madarszamlalok.mme.hu - hibajavítás https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/336/0 hu Hogyan készült a Sasleltár? https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hogyan-keszult-a-sasleltar <p>Tegnap <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elkeszult-a-xii-orszagos-sasleltar" target="_blank">k&ouml;zz&eacute;tett&uuml;k az idei Orsz&aacute;gos Sasszinkron eredm&eacute;nyeit</a>, amiből az &eacute;rdeklődők megtudhatj&aacute;k, hogy a felm&eacute;rők h&aacute;ny sast sz&aacute;moltak Magyarorsz&aacute;gon, mekkora ter&uuml;letet vizsg&aacute;ltak meg &eacute;s hogyan v&aacute;ltozott a telelő sasok sz&aacute;ma az elm&uacute;lt &eacute;vekben. Ezen besz&aacute;mol&oacute;ban szeretn&eacute;m r&ouml;viden bemutatni, hogyan t&ouml;rt&eacute;nt az adatok feldolgoz&aacute;sa, mi t&ouml;rt&eacute;nt a be&eacute;rkező adatlapokkal, hogy lesz a terepi munk&aacute;t elv&eacute;gző madar&aacute;szok &aacute;ltal gyűjt&ouml;tt adatokb&oacute;l a haz&aacute;nkban telelő sasok helyzet&eacute;t bemutat&oacute; jelent&eacute;s.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fhogyan-keszult-a-sasleltar&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Hogyan%20k%C3%A9sz%C3%BClt%20a%20Saslelt%C3%A1r%3F&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fhogyan-keszult-a-sasleltar" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fhogyan-keszult-a-sasleltar&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hogyan-keszult-a-sasleltar" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hogyan-keszult-a-sasleltar" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hogyan-keszult-a-sasleltar#comments 2015 adatfeldolgozás elemzések Excel GIS hibajavítás január sas-szinkron téli számlálás térképek VBA Thu, 29 Jan 2015 15:00:00 +0000 Nagy Zsolt - MME 163 at https://madarszamlalok.mme.hu Újra működik a jó öreg gólyafészek adatbázis térképe! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ujra-mukodik-a-jo-oreg-golyafeszek-adatbazis-terkepe <p><strong>Az ut&oacute;bbi h&oacute;napokban t&ouml;bben jelezt&eacute;tek, hogy a <a href="http://www.golya.mme.hu/index.php?p=db" target="_blank">g&oacute;lyaf&eacute;szek adatb&aacute;zis</a> t&eacute;rk&eacute;p&eacute;n nem l&aacute;that&oacute;ak a koordin&aacute;t&aacute;kkal rendelkező f&eacute;szkek k&eacute;k sz&iacute;nű pontjai. Sajnos a probl&eacute;ma orvosl&aacute;s&aacute;ra kor&aacute;bban nem volt időnk, de a g&oacute;lyafelm&eacute;r&eacute;sek k&ouml;zeledt&eacute;vel erre is sort ker&iacute;tett&uuml;nk. Jeleztem Kecsk&eacute;s Zsolt programoz&oacute; koll&eacute;g&aacute;mnak, hogy tegyen f&eacute;lre minden aktu&aacute;lis k&oacute;dol&aacute;st &eacute;s webes fejleszt&eacute;st, s oldjuk meg ezt a sokaknak m&eacute;lt&aacute;n jelentős gondot. Jelentem, megoldottuk!</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fujra-mukodik-a-jo-oreg-golyafeszek-adatbazis-terkepe&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=%C3%9Ajra%20m%C5%B1k%C3%B6dik%20a%20j%C3%B3%20%C3%B6reg%20g%C3%B3lyaf%C3%A9szek%20adatb%C3%A1zis%20t%C3%A9rk%C3%A9pe%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fujra-mukodik-a-jo-oreg-golyafeszek-adatbazis-terkepe" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fujra-mukodik-a-jo-oreg-golyafeszek-adatbazis-terkepe&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ujra-mukodik-a-jo-oreg-golyafeszek-adatbazis-terkepe" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ujra-mukodik-a-jo-oreg-golyafeszek-adatbazis-terkepe" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ujra-mukodik-a-jo-oreg-golyafeszek-adatbazis-terkepe#comments API fehér gólya fejlesztés Gólyafészek adatbázis Google Maps GPS Magazin hibajavítás Kütyü Magazin NCIS térkép Thu, 29 May 2014 10:15:48 +0000 Nagy Károly - MME 131 at https://madarszamlalok.mme.hu