madarszamlalok.mme.hu - Google Analytics https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/484/0 hu 15 madárfaj 180 egyede, és látogatóik 6 kontinens 156 országából https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/15-madarfaj-180-egyede-es-latogatoik-6-kontinens-156-orszagabol <p><strong>A c&iacute;mből tal&aacute;n m&aacute;r sokan sejtik, hogy az al&aacute;bbi r&ouml;vid bejegyz&eacute;s t&eacute;m&aacute;ja a jelad&oacute;s madarak mozg&aacute;s&aacute;nak bemutat&aacute;s&aacute;ra szolg&aacute;l&oacute; adatb&aacute;zisunk. A&nbsp;<a href="http://satellitetracking.eu/" target="_blank">SATELLITETRACKING.EU</a>&nbsp;2012. j&uacute;nius elej&eacute;től el&eacute;rhető, s a kezdetektől t&ouml;bb nyelvű honlapot az elm&uacute;lt 2 &eacute;s 2/3 &eacute;v alatt a vil&aacute;g 156 orsz&aacute;g&aacute;b&oacute;l&nbsp;115 326 felhaszn&aacute;l&oacute; l&aacute;togatta meg (716 905 oldalmegtekint&eacute;s).</strong></p> <p>Nem v&eacute;letlen&uuml;l ilyen n&eacute;pszerű, hiszen a madarak vonul&aacute;sa &eacute;s mozg&aacute;sai r&eacute;g&oacute;ta &eacute;rdekli nemcsak a szűk szakmai k&ouml;r&ouml;ket, hanem a mad&aacute;rkedvelők sz&eacute;les r&eacute;tegeit is. A napjainkban haszn&aacute;lt műholdas helymeghat&aacute;roz&oacute; eszk&ouml;z&ouml;k pedig olyan lehetős&eacute;get ny&uacute;jtanak a mad&aacute;rmozg&aacute;sok k&ouml;vet&eacute;s&eacute;re, amelyekre a kor&aacute;bbi kutat&aacute;si m&oacute;dszerek (pl. mad&aacute;rgyűrűz&eacute;s) nem tettek lehetőv&eacute;.&nbsp;</p> <p><strong>Jelenleg 15 mad&aacute;rfaj 12 orsz&aacute;gban jel&ouml;lt 180 egyed&eacute;nek 417 227 adata (koordin&aacute;t&aacute;k &eacute;s időpontok) &eacute;rhető el, amelyeket tucatnyi szervezet gyűjt&ouml;tt az elm&uacute;lt&nbsp;</strong><strong>11 &eacute;v alatt,&nbsp;</strong><strong>19 projekt keret&eacute;ben</strong><strong>.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F15-madarfaj-180-egyede-es-latogatoik-6-kontinens-156-orszagabol&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=15%20mad%C3%A1rfaj%20180%20egyede%2C%20%C3%A9s%20l%C3%A1togat%C3%B3ik%206%20kontinens%20156%20orsz%C3%A1g%C3%A1b%C3%B3l&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F15-madarfaj-180-egyede-es-latogatoik-6-kontinens-156-orszagabol" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F15-madarfaj-180-egyede-es-latogatoik-6-kontinens-156-orszagabol&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/15-madarfaj-180-egyede-es-latogatoik-6-kontinens-156-orszagabol" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/15-madarfaj-180-egyede-es-latogatoik-6-kontinens-156-orszagabol" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/15-madarfaj-180-egyede-es-latogatoik-6-kontinens-156-orszagabol#comments adatbázis amuri vércse barna rétihéja békászó sas bütykös hattyú egerészölyv fakó keselyű fehér gólya fekete gólya fekete sas Google Analytics jeladós madarak kék vércse kerecsensólyom kutatás látogatók parlagi sas pusztai sas rétisas satellitetracking.eu támogatók térképek törpesas vándorsólyom YouTube Mon, 23 Feb 2015 21:56:34 +0000 Nagy Károly - MME 166 at https://madarszamlalok.mme.hu