute;l, hogy sz&uuml;ks&eacute;g eset&eacute;n orvosolni lehessen egyes probl&eacute;m&aacute;kat.</p> <p>Ahhoz, hogy a mi l&aacute;zm&eacute;rőnk haz&aacute;nk ter&uuml;let&eacute;re vonatkoz&oacute;an megb&iacute;zhat&oacute; adatokat szolg&aacute;ltasson, &ouml;nk&eacute;ntes megfigyelőinknek megfelelő időben, sz&aacute;mban &eacute;s t&eacute;rbeli eloszl&aacute;sban terepen kell adatokat gyűjteni&uuml;k. Az elm&uacute;lt k&eacute;t h&oacute;napban - a COVID-19 helyzet miatt - ez k&eacute;rd&eacute;ses volt, s ez a cikk aff&eacute;le helyzetjelent&eacute;s arr&oacute;l, amit az eddigi adataink alapj&aacute;n v&aacute;laszolni tudunk a c&iacute;mben feltett k&eacute;rd&eacute;sre.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmukodik-a-lazmeronk&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=M%C5%B1k%C3%B6dik%20a%20l%C3%A1zm%C3%A9r%C5%91nk%3F&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmukodik-a-lazmeronk" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmukodik-a-lazmeronk&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mukodik-a-lazmeronk" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mukodik-a-lazmeronk" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mukodik-a-lazmeronk#comments 2020 április COVID-19 GIF grafikon helyzetjelentés Madáratlasz Program MAP MAP adatbázis március Mindennapi Madaraink Monitoringja MMM MMM adatbázis önkéntes munka tavasz térkép Wed, 06 May 2020 12:44:21 +0000 Nagy Károly - MME 316 at https://madarszamlalok.mme.hu 40000! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/40000 <p><strong>18:08 perckor felker&uuml;lt a 40 ezredik teljes fajlist&aacute;s adatsor&nbsp;a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP adatb&aacute;zisba</a>! Az elm&uacute;lt 5 &eacute;vben sz&aacute;mos cikkben szerepelt a <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/blog-cimkek/teljes-fajlista" target="_blank">teljes fajlista</a>&nbsp;&eacute;s annak fontoss&aacute;ga, s ez is jelzi, hogy&nbsp;mi&eacute;rt olyan jelentős sz&aacute;munkra ez az &uacute;jabb m&eacute;rf&ouml;ldkő.</strong></p> <p><strong>K&ouml;sz&ouml;net illeti mind az 531 megfigyelőt, aki legal&aacute;bb 1 teljes fajlist&aacute;s adatgyűjt&eacute;sben is r&eacute;szt vett az elm&uacute;lt &eacute;vekben!</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F40000&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=40000%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F40000" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F40000&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/40000" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/40000" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/40000#comments 40000 Áttekintő térkép grafikon Madáratlasz Program MAP MAP adatbázis mérföldkő MME teljes fajlista Twitter Mon, 09 Jul 2018 21:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 288 at https://madarszamlalok.mme.hu Mit számláljak júliusban? https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mit-szamlaljak-juliusban <p>A r&ouml;vid v&aacute;lasz az idei &eacute;v <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm#MAP_Prioritasok_2018" target="_blank">MAP Priorit&aacute;s</a>&nbsp;anyaga szerint:&nbsp;<em>a k&ouml;lt&eacute;si időszakban a ritka- &eacute;s telepesen k&ouml;ltő fajokat, a MAP 1-es terepnapl&oacute;ban javasolt fajokat, sőt amikor csak lehetős&eacute;g&uuml;nk van r&aacute;, akkor a EuroBirdPortal fajlist&aacute;j&aacute;n szereplő fajokat is, sőt időnk&eacute;nt ak&aacute;r minden mad&aacute;rfajt (l&aacute;sd&nbsp;<a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm#MAP_Prioritasok_2018" target="_blank">MAP - Priorit&aacute;sok 2018 / 2.</a>)</em>.</p> <p>Most ne el&eacute;gedj&uuml;nk meg ennyivel. Ebben a cikkben konkr&eacute;tabb leszek, olyan p&eacute;ld&aacute;kkal, amelyek azokhoz is sz&oacute;lnak, akik az elm&uacute;lt &eacute;vekben nem vagy csak alkalmank&eacute;nt kapcsol&oacute;dtak be a <a href="http://www.map.mme.hu/" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a> felm&eacute;r&eacute;seibe, vagy kezdő madar&aacute;szok, ez&eacute;rt nem is tudn&aacute;nak bekapcsol&oacute;dni a &quot;klasszikus fajlist&aacute;z&aacute;sba&quot;. F&eacute;lretessz&uuml;k azt a t&eacute;nyt is, hogy j&oacute; ideje m&aacute;r a k&ouml;lt&eacute;si időszakon k&iacute;v&uuml;l is gyűjtj&uuml;k a fajlist&aacute;kat.</p> <p><strong>Ez&uacute;ttal koncentr&aacute;ljunk arra, hogy j&uacute;liusban milyen adatokkal tudunk m&eacute;g hozz&aacute;j&aacute;rulni a 2020-ban megjelenő Mad&aacute;ratlasz k&ouml;nyvh&ouml;z, amihez az adatgyűjt&eacute;st augusztus v&eacute;g&eacute;n lez&aacute;rjuk.</strong></p> <p></p><div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmit-szamlaljak-juliusban&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Mit%20sz%C3%A1ml%C3%A1ljak%20j%C3%BAliusban%3F&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmit-szamlaljak-juliusban" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmit-szamlaljak-juliusban&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mit-szamlaljak-juliusban" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mit-szamlaljak-juliusban" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mit-szamlaljak-juliusban#comments 2018 Fajok összesítő térképei Fecskefigyelő adatbázis fekete lyukak FV kódok gyurgyalag július könyv Madáratlasz Program madárszámlálás MAP MAP adatbázis önkéntes munka partifecske sarlósfecske térképek utolsó lehetőség Fri, 22 Jun 2018 12:06:56 +0000 Nagy Károly - MME 285 at https://madarszamlalok.mme.hu Prioritások 2018 / MAP és MMM https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm <p align="left"><strong>Kedves Koordin&aacute;torok &eacute;s Mad&aacute;rmegfigyelők!</strong></p> <p>2017-ben az Eur&oacute;pai Mad&aacute;ratlasz (<a href="http://www.ebba2.info/" target="_blank">EBBA2</a>) utols&oacute; adatgyűjt&eacute;si &eacute;ve miatt, az volt az elsődleges priorit&aacute;sunk, hogy az 50*50 km-es UTM n&eacute;gyzetekre vonatkoz&oacute;an elegendő mennyis&eacute;gű &eacute;s minős&eacute;gű adatokkal rendelkezz&uuml;nk. <strong>Az id&eacute;n viszont el&eacute;rkezt&uuml;nk a saj&aacute;t Atlaszunk* utols&oacute; adatgyűjt&eacute;si &eacute;v&eacute;hez, &iacute;gy a <a href="http://map.mme.hu/" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a> szempontj&aacute;b&oacute;l a fő priorit&aacute;s is ennek megfelelően alakul. Tavalyi &bdquo;priorit&aacute;s anyagunk&rdquo; kiz&aacute;r&oacute;lag a MAP priorit&aacute;saira koncentr&aacute;lt, az id&eacute;n viszont a <a href="http://mmm.mme.hu/" target="_blank">Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM)</a> program priorit&aacute;sai is r&eacute;sz&eacute;t k&eacute;pezik.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fprioritasok-2018-map-es-mmm&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Priorit%C3%A1sok%202018%20%2F%20MAP%20%C3%A9s%20MMM&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fprioritasok-2018-map-es-mmm" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fprioritasok-2018-map-es-mmm&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm#comments 2018 EBP expedíció feladatok felmérés fészkelő állományok FV kódok jelentkezési lap koordinátorok Madáratlasz Program madárszámlálás MAP MAP adatbázis Mindennapi Madaraink Monitoringja MMM MMM adatbázis PDF prioritás teljes fajlista térképek Sat, 10 Mar 2018 09:59:54 +0000 Nagy Károly - MME 276 at https://madarszamlalok.mme.hu EBBA2 adatszolgáltatás / Túl vagyunk az I. felvonáson https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-adatszolgaltatas-tul-vagyunk-az-i-felvonason <p><strong>Az elm&uacute;lt &eacute;vekben a hazai&nbsp;<a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a> keret&eacute;ben sok sz&aacute;zan azon is dolgoztunk, hogy a&nbsp;<a href="http://www.ebba2.info/" target="_blank">European Breeding Bird Atlas 2 (EBBA2)</a> projekthez megfelelő adatokkal rendelkezz&uuml;nk.