madarszamlalok.mme.hu - táblázat https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/276/0 hu Saját megfigyeléseim - egy újabb jelentős fejlesztés a MAP adatbázisban https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/sajat-megfigyeleseim-egy-ujabb-jelentos-fejlesztes-a-map-adatbazisban <p>A mai napt&oacute;l egy &uacute;j &eacute;s haszos t&aacute;bl&aacute;zat &eacute;rhető el a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP adatb&aacute;zisban</a>, melynek neve:&nbsp;<strong>Saj&aacute;t megfigyel&eacute;seim</strong>. Az <strong>Adatt&aacute;bl&aacute;k</strong> men&uuml;pontb&oacute;l &eacute;rhető el, term&eacute;szetesen csak bel&eacute;p&eacute;s ut&aacute;n.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fsajat-megfigyeleseim-egy-ujabb-jelentos-fejlesztes-a-map-adatbazisban&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Saj%C3%A1t%20megfigyel%C3%A9seim%20-%20egy%20%C3%BAjabb%20jelent%C5%91s%20fejleszt%C3%A9s%20a%20MAP%20adatb%C3%A1zisban&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fsajat-megfigyeleseim-egy-ujabb-jelentos-fejlesztes-a-map-adatbazisban" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fsajat-megfigyeleseim-egy-ujabb-jelentos-fejlesztes-a-map-adatbazisban&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/sajat-megfigyeleseim-egy-ujabb-jelentos-fejlesztes-a-map-adatbazisban" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/sajat-megfigyeleseim-egy-ujabb-jelentos-fejlesztes-a-map-adatbazisban" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/sajat-megfigyeleseim-egy-ujabb-jelentos-fejlesztes-a-map-adatbazisban#comments fejlesztés funkció keresés madárfajok MAP MAP adatbázis szűrés táblázat Wed, 27 Apr 2016 10:44:14 +0000 Nagy Károly - MME 222 at https://madarszamlalok.mme.hu Saját térképeid a MAP adatbázisban https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/sajat-terkepeid-a-map-adatbazisban <p>Augusztusban is folytattuk a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP adatb&aacute;zis</a> &uacute;jabb funkci&oacute;inak fejleszt&eacute;s&eacute;t, s most ezek k&ouml;z&uuml;l a saj&aacute;t adataid megjelen&iacute;t&eacute;s&eacute;re szolg&aacute;l&oacute; t&eacute;rk&eacute;peket &eacute;les&iacute;tett&uuml;k. Az adatb&aacute;zisban a [<strong>T&eacute;rk&eacute;pek</strong>] men&uuml;pontban tal&aacute;lhatod meg az &uacute;j t&eacute;rk&eacute;pek oldalaira vezető k&eacute;t &uacute;j almen&uuml; pontot. Az egyik a [<strong>Fajok t&eacute;rk&eacute;pei (saj&aacute;t adataim, 2.5*2.5 km)</strong>], a m&aacute;sik az [<strong>&Aacute;ttekintő t&eacute;rk&eacute;p (saj&aacute;t adataimmal)</strong>]. <em>Term&eacute;szetesen mindkettő csak <a href="http://map.mme.hu/users/login" target="_blank">bel&eacute;p&eacute;s</a> ut&aacute;n &eacute;rhető el, sőt csak akkor jelennek meg a men&uuml;ben, ha m&aacute;r bel&eacute;pt&eacute;l!</em></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fsajat-terkepeid-a-map-adatbazisban&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Saj%C3%A1t%20t%C3%A9rk%C3%A9peid%20a%20MAP%20adatb%C3%A1zisban&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fsajat-terkepeid-a-map-adatbazisban" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fsajat-terkepeid-a-map-adatbazisban&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/sajat-terkepeid-a-map-adatbazisban" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/sajat-terkepeid-a-map-adatbazisban" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/sajat-terkepeid-a-map-adatbazisban#comments adatbázis fejlesztés Madáratlasz Program MAP MAP adatbázis saját adataim statisztikai térkép táblázat térképek Wed, 02 Sep 2015 08:48:38 +0000 Nagy Károly - MME 189 at https://madarszamlalok.mme.hu Adataim exportálása a MAP adatbázisból https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/adataim-exportalasa-a-map-adatbazisbol <p><strong>A mai napt&oacute;l egy &uacute;jabb hasznos funkci&oacute; &eacute;rhető el a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP adatb&aacute;zisban</a>. </strong>A men&uuml;ben az<strong> Adatok / Adataim export&aacute;l&aacute;sa </strong>almen&uuml;pontban keress&eacute;tek! Gondolom, sokat nem kell magyar&aacute;zni, hogy mire val&oacute; ez!? A men&uuml;pontra kattintva el&eacute;rhető &uacute;j oldalon r&eacute;szletes &uacute;tmutat&oacute;t is olvashattok, hogy miket export&aacute;lhattok, s azokb&oacute;l milyen &uacute;ton-m&oacute;don rakhatj&aacute;tok &ouml;ssze saj&aacute;t adataitokb&oacute;l az offline is haszn&aacute;lhat&oacute; saj&aacute;t MAP adatb&aacute;zisotokat. <em>(Term&eacute;szetesen csak bel&eacute;p&eacute;s ut&aacute;n el&eacute;rhető.)</em></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fadataim-exportalasa-a-map-adatbazisbol&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Adataim%20export%C3%A1l%C3%A1sa%20a%20MAP%20adatb%C3%A1zisb%C3%B3l&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fadataim-exportalasa-a-map-adatbazisbol" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fadataim-exportalasa-a-map-adatbazisbol&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/adataim-exportalasa-a-map-adatbazisbol" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/adataim-exportalasa-a-map-adatbazisbol" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/adataim-exportalasa-a-map-adatbazisbol#comments Access CSV export Excel exportálás fejlesztés funkció GIF LibreOffice Madáratlasz Program MAP MAP adatbázis saját adataim táblázat útmutató Tue, 23 Jun 2015 15:19:13 +0000 Nagy Károly - MME 187 at https://madarszamlalok.mme.hu MAP - Négyzetek (UTM 10*10 km) és gazdáik https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-negyzetek-utm-1010-km-es-gazdaik <p><strong>A mai napon elk&eacute;sz&iacute;tett&uuml;k a MAP adatb&aacute;zis egy &uacute;j funkci&oacute;j&aacute;t, melynek haszn&aacute;lat&aacute;val jelezhetitek, hogy kisebb-nagyobb csoportban (2-6 fő, vagy t&ouml;bb), melyik 10*10 km-es UTM n&eacute;gyzet</strong>(ek)<strong>ben v&eacute;gezn&eacute;tek el a felm&eacute;r&eacute;seket &eacute;s azt is, hogy ezt melyik &eacute;vben tervezitek.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-negyzetek-utm-1010-km-es-gazdaik&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MAP%20-%20N%C3%A9gyzetek%20%28UTM%2010%2A10%20km%29%20%C3%A9s%20gazd%C3%A1ik&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-negyzetek-utm-1010-km-es-gazdaik" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-negyzetek-utm-1010-km-es-gazdaik&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-negyzetek-utm-1010-km-es-gazdaik" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-negyzetek-utm-1010-km-es-gazdaik" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-negyzetek-utm-1010-km-es-gazdaik#comments 10*10 km fejlesztés Google Maps Madáratlasz Program MAP táblázat űrlap UTM videó YouTube Fri, 18 Apr 2014 19:30:42 +0000 Nagy Károly - MME 115 at https://madarszamlalok.mme.hu