madarszamlalok.mme.hu - letöltés https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/306/0 hu Saját adataim, megszűnő senkiföldje és letölthető shape fájlok - Aprónak tűnő, de fontos fejlesztések a MAP adatbázisban https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/sajat-adataim-megszuno-senkifoldje-es-letoltheto-shape-fajlok-apronak-tuno-de-fontos <p><strong>Eddig is rendszeresen besz&aacute;moltunk a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP adatb&aacute;zis</a> fejleszt&eacute;seiről*, s nem lesz ez m&aacute;sk&eacute;ppen a k&ouml;vetkező hetekben &eacute;s h&oacute;napokban sem. &Aacute;prilis v&eacute;g&eacute;n &eacute;s m&aacute;jus elej&eacute;n is &eacute;les&iacute;tett&uuml;nk n&eacute;h&aacute;ny apr&oacute;nak tűnő, de fontos &uacute;j funkci&oacute;t. Most ezekről sz&aacute;molok be r&ouml;viden, de hamarosan egy sokkal jelentősebb &eacute;s l&aacute;tv&aacute;nyosabb funkci&oacute;r&oacute;l**, majd k&eacute;sőbb a k&ouml;vetkező h&oacute;napok tov&aacute;bbi fejleszt&eacute;seinek &uuml;temez&eacute;s&eacute;ről is k&eacute;sz&iacute;tek egy cikket.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fsajat-adataim-megszuno-senkifoldje-es-letoltheto-shape-fajlok-apronak-tuno-de-fontos&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Saj%C3%A1t%20adataim%2C%20megsz%C5%B1n%C5%91%20senkif%C3%B6ldje%20%C3%A9s%20let%C3%B6lthet%C5%91%20shape%20f%C3%A1jlok%20-%20Apr%C3%B3nak%20t%C5%B1n%C5%91%2C%20de%20fontos%20fejleszt%C3%A9sek%20a%20MAP%20adatb%C3%A1zisban&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fsajat-adataim-megszuno-senkifoldje-es-letoltheto-shape-fajlok-apronak-tuno-de-fontos" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fsajat-adataim-megszuno-senkifoldje-es-letoltheto-shape-fajlok-apronak-tuno-de-fontos&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/sajat-adataim-megszuno-senkifoldje-es-letoltheto-shape-fajlok-apronak-tuno-de-fontos" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/sajat-adataim-megszuno-senkifoldje-es-letoltheto-shape-fajlok-apronak-tuno-de-fontos" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/sajat-adataim-megszuno-senkifoldje-es-letoltheto-shape-fajlok-apronak-tuno-de-fontos#comments 2015 április ArcView EOV fejlesztés GIS letöltés május MAP MAP adatbázis MAP pontok MMM pontok saját adataim SH/4/8 shape fájlok Svájci Hozzájárulás térképi rétegek Mon, 11 May 2015 18:15:53 +0000 Nagy Károly - MME 184 at https://madarszamlalok.mme.hu Ott voltunk a IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencián https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ott-voltunk-a-ix-magyar-termeszetvedelmi-biologiai-konferencian <p><strong>2014. november 20-23. k&ouml;z&ouml;tt Szegeden rendezt&eacute;k meg a <a href="http://www.mtbk.hu/mtbk09/" target="_blank">IX. Magyar Term&eacute;szetv&eacute;delmi Biol&oacute;giai Konferenci&aacute;t</a>.&nbsp;&bdquo;Tudom&aacute;nyokt&oacute;l a d&ouml;nt&eacute;shozatalig&rdquo; - ez&uacute;ttal ez volt a mott&oacute;, s a szervezők ennek megfelelően v&aacute;logatt&aacute;k a előad&aacute;sokat. A 32 megh&iacute;vott előad&aacute;s k&ouml;z&eacute; v&aacute;lasztott&aacute;k a mi&eacute;nket is. A <em>&quot;Megval&oacute;sult EU-s szakpolitik&aacute;k (agr&aacute;r-k&ouml;rnyezetgazd&aacute;lkod&aacute;s, Natura 2000) &eacute;rt&eacute;kel&eacute;se a hazai term&eacute;szetv&eacute;delem szempontj&aacute;b&oacute;l&quot;</em>&nbsp;n&eacute;vvel illetett szimp&oacute;ziumon Dr. Sz&eacute;p Tibor mutatta be eredm&eacute;nyeinket a <em>&quot;A magyarorsz&aacute;gi agr&aacute;rt&aacute;j biol&oacute;giai diverzit&aacute;s&aacute;t befoly&aacute;sol&oacute; AKG- &eacute;s m&aacute;s agr&aacute;rt&aacute;mogat&aacute;si programok hat&aacute;s&aacute;nak vizsg&aacute;lata a Mindennapi Madaraink Monitoring (MMM) adatai alapj&aacute;n&quot;</em> c&iacute;mű előad&aacute;sban.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fott-voltunk-a-ix-magyar-termeszetvedelmi-biologiai-konferencian&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Ott%20voltunk%20a%20IX.