madarszamlalok.mme.hu - április https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/499/0 hu MMM - MAP tavaszi körlevél (2021) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-map-tavaszi-korlevel-2021 <p>Ezen a h&eacute;ten post&aacute;ztuk a Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) akt&iacute;v felm&eacute;rőinek a tavaszi k&ouml;rlevelet, amely az al&aacute;bbi linken olvashat&oacute;.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-map-tavaszi-korlevel-2021&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MMM%20-%20MAP%20tavaszi%20k%C3%B6rlev%C3%A9l%20%282021%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-map-tavaszi-korlevel-2021" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-map-tavaszi-korlevel-2021&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-map-tavaszi-korlevel-2021" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-map-tavaszi-korlevel-2021" target="_blank">tovább</a></p> április beszámoló COVID-19 felhívás felmérés körlevél MAP MMM MMOT önkéntes munka PDF prioritás tavasz terepnapló Thu, 01 Apr 2021 16:17:56 +0000 Nagy Károly - MME 336 at https://madarszamlalok.mme.hu Működik a lázmérőnk? https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mukodik-a-lazmeronk <p>Tal&aacute;n n&eacute;h&aacute;nyan m&eacute;g eml&eacute;keznek a l&aacute;zm&eacute;rő hasonlatra* a 2002-ben megjelent kiadv&aacute;nyunkb&oacute;l (<a href="https://www.researchgate.net/publication/266703514_Mindennapi_Madaraink_Monitoringja_MMM_1999-2000" target="_blank">Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) 1999-2000</a>), amit az&oacute;ta is gyakran haszn&aacute;lunk. L&eacute;nyege, hogy a k&ouml;z&ouml;sen v&eacute;gzett mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&aacute;si programjaink a betegekn&eacute;l haszn&aacute;lt l&aacute;zm&eacute;rőh&ouml;z hasonl&oacute;an t&aacute;j&eacute;koztatnak a mad&aacute;rfajok &aacute;llom&aacute;nyainak &eacute;s &eacute;lőhelyeinek &aacute;llapot&aacute;r&oacute;l, hogy sz&uuml;ks&eacute;g eset&eacute;n orvosolni lehessen egyes probl&eacute;m&aacute;kat.</p> <p>Ahhoz, hogy a mi l&aacute;zm&eacute;rőnk haz&aacute;nk ter&uuml;let&eacute;re vonatkoz&oacute;an megb&iacute;zhat&oacute; adatokat szolg&aacute;ltasson, &ouml;nk&eacute;ntes megfigyelőinknek megfelelő időben, sz&aacute;mban &eacute;s t&eacute;rbeli eloszl&aacute;sban terepen kell adatokat gyűjteni&uuml;k. Az elm&uacute;lt k&eacute;t h&oacute;napban - a COVID-19 helyzet miatt - ez k&eacute;rd&eacute;ses volt, s ez a cikk aff&eacute;le helyzetjelent&eacute;s arr&oacute;l, amit az eddigi adataink alapj&aacute;n v&aacute;laszolni tudunk a c&iacute;mben feltett k&eacute;rd&eacute;sre.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmukodik-a-lazmeronk&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=M%C5%B1k%C3%B6dik%20a%20l%C3%A1zm%C3%A9r%C5%91nk%3F&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmukodik-a-lazmeronk" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmukodik-a-lazmeronk&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mukodik-a-lazmeronk" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mukodik-a-lazmeronk" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mukodik-a-lazmeronk#comments 2020 április COVID-19 GIF grafikon helyzetjelentés Madáratlasz Program MAP MAP adatbázis március Mindennapi Madaraink Monitoringja MMM MMM adatbázis önkéntes munka tavasz térkép Wed, 06 May 2020 12:44:21 +0000 Nagy Károly - MME 316 at https://madarszamlalok.mme.hu "Ráérős" vándorok érkezése - 2019. április https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/raeros-vandorok-erkezese-2019-aprilis <p>Folytatjuk <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/erkezok-es-tavozok-2019-marcius-vegeig" target="_blank">az &aacute;prilis elej&eacute;n elkezdett t&ouml;rt&eacute;netet</a>*, de ez&uacute;ttal a &quot;r&aacute;&eacute;rős&quot; v&aacute;ndorok &eacute;rkez&eacute;s&eacute;nek helyzet&eacute;t tekintj&uuml;k &aacute;t. Persze val&oacute;j&aacute;ban nem r&aacute;&eacute;rősen j&ouml;nnek ők sem, csak &aacute;ltal&aacute;ban t&aacute;volabbr&oacute;l vagy k&eacute;sőbb indulnak el.</p> <p>Ezek a fajok jellemzően &aacute;prilisban, sőt n&eacute;h&aacute;nyan csak m&aacute;jusban &eacute;rkeznek meg t&aacute;voli telelő helyeikről a K&aacute;rp&aacute;t-medenc&eacute;be. Vajon itt vannak m&aacute;r? K&eacute;s&eacute;sben vannak vagy a szok&aacute;sos időben &eacute;rkeztek, &eacute;rkeznek?</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fraeros-vandorok-erkezese-2019-aprilis&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=%22R%C3%A1%C3%A9r%C5%91s%22%20v%C3%A1ndorok%20%C3%A9rkez%C3%A9se%20-%202019.%20%C3%A1prilis&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fraeros-vandorok-erkezese-2019-aprilis" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fraeros-vandorok-erkezese-2019-aprilis&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/raeros-vandorok-erkezese-2019-aprilis" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/raeros-vandorok-erkezese-2019-aprilis" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/raeros-vandorok-erkezese-2019-aprilis#comments április érkezők Fajok előfordulási gyakorisága grafikon helyzetjelentés hosszútávú vonulók madárvonulás Magyarország madarai MAP MAP adatbázis megfigyelési adatok MMM tavasz tavaszi vonulás teljes fajlista térkép Thu, 02 May 2019 09:48:41 +0000 Nagy Károly - MME 301 at https://madarszamlalok.mme.hu MMM - MAP tavaszi körlevél (2019) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-map-tavaszi-korlevel-2019 <p><strong>Ezen a h&eacute;ten post&aacute;ztuk a Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) &eacute;s Mad&aacute;ratlasz Program (MAP) akt&iacute;v felm&eacute;rőinek a tavaszi k&ouml;rlevelet, amely az al&aacute;bbi linken olvashat&oacute;.</strong></p> <p><strong><a href="/sites/default/files/mmm-map_korlevel_20190404.pdf" target="_blank">MMM - MAP tavaszi k&ouml;rlev&eacute;l (PDF form&aacute;tumban) &gt;&gt;</a></strong></p> <p><u><strong>Valamint kiemelten fontos megjegyezni, hogy a Monitoring K&ouml;zpont postai c&iacute;me megv&aacute;ltozott!</strong></u></p> <p><span style="color: rgb(255, 140, 0);"><u><strong>Az &uacute;j c&iacute;m&uuml;nk: 4402 Ny&iacute;regyh&aacute;za Pf. 16</strong></u></span></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-map-tavaszi-korlevel-2019&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MMM%20-%20MAP%20tavaszi%20k%C3%B6rlev%C3%A9l%20%282019%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-map-tavaszi-korlevel-2019" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-map-tavaszi-korlevel-2019&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-map-tavaszi-korlevel-2019" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-map-tavaszi-korlevel-2019" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-map-tavaszi-korlevel-2019#comments 2019 április beszámoló felhívás felmérés körlevél MAP MMM MMOT önkéntes munka PDF prioritás tavasz terepnapló trendek Thu, 04 Apr 2019 13:46:31 +0000 Nagy Károly - MME 299 at https://madarszamlalok.mme.hu MMM - MAP tavaszi körlevél (2018) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-map-tavaszi-korlevel-2018 <p><strong>Ezen a h&eacute;ten post&aacute;ztuk a Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) &eacute;s Mad&aacute;ratlasz Program (MAP) akt&iacute;v felm&eacute;rőinek a tavaszi k&ouml;rlevelet, amely az al&aacute;bbi linken olvashat&oacute;.</strong></p> <p><strong><a href="/sites/default/files/mmm-map_korlevel_20180404.pdf" target="_blank">MMM - MAP tavaszi k&ouml;rlev&eacute;l (PDF form&aacute;tumban) &gt;&gt;</a></strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-map-tavaszi-korlevel-2018&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MMM%20-%20MAP%20tavaszi%20k%C3%B6rlev%C3%A9l%20%282018%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-map-tavaszi-korlevel-2018" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-map-tavaszi-korlevel-2018&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-map-tavaszi-korlevel-2018" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-map-tavaszi-korlevel-2018" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-map-tavaszi-korlevel-2018#comments 2018 április beszámoló felhívás felmérés körlevél MAP MMM MMOT önkéntes munka PDF prioritás tavasz terepnapló trendek Wed, 04 Apr 2018 18:28:28 +0000 Nagy Károly - MME 280 at https://madarszamlalok.mme.hu +1 hét - Tovább tartanak az MMM számlálási időszakai! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/1-het-tovabb-tartanak-az-mmm-szamlalasi-idoszakai <p><a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/korlevel-az-mmm-2-szamlalasi-idoszakanak-meghosszabbitasa-2-nap-es-egyeb-aktualis-hirek" target="_blank">Az ut&oacute;bbi &eacute;vekben meghosszabb&iacute;tottuk a Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) felm&eacute;r&eacute;seinek m&aacute;sodik sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;si időszak&aacute;t, &aacute;ltal&aacute;ban n&eacute;h&aacute;ny nappal, a j&uacute;nius 10. ut&aacute;n k&ouml;vetkező vas&aacute;rnapig.</a><br /> <strong>Most azonban mindk&eacute;t időszakot egy teljes h&eacute;ttel meghosszab&iacute;tjuk! </strong></p> <p><span style="font-size:16px;"><span style="color:#ff8c00;"><strong>Az MMM első tavaszi sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;sait teh&aacute;t 2017. m&aacute;jus 17-ig, a m&aacute;sodik sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;sokat pedig j&uacute;nius 17-ig lehet elv&eacute;gezni.</strong></span></span></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F1-het-tovabb-tartanak-az-mmm-szamlalasi-idoszakai&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=%2B1%20h%C3%A9t%20-%20Tov%C3%A1bb%20tartanak%20az%20MMM%20sz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%A1si%20id%C5%91szakai%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F1-het-tovabb-tartanak-az-mmm-szamlalasi-idoszakai" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F1-het-tovabb-tartanak-az-mmm-szamlalasi-idoszakai&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/1-het-tovabb-tartanak-az-mmm-szamlalasi-idoszakai" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/1-het-tovabb-tartanak-az-mmm-szamlalasi-idoszakai" target="_blank">tovább</a></p> április felmérési időszak grafikon hideg hosszabbítás időjárás június költési időszak madárvonulás május MAP MAP adatbázis MMM MMM adatbázis szél tavasz Twitter Vogelwarte Fri, 05 May 2017 14:49:33 +0000 Nagy Károly - MME 250 at https://madarszamlalok.mme.hu Saját adataim, megszűnő senkiföldje és letölthető shape fájlok - Aprónak tűnő, de fontos fejlesztések a MAP adatbázisban https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/sajat-adataim-megszuno-senkifoldje-es-letoltheto-shape-fajlok-apronak-tuno-de-fontos <p><strong>Eddig is rendszeresen besz&aacute;moltunk a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP adatb&aacute;zis</a> fejleszt&eacute;seiről*, s nem lesz ez m&aacute;sk&eacute;ppen a k&ouml;vetkező hetekben &eacute;s h&oacute;napokban sem. &Aacute;prilis v&eacute;g&eacute;n &eacute;s m&aacute;jus elej&eacute;n is &eacute;les&iacute;tett&uuml;nk n&eacute;h&aacute;ny apr&oacute;nak tűnő, de fontos &uacute;j funkci&oacute;t. Most ezekről sz&aacute;molok be r&ouml;viden, de hamarosan egy sokkal jelentősebb &eacute;s l&aacute;tv&aacute;nyosabb funkci&oacute;r&oacute;l**, majd k&eacute;sőbb a k&ouml;vetkező h&oacute;napok tov&aacute;bbi fejleszt&eacute;seinek &uuml;temez&eacute;s&eacute;ről is k&eacute;sz&iacute;tek egy cikket.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fsajat-adataim-megszuno-senkifoldje-es-letoltheto-shape-fajlok-apronak-tuno-de-fontos&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Saj%C3%A1t%20adataim%2C%20megsz%C5%B1n%C5%91%20senkif%C3%B6ldje%20%C3%A9s%20let%C3%B6lthet%C5%91%20shape%20f%C3%A1jlok%20-%20Apr%C3%B3nak%20t%C5%B1n%C5%91%2C%20de%20fontos%20fejleszt%C3%A9sek%20a%20MAP%20adatb%C3%A1zisban&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fsajat-adataim-megszuno-senkifoldje-es-letoltheto-shape-fajlok-apronak-tuno-de-fontos" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fsajat-adataim-megszuno-senkifoldje-es-letoltheto-shape-fajlok-apronak-tuno-de-fontos&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/sajat-adataim-megszuno-senkifoldje-es-letoltheto-shape-fajlok-apronak-tuno-de-fontos" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/sajat-adataim-megszuno-senkifoldje-es-letoltheto-shape-fajlok-apronak-tuno-de-fontos" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/sajat-adataim-megszuno-senkifoldje-es-letoltheto-shape-fajlok-apronak-tuno-de-fontos#comments 2015 április ArcView EOV fejlesztés GIS letöltés május MAP MAP adatbázis MAP pontok MMM pontok saját adataim SH/4/8 shape fájlok Svájci Hozzájárulás térképi rétegek Mon, 11 May 2015 18:15:53 +0000 Nagy Károly - MME 184 at https://madarszamlalok.mme.hu Íme a MAP áprilisi elit alakulata - Májusban csatlakozz hozzájuk! ;-) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ime-a-map-aprilisi-elit-alakulata-majusban-csatlakozz-hozzajuk <p><strong>A cikk c&iacute;m&eacute;ben eml&iacute;tett &quot;&aacute;prilisi elit alakulat&quot; csak egy sz&oacute;j&aacute;t&eacute;k, s a <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/aprilisi-map-kihivas-garantalt-ajandekokkal" target="_blank">MAP &aacute;prilisi kih&iacute;v&aacute;s&aacute;nak</a> teljes&iacute;tőire utal. Ők azok, akik hamarosan MAP &eacute;s MME log&oacute;val d&iacute;sz&iacute;tett baseball sapk&aacute;ban vagy h&aacute;tizs&aacute;kkal folytathatj&aacute;k a felm&eacute;r&eacute;seket. De term&eacute;szetesen mindannyian &eacute;rezz&eacute;tek magatokat az elit alakulat tagjainak, ha bekapcsol&oacute;dtatok a MAP felm&eacute;r&eacute;seibe!</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fime-a-map-aprilisi-elit-alakulata-majusban-csatlakozz-hozzajuk&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=%C3%8Dme%20a%20MAP%20%C3%A1prilisi%20elit%20alakulata%20-%20M%C3%A1jusban%20csatlakozz%20hozz%C3%A1juk%21%20%3B-%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fime-a-map-aprilisi-elit-alakulata-majusban-csatlakozz-hozzajuk" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fime-a-map-aprilisi-elit-alakulata-majusban-csatlakozz-hozzajuk&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ime-a-map-aprilisi-elit-alakulata-majusban-csatlakozz-hozzajuk" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ime-a-map-aprilisi-elit-alakulata-majusban-csatlakozz-hozzajuk" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ime-a-map-aprilisi-elit-alakulata-majusban-csatlakozz-hozzajuk#comments 2015 adatfeltöltés adatrekord ajándék április bambusz golyóstoll baseball sapka fotók GIF hátizsák Madáratlasz Program madármegfigyelés MAP MAP adatbázis MAP ajándék nyeremények Sat, 02 May 2015 16:57:37 +0000 Nagy Károly - MME 181 at https://madarszamlalok.mme.hu +5 sort kérek még! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/5-sort-kerek-meg <p>A mai napra is jutott egy apr&oacute;cska fejleszt&eacute;s, amit &eacute;les&iacute;tett&uuml;nk a MAP adatb&aacute;zisban. Akik m&aacute;r haszn&aacute;lj&aacute;k a list&aacute;s adatfelt&ouml;ltő űrlapot, azok tudj&aacute;k, hogy az egyes fajok megfigyel&eacute;sein&eacute;l megadhat&oacute;ak - <em>az alapvető adatokon k&iacute;v&uuml;l (FV k&oacute;d minden esetben; egyedsz&aacute;m, p&aacute;rok sz&aacute;ma, m&oacute;dszer, megjegyz&eacute;s pedig opcion&aacute;lisan)</em> - r&eacute;szletesebb adatok is (az egyedek, csapatok pontos helye stb.). Eddig egy-egy fajhoz 6 sor &aacute;llt rendelkez&eacute;sre a r&eacute;szletek megad&aacute;s&aacute;hoz. M&aacute;t&oacute;l csak 5 sor, de b&aacute;rmikor tov&aacute;bbi 5 sorokat adhattok hozz&aacute;, mert felker&uuml;lt a r&eacute;szletek t&aacute;bl&aacute;zat fejl&eacute;c&eacute;be egy gomb, aminek a neve:&nbsp;<strong>+5 sort k&eacute;rek m&eacute;g!</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F5-sort-kerek-meg&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=%2B5%20sort%20k%C3%A9rek%20m%C3%A9g%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F5-sort-kerek-meg" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F5-sort-kerek-meg&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/5-sort-kerek-meg" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/5-sort-kerek-meg" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/5-sort-kerek-meg#comments 2015 adatfeltöltés április apróság fejlesztés MAP MAP adatbázis részletek űrlap Thu, 23 Apr 2015 15:25:57 +0000 Nagy Károly - MME 179 at https://madarszamlalok.mme.hu Újabb űrlap és UTM összesítő adattáblák a MAP adatbázisban https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ujabb-urlap-es-utm-osszesito-adattablak-a-map-adatbazisban <p><strong>A m&uacute;lt h&eacute;ten &uacute;jabb funkci&oacute;kat &eacute;les&iacute;tett&uuml;nk a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP adatb&aacute;zisban</a>, s hamarosan j&ouml;nnek a tov&aacute;bbiak. Akik ezen a h&eacute;ten t&ouml;lt&ouml;ttek fel adatokat, vagy haszn&aacute;lt&aacute;k az <a href="http://map.mme.hu/maps/map1" target="_blank">&aacute;ttekintő t&eacute;rk&eacute;pet</a>, azok m&aacute;r biztosan &eacute;szlelt&eacute;k, hogy egy &uacute;jabb t&iacute;pus&uacute; adatfelt&ouml;lt&eacute;si lehetős&eacute;get tett&uuml;nk el&eacute;rhetőv&eacute;, a <a href="http://map.mme.hu/maps/map1" target="_blank">t&eacute;rk&eacute;pen</a> pedig a fajlist&aacute;s adatfelt&ouml;lt&eacute;sek (10*10 km) r&eacute;teg&eacute;ről el&eacute;rhetőek az egyes 10*10 km-es UTM n&eacute;gyzetek fajokra &eacute;s megfigyelőkre vonatkoz&oacute; &ouml;sszes&iacute;tő adatai.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fujabb-urlap-es-utm-osszesito-adattablak-a-map-adatbazisban&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=%C3%9Ajabb%20%C5%B1rlap%20%C3%A9s%20UTM%20%C3%B6sszes%C3%ADt%C5%91%20adatt%C3%A1bl%C3%A1k%20a%20MAP%20adatb%C3%A1zisban&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fujabb-urlap-es-utm-osszesito-adattablak-a-map-adatbazisban" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fujabb-urlap-es-utm-osszesito-adattablak-a-map-adatbazisban&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ujabb-urlap-es-utm-osszesito-adattablak-a-map-adatbazisban" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ujabb-urlap-es-utm-osszesito-adattablak-a-map-adatbazisban" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ujabb-urlap-es-utm-osszesito-adattablak-a-map-adatbazisban#comments 2015 adatfeltöltés április fejlesztés MAP MAP adatbázis összesítő adattáblák térképi rétegek űrlap Thu, 23 Apr 2015 04:22:22 +0000 Nagy Károly - MME 178 at https://madarszamlalok.mme.hu Áprilisi MAP kihívás, garantált ajándékokkal! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/aprilisi-map-kihivas-garantalt-ajandekokkal <p><strong><a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-adatbazis-listas-adatok-feltoltese">H&aacute;rom hete m&aacute;r, hogy fel lehet t&ouml;lteni a fajlist&aacute;s adatokat a MAP adatb&aacute;zis&aacute;ba</a>, s eddig 564 list&aacute;s adatsort t&ouml;lt&ouml;ttetek fel, amelyeket 326 db 2,5*2,5 km-es UTM n&eacute;gyzet bej&aacute;r&aacute;sa sor&aacute;n gyűjt&ouml;ttetek (114 db 10*10 km-es UTM n&eacute;gyzetből).</strong></p> <p><u><strong>Ez&uacute;ttal kih&iacute;v&aacute;sra invit&aacute;lunk minden mad&aacute;rmegfigyelőt a&nbsp;<a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a>&nbsp;keret&eacute;ben!</strong></u></p> <p><strong>Mik&ouml;zben mi teljes gőzzel&nbsp;</strong><strong>a&nbsp;<a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP adatb&aacute;zis</a>&nbsp;</strong><strong>&uacute;jabb hasznos &eacute;s l&aacute;tv&aacute;nyos funkci&oacute;it fejlesztj&uuml;k*, addig ti j&aacute;rj&aacute;tok a k&ouml;zeli vagy ak&aacute;r a t&aacute;volabbi n&eacute;gyzeteket, s r&ouml;gz&iacute;ts&eacute;tek a MAP-nak megfelelő fajlist&aacute;itokat!</strong></p> <p>Arr&oacute;l m&aacute;r biztosan hallott&aacute;l, hogy az idei &eacute;vtől kezdve - az&nbsp;<a href="http://mmm.mme.hu" target="_blank">MMM</a>&nbsp;programhoz hasonl&oacute;an** - a MAP felm&eacute;r&eacute;seiben r&eacute;sztvevők teljes&iacute;tm&eacute;ny&eacute;t is &eacute;rt&eacute;kes aj&aacute;nd&eacute;kokkal fogjuk m&eacute;lt&aacute;nyolni. A cerem&oacute;ni&aacute;t a MAP II. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;n fogjuk megtartani, de addig is havonta kisebb-nagyobb aj&aacute;nd&eacute;kok&eacute;rt, kih&iacute;v&aacute;sokat fogunk rendezni.</p> <p><u><strong><a href="#MAP_kihivas_aprilis">Az &aacute;prilisi MAP kih&iacute;v&aacute;s r&eacute;szleteiről az al&aacute;bbi t&eacute;rk&eacute;p alatt olvashatsz!</a></strong></u></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Faprilisi-map-kihivas-garantalt-ajandekokkal&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=%C3%81prilisi%20MAP%20kih%C3%ADv%C3%A1s%2C%20garant%C3%A1lt%20aj%C3%A1nd%C3%A9kokkal%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Faprilisi-map-kihivas-garantalt-ajandekokkal" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Faprilisi-map-kihivas-garantalt-ajandekokkal&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/aprilisi-map-kihivas-garantalt-ajandekokkal" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/aprilisi-map-kihivas-garantalt-ajandekokkal" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/aprilisi-map-kihivas-garantalt-ajandekokkal#comments 2015 adatfeltöltés ajándék április bambusz golyóstoll baseball sapka fajlista GIF hátizsák listás adatfeltöltés Madáratