madarszamlalok.mme.hu - NDVI https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/397/0 hu Picur 5 napos pihenője Szudánban - friss csapadék adatok és vegetációs indexek tükrében https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/picur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben <p><strong><a href="http://www.nagyhalaszgolyakamera.blogspot.hu/2014/09/mar-12-jelados-golyank-van-afrikaban.html" target="_blank">Legut&oacute;bb &iacute;gy fejeztem be</a>&nbsp;a&nbsp;<a href="http://www.nagyhalaszgolyakamera.blogspot.hu/" target="_blank">Nagyhal&aacute;szi G&oacute;lyanapl&oacute;t</a>&nbsp;*:&nbsp;<em>&quot;A k&ouml;vetkező bejegyz&eacute;sekben megpr&oacute;b&aacute;lom majd megvil&aacute;g&iacute;tani, hogy Picur tal&aacute;n nem v&eacute;letlen&uuml;l t&ouml;lt&ouml;tt el 5 napot azon a kietlennek tűnő sivatagi t&aacute;jon, s azt is, hogy mik v&aacute;rj&aacute;k Afrik&aacute;ban g&oacute;ly&aacute;inkat.&quot;&nbsp;</em></strong></p> <p><strong>Mivel Picurt&oacute;l nem &eacute;rkeztek &uacute;jabb adatok az elm&uacute;lt h&aacute;rom napban**, &iacute;gy most a fent id&eacute;zett &iacute;g&eacute;rtem első fel&eacute;ről fog sz&oacute;lni a mai bejegyz&eacute;s.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fpicur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Picur%205%20napos%20pihen%C5%91je%20Szud%C3%A1nban%20-%20friss%20csapad%C3%A9k%20adatok%20%C3%A9s%20veget%C3%A1ci%C3%B3s%20indexek%20t%C3%BCkr%C3%A9ben&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fpicur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fpicur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/picur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/picur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/picur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben#comments csapadék fehér gólya Gólyanapló Google Föld GPS GSM HUSK időjárás jeladó jeladós gólyák kutatás műholdkép NDVI őszi vonulás Picur satellitetracking.eu szárazság Szudán táplálék térkép tudomány USGS vegetációs index vonulás Sun, 07 Sep 2014 21:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 144 at https://madarszamlalok.mme.hu