madarszamlalok.mme.hu - statisztikai térkép https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/386/0 hu Néhány érdekes statisztika térképen a MAP adatbázisból (nagy felbontásban, 2,5*2,5 km) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/nehany-erdekes-statisztika-terkepen-a-map-adatbazisbol-nagy-felbontasban-2525-km <p>&Iacute;me n&eacute;h&aacute;ny &eacute;rdekes statisztika t&eacute;rk&eacute;pen a MAP adatb&aacute;zisb&oacute;l (nagy felbont&aacute;sban, 2,5*2,5 km), mindenf&eacute;le komment&aacute;r n&eacute;lk&uuml;l.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fnehany-erdekes-statisztika-terkepen-a-map-adatbazisbol-nagy-felbontasban-2525-km&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=N%C3%A9h%C3%A1ny%20%C3%A9rdekes%20statisztika%20t%C3%A9rk%C3%A9pen%20a%20MAP%20adatb%C3%A1zisb%C3%B3l%20%28nagy%20felbont%C3%A1sban%2C%202%2C5%2A2%2C5%20km%29%20&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fnehany-erdekes-statisztika-terkepen-a-map-adatbazisbol-nagy-felbontasban-2525-km" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fnehany-erdekes-statisztika-terkepen-a-map-adatbazisbol-nagy-felbontasban-2525-km&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/nehany-erdekes-statisztika-terkepen-a-map-adatbazisbol-nagy-felbontasban-2525-km" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/nehany-erdekes-statisztika-terkepen-a-map-adatbazisbol-nagy-felbontasban-2525-km" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/nehany-erdekes-statisztika-terkepen-a-map-adatbazisbol-nagy-felbontasban-2525-km#comments ABC évek fajok száma MAP MAP adatbázis összesítés statisztikai térkép teljes fajlista térképek UTM Thu, 21 Jun 2018 11:40:42 +0000 Nagy Károly - MME 286 at https://madarszamlalok.mme.hu Saját térképeid a MAP adatbázisban https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/sajat-terkepeid-a-map-adatbazisban <p>Augusztusban is folytattuk a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP adatb&aacute;zis</a> &uacute;jabb funkci&oacute;inak fejleszt&eacute;s&eacute;t, s most ezek k&ouml;z&uuml;l a saj&aacute;t adataid megjelen&iacute;t&eacute;s&eacute;re szolg&aacute;l&oacute; t&eacute;rk&eacute;peket &eacute;les&iacute;tett&uuml;k. Az adatb&aacute;zisban a [<strong>T&eacute;rk&eacute;pek</strong>] men&uuml;pontban tal&aacute;lhatod meg az &uacute;j t&eacute;rk&eacute;pek oldalaira vezető k&eacute;t &uacute;j almen&uuml; pontot. Az egyik a [<strong>Fajok t&eacute;rk&eacute;pei (saj&aacute;t adataim, 2.5*2.5 km)</strong>], a m&aacute;sik az [<strong>&Aacute;ttekintő t&eacute;rk&eacute;p (saj&aacute;t adataimmal)</strong>]. <em>Term&eacute;szetesen mindkettő csak <a href="http://map.mme.hu/users/login" target="_blank">bel&eacute;p&eacute;s</a> ut&aacute;n &eacute;rhető el, sőt csak akkor jelennek meg a men&uuml;ben, ha m&aacute;r bel&eacute;pt&eacute;l!</em></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fsajat-terkepeid-a-map-adatbazisban&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Saj%C3%A1t%20t%C3%A9rk%C3%A9peid%20a%20MAP%20adatb%C3%A1zisban&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fsajat-terkepeid-a-map-adatbazisban" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fsajat-terkepeid-a-map-adatbazisban&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/sajat-terkepeid-a-map-adatbazisban" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/sajat-terkepeid-a-map-adatbazisban" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/sajat-terkepeid-a-map-adatbazisban#comments adatbázis fejlesztés Madáratlasz Program MAP MAP adatbázis saját adataim statisztikai térkép táblázat térképek Wed, 02 Sep 2015 08:48:38 +0000 Nagy Károly - MME 189 at https://madarszamlalok.mme.hu Infografika - Adatbázisaink regisztrált felhasználói https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/infografika-adatbazisaink-regisztralt-felhasznaloi <p>M&aacute;r t&ouml;bb mint 10 &eacute;ve, hogy elindult a felhaszn&aacute;l&oacute;i regisztr&aacute;ci&oacute; honlapjainkon &eacute;s online adatb&aacute;zisainkban. Elősz&ouml;r csak a Monitoring K&ouml;zpont honlapj&aacute;n voltak regisztr&aacute;ci&oacute;hoz k&ouml;t&ouml;tt tartalmaink (let&ouml;lthető adatlapok, terepnapl&oacute;k, KMZ &aacute;llom&aacute;nyok), majd 2005-től - a <a href="http://www.golya.mme.hu/index.php?p=db">G&oacute;lyaf&eacute;szek adatb&aacute;zis</a> elk&eacute;sz&uuml;lt&eacute;vel - m&aacute;r a felm&eacute;r&eacute;sek &eacute;s megfigyel&eacute;sek adatait is, regisztr&aacute;ci&oacute; &eacute;s bel&eacute;p&eacute;s ut&aacute;n t&ouml;lthett&eacute;tek fel. Idők&ouml;zben sorra fejlesztett&uuml;k monitoring programjaink &uacute;jabb adatb&aacute;zisait (<a href="http://oduadatbazis.mme.hu/odutelepek/showlist" target="_blank">OD&Uacute;</a>, <a href="http://fecskefigyeloadatbazis.mme.hu/oldalak/kezdolap" target="_blank">FGyF</a>, <a href="http://vizimadaradatbazis.mme.hu/" target="_blank">V&iacute;zimad&aacute;r</a>, <a href="http://mmm.mme.hu/" target="_blank">MMM</a>, <a href="http://rtm.mme.hu/" target="_blank">RTM</a>, <a href="http://map.mme.hu/" target="_blank">MAP</a> stb.), s akik az elm&uacute;lt &eacute;vekben az egyikbe regisztr&aacute;ltak, azok tudj&aacute;k, hogy ugyanazokkal a felhaszn&aacute;l&oacute;i adatokkal (felhaszn&aacute;l&oacute;i n&eacute;v + jelsz&oacute;) b&aacute;rmelyik m&aacute;sikba be tudnak l&eacute;pni.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Finfografika-adatbazisaink-regisztralt-felhasznaloi&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Infografika%20-%20Adatb%C3%A1zisaink%20regisztr%C3%A1lt%20felhaszn%C3%A1l%C3%B3i&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Finfografika-adatbazisaink-regisztralt-felhasznaloi" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Finfografika-adatbazisaink-regisztralt-felhasznaloi&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/infografika-adatbazisaink-regisztralt-felhasznaloi" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/infografika-adatbazisaink-regisztralt-felhasznaloi" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/infografika-adatbazisaink-regisztralt-felhasznaloi#comments adatbázis Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis felhasználók felmérők Gólyafészek adatbázis grafikon infografika MAP MME MMM MMM adatbázis Monitoring Központ ODÚ adatbázis online adatbázis RTM RTM adatbázis statisztikai térkép szövegfelhő Vízimadár adatbázis VVM Wed, 15 Oct 2014 17:41:38 +0000 Nagy Károly - MME 149 at https://madarszamlalok.mme.hu Elérhetőek a Gólyafészek adatbázis 2014. évi statisztikai térképei https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elerhetoek-a-golyafeszek-adatbazis-2014-evi-statisztikai-terkepei <p><strong>M&aacute;r el&eacute;rhetőek az idei &eacute;v megyei statisztik&aacute;i <a href="http://www.golya.mme.hu/index.php?p=db&amp;sm=fm" target="_blank">a G&oacute;lyaf&eacute;szek adatb&aacute;zisban. &gt;&gt;</a></strong></p> <p>Mivel m&aacute;r el&eacute;g sok idei k&ouml;lt&eacute;si eredm&eacute;ny adatot felt&ouml;lt&ouml;ttek a felm&eacute;rők, ez&eacute;rt augusztus 04-től h&eacute;t &uacute;jabb megyei felbont&aacute;s&uacute; statisztikai t&eacute;rk&eacute;ppel bőv&uuml;lt a &quot;j&oacute; &ouml;reg&quot; <a href="http://www.golya.mme.hu/index.php?p=db">feh&eacute;r g&oacute;lya online adatb&aacute;zisunk</a>. (Jelenleg 126 statisztikai t&eacute;rk&eacute;pet lehet megjelen&iacute;teni.) Ahogy egyre t&ouml;bb idei adat ker&uuml;l felt&ouml;lt&eacute;sre, egyre pontosabban mutatj&aacute;k a t&eacute;rk&eacute;pek az idei v&eacute;geredm&eacute;nyeket. &Eacute;rdemes rendszeresen megn&eacute;zni!</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Felerhetoek-a-golyafeszek-adatbazis-2014-evi-statisztikai-terkepei&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=El%C3%A9rhet%C5%91ek%20a%20G%C3%B3lyaf%C3%A9szek%20adatb%C3%A1zis%202014.%20%C3%A9vi%20statisztikai%20t%C3%A9rk%C3%A9pei&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Felerhetoek-a-golyafeszek-adatbazis-2014-evi-statisztikai-terkepei" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Felerhetoek-a-golyafeszek-adatbazis-2014-evi-statisztikai-terkepei&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elerhetoek-a-golyafeszek-adatbazis-2014-evi-statisztikai-terkepei" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elerhetoek-a-golyafeszek-adatbazis-2014-evi-statisztikai-terkepei" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elerhetoek-a-golyafeszek-adatbazis-2014-evi-statisztikai-terkepei#comments 2014 adatfeldolgozás adatfeltöltés adatok fehér gólya gólyafelmérés Gólyafészek adatbázis költési eredmények költési időszak statisztika statisztikai térkép Tue, 05 Aug 2014 14:47:22 +0000 Nagy Károly - MME 141 at https://madarszamlalok.mme.hu