madarszamlalok.mme.hu - Oliver https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/45/0 hu Jeladós fehér gólyáink telelése https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/jelados-feher-golyaink-telelese <p>A g&oacute;ly&aacute;k nyomk&ouml;vet&eacute;se a vonul&aacute;si &uacute;tvonalak jobb megismer&eacute;se mellett lehetőv&eacute; teszi a legfontosabb vonul&aacute;si &uacute;tvonalak &eacute;s telelőter&uuml;letek, az ott jelentkező vesz&eacute;lyeztető t&eacute;nyezők azonos&iacute;t&aacute;s&aacute;t is. A tavalyi &eacute;vben megjel&ouml;lt g&oacute;ly&aacute;k s&eacute;r&uuml;lten vagy legyeng&uuml;lve befogott, majd megerős&ouml;d&ouml;tt &eacute;s k&eacute;sőbb elengedhetőv&eacute; v&aacute;lt p&eacute;ld&aacute;nyok, &iacute;gy megjel&ouml;l&eacute;s&uuml;kkel tapasztalatokat szerezhet&uuml;nk arr&oacute;l is, hogy az &iacute;gy visszavad&iacute;tott g&oacute;ly&aacute;kra milyen speci&aacute;lis vesz&eacute;lyek leselkednek.</p> <p></p><div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fjelados-feher-golyaink-telelese&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Jelad%C3%B3s%20feh%C3%A9r%20g%C3%B3ly%C3%A1ink%20telel%C3%A9se&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fjelados-feher-golyaink-telelese" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fjelados-feher-golyaink-telelese&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/jelados-feher-golyaink-telelese" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/jelados-feher-golyaink-telelese" target="_blank">tovább</a></p> Afrika fehér gólya GPS GSM HUSK jeladó Lókos Oliver Patak telelés Tisza Zagyva Tue, 19 Feb 2013 23:00:00 +0000 MME 27 at https://madarszamlalok.mme.hu Jeladós fehér gólyáink őszi vonulása https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/jelados-feher-golyaink-oszi-vonulasa <p><strong>Mint arr&oacute;l m&aacute;r t&ouml;bb alkalommal h&iacute;rt adtunk, a &bdquo;Magyarorsz&aacute;g - Szlov&aacute;kia Hat&aacute;ron &Aacute;tny&uacute;l&oacute; Egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s Operat&iacute;v Program 2007-2013&rdquo; t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;val zajl&oacute; &bdquo;Mad&aacute;rv&eacute;delem &eacute;s kutat&aacute;s hat&aacute;rok n&eacute;lk&uuml;l&rdquo; c&iacute;mű projekt keret&eacute;ben 11 feh&eacute;r g&oacute;ly&aacute;ra műholdas jelad&oacute; ker&uuml;lt. &Uacute;tjukat folyamatosan a nyomon lehet k&ouml;vetni a <a href="http://www.satellitetracking.eu" target="_blank">www.satellitetracking.eu</a> honlap interakt&iacute;v t&eacute;rk&eacute;p&eacute;n, valamint <a href="http://www.kuvik.eu/blog" target="_blank">a projekt gyakran friss&uuml;lő blogj&aacute;ban</a>. A jelad&oacute;s g&oacute;ly&aacute;k nagy r&eacute;sze (egy kiv&eacute;tel&eacute;vel), m&aacute;r t&aacute;voli t&aacute;jakon j&aacute;r.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fjelados-feher-golyaink-oszi-vonulasa&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Jelad%C3%B3s%20feh%C3%A9r%20g%C3%B3ly%C3%A1ink%20%C5%91szi%20vonul%C3%A1sa&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fjelados-feher-golyaink-oszi-vonulasa" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fjelados-feher-golyaink-oszi-vonulasa&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/jelados-feher-golyaink-oszi-vonulasa" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/jelados-feher-golyaink-oszi-vonulasa" target="_blank">tovább</a></p> Afrika Ázsia Duna Európa fehér gólya GPS GSM HUSK jeladó Lókos Oliver ősz Patak Tisza vonulás Zagyva Thu, 20 Dec 2012 23:00:00 +0000 MME 26 at https://madarszamlalok.mme.hu