madarszamlalok.mme.hu - Igrice-mocsár https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/298/0 hu Felmérések drótszamáron, május első napjaiban / Hányattatott és kedvező helyzetben élő nagyvárosi madarak https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/felmeresek-drotszamaron-majus-elso-napjaiban <p><a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/eljen-majus-elseje">Előző bejegyz&eacute;semben eml&iacute;tettem</a>, hogy t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt mi&eacute;rt is j&oacute; egy mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&oacute;nak a m&aacute;jus elsej&eacute;hez kapcsol&oacute;d&oacute; hossz&uacute; h&eacute;tv&eacute;ge. &Eacute;n sem tettem m&aacute;sk&eacute;nt, s kihaszn&aacute;ltam az időt, m&aacute;r amennyire az időj&aacute;r&aacute;s engedte. Az első h&aacute;rom nap csaknem a terveim szerint alakult, de sajnos vas&aacute;rnap 8-as erőss&eacute;gű sz&eacute;lre &eacute;bredt&uuml;nk, ami eg&eacute;sz nap nem enyh&uuml;lt, &iacute;gy nem volt &eacute;rtelme terepre menni.</p> <p>Sz&eacute;p sorj&aacute;ban feleleven&iacute;tem a maj&aacute;list&oacute;l szombat d&eacute;lut&aacute;nig t&ouml;rt&eacute;nteket, s k&ouml;zben n&eacute;h&aacute;ny tapasztalatomat is megosztom. Mivel mindh&aacute;rom nap Ny&iacute;regyh&aacute;z&aacute;n &eacute;s k&ouml;zvetlen k&ouml;rny&eacute;k&eacute;n j&aacute;rtam ker&eacute;kp&aacute;rral, &iacute;gy j&ouml;tt a c&iacute;m.*</p> <p><span style="font-size:12px;">*<em>Tudom, hogy nem nagyv&aacute;ros, de haz&aacute;nkban a hetedik legnagyobb l&eacute;leksz&aacute;m&uacute;, &iacute;gy jelentősen k&uuml;l&ouml;nb&ouml;zhetnek az itt tapasztaltak egy kisv&aacute;rost&oacute;l. Csakis ez&eacute;rt a &bdquo;nagyv&aacute;rosi&rdquo; megnevez&eacute;s. ;-)</em></span></p> <p>Terveim szerint vas&aacute;rnapig t&uacute;l leszek az első sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;son az egyik <a href="http://mmm.mme.hu/" target="_blank">MMM</a> mintater&uuml;letemen (EU51B4), s t&ouml;bb n&eacute;gyzetben <a href="http://map.mme.hu/" target="_blank">MAP</a> bej&aacute;r&aacute;sokat is v&eacute;geztem volna. L&aacute;ssuk mit siker&uuml;lt ezekből v&eacute;ghezvinnem.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffelmeresek-drotszamaron-majus-elso-napjaiban&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Felm%C3%A9r%C3%A9sek%20dr%C3%B3tszam%C3%A1ron%2C%20m%C3%A1jus%20els%C5%91%20napjaiban%20%2F%20H%C3%A1nyattatott%20%C3%A9s%20kedvez%C5%91%20helyzetben%20%C3%A9l%C5%91%20nagyv%C3%A1rosi%20madarak&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffelmeresek-drotszamaron-majus-elso-napjaiban" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffelmeresek-drotszamaron-majus-elso-napjaiban&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/felmeresek-drotszamaron-majus-elso-napjaiban" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/felmeresek-drotszamaron-majus-elso-napjaiban" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/felmeresek-drotszamaron-majus-elso-napjaiban#comments Bujtosi-tavak EU51 felmérés időjárás Igrice-mocsár legelő május MAP MMM mocsár Nyíregyháza Nyíregyházi Állatpark rét temető terepi program térkép UTM város Sun, 04 May 2014 20:11:34 +0000 Nagy Károly - MME 122 at https://madarszamlalok.mme.hu