</strong></p> <p>Az&nbsp;<a href="http://www.ebcc.info/" target="_blank">Eur&oacute;pai Mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&aacute;si Tan&aacute;cs (EBCC)</a>&nbsp;2020-ban fogja kiadni a k&ouml;nyvet, ami az&nbsp;<a href="http://www.ebba2.info/what-is-ebba2-and-why-ebba2/" target="_blank">EBBA2</a>&nbsp;projekt eredm&eacute;nyei alapj&aacute;n mutatja majd be Eur&oacute;pa madarainak f&eacute;szkelő &aacute;llom&aacute;nyait, minden kor&aacute;bbin&aacute;l r&eacute;szletesebben. A&nbsp;<a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP</a>&nbsp;elind&iacute;t&aacute;s&aacute;nak is az EBBA2 volt az első mozgat&oacute;rug&oacute;ja.</p> <p><strong>2017 december&eacute;ben az EBBA2 ir&aacute;ny&aacute;ba t&ouml;rt&eacute;nő adatszolg&aacute;ltat&aacute;s első felvon&aacute;sa megt&ouml;rt&eacute;nt, s a munka 2018 első fel&eacute;ben - tov&aacute;bbi k&eacute;t felvon&aacute;ssal - be is fejeződik.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Febba2-adatszolgaltatas-tul-vagyunk-az-i-felvonason&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=EBBA2%20adatszolg%C3%A1ltat%C3%A1s%20%2F%20T%C3%BAl%20vagyunk%20az%20I.%20felvon%C3%A1son&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Febba2-adatszolgaltatas-tul-vagyunk-az-i-felvonason" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Febba2-adatszolgaltatas-tul-vagyunk-az-i-felvonason&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-adatszolgaltatas-tul-vagyunk-az-i-felvonason" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-adatszolgaltatas-tul-vagyunk-az-i-felvonason" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-adatszolgaltatas-tul-vagyunk-az-i-felvonason#comments 2017 2018 2020 adatszolgáltatás EBBA2 EBCC Európa koordinátorok Madáratlasz Program MAP MAP adatbázis nemzetközi összesítő adattáblák teljes fajlista térképek Thu, 04 Jan 2018 13:44:03 +0000 Nagy Károly - MME 269 at https://madarszamlalok.mme.hu Megújult a EuroBirdPortal / Fejlettebb, látványosabb és már a magyar adatokat is tartalmazza! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/megujult-a-eurobirdportal-fejlettebb-latvanyosabb-es-mar-a-magyar-adatokat-is-tartalmazza <p><strong>A mai napt&oacute;l el&eacute;rhetőek a <a href="http://www.eurobirdportal.org/hun/hu/" target="_blank">EuroBirdPortal</a>&nbsp;(EBP) meg&uacute;jult t&eacute;k&eacute;pei, amelyek minden kor&aacute;bbin&aacute;l l&aacute;tv&aacute;nyosabb m&oacute;don mutatj&aacute;k be a kiv&aacute;lasztott 105 mad&aacute;rfaj mozg&aacute;sait Eur&oacute;p&aacute;ban. A fők&eacute;nt vonul&oacute; mad&aacute;rfajok t&eacute;r- &eacute;s időbeli mint&aacute;zat&aacute;t bemutat&oacute; t&eacute;rk&eacute;pek &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz az <a href="http://www.ebcc.info/" target="_blank">EBCC</a> &aacute;ltal koordin&aacute;lt program k&ouml;zel 250 milli&oacute; megfigyel&eacute;si adatot gyűjt&ouml;tt &ouml;ssze a 2010-2016 k&ouml;z&ouml;tti időszakb&oacute;l.</strong></p> <p><strong>Ami nek&uuml;nk k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen fontos, hogy az eml&iacute;tett időszakb&oacute;l m&aacute;r azok a magyar adatok is l&aacute;that&oacute;ak, amelyek az <a href="http://mme.hu" target="_blank">MME</a> &aacute;ltal műk&ouml;dtetett <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a> adatb&aacute;zis&aacute;b&oacute;l sz&aacute;rmaznak.