madarszamlalok.mme.hu - megbeszélés https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/488/0 hu Beszámoló az MMM XIX. és a MAP II. Országos Találkozóról https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-mmm-xix-es-a-map-ii-orszagos-talalkozorol <p><strong>R&ouml;vid besz&aacute;mol&oacute; a febru&aacute;r 20-&aacute;n, mintegy 100 felm&eacute;rőnk &eacute;s &eacute;rdeklődők r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel megtartott <a href="http://mmm.mme.hu" target="_blank">Mindennapi Madaraink Monitoringja</a> XIX. &eacute;s a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program</a> II. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;r&oacute;l:</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-az-mmm-xix-es-a-map-ii-orszagos-talalkozorol&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Besz%C3%A1mol%C3%B3%20az%20MMM%20XIX.%20%C3%A9s%20a%20MAP%20II.%20Orsz%C3%A1gos%20Tal%C3%A1lkoz%C3%B3r%C3%B3l&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-az-mmm-xix-es-a-map-ii-orszagos-talalkozorol" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-az-mmm-xix-es-a-map-ii-orszagos-talalkozorol&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-mmm-xix-es-a-map-ii-orszagos-talalkozorol" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-mmm-xix-es-a-map-ii-orszagos-talalkozorol" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-mmm-xix-es-a-map-ii-orszagos-talalkozorol#comments 2016 ajándék beszámoló előadás február Felső-Tisza Alapítvány fotók Hotel Benczúr Madáratlasz Program MAP MAP Országos Találkozó megbeszélés MMM MMM Országos Találkozó nyeremények önkéntes munka rendezvény SH/4/8 Thu, 25 Feb 2016 11:16:24 +0000 Nagy Károly - MME 217 at https://madarszamlalok.mme.hu MAP szeminárium - koordinátoroknak (2016.02.20-21.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-szeminarium-koordinatoroknak-20160220-21 <p>Febru&aacute;r harmadik h&eacute;tv&eacute;g&eacute;j&eacute;n nemcsak az <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-xix-es-map-ii-orszagos-talalkozo-20160220" target="_blank">MMM XIX. &eacute;s MAP II. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;t</a> rendezt&uuml;k meg Budapesten, hanem szombat est&eacute;től vas&aacute;rnap kora d&eacute;lut&aacute;nig a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a> koordin&aacute;toraival &eacute;s leendő koordin&aacute;toraival folytattuk a munk&aacute;t.</p> <p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-szeminarium-koordinatoroknak-20160220-21" target="_blank">tovább</a></p> 2016 arcok beszámoló február fotók galéria koordinátorok Madáratlasz Program MAP MAP adatbázis megbeszélés rendezvény SH/4/8 szeminárium Wed, 24 Feb 2016 16:10:22 +0000 Nagy Károly - MME 216 at https://madarszamlalok.mme.hu MMM XIX. és MAP II. Országos Találkozó (2016.02.20.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-xix-es-map-ii-orszagos-talalkozo-20160220 <p>2016. febru&aacute;r 20-&aacute;n rendezt&uuml;k meg a&nbsp;<a href="http://mmm.mme.hu" target="_blank">Mindennapi Madaraink Monitoringja</a>&nbsp;XIX. &eacute;s a&nbsp;<a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program</a>&nbsp;II. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;t, mintegy sz&aacute;z felm&eacute;rőnk &eacute;s m&aacute;s &eacute;rdeklődők* r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel.</p> <p><em>*&eacute;rdeklődő = leendő felm&eacute;rőnk :-)</em></p> <p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-xix-es-map-ii-orszagos-talalkozo-20160220" target="_blank">tovább</a></p> 2016 ajándék arcok beszámoló előadás február fotók Hotel Benczúr Madáratlasz Program MAP MAP Országos Találkozó megbeszélés MMM MMM Országos Találkozó nyeremények rendezvény SH/4/8 Wed, 24 Feb 2016 14:56:23 +0000 Nagy Károly - MME 215 at https://madarszamlalok.mme.hu Mini MAP szeminárium az MME Zempléni HCs. ülésén (2016.01.16.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mini-map-szeminarium-az-mme-zempleni-hcs-ulesen-20160116 <p>2016 első mini MAP szemin&aacute;rium&aacute;t az MME Zempl&eacute;ni Helyi Csoportj&aacute;nak &uuml;l&eacute;s&eacute;n tartottuk, egy hossz&uacute; terepi nap ut&aacute;n. (Aznap mindenki Sasszinkron felm&eacute;r&eacute;st v&eacute;gzett. Mi is a Felső-Tisza ment&eacute;n MAP-oztunk reggeltől, de az est&eacute;t m&aacute;r a Szerencsi v&aacute;r lovagterm&eacute;ben t&ouml;lt&ouml;tt&uuml;k, BAZ megyei bar&aacute;taink k&ouml;r&eacute;ben.) Ut&aacute;na m&eacute;g megn&eacute;zt&uuml;k B&eacute;res Istv&aacute;n vet&iacute;t&eacute;s&eacute;t a t&ouml;r&ouml;korsz&aacute;gi parlagi sas exped&iacute;ci&oacute;kr&oacute;l.</p> <p>A fot&oacute;kat G&ouml;r&ouml;gh Zolt&aacute;n koll&eacute;g&aacute;m k&eacute;sz&iacute;tette.</p> <p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mini-map-szeminarium-az-mme-zempleni-hcs-ulesen-20160116" target="_blank">tovább</a></p> előadás MAP MAP szeminárium megbeszélés MME MME Zempléni Helyi Csoport rendezvény szeminárium Szerencs Mon, 18 Jan 2016 06:57:47 +0000 Nagy Károly - MME 212 at https://madarszamlalok.mme.hu Ott voltunk az MME Tanácsadó Testületi Ülésén (2015.11.20-21.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ott-voltunk-az-mme-tanacsado-testuleti-ulesen-20151120-21 <p>2015. november 20-21. k&ouml;z&ouml;tt volt az&nbsp;<a href="http://mme.hu" target="_blank">MME</a>&nbsp;&eacute;ves&nbsp;Tan&aacute;csad&oacute; Test&uuml;leti &Uuml;l&eacute;se, ahol az id&eacute;n a Monitoring &eacute;s Kutat&aacute;si Csoport kiemelt időkeretet kapott munk&aacute;j&aacute;nak bemutat&aacute;s&aacute;ra. Az &uuml;l&eacute;s a szok&aacute;sos helyen, a Csilleb&eacute;rci Szabadidő &eacute;s Ifj&uacute;s&aacute;gi K&ouml;zpontban&nbsp;ker&uuml;lt megrendez&eacute;sre.</p> <p>Szombat reggeltől d&eacute;lig a mad&aacute;rmonitoring programokr&oacute;l &eacute;s az internetes adatgyűjtő rendszereinkről (kiemelten a MAP &eacute;s az MMM) tartottunk előad&aacute;sokat &eacute;s folytattunk műhelymunk&aacute;t, majd este fel&eacute; a&nbsp;<em>&quot;Magyarorsz&aacute;g madarai&quot;</em>&nbsp;online tud&aacute;st&aacute;r &eacute;s a mad&aacute;rgyűrűz&eacute;s ker&uuml;lt ter&iacute;t&eacute;kre.</p> <p><em>Term&eacute;szetesen a TT&Uuml;-n m&aacute;s t&eacute;m&aacute;k is megvitat&aacute;sra ker&uuml;ltek, de ezekről majd az <a href="http://mme.hu" target="_blank">MME k&ouml;zponti honlapj&aacute;n</a> az eg&eacute;sz rendezv&eacute;nyről sz&oacute;l&oacute; besz&aacute;mol&oacute;ban &iacute;rnak.</em></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fott-voltunk-az-mme-tanacsado-testuleti-ulesen-20151120-21&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Ott%20voltunk%20az%20MME%20Tan%C3%A1csad%C3%B3%20Test%C3%BCleti%20%C3%9Cl%C3%A9s%C3%A9n%20%282015.11.20-21.%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fott-voltunk-az-mme-tanacsado-testuleti-ulesen-20151120-21" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fott-voltunk-az-mme-tanacsado-testuleti-ulesen-20151120-21&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ott-voltunk-az-mme-tanacsado-testuleti-ulesen-20151120-21" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ott-voltunk-az-mme-tanacsado-testuleti-ulesen-20151120-21" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ott-voltunk-az-mme-tanacsado-testuleti-ulesen-20151120-21#comments előadás felmérés kommunikáció Madáratlasz Program MAP megbeszélés MME MME Helyi Csoportok MMM motiváció műhelymunka önkéntes munka online adatbázis rendezvény Tanácsadó Testületi Ülés Sun, 22 Nov 2015 19:39:59 +0000 Nagy Károly - MME 204 at https://madarszamlalok.mme.hu MME Tanácsadó Testületi Ülés (2015.11.20-21.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mme-tanacsado-testuleti-ules-20151120-21 <p>2015. november 20-21. k&ouml;z&ouml;tt volt az <a href="http://mme.hu" target="_blank">MME</a>&nbsp;&eacute;ves&nbsp;Tan&aacute;csad&oacute; Test&uuml;leti &Uuml;l&eacute;se, ahol az id&eacute;n a Monitoring &eacute;s Kutat&aacute;si Csoport kiemelt időkeretet kapott munk&aacute;j&aacute;nak bemutat&aacute;s&aacute;ra. Az &uuml;l&eacute;s a szok&aacute;sos helyen, a Csilleb&eacute;rci Szabadidő &eacute;s Ifj&uacute;s&aacute;gi K&ouml;zpontban&nbsp;ker&uuml;lt megrendez&eacute;sre.</p> <p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mme-tanacsado-testuleti-ules-20151120-21" target="_blank">tovább</a></p> előadás megbeszélés MME MME Helyi Csoportok MME MKCs műhelymunka rendezvény Tanácsadó Testületi Ülés Sun, 22 Nov 2015 19:27:59 +0000 Nagy Károly - MME 202 at https://madarszamlalok.mme.hu MAP este volt az apaji Terepmadarász Találkozón https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-este-volt-az-apaji-terepmadarasz-talalkozon <p>2015. okt&oacute;ber 08-11. k&ouml;z&ouml;tt Apajon rendezt&eacute;k a terepmadar&aacute;szok szok&aacute;sos őszi tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;t, melynek frapp&aacute;nsan Terepmadar&aacute;sz Tal&aacute;lkoz&oacute; a hivatalos neve. K&ouml;zel sz&aacute;z madar&aacute;sz vett r&eacute;szt a rendezv&eacute;nyen, amelynek elmaradhatatlan r&eacute;szei a p&eacute;nteki előad&aacute;sok &eacute;s a QuizBird, valamint a szombat reggel 9 &oacute;rakor kezdődő 24 &oacute;r&aacute;s Madar&aacute;sz Futam.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-este-volt-az-apaji-terepmadarasz-talalkozon&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MAP%20este%20volt%20az%20apaji%20Terepmadar%C3%A1sz%20Tal%C3%A1lkoz%C3%B3n&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-este-volt-az-apaji-terepmadarasz-talalkozon" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-este-volt-az-apaji-terepmadarasz-talalkozon&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-este-volt-az-apaji-terepmadarasz-talalkozon" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-este-volt-az-apaji-terepmadarasz-talalkozon" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-este-volt-az-apaji-terepmadarasz-talalkozon#comments 2015 Apaj előadás fotók Madáratlasz Program MAP megbeszélés MME október rendezvény SH/4/8 Terepmadarász Találkozó Mon, 12 Oct 2015 12:32:08 +0000 Nagy Károly - MME 193 at https://madarszamlalok.mme.hu Fotók az MMM XVIII. és a MAP I. Országos Találkozójáról https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fotok-az-mmm-xviii-es-a-map-i-orszagos-talalkozojarol <p>Tegnap tartottuk meg a&nbsp;<a href="http://mmm.mme.hu/" target="_blank">Mindennapi Madaraink Monitoringja</a>&nbsp;XVIII. &eacute;s a&nbsp;<a href="http://map.mme.hu/">Mad&aacute;ratlasz Program</a>&nbsp;I. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;t, mintegy 40 felm&eacute;rőnk &eacute;s m&aacute;s &eacute;rdeklődők* r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel.</p> <p><em>*&eacute;rdeklődő = leendő felm&eacute;rőnk :-)</em></p> <p>A&nbsp;<a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/teli-korlevel-es-meghivo-az-mmm-xviii-es-a-madaratlasz-program-i-orszagos-talalkozojara" target="_blank">program a tervezettnek megfelelően alakult</a>, apr&oacute;bb m&oacute;dos&iacute;t&aacute;sokkal. Hamarosan r&eacute;szletesebb besz&aacute;mol&oacute;val jelentkez&uuml;nk!</p> <p>Addig is megtekinthetőek a rendezv&eacute;nyen k&eacute;sz&iacute;tett fot&oacute;k, G&ouml;r&ouml;gh Zolt&aacute;n koll&eacute;g&aacute;nk j&oacute;volt&aacute;b&oacute;l.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffotok-az-mmm-xviii-es-a-map-i-orszagos-talalkozojarol&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Fot%C3%B3k%20az%20MMM%20XVIII.%20%C3%A9s%20a%20MAP%20I.%20Orsz%C3%A1gos%20Tal%C3%A1lkoz%C3%B3j%C3%A1r%C3%B3l&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffotok-az-mmm-xviii-es-a-map-i-orszagos-talalkozojarol" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffotok-az-mmm-xviii-es-a-map-i-orszagos-talalkozojarol&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fotok-az-mmm-xviii-es-a-map-i-orszagos-talalkozojarol" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fotok-az-mmm-xviii-es-a-map-i-orszagos-talalkozojarol" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fotok-az-mmm-xviii-es-a-map-i-orszagos-talalkozojarol#comments 2015 ajándék arcok beszámoló előadás fotók Madáratlasz Program MAP MAP Országos Találkozó március megbeszélés MMM MMM Országos Találkozó MTM nyeremények rendezvény Sun, 08 Mar 2015 09:14:54 +0000 Nagy Károly - MME 170 at https://madarszamlalok.mme.hu MMM XVIII. és MAP I. Országos Találkozó (2015.03.07.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-xviii-es-map-i-orszagos-talalkozo-20150307 <p>2015. m&aacute;rcius 07-&eacute;n tartottuk meg a <a href="http://mmm.mme.hu" target="_blank">Mindennapi Madaraink Monitoringja</a> XVIII. &eacute;s a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program</a> I. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;t, mintegy 40 felm&eacute;rőnk &eacute;s m&aacute;s &eacute;rdeklődők* r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel.</p> <p><em>*&eacute;rdeklődő = leendő felm&eacute;rőnk :-)</em></p> <p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-xviii-es-map-i-orszagos-talalkozo-20150307" target="_blank">tovább</a></p> 2015 ajándék arcok beszámoló előadás fotók Madáratlasz Program MAP Országos Találkozó március megbeszélés MMM Országos Találkozó MTM nyeremények rendezvény Sun, 08 Mar 2015 08:49:43 +0000 Nagy Károly - MME 169 at https://madarszamlalok.mme.hu