madarszamlalok.mme.hu - programismertető https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/304/0 hu Gyűjtsd a fajlistákat és keresd a költésre utaló jeleket! Utána töltsd fel a MAP adatbázisba! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/gyujtsd-a-fajlistakat-es-keresd-a-koltesre-utalo-jeleket-utana-toltsd-fel-a-map-adatbazisba <p><strong><img alt="" src="http://madarszamlalok.mme.hu/sites/default/files/map_logo_felirattal_color.jpg" style="width: 120px; height: 115px; float: right; margin: 5px;" />Ha nagyon r&ouml;viden szeretn&eacute;m &ouml;sszefoglalni, hogyan is kapcsol&oacute;dhatsz be a </strong><a href="http://map.mme.hu/" target="_blank"><strong>Mad&aacute;ratlasz Programba (MAP)</strong></a><strong>*, a minden kor&aacute;bbit&oacute;l nagyobb szab&aacute;s&uacute; hazai mad&aacute;rtani adatgyűjt&eacute;sbe, akkor a cikk c&iacute;m&eacute;t aj&aacute;nlan&aacute;m.</strong></p> <p><em>*Bizony&aacute;ra hallott&aacute;l m&aacute;r r&oacute;la, hogy 2014-2017 k&ouml;z&ouml;tt szeretn&eacute;nk felt&eacute;rk&eacute;pezni a haz&aacute;nkban f&eacute;szkelő mad&aacute;rfajok &aacute;llom&aacute;nyait. Az Eur&oacute;pa &ouml;sszes orsz&aacute;g&aacute;ban foly&oacute; felm&eacute;r&eacute;sekkel egy időben zajl&oacute; program r&eacute;v&eacute;n k&eacute;sz&uuml;l majd el a f&eacute;szkelő madarak eur&oacute;pai &eacute;s az ann&aacute;l r&eacute;szletesebb magyar mad&aacute;ratlasza. A hazai programot elnevezt&uuml;k </em><a href="http://map.mme.hu/" target="_blank"><em>Mad&aacute;ratlasz Program</em></a><em>nak, r&ouml;viden </em><a href="http://map.mme.hu/" target="_blank"><em>MAP</em></a><em>-nak.</em></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fgyujtsd-a-fajlistakat-es-keresd-a-koltesre-utalo-jeleket-utana-toltsd-fel-a-map-adatbazisba&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Gy%C5%B1jtsd%20a%20fajlist%C3%A1kat%20%C3%A9s%20keresd%20a%20k%C3%B6lt%C3%A9sre%20utal%C3%B3%20jeleket%21%20Ut%C3%A1na%20t%C3%B6ltsd%20fel%20a%20MAP%20adatb%C3%A1zisba%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fgyujtsd-a-fajlistakat-es-keresd-a-koltesre-utalo-jeleket-utana-toltsd-fel-a-map-adatbazisba" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fgyujtsd-a-fajlistakat-es-keresd-a-koltesre-utalo-jeleket-utana-toltsd-fel-a-map-adatbazisba&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/gyujtsd-a-fajlistakat-es-keresd-a-koltesre-utalo-jeleket-utana-toltsd-fel-a-map-adatbazisba" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/gyujtsd-a-fajlistakat-es-keresd-a-koltesre-utalo-jeleket-utana-toltsd-fel-a-map-adatbazisba" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/gyujtsd-a-fajlistakat-es-keresd-a-koltesre-utalo-jeleket-utana-toltsd-fel-a-map-adatbazisba#comments 2015 adatfeltöltés fajlista felhívás fészkelés fészkelési valószínűség FV kódok MAP MAP adatbázis MAP terepnapló március MMM PDF programismertető terepi program terepmunka térkép térképi rétegek YouTube Wed, 25 Mar 2015 22:49:43 +0000 Nagy Károly - MME 173 at https://madarszamlalok.mme.hu Elérhető és letölthető a frissített MAP Programismertető és útmutató! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elerheto-es-letoltheto-a-frissitett-map-programismerteto-es-utmutato <p><strong>A Mad&aacute;ratlasz Program adatb&aacute;zis&aacute;nak <a href="http://map.mme.hu/page/programme" target="_blank">Programismertető oldal&aacute;n</a> el&eacute;rhető a nemr&eacute;g friss&iacute;tett ismertető &eacute;s &uacute;tmutat&oacute;.&nbsp;</strong></p> <p>A friss verzi&oacute;t, a felm&eacute;rőktől 2014 m&aacute;jus&aacute;ig be&eacute;rkezett k&eacute;rd&eacute;sekre adott v&aacute;laszok alapj&aacute;n, praktikus kieg&eacute;sz&iacute;t&eacute;sekkel l&aacute;ttuk el, melyek seg&iacute;tenek a r&eacute;szletek &eacute;rtelmez&eacute;s&eacute;ben.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Felerheto-es-letoltheto-a-frissitett-map-programismerteto-es-utmutato&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=El%C3%A9rhet%C5%91%20%C3%A9s%20let%C3%B6lthet%C5%91%20a%20friss%C3%ADtett%20MAP%20Programismertet%C5%91%20%C3%A9s%20%C3%BAtmutat%C3%B3%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Felerheto-es-letoltheto-a-frissitett-map-programismerteto-es-utmutato" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Felerheto-es-letoltheto-a-frissitett-map-programismerteto-es-utmutato&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elerheto-es-letoltheto-a-frissitett-map-programismerteto-es-utmutato" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elerheto-es-letoltheto-a-frissitett-map-programismerteto-es-utmutato" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elerheto-es-letoltheto-a-frissitett-map-programismerteto-es-utmutato#comments frissítés letöltés Madáratlasz Program MAP MAP adatbázis PDF programismertető útmutató Wed, 07 May 2014 10:41:32 +0000 Nagy Károly - MME 123 at https://madarszamlalok.mme.hu