&nbsp;</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmegujult-a-eurobirdportal-fejlettebb-latvanyosabb-es-mar-a-magyar-adatokat-is-tartalmazza&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Meg%C3%BAjult%20a%20EuroBirdPortal%20%2F%20Fejlettebb%2C%20l%C3%A1tv%C3%A1nyosabb%20%C3%A9s%20m%C3%A1r%20a%20magyar%20adatokat%20is%20tartalmazza%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmegujult-a-eurobirdportal-fejlettebb-latvanyosabb-es-mar-a-magyar-adatokat-is-tartalmazza" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmegujult-a-eurobirdportal-fejlettebb-latvanyosabb-es-mar-a-magyar-adatokat-is-tartalmazza&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/megujult-a-eurobirdportal-fejlettebb-latvanyosabb-es-mar-a-magyar-adatokat-is-tartalmazza" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/megujult-a-eurobirdportal-fejlettebb-latvanyosabb-es-mar-a-magyar-adatokat-is-tartalmazza" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/megujult-a-eurobirdportal-fejlettebb-latvanyosabb-es-mar-a-magyar-adatokat-is-tartalmazza#comments 2017 EBCC EBP EuroBirdPortal Európa fejlesztés GIF LIFE Madáratlasz Program madárszámlálás MAP MME önkéntes munka teljes fajlista térképek Mon, 18 Dec 2017 10:40:11 +0000 Nagy Károly - MME 267 at https://madarszamlalok.mme.hu 10 000 UTM négyzet! - Újabb mérföldkő a Madáratlasz Programban https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/10-000-utm-negyzet-ujabb-merfoldko-a-madaratlasz-programban <p><strong>Szombaton d&eacute;lut&aacute;n, eg&eacute;szen pontosan 2017.06.03. 16:37:45-kor felt&ouml;lt&eacute;sre ker&uuml;lt az adat, aminek hat&aacute;s&aacute;ra a MAP adatb&aacute;zis fejl&eacute;c&eacute;ben l&aacute;that&oacute; sz&aacute;ml&aacute;l&oacute;n az &quot;&Eacute;rintett UTM n&eacute;gyzetek sz&aacute;ma&quot; kereken 10 000 lett. Sz&eacute;p kerek sz&aacute;m, aminek el&eacute;r&eacute;se 1 340 megfigyelőnknek k&ouml;sz&ouml;nhető!</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F10-000-utm-negyzet-ujabb-merfoldko-a-madaratlasz-programban&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=10%20000%20UTM%20n%C3%A9gyzet%21%20-%20%C3%9Ajabb%20m%C3%A9rf%C3%B6ldk%C5%91%20a%20Mad%C3%A1ratlasz%20Programban&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F10-000-utm-negyzet-ujabb-merfoldko-a-madaratlasz-programban" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F10-000-utm-negyzet-ujabb-merfoldko-a-madaratlasz-programban&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/10-000-utm-negyzet-ujabb-merfoldko-a-madaratlasz-programban" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/10-000-utm-negyzet-ujabb-merfoldko-a-madaratlasz-programban" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/10-000-utm-negyzet-ujabb-merfoldko-a-madaratlasz-programban#comments adatrekord alkalmi megfigyelés Facebook Madáratlasz Program MAP MAP adatbázis mérföldkő teljes fajlista UTM Sat, 03 Jun 2017 18:44:36 +0000 Nagy Károly - MME 252 at https://madarszamlalok.mme.hu Madáratlasz Program (MAP) - Prioritások 2017-re https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madaratlasz-program-map-prioritasok-2017-re <p align="left"><strong>Kedves MAP Koordin&aacute;torok &eacute;s Megfigyelők!</strong></p> <p><strong>Mivel az Eur&oacute;pai Mad&aacute;ratlaszhoz (<a href="http://www.ebba2.info/" target="_blank">EBBA2</a>) az adatgyűjt&eacute;s utols&oacute; &eacute;ve 2017, ez&eacute;rt az id&eacute;n az lesz az elsődleges priorit&aacute;sunk, hogy az 50*50 km-es UTM n&eacute;gyzetekre vonatkoz&oacute;an elegendő mennyis&eacute;gű &eacute;s minős&eacute;gű adatokkal rendelkezz&uuml;nk, amelyekből az &eacute;v v&eacute;ge fel&eacute; &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;thatjuk az <a href="http://www.ebcc.info/" target="_blank">EBCC</a> sz&aacute;m&aacute;ra sz&uuml;ks&eacute;ges adatt&aacute;bl&aacute;kat.&nbsp;</strong></p> <p><strong>Ezen k&iacute;v&uuml;l term&eacute;szetesen a hazai <a href="http://map.mme.hu/" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz</a> elk&eacute;sz&uuml;l&eacute;s&eacute;hez &eacute;s az <a href="http://www.eurobirdportal.org/" target="_blank">EuroBirdPortal</a> projekthez is sz&uuml;ks&eacute;ges a tov&aacute;bbi adatgyűjt&eacute;s, ez&eacute;rt mindenkinek lesz feladata az idei &eacute;vben is, akkor is, ha nem az elsődleges priorit&aacute;snak megfelelő adathi&aacute;nyos ter&uuml;leteken v&eacute;gez megfigyel&eacute;seket.