madarszamlalok.mme.hu - Picur https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/398/0 hu Lefotózták Picurt, a Dél-Afrikában telelő fehér gólyánkat https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/lefotoztak-picurt-a-del-afrikaban-telelo-feher-golyankat <p><a href="http://eszakigolyahir.hu/content/picur-az-elso-magyar-jelados-feher-golya-del-afrikai-koztarsasagban" target="_blank">M&aacute;r m&aacute;sf&eacute;l h&oacute;napja, hogy a Picur&nbsp;n&eacute;ven ismert fiatal feh&eacute;r g&oacute;ly&aacute;nk meg&eacute;rkezett a D&eacute;l-afrikai K&ouml;zt&aacute;rsas&aacute;gba</a>, s akkor ő lett az első magyar feh&eacute;r g&oacute;lya, amelyik megtette ezt a hossz&uacute; utat, az elm&uacute;lt &eacute;vekben jelad&oacute;val &uacute;tnak indult 46 fajt&aacute;rsa k&ouml;z&uuml;l. (<a href="http://eszakigolyahir.hu/content/mar-ket-jelados-golyank-van-del-afrikai-koztarsasagban" target="_blank">Az&oacute;ta m&aacute;r a Keszi&nbsp;nevű mad&aacute;r is megtette ezt, egy h&oacute;napnyi lemarad&aacute;ssal.</a>)</p> <p><strong>Szint&eacute;n most elősz&ouml;r t&ouml;rt&eacute;nt meg, hogy a d&eacute;li f&eacute;ltek&eacute;n lefot&oacute;zt&aacute;k az egyik jelad&oacute;s g&oacute;ly&aacute;nkat.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Flefotoztak-picurt-a-del-afrikaban-telelo-feher-golyankat&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Lefot%C3%B3zt%C3%A1k%20Picurt%2C%20a%20D%C3%A9l-Afrik%C3%A1ban%20telel%C5%91%20feh%C3%A9r%20g%C3%B3ly%C3%A1nkat&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Flefotoztak-picurt-a-del-afrikaban-telelo-feher-golyankat" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Flefotoztak-picurt-a-del-afrikaban-telelo-feher-golyankat&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/lefotoztak-picurt-a-del-afrikaban-telelo-feher-golyankat" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/lefotoztak-picurt-a-del-afrikaban-telelo-feher-golyankat" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/lefotoztak-picurt-a-del-afrikaban-telelo-feher-golyankat#comments 2015 Dawie Scholtz Dél-afrikai Köztársaság Északi Gólyahír fehér gólya fotók Greytown január jeladó jeladós gólyák Picur satellitetracking.eu telelés vonulás YouTube Fri, 30 Jan 2015 07:39:45 +0000 Nagy Károly - MME 161 at https://madarszamlalok.mme.hu Már két jeladós gólyánk van a Dél-afrikai Köztársaságban! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mar-ket-jelados-golyank-van-a-del-afrikai-koztarsasagban <p>M&aacute;r t&ouml;bb mint egy h&oacute;napja,&nbsp;<a href="http://nagyhalaszgolyakamera.blogspot.hu/2014/12/eloszor-erkezett-magyar-jelados-feher.html" target="_blank">hogy Picur - elsők&eacute;nt a magyar jelad&oacute;s g&oacute;ly&aacute;k k&ouml;z&uuml;l - meg&eacute;rkezett a D&eacute;l-afrikai K&ouml;zt&aacute;rsas&aacute;gba</a>. K&eacute;t napja&nbsp;<a href="http://eszakigolyahir.hu/content/breking-nyuz-keszi-del-afrikaba-ert" target="_blank">Keszi is meg&eacute;rkezett oda</a>, s az elm&uacute;lt hetekben egyre t&ouml;bben l&eacute;pt&eacute;k &aacute;t az&nbsp;<a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyenl%C3%ADt%C5%91" target="_blank">Egyenl&iacute;tőt</a>. Az Afrik&aacute;ban telelő, s az ut&oacute;bbi k&eacute;t h&oacute;napban adatokat is k&uuml;ldő t&iacute;z jelad&oacute;s g&oacute;ly&aacute;nk k&ouml;z&uuml;l &ouml;ten m&aacute;r biztosan a d&eacute;li f&eacute;ltek&eacute;n k&oacute;borolnak.&nbsp;<em>(Lehet, hogy m&aacute;r t&ouml;bben, de&nbsp;<a href="http://www.satellitetracking.eu/inds/view/169" target="_blank">Dalma</a>,&nbsp;<a href="http://www.satellitetracking.eu/inds/view/164" target="_blank">H&oacute;fog&oacute;</a>&nbsp;&eacute;s&nbsp;<a href="http://www.satellitetracking.eu/inds/view/170" target="_blank">Varb&oacute;</a>&nbsp;jelad&oacute;ja 3-6 hete nem k&uuml;ld&ouml;tt &uacute;jabb adatokat.)</em></p> <p> <a href="http://www.satellitetracking.eu/inds/view/158" target="_blank">Picurt</a>&nbsp;&eacute;s&nbsp;<a href="http://www.satellitetracking.eu/inds/view/168" target="_blank">Keszit</a>&nbsp;h&aacute;rman is k&ouml;vetik,&nbsp;<a href="http://www.satellitetracking.eu/inds/view/165" target="_blank">Peter</a>&nbsp;Mozambikban van,&nbsp;<a href="http://www.satellitetracking.eu/inds/view/172" target="_blank">Michal</a>&nbsp;&eacute;s&nbsp;<a href="http://www.satellitetracking.eu/inds/view/171" target="_blank">Horka</a>&nbsp;pedig Tanz&aacute;ni&aacute;ban. Jelad&oacute;s g&oacute;ly&aacute;ink k&ouml;z&ouml;tt ut&oacute;bbi az egyetlen kifejlett h&iacute;m,&nbsp;<a href="http://eszakigolyahir.hu/content/horka-atlepte-az-egyenlitot-az-oreg-him-ismet-bejelentkezett-ezuttal-egy-yalai-iskolabol" target="_blank">s csak nemr&eacute;g &eacute;rkezett meg a F&ouml;ld d&eacute;li f&eacute;lg&ouml;mbj&eacute;re</a>.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmar-ket-jelados-golyank-van-a-del-afrikai-koztarsasagban&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=M%C3%A1r%20k%C3%A9t%20jelad%C3%B3s%20g%C3%B3ly%C3%A1nk%20van%20a%20D%C3%A9l-afrikai%20K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1gban%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmar-ket-jelados-golyank-van-a-del-afrikai-koztarsasagban" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmar-ket-jelados-golyank-van-a-del-afrikai-koztarsasagban&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mar-ket-jelados-golyank-van-a-del-afrikai-koztarsasagban" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mar-ket-jelados-golyank-van-a-del-afrikai-koztarsasagban" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mar-ket-jelados-golyank-van-a-del-afrikai-koztarsasagban#comments 2015 Afrika Botswana Dél-afrikai Köztársaság Északi Gólyahír HUSK IBA január jeladós gólyák Keszi MME Mozambik Nagy-hasadékvölgy Picur satellitetracking.eu SMS Tanzánia telelés vonulás Tue, 20 Jan 2015 21:53:52 +0000 Nagy Károly - MME 158 at https://madarszamlalok.mme.hu Picur 5 napos pihenője Szudánban - friss csapadék adatok és vegetációs indexek tükrében https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/picur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben <p><strong><a href="http://www.nagyhalaszgolyakamera.blogspot.hu/2014/09/mar-12-jelados-golyank-van-afrikaban.html" target="_blank">Legut&oacute;bb &iacute;gy fejeztem be</a>&nbsp;a&nbsp;<a href="http://www.nagyhalaszgolyakamera.blogspot.hu/" target="_blank">Nagyhal&aacute;szi G&oacute;lyanapl&oacute;t</a>&nbsp;*:&nbsp;<em>&quot;A k&ouml;vetkező bejegyz&eacute;sekben megpr&oacute;b&aacute;lom majd megvil&aacute;g&iacute;tani, hogy Picur tal&aacute;n nem v&eacute;letlen&uuml;l t&ouml;lt&ouml;tt el 5 napot azon a kietlennek tűnő sivatagi t&aacute;jon, s azt is, hogy mik v&aacute;rj&aacute;k Afrik&aacute;ban g&oacute;ly&aacute;inkat.&quot;&nbsp;</em></strong></p> <p><strong>Mivel Picurt&oacute;l nem &eacute;rkeztek &uacute;jabb adatok az elm&uacute;lt h&aacute;rom napban**, &iacute;gy most a fent id&eacute;zett &iacute;g&eacute;rtem első fel&eacute;ről fog sz&oacute;lni a mai bejegyz&eacute;s.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fpicur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Picur%205%20napos%20pihen%C5%91je%20Szud%C3%A1nban%20-%20friss%20csapad%C3%A9k%20adatok%20%C3%A9s%20veget%C3%A1ci%C3%B3s%20indexek%20t%C3%BCkr%C3%A9ben&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fpicur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fpicur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/picur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/picur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/picur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben#comments csapadék fehér gólya Gólyanapló Google Föld GPS GSM HUSK időjárás jeladó jeladós gólyák kutatás műholdkép NDVI őszi vonulás Picur satellitetracking.eu szárazság Szudán táplálék térkép tudomány USGS vegetációs index vonulás Sun, 07 Sep 2014 21:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 144 at https://madarszamlalok.mme.hu