madarszamlalok.mme.hu - stabil https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/407/0 hu Csökken vagy növekszik? Frissítettük az MMM trend grafikonokat! 1999-2019 https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-az-mmm-trend-grafikonokat-1999-2019 <p><strong>Friss&iacute;tett&uuml;k</strong><strong>&nbsp;<a href="https://mmm.mme.hu/charts/trends" target="_blank">az MMM adatb&aacute;zisban&nbsp;</a></strong><a href="https://mmm.mme.hu/charts/trends" target="_blank"><strong>a k&ouml;lt&eacute;si időszakokra vonatkoz&oacute;</strong></a><strong><a href="https://mmm.mme.hu/charts/trends" target="_blank">&nbsp;interakt&iacute;v trend grafikonok</a>&nbsp;adatait!&nbsp;</strong><strong>Jelenleg 154 trend &aacute;bra &eacute;rhető el, ezek k&ouml;z&uuml;l 5 biodiverzit&aacute;s indik&aacute;tor (agr&aacute;r &eacute;lőhelyek, erdei &eacute;lőhelyek, hossz&uacute;t&aacute;v&uacute; vonul&oacute;, r&eacute;szleges/r&ouml;vidt&aacute;v&uacute; vonul&oacute;, &aacute;lland&oacute; fajok), 98 faj a f&eacute;szkel&eacute;si időszakb&oacute;l &eacute;s 51 faj a telel&eacute;si időszakb&oacute;l.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsokken-vagy-novekszik-frissitettuk-az-mmm-trend-grafikonokat-1999-2019&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Cs%C3%B6kken%20vagy%20n%C3%B6vekszik%3F%20Friss%C3%ADtett%C3%BCk%20az%20MMM%20trend%20grafikonokat%21%201999-2019&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsokken-vagy-novekszik-frissitettuk-az-mmm-trend-grafikonokat-1999-2019" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsokken-vagy-novekszik-frissitettuk-az-mmm-trend-grafikonokat-1999-2019&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-az-mmm-trend-grafikonokat-1999-2019" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-az-mmm-trend-grafikonokat-1999-2019" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-az-mmm-trend-grafikonokat-1999-2019#comments 1999-2019 csökkenés fészkelés fészkelő állományok grafikon gyakori madarak költési időszak Magyarország madarai MMM MMM adatbázis növekedés stabil telelési időszak trendek Mon, 06 Apr 2020 10:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 315 at https://madarszamlalok.mme.hu Csökken vagy növekszik? Frissítettük a költési időszakokra vonatkozó MMM trend grafikonokat! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-koltesi-idoszakokra-vonatkozo-mmm-trend-grafikonokat <p><strong>Friss&iacute;tett&uuml;k</strong><strong>&nbsp;<a href="http://mmm.mme.hu/charts/trends" target="_blank">az MMM adatb&aacute;zisban&nbsp;</a></strong><strong><a href="http://mmm.mme.hu/charts/trends" target="_blank">a k&ouml;lt&eacute;si időszakokra vonatkoz&oacute;</a></strong><strong><a href="http://mmm.mme.hu/charts/trends" target="_blank">&nbsp;interakt&iacute;v trend grafikonok</a>&nbsp;adatait! Jelenleg 159 grafikon jelen&iacute;thető meg, melyek k&ouml;z&uuml;l 106 faj eset&eacute;ben a f&eacute;szkel&eacute;si időszakr&oacute;l (1999-2015), 53 fajr&oacute;l pedig a telel&eacute;si időszak trendjei (2000-2014) tekinthetőek meg. 42 olyan faj is van, melyről mindk&eacute;t időszakb&oacute;l (f&eacute;szkel&eacute;si &eacute;s telel&eacute;si) el&eacute;rhetőek a trend adatok.</strong></p> <p></p><div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-koltesi-idoszakokra-vonatkozo-mmm-trend-grafikonokat&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Cs%C3%B6kken%20vagy%20n%C3%B6vekszik%3F%20Friss%C3%ADtett%C3%BCk%20a%20k%C3%B6lt%C3%A9si%20id%C5%91szakokra%20vonatkoz%C3%B3%20MMM%20trend%20grafikonokat%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-koltesi-idoszakokra-vonatkozo-mmm-trend-grafikonokat" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-koltesi-idoszakokra-vonatkozo-mmm-trend-grafikonokat&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-koltesi-idoszakokra-vonatkozo-mmm-trend-grafikonokat" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-koltesi-idoszakokra-vonatkozo-mmm-trend-grafikonokat" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-koltesi-idoszakokra-vonatkozo-mmm-trend-grafikonokat#comments 2015 csökkenés fészkelés fészkelő állományok grafikon gyakori madarak infografika költési időszak Magyarország madarai MMM MMM adatbázis növekedés stabil szövegfelhő trendek Mon, 25 Apr 2016 10:53:21 +0000 Nagy Károly - MME 221 at https://madarszamlalok.mme.hu Csökken vagy növekszik? Frissítettük a trend grafikonokat az MMM adatbázisban https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-trend-grafikonokat-az-mmm-adatbazisban <p><strong>Friss&iacute;tett&uuml;k&nbsp;<a href="http://mmm.mme.hu/charts/trends" target="_blank">az MMM adatb&aacute;zisban az interakt&iacute;v trend grafikonok</a>&nbsp;adatait! Jelenleg 163 grafikon jelen&iacute;thető meg. 110 faj eset&eacute;ben a f&eacute;szkel&eacute;si időszakr&oacute;l (1999-2014), 53 fajr&oacute;l pedig a telel&eacute;si időszak trendjei (2000-2014). 44 olyan faj is van, melyről mindk&eacute;t időszakb&oacute;l (f&eacute;szkel&eacute;si &eacute;s telel&eacute;si) el&eacute;rhetőek a trend adatok.</strong></p> <p></p><div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-trend-grafikonokat-az-mmm-adatbazisban&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Cs%C3%B6kken%20vagy%20n%C3%B6vekszik%3F%20Friss%C3%ADtett%C3%BCk%20a%20trend%20grafikonokat%20az%20MMM%20adatb%C3%A1zisban&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-trend-grafikonokat-az-mmm-adatbazisban" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-trend-grafikonokat-az-mmm-adatbazisban&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-trend-grafikonokat-az-mmm-adatbazisban" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-trend-grafikonokat-az-mmm-adatbazisban" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-trend-grafikonokat-az-mmm-adatbazisban#comments adatbázis bizonytalan csökkenés grafikon gyakori madarak MMM MMM adatbázis növekedés stabil trendek útmutató Tue, 07 Apr 2015 21:40:05 +0000 Nagy Károly - MME 176 at https://madarszamlalok.mme.hu Szövegfelhőben az MMM trend adatai (fészkelési időszak) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szovegfelhoben-az-mmm-trend-adatai-feszkelesi-idoszak <p><strong>Az MMM program f&eacute;szkel&eacute;si időszakokban v&eacute;gzett felm&eacute;r&eacute;seinek adatai alapj&aacute;n elő&aacute;ll&iacute;tott trendekből k&eacute;sz&iacute;tettem egy sz&ouml;vegfelhőt. Mivel ez most trendi, gondoltam kipr&oacute;b&aacute;lom, hogy n&eacute;zne ki egy ilyen a mad&aacute;r&aacute;llom&aacute;nyok n&eacute;zőpontj&aacute;b&oacute;l. :-)</strong></p> <p><strong><a href="http://mmm.mme.hu/charts/trends" target="_blank">Term&eacute;szetesen a trend adatok r&eacute;szletes grafikonjait tov&aacute;bbra is az MMM adatb&aacute;zisban tal&aacute;lhatj&aacute;tok meg! &gt;&gt;</a></strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszovegfelhoben-az-mmm-trend-adatai-feszkelesi-idoszak&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Sz%C3%B6vegfelh%C5%91ben%20az%20MMM%20trend%20adatai%20%28f%C3%A9szkel%C3%A9si%20id%C5%91szak%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszovegfelhoben-az-mmm-trend-adatai-feszkelesi-idoszak" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszovegfelhoben-az-mmm-trend-adatai-feszkelesi-idoszak&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szovegfelhoben-az-mmm-trend-adatai-feszkelesi-idoszak" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szovegfelhoben-az-mmm-trend-adatai-feszkelesi-idoszak" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szovegfelhoben-az-mmm-trend-adatai-feszkelesi-idoszak#comments csökkenés grafikon infografika MMM MMM adatbázis növekedés stabil szövegfelhő trendek Wed, 15 Oct 2014 09:29:31 +0000 Nagy Károly - MME 148 at https://madarszamlalok.mme.hu Csökken vagy növekszik? 160 frissített trend grafikon az MMM adatbázisban https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-160-frissitett-trend-grafikon-az-mmm-adatbazisban <p><strong>Friss&iacute;tett&uuml;k <a href="http://mmm.mme.hu/charts/trends" target="_blank">az MMM adatb&aacute;zisban az interakt&iacute;v trend grafikonok</a> adatait! Jelenleg 160 grafikon jelen&iacute;thető meg. 106 faj eset&eacute;ben a f&eacute;szkel&eacute;si időszakr&oacute;l (1999-2013), 54 fajr&oacute;l pedig a telel&eacute;si időszak trendjei (2000-2013). 44 olyan faj is van, melyről mindk&eacute;t időszakb&oacute;l (f&eacute;szkel&eacute;si &eacute;s telel&eacute;si) el&eacute;rhetőek a trend adatok.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsokken-vagy-novekszik-160-frissitett-trend-grafikon-az-mmm-adatbazisban&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Cs%C3%B6kken%20vagy%20n%C3%B6vekszik%3F%20160%20friss%C3%ADtett%20trend%20grafikon%20az%20MMM%20adatb%C3%A1zisban&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsokken-vagy-novekszik-160-frissitett-trend-grafikon-az-mmm-adatbazisban" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsokken-vagy-novekszik-160-frissitett-trend-grafikon-az-mmm-adatbazisban&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-160-frissitett-trend-grafikon-az-mmm-adatbazisban" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-160-frissitett-trend-grafikon-az-mmm-adatbazisban" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-160-frissitett-trend-grafikon-az-mmm-adatbazisban#comments adatbázis bizonytalan csökkenés grafikon gyakori madarak Keresd a madarat! MMM adatbázis növekedés stabil találós trendek útmutató Sun, 21 Sep 2014 20:50:09 +0000 Nagy Károly - MME 145 at https://madarszamlalok.mme.hu