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmadaratlasz-program-map-prioritasok-2017-re&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Mad%C3%A1ratlasz%20Program%20%28MAP%29%20-%20Priorit%C3%A1sok%202017-re&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmadaratlasz-program-map-prioritasok-2017-re" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmadaratlasz-program-map-prioritasok-2017-re&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madaratlasz-program-map-prioritasok-2017-re" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madaratlasz-program-map-prioritasok-2017-re" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madaratlasz-program-map-prioritasok-2017-re#comments 2017 EBBA2 EBCC EBP expedíció feladatok felmérés fészkelő állományok FV kódok Madáratlasz Program madárszámlálás MAP MAP adatbázis prioritás teljes fajlista térképek Tue, 28 Feb 2017 20:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 246 at https://madarszamlalok.mme.hu Van már kitöltött fajfelismerési adatlapod? https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/van-mar-kitoltott-fajfelismeresi-adatlapod <p><a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/toltsd-ki-a-fajfelismeresi-adatlapot-ami-mar-a-map-adatbazisban-is-elerheto" target="_blank">Legut&oacute;bb 2015 okt&oacute;ber&eacute;ben &iacute;rtam a blogon a&nbsp;&bdquo;Fajfelismer&eacute;si adatlapr&oacute;l&rdquo;</a>, amikor azt az &ouml;r&ouml;mteli h&iacute;rt osztottam meg, hogy&nbsp;&ouml;sszek&ouml;t&ouml;tt&uuml;k az&nbsp;<a href="http://mmm.mme.hu" target="_blank">MMM</a>&nbsp;&eacute;s a&nbsp;<a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP</a>&nbsp;adatb&aacute;zisokban a &bdquo;Fajfelismer&eacute;si adatok&rdquo; adatt&aacute;bl&aacute;j&aacute;t. <strong>Rem&eacute;lem, hogy az&oacute;ta kevesen vannak, akik m&eacute;g egyszer sem&nbsp;t&ouml;lt&ouml;tt&eacute;k ki&nbsp;ezt a fontos adatlapot!</strong></p> <p><strong>Ha Te ezen kevesek k&ouml;z&eacute; tartozol, akkor itt az ideje, hogy p&oacute;told ezt a mulaszt&aacute;sodat! Ha MMM felm&eacute;rő vagy, akkor ezt legk&eacute;sőbb febru&aacute;r 9-&eacute;n tedd meg! De előtte mindenk&eacute;ppen olvasd el a lentebbi sorokat! K&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k!</strong></p> <p></p><div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fvan-mar-kitoltott-fajfelismeresi-adatlapod&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Van%20m%C3%A1r%20kit%C3%B6lt%C3%B6tt%20fajfelismer%C3%A9si%20adatlapod%3F&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fvan-mar-kitoltott-fajfelismeresi-adatlapod" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fvan-mar-kitoltott-fajfelismeresi-adatlapod&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/van-mar-kitoltott-fajfelismeresi-adatlapod" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/van-mar-kitoltott-fajfelismeresi-adatlapod" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/van-mar-kitoltott-fajfelismeresi-adatlapod#comments adatbázis adatfeltöltés fajfelismerési adatok felmérők Madáratlasz Program MAP MAP adatbázis MMM MMM adatbázis Mon, 06 Feb 2017 15:13:37 +0000 Nagy Károly - MME 241 at https://madarszamlalok.mme.hu EBBA2 - Beszámoló a harmadik kísérleti adatszolgáltatásról https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-beszamolo-a-harmadik-kiserleti-adatszolgaltatasrol <p><strong>2014 &oacute;ta dolgozunk a&nbsp;<a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a>&nbsp;keret&eacute;ben azon, hogy elk&eacute;sz&uuml;lj&ouml;n majd haz&aacute;nk első Mad&aacute;ratlasza, amelynek ind&iacute;t&oacute;rug&oacute;ja az <a href="http://www.ebba2.info/" target="_blank">EBBA2</a>* program volt. Term&eacute;szetesen a kezdetektől folyamatos kapcsolatban vagyunk az eur&oacute;pai program koordin&aacute;toraival, aminek fontos r&eacute;sze, hogy m&aacute;r a felm&eacute;r&eacute;sek időszak&aacute;ban tesztelik az adatszolg&aacute;ltat&aacute;s rendszer&eacute;t. Időnk&eacute;nt n&eacute;h&aacute;ny faj adatait minden r&eacute;sztvevő orsz&aacute;gt&oacute;l elk&eacute;rik, abban a form&aacute;ban, amelyben majd az adatgyűjt&eacute;s v&eacute;g&eacute;n minden f&eacute;szkelő faj adatait meg kell k&uuml;ldeni.