madarszamlalok.mme.hu - cikkek https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/290/0 hu Bird conservation on electric-power lines in Hungary - cikk a Slovak Raptor Journal legújabb számában https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/bird-conservation-on-electric-power-lines-in-hungary-cikk-a-slovak-raptor-journal-legujabb <p><img alt="" src="http://madarszamlalok.mme.hu/sites/default/files/srj_2014_2_coverpage.jpg" style="width: 101px; height: 140px; margin: 5px; float: right;" />Nemr&eacute;g jelent meg a&nbsp;<a href="http://www.degruyter.com/view/j/srj" target="_blank">Slovak Raptor Journal</a> nyolcadik &eacute;vfolyam&aacute;nak m&aacute;sodik sz&aacute;ma, benne egy magyar vonatkoz&aacute;s&uacute; cikkel. B&aacute;rki let&ouml;ltheti, ha az al&aacute;bbi linkre kattint.</p> <p><a href="http://www.degruyter.com/view/j/srj.2014.8.issue-2/srj-2014-0010/srj-2014-0010.xml?format=INT" target="_blank">Fidl&oacute;czky, J., Bagyura, J., Nagy, K., Szitta, T., Haraszthy, L. &amp; T&oacute;th, P. (2014): Bird conservation on electric-power lines in Hungary: Nest boxes for saker falcon and avian protection against electrocutions. Projects&#39; report. Slovak Raptor Journal. 8(2): 87-95., doi: 10.2478/srj-2014-0010&nbsp;</a></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbird-conservation-on-electric-power-lines-in-hungary-cikk-a-slovak-raptor-journal-legujabb&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Bird%20conservation%20on%20electric-power%20lines%20in%20Hungary%20-%20cikk%20a%20Slovak%20Raptor%20Journal%20leg%C3%BAjabb%20sz%C3%A1m%C3%A1ban&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbird-conservation-on-electric-power-lines-in-hungary-cikk-a-slovak-raptor-journal-legujabb" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbird-conservation-on-electric-power-lines-in-hungary-cikk-a-slovak-raptor-journal-legujabb&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/bird-conservation-on-electric-power-lines-in-hungary-cikk-a-slovak-raptor-journal-legujabb" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/bird-conservation-on-electric-power-lines-in-hungary-cikk-a-slovak-raptor-journal-legujabb" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/bird-conservation-on-electric-power-lines-in-hungary-cikk-a-slovak-raptor-journal-legujabb#comments cikkek kerecsensólyom KFO ragadozómadár Slovak Raptor Journal tudományos publikáció Wed, 11 Mar 2015 22:25:33 +0000 Nagy Károly - MME 171 at https://madarszamlalok.mme.hu Mi? Hol? Mennyi? - Megjelent a Madártávlat őszi száma! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mi-hol-mennyi-megjelent-a-madartavlat-oszi-szama <p>N&eacute;h&aacute;ny hete megjelent a <a href="http://www.mme.hu/madartavlat_magazin" target="_blank">Mad&aacute;rt&aacute;vlat</a> őszi sz&aacute;ma, amely az&oacute;ta minden bizonnyal eljutott minden tagt&aacute;rsunkhoz. Az <a href="http://mme.hu" target="_blank">MME</a> mad&aacute;rtani &eacute;s term&eacute;szetv&eacute;delmi foly&oacute;irat&aacute;nak ebben a sz&aacute;m&aacute;ban is, ahogy ez &eacute;vben mindegyikben, az Egyes&uuml;let 40 &eacute;ves tev&eacute;kenys&eacute;ge ker&uuml;lt előt&eacute;rbe. Van benne egy cikk&nbsp;<strong>Mi? Hol? Mennyi? </strong>c&iacute;mmel, melyben n&eacute;gy oldalban &iacute;rok arr&oacute;l, hogyan v&aacute;ltoztak a mad&aacute;r&aacute;llom&aacute;nyok &eacute;s a mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&oacute;k 40 &eacute;v alatt.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmi-hol-mennyi-megjelent-a-madartavlat-oszi-szama&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Mi%3F%20Hol%3F%20Mennyi%3F%20-%20Megjelent%20a%20Mad%C3%A1rt%C3%A1vlat%20%C5%91szi%20sz%C3%A1ma%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmi-hol-mennyi-megjelent-a-madartavlat-oszi-szama" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmi-hol-mennyi-megjelent-a-madartavlat-oszi-szama&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mi-hol-mennyi-megjelent-a-madartavlat-oszi-szama" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mi-hol-mennyi-megjelent-a-madartavlat-oszi-szama" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mi-hol-mennyi-megjelent-a-madartavlat-oszi-szama#comments cikkek Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis folyóirat Gólyafészek adatbázis madárszámlálás madárszámláló Madártávlat MAP MME MMM monitoring Monitoring Központ ősz RTM VVM Mon, 29 Sep 2014 22:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 147 at https://madarszamlalok.mme.hu Vasárnap Reggel - MAP a médiában https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/vasarnap-reggel-map-a-mediaban <p>Mivel a MAP első pr&oacute;ba &eacute;v&eacute;ben fők&eacute;nt a kor&aacute;bbi felm&eacute;r&eacute;seinkben m&aacute;r r&eacute;szt vett &eacute;s ez&eacute;rt tapasztaltabb &ouml;nk&eacute;ntesek k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s&eacute;re sz&aacute;m&iacute;tunk, ez&eacute;rt egyelőre nem ind&iacute;tottunk nagy m&eacute;dia kamp&aacute;nyt, hogy azzal &uacute;j felm&eacute;rőket toborozzunk. Ha az adatb&aacute;zis teljesen elk&eacute;sz&uuml;l, s fel lehet majd t&ouml;lteni a megfigyel&eacute;sek adatait is, valamint t&uacute;l lesz&uuml;nk a k&ouml;lt&eacute;si időszakon, &eacute;s az első szezon tapasztalatai alapj&aacute;n megtessz&uuml;k a sz&uuml;ks&eacute;ges apr&oacute;bb v&aacute;ltoztat&aacute;sokat, akkor kezd&uuml;nk majd intenz&iacute;vebben foglalkozni az &uacute;jabb, eddig l&aacute;t&oacute;k&ouml;r&uuml;nk&ouml;n k&iacute;v&uuml;li felm&eacute;rők el&eacute;r&eacute;s&eacute;be. Egy&uacute;ttal a m&eacute;di&aacute;t is gyakrabban c&eacute;lozzuk majd meg sajt&oacute;k&ouml;zlem&eacute;nyekkel.</p> <p>Ma reggel azonban kezembe akadt a Vas&aacute;rnap Reggel c&iacute;mű hetilap, melyben egy 6000 karakteres cikket hoztak le a MAP kapcs&aacute;n. A <a href="http://hvg.hu/instant_tudomany/20140411_Keszul_a_nagy_Madaratlasz_madarszamlaloka" target="_blank">HVG online h&iacute;rport&aacute;lon is lehoztak egy cikket</a> &aacute;prilis 11-&eacute;n, amit azt&aacute;n sok m&aacute;s h&iacute;rport&aacute;l &aacute;tvett.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fvasarnap-reggel-map-a-mediaban&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Vas%C3%A1rnap%20Reggel%20-%20MAP%20a%20m%C3%A9di%C3%A1ban&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fvasarnap-reggel-map-a-mediaban" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fvasarnap-reggel-map-a-mediaban&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/vasarnap-reggel-map-a-mediaban" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/vasarnap-reggel-map-a-mediaban" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/vasarnap-reggel-map-a-mediaban#comments cikkek felmérés felmérők HVG internet Madáratlasz Program MAP média újság Vasárnap Reggel Sun, 27 Apr 2014 20:42:22 +0000 Nagy Károly - MME 119 at https://madarszamlalok.mme.hu