madarszamlalok.mme.hu - infografika https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/414/0 hu Csökken vagy növekszik? Frissítettük a költési időszakokra vonatkozó MMM trend grafikonokat! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-koltesi-idoszakokra-vonatkozo-mmm-trend-grafikonokat <p><strong>Friss&iacute;tett&uuml;k</strong><strong>&nbsp;<a href="http://mmm.mme.hu/charts/trends" target="_blank">az MMM adatb&aacute;zisban&nbsp;</a></strong><strong><a href="http://mmm.mme.hu/charts/trends" target="_blank">a k&ouml;lt&eacute;si időszakokra vonatkoz&oacute;</a></strong><strong><a href="http://mmm.mme.hu/charts/trends" target="_blank">&nbsp;interakt&iacute;v trend grafikonok</a>&nbsp;adatait! Jelenleg 159 grafikon jelen&iacute;thető meg, melyek k&ouml;z&uuml;l 106 faj eset&eacute;ben a f&eacute;szkel&eacute;si időszakr&oacute;l (1999-2015), 53 fajr&oacute;l pedig a telel&eacute;si időszak trendjei (2000-2014) tekinthetőek meg. 42 olyan faj is van, melyről mindk&eacute;t időszakb&oacute;l (f&eacute;szkel&eacute;si &eacute;s telel&eacute;si) el&eacute;rhetőek a trend adatok.</strong></p> <p></p><div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-koltesi-idoszakokra-vonatkozo-mmm-trend-grafikonokat&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Cs%C3%B6kken%20vagy%20n%C3%B6vekszik%3F%20Friss%C3%ADtett%C3%BCk%20a%20k%C3%B6lt%C3%A9si%20id%C5%91szakokra%20vonatkoz%C3%B3%20MMM%20trend%20grafikonokat%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-koltesi-idoszakokra-vonatkozo-mmm-trend-grafikonokat" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-koltesi-idoszakokra-vonatkozo-mmm-trend-grafikonokat&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-koltesi-idoszakokra-vonatkozo-mmm-trend-grafikonokat" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-koltesi-idoszakokra-vonatkozo-mmm-trend-grafikonokat" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-koltesi-idoszakokra-vonatkozo-mmm-trend-grafikonokat#comments 2015 csökkenés fészkelés fészkelő állományok grafikon gyakori madarak infografika költési időszak Magyarország madarai MMM MMM adatbázis növekedés stabil szövegfelhő trendek Mon, 25 Apr 2016 10:53:21 +0000 Nagy Károly - MME 221 at https://madarszamlalok.mme.hu Infografika - Adatbázisaink regisztrált felhasználói https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/infografika-adatbazisaink-regisztralt-felhasznaloi <p>M&aacute;r t&ouml;bb mint 10 &eacute;ve, hogy elindult a felhaszn&aacute;l&oacute;i regisztr&aacute;ci&oacute; honlapjainkon &eacute;s online adatb&aacute;zisainkban. Elősz&ouml;r csak a Monitoring K&ouml;zpont honlapj&aacute;n voltak regisztr&aacute;ci&oacute;hoz k&ouml;t&ouml;tt tartalmaink (let&ouml;lthető adatlapok, terepnapl&oacute;k, KMZ &aacute;llom&aacute;nyok), majd 2005-től - a <a href="http://www.golya.mme.hu/index.php?p=db">G&oacute;lyaf&eacute;szek adatb&aacute;zis</a> elk&eacute;sz&uuml;lt&eacute;vel - m&aacute;r a felm&eacute;r&eacute;sek &eacute;s megfigyel&eacute;sek adatait is, regisztr&aacute;ci&oacute; &eacute;s bel&eacute;p&eacute;s ut&aacute;n t&ouml;lthett&eacute;tek fel. Idők&ouml;zben sorra fejlesztett&uuml;k monitoring programjaink &uacute;jabb adatb&aacute;zisait (<a href="http://oduadatbazis.mme.hu/odutelepek/showlist" target="_blank">OD&Uacute;</a>, <a href="http://fecskefigyeloadatbazis.mme.hu/oldalak/kezdolap" target="_blank">FGyF</a>, <a href="http://vizimadaradatbazis.mme.hu/" target="_blank">V&iacute;zimad&aacute;r</a>, <a href="http://mmm.mme.hu/" target="_blank">MMM</a>, <a href="http://rtm.mme.hu/" target="_blank">RTM</a>, <a href="http://map.mme.hu/" target="_blank">MAP</a> stb.), s akik az elm&uacute;lt &eacute;vekben az egyikbe regisztr&aacute;ltak, azok tudj&aacute;k, hogy ugyanazokkal a felhaszn&aacute;l&oacute;i adatokkal (felhaszn&aacute;l&oacute;i n&eacute;v + jelsz&oacute;) b&aacute;rmelyik m&aacute;sikba be tudnak l&eacute;pni.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Finfografika-adatbazisaink-regisztralt-felhasznaloi&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Infografika%20-%20Adatb%C3%A1zisaink%20regisztr%C3%A1lt%20felhaszn%C3%A1l%C3%B3i&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Finfografika-adatbazisaink-regisztralt-felhasznaloi" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Finfografika-adatbazisaink-regisztralt-felhasznaloi&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/infografika-adatbazisaink-regisztralt-felhasznaloi" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/infografika-adatbazisaink-regisztralt-felhasznaloi" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/infografika-adatbazisaink-regisztralt-felhasznaloi#comments adatbázis Fecske- és gyurgyalagfigyelő adatbázis felhasználók felmérők Gólyafészek adatbázis grafikon infografika MAP MME MMM MMM adatbázis Monitoring Központ ODÚ adatbázis online adatbázis RTM RTM adatbázis statisztikai térkép szövegfelhő Vízimadár adatbázis VVM Wed, 15 Oct 2014 17:41:38 +0000 Nagy Károly - MME 149 at https://madarszamlalok.mme.hu Szövegfelhőben az MMM trend adatai (fészkelési időszak) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szovegfelhoben-az-mmm-trend-adatai-feszkelesi-idoszak <p><strong>Az MMM program f&eacute;szkel&eacute;si időszakokban v&eacute;gzett felm&eacute;r&eacute;seinek adatai alapj&aacute;n elő&aacute;ll&iacute;tott trendekből k&eacute;sz&iacute;tettem egy sz&ouml;vegfelhőt. Mivel ez most trendi, gondoltam kipr&oacute;b&aacute;lom, hogy n&eacute;zne ki egy ilyen a mad&aacute;r&aacute;llom&aacute;nyok n&eacute;zőpontj&aacute;b&oacute;l. :-)</strong></p> <p><strong><a href="http://mmm.mme.hu/charts/trends" target="_blank">Term&eacute;szetesen a trend adatok r&eacute;szletes grafikonjait tov&aacute;bbra is az MMM adatb&aacute;zisban tal&aacute;lhatj&aacute;tok meg! &gt;&gt;</a></strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszovegfelhoben-az-mmm-trend-adatai-feszkelesi-idoszak&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Sz%C3%B6vegfelh%C5%91ben%20az%20MMM%20trend%20adatai%20%28f%C3%A9szkel%C3%A9si%20id%C5%91szak%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszovegfelhoben-az-mmm-trend-adatai-feszkelesi-idoszak" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszovegfelhoben-az-mmm-trend-adatai-feszkelesi-idoszak&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szovegfelhoben-az-mmm-trend-adatai-feszkelesi-idoszak" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szovegfelhoben-az-mmm-trend-adatai-feszkelesi-idoszak" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szovegfelhoben-az-mmm-trend-adatai-feszkelesi-idoszak#comments csökkenés grafikon infografika MMM MMM adatbázis növekedés stabil szövegfelhő trendek Wed, 15 Oct 2014 09:29:31 +0000 Nagy Károly - MME 148 at https://madarszamlalok.mme.hu