</strong></p> <p><strong>A harmadik ilyen k&iacute;s&eacute;rleti adatszolg&aacute;ltat&aacute;sr&oacute;l sz&aacute;molok be az al&aacute;bbiakban,&nbsp;</strong><strong>Sergi Herrando nektek sz&oacute;l&oacute; &uuml;zenet&eacute;vel egy&uuml;tt.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Febba2-beszamolo-a-harmadik-kiserleti-adatszolgaltatasrol&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=EBBA2%20-%20Besz%C3%A1mol%C3%B3%20a%20harmadik%20k%C3%ADs%C3%A9rleti%20adatszolg%C3%A1ltat%C3%A1sr%C3%B3l&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Febba2-beszamolo-a-harmadik-kiserleti-adatszolgaltatasrol" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Febba2-beszamolo-a-harmadik-kiserleti-adatszolgaltatasrol&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-beszamolo-a-harmadik-kiserleti-adatszolgaltatasrol" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-beszamolo-a-harmadik-kiserleti-adatszolgaltatasrol" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-beszamolo-a-harmadik-kiserleti-adatszolgaltatasrol#comments adatfeldolgozás adatszolgáltatás beszámoló EBBA2 EBCC Európa Madáratlasz Program Magyarország madarai MAP MAP adatbázis térképek tesztelés Fri, 03 Feb 2017 14:43:17 +0000 Nagy Károly - MME 240 at https://madarszamlalok.mme.hu 3, 6, 9, 12 - ez a júniusi MAP kihívás https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/3-6-9-12-ez-a-juniusi-map-kihivas <p><strong>Atya &eacute;g, mi lesz itt!? M&aacute;r a c&iacute;mben is egy sz&aacute;mtani sorozattal trakt&aacute;lnak? Nem kell megijedni, ezek csak a j&uacute;niusi MAP kih&iacute;v&aacute;s teljes&iacute;tendő minimum sz&aacute;mai.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F3-6-9-12-ez-a-juniusi-map-kihivas&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=3%2C%206%2C%209%2C%2012%20-%20ez%20a%20j%C3%BAniusi%20MAP%20kih%C3%ADv%C3%A1s&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F3-6-9-12-ez-a-juniusi-map-kihivas" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F3-6-9-12-ez-a-juniusi-map-kihivas&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/3-6-9-12-ez-a-juniusi-map-kihivas" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/3-6-9-12-ez-a-juniusi-map-kihivas" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/3-6-9-12-ez-a-juniusi-map-kihivas#comments 2016 adatfeltöltés ajándéksorsolás baseball sapka bögre éjszakai felmérés esőkabát felmérés fotók hátizsák június kulacs listás adatfeltöltés Madáratlasz Program MAP MAP adatbázis MAP kihívás megfigyelési adatok nyeremények pendrive teljes fajlista UTM Wed, 01 Jun 2016 19:14:45 +0000 Nagy Károly - MME 225 at https://madarszamlalok.mme.hu Hirtelen kiszínesedett a Hortobágy https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hirtelen-kiszinesedett-a-hortobagy <p>Tal&aacute;n n&eacute;h&aacute;nyatoknak feltűnt ma d&eacute;lut&aacute;n, hogy a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP adatb&aacute;zisban</a> l&eacute;vő &quot;<a href="http://map.mme.hu/maps/map3" target="_blank">Atlasz k&eacute;sz&uuml;lts&eacute;gi t&eacute;rk&eacute;pen</a>&quot; hirtelen kisz&iacute;nesedett a Hortob&aacute;gy. Nem az adatb&aacute;zis hib&aacute;sodott meg, hanem jelentős m&eacute;retű adatt&aacute;bl&aacute;kat import&aacute;ltunk a mai napon, amelyekben a <a href="http://www.hnp.hu/hu" target="_blank">HNPI</a> munkat&aacute;rsainak tavalyi MAP felm&eacute;r&eacute;si adatai voltak.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fhirtelen-kiszinesedett-a-hortobagy&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Hirtelen%20kisz%C3%ADnesedett%20a%20Hortob%C3%A1gy&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fhirtelen-kiszinesedett-a-hortobagy" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fhirtelen-kiszinesedett-a-hortobagy&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hirtelen-kiszinesedett-a-hortobagy" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hirtelen-kiszinesedett-a-hortobagy" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hirtelen-kiszinesedett-a-hortobagy#comments adatfeldolgozás Atlasz készültségi térkép HNPI Hortobágy importálás Madáratlasz Program MAP MAP adatbázis megállapodás teljes fajlista térkép Wed, 04 May 2016 18:12:50 +0000 Nagy Károly - MME 223 at https://madarszamlalok.mme.hu Mit mérjünk, miért mérjünk márciusban? https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mit-merjunk-miert-merjunk-marciusban <p>A mit-re a r&ouml;vid v&aacute;lasz: erdőt. Azt, hogy mi&eacute;rt - m&aacute;r kicsit bonyolultabb. Hiszen a legt&ouml;bb ilyenkor m&eacute;rhető faj k&eacute;sőbb k&ouml;nnyebben magasabb f&eacute;szkel&eacute;si kateg&oacute;ri&aacute;ba tehető, de az idő szűke miatt &eacute;rdemes elkezdeni a MAP felm&eacute;r&eacute;seket kora tavasszal!</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmit-merjunk-miert-merjunk-marciusban&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Mit%20m%C3%A9rj%C3%BCnk%2C%20mi%C3%A9rt%20m%C3%A9rj%C3%BCnk%20m%C3%A1rciusban%3F&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmit-merjunk-miert-merjunk-marciusban" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmit-merjunk-miert-merjunk-marciusban&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mit-merjunk-miert-merjunk-marciusban" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mit-merjunk-miert-merjunk-marciusban" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mit-merjunk-miert-merjunk-marciusban#comments 2016 felmérés fészkelés fészkelési valószínűség FV kódok Madáratlasz Program MAP március tavasz terepmunka vonulás Thu, 10 Mar 2016 08:09:25 +0000 Gál Szabolcs 218 at https://madarszamlalok.mme.hu Beszámoló az MMM XIX. és a MAP II. Országos Találkozóról https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-mmm-xix-es-a-map-ii-orszagos-talalkozorol <p><strong>R&ouml;vid besz&aacute;mol&oacute; a febru&aacute;r 20-&aacute;n, mintegy 100 felm&eacute;rőnk &eacute;s &eacute;rdeklődők r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel megtartott <a href="http://mmm.mme.hu" target="_blank">Mindennapi Madaraink Monitoringja</a> XIX. &eacute;s a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program</a> II. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;r&oacute;l:</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-az-mmm-xix-es-a-map-ii-orszagos-talalkozorol&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Besz%C3%A1mol%C3%B3%20az%20MMM%20XIX.%20%C3%A9s%20a%20MAP%20II.%20Orsz%C3%A1gos%20Tal%C3%A1lkoz%C3%B3r%C3%B3l&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-az-mmm-xix-es-a-map-ii-orszagos-talalkozorol" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-az-mmm-xix-es-a-map-ii-orszagos-talalkozorol&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-mmm-xix-es-a-map-ii-orszagos-talalkozorol" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-mmm-xix-es-a-map-ii-orszagos-talalkozorol" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-mmm-xix-es-a-map-ii-orszagos-talalkozorol#comments 2016 ajándék beszámoló előadás február Felső-Tisza Alapítvány fotók Hotel Benczúr Madáratlasz Program MAP MAP Országos Találkozó megbeszélés MMM MMM Országos Találkozó nyeremények önkéntes munka rendezvény SH/4/8 Thu, 25 Feb 2016 11:16:24 +0000 Nagy Károly - MME 217 at https://madarszamlalok.mme.hu