%20Magyar%20Term%C3%A9szetv%C3%A9delmi%20Biol%C3%B3giai%20Konferenci%C3%A1n&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fott-voltunk-a-ix-magyar-termeszetvedelmi-biologiai-konferencian" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fott-voltunk-a-ix-magyar-termeszetvedelmi-biologiai-konferencian&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ott-voltunk-a-ix-magyar-termeszetvedelmi-biologiai-konferencian" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ott-voltunk-a-ix-magyar-termeszetvedelmi-biologiai-konferencian" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ott-voltunk-a-ix-magyar-termeszetvedelmi-biologiai-konferencian#comments 2014 agrártáj AKG előadás konferencia letöltés MME MMM Monitoring Központ MTBK november PDF poszter rendezvény Szeged Thu, 27 Nov 2014 23:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 152 at https://madarszamlalok.mme.hu Két rendezvény, két előadás - Szakmai találkozó Debrecenben és Kutatók Éjszakája Nyíregyházán https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ket-rendezveny-ket-eloadas-szakmai-talalkozo-debrecenben-es-kutatok-ejszakaja-nyiregyhazan <p><strong>Az ősz első h&oacute;napj&aacute;ban k&eacute;t olyan rendezv&eacute;nyen is r&eacute;szt vett&uuml;nk koll&eacute;g&aacute;immal, amelyek kicsit elt&eacute;rnek a megszokottakt&oacute;l.&nbsp;Szeptember 19-20. k&ouml;z&ouml;tt a&nbsp;Debreceni Egyetemen rendeztek munka&eacute;rtekezletet, <a href="http://zoology.unideb.hu/bioladat?load=kurzus/XII/1.php" target="_blank">Biol&oacute;giai adatb&aacute;zisok &eacute;s adatt&aacute;rol&aacute;s</a> c&iacute;mmel, 26-&aacute;n pedig a Ny&iacute;regyh&aacute;zi Főiskol&aacute;n szervezt&uuml;nk programot a <a href="http://www.kutatokejszakaja.hu/2014/" target="_blank">Kutat&oacute;k &Eacute;jszak&aacute;j&aacute;nak</a>&nbsp;keret&eacute;ben.&nbsp;</strong><strong>Dr. Sz&eacute;p Tiborral&nbsp;</strong><strong>mindk&eacute;t esetben előad&aacute;st is tartottunk.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fket-rendezveny-ket-eloadas-szakmai-talalkozo-debrecenben-es-kutatok-ejszakaja-nyiregyhazan&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=K%C3%A9t%20rendezv%C3%A9ny%2C%20k%C3%A9t%20el%C5%91ad%C3%A1s%20-%20Szakmai%20tal%C3%A1lkoz%C3%B3%20Debrecenben%20%C3%A9s%20Kutat%C3%B3k%20%C3%89jszak%C3%A1ja%20Ny%C3%ADregyh%C3%A1z%C3%A1n&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fket-rendezveny-ket-eloadas-szakmai-talalkozo-debrecenben-es-kutatok-ejszakaja-nyiregyhazan" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fket-rendezveny-ket-eloadas-szakmai-talalkozo-debrecenben-es-kutatok-ejszakaja-nyiregyhazan&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ket-rendezveny-ket-eloadas-szakmai-talalkozo-debrecenben-es-kutatok-ejszakaja-nyiregyhazan" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ket-rendezveny-ket-eloadas-szakmai-talalkozo-debrecenben-es-kutatok-ejszakaja-nyiregyhazan" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ket-rendezveny-ket-eloadas-szakmai-talalkozo-debrecenben-es-kutatok-ejszakaja-nyiregyhazan#comments 2014 Biológiai adatbázisok és adattárolás Debreceni Egyetem előadás Gólyafészek adatbázis Kutatók Éjszakája letöltés MAP MAP adatbázis MME MKCs MMM MMM adatbázis Nyíregyházi Főiskola PDF rendezvény RTM RTM adatbázis szakmai találkozó szeptember Tringa adatbázis VVM Tue, 30 Sep 2014 22:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 150 at https://madarszamlalok.mme.hu Elérhető és letölthető a frissített MAP Programismertető és útmutató! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elerheto-es-letoltheto-a-frissitett-map-programismerteto-es-utmutato <p><strong>A Mad&aacute;ratlasz Program adatb&aacute;zis&aacute;nak <a href="http://map.mme.hu/page/programme" target="_blank">Programismertető oldal&aacute;n</a> el&eacute;rhető a nemr&eacute;g friss&iacute;tett ismertető &eacute;s &uacute;tmutat&oacute;.&nbsp;</strong></p> <p>A friss verzi&oacute;t, a felm&eacute;rőktől 2014 m&aacute;jus&aacute;ig be&eacute;rkezett k&eacute;rd&eacute;sekre adott v&aacute;laszok alapj&aacute;n, praktikus kieg&eacute;sz&iacute;t&eacute;sekkel l&aacute;ttuk el, melyek seg&iacute;tenek a r&eacute;szletek &eacute;rtelmez&eacute;s&eacute;ben.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Felerheto-es-letoltheto-a-frissitett-map-programismerteto-es-utmutato&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=El%C3%A9rhet%C5%91%20%C3%A9s%20let%C3%B6lthet%C5%91%20a%20friss%C3%ADtett%20MAP%20Programismertet%C5%91%20%C3%A9s%20%C3%BAtmutat%C3%B3%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Felerheto-es-letoltheto-a-frissitett-map-programismerteto-es-utmutato" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Felerheto-es-letoltheto-a-frissitett-map-programismerteto-es-utmutato&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elerheto-es-letoltheto-a-frissitett-map-programismerteto-es-utmutato" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elerheto-es-letoltheto-a-frissitett-map-programismerteto-es-utmutato" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elerheto-es-letoltheto-a-frissitett-map-programismerteto-es-utmutato#comments frissítés letöltés Madáratlasz Program MAP MAP adatbázis PDF programismertető útmutató Wed, 07 May 2014 10:41:32 +0000 Nagy Károly - MME 123 at https://madarszamlalok.mme.hu