madarszamlalok.mme.hu - AKG https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/422/0 hu Továbbra is csökken a hazai mezőgazdasági területek madárvilága https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/tovabbra-is-csokken-a-hazai-mezogazdasagi-teruletek-madarvilaga <p><strong>A Magyar Mad&aacute;rtani &eacute;s Term&eacute;szetv&eacute;delmi Egyes&uuml;let (MME) Monitoring K&ouml;zpontja elk&eacute;sz&iacute;tette k&eacute;t &eacute;lőhelyt&iacute;pus leggyakoribb hazai mad&aacute;rfajai &aacute;llom&aacute;nyv&aacute;ltoz&aacute;s&aacute;nak elemz&eacute;s&eacute;t az 1999-2015 k&ouml;z&ouml;tt eltelt 17 &eacute;vre visszatekintve. Az adatok azt mutatj&aacute;k, hogy mik&ouml;zben a vizsg&aacute;lt erdei fajok (22 faj) &aacute;llom&aacute;nya n&ouml;vekvő, addig a mezőgazdas&aacute;gi ter&uuml;leteken &eacute;lők&eacute; (16 faj) cs&ouml;kkenő tendenci&aacute;t mutat. Ut&oacute;bbiakn&aacute;l a legerősebb cs&ouml;kken&eacute;s a hossz&uacute; t&aacute;v&uacute; vonul&oacute;kat jellemzi.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ftovabbra-is-csokken-a-hazai-mezogazdasagi-teruletek-madarvilaga&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Tov%C3%A1bbra%20is%20cs%C3%B6kken%20a%20hazai%20mez%C5%91gazdas%C3%A1gi%20ter%C3%BCletek%20mad%C3%A1rvil%C3%A1ga&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ftovabbra-is-csokken-a-hazai-mezogazdasagi-teruletek-madarvilaga" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ftovabbra-is-csokken-a-hazai-mezogazdasagi-teruletek-madarvilaga&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/tovabbra-is-csokken-a-hazai-mezogazdasagi-teruletek-madarvilaga" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/tovabbra-is-csokken-a-hazai-mezogazdasagi-teruletek-madarvilaga" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/tovabbra-is-csokken-a-hazai-mezogazdasagi-teruletek-madarvilaga#comments agrár élőhelyek AKG biodiverzitás Biodiverzitás Indikátor csökkenés elemzések erdei élőhelyek fészkelő állományok grafikon Index MMM MMM adatbázis növekedés trendek Thu, 05 May 2016 05:22:55 +0000 MME 224 at https://madarszamlalok.mme.hu Ott voltunk a IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencián https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ott-voltunk-a-ix-magyar-termeszetvedelmi-biologiai-konferencian <p><strong>2014. november 20-23. k&ouml;z&ouml;tt Szegeden rendezt&eacute;k meg a <a href="http://www.mtbk.hu/mtbk09/" target="_blank">IX. Magyar Term&eacute;szetv&eacute;delmi Biol&oacute;giai Konferenci&aacute;t</a>.&nbsp;&bdquo;Tudom&aacute;nyokt&oacute;l a d&ouml;nt&eacute;shozatalig&rdquo; - ez&uacute;ttal ez volt a mott&oacute;, s a szervezők ennek megfelelően v&aacute;logatt&aacute;k a előad&aacute;sokat. A 32 megh&iacute;vott előad&aacute;s k&ouml;z&eacute; v&aacute;lasztott&aacute;k a mi&eacute;nket is. A <em>&quot;Megval&oacute;sult EU-s szakpolitik&aacute;k (agr&aacute;r-k&ouml;rnyezetgazd&aacute;lkod&aacute;s, Natura 2000) &eacute;rt&eacute;kel&eacute;se a hazai term&eacute;szetv&eacute;delem szempontj&aacute;b&oacute;l&quot;</em>&nbsp;n&eacute;vvel illetett szimp&oacute;ziumon Dr. Sz&eacute;p Tibor mutatta be eredm&eacute;nyeinket a <em>&quot;A magyarorsz&aacute;gi agr&aacute;rt&aacute;j biol&oacute;giai diverzit&aacute;s&aacute;t befoly&aacute;sol&oacute; AKG- &eacute;s m&aacute;s agr&aacute;rt&aacute;mogat&aacute;si programok hat&aacute;s&aacute;nak vizsg&aacute;lata a Mindennapi Madaraink Monitoring (MMM) adatai alapj&aacute;n&quot;</em> c&iacute;mű előad&aacute;sban.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fott-voltunk-a-ix-magyar-termeszetvedelmi-biologiai-konferencian&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Ott%20voltunk%20a%20IX.%20Magyar%20Term%C3%A9szetv%C3%A9delmi%20Biol%C3%B3giai%20Konferenci%C3%A1n&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fott-voltunk-a-ix-magyar-termeszetvedelmi-biologiai-konferencian" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fott-voltunk-a-ix-magyar-termeszetvedelmi-biologiai-konferencian&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ott-voltunk-a-ix-magyar-termeszetvedelmi-biologiai-konferencian" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ott-voltunk-a-ix-magyar-termeszetvedelmi-biologiai-konferencian" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ott-voltunk-a-ix-magyar-termeszetvedelmi-biologiai-konferencian#comments 2014 agrártáj AKG előadás konferencia letöltés MME MMM Monitoring Központ MTBK november PDF poszter rendezvény Szeged Thu, 27 Nov 2014 23:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 152 at https://madarszamlalok.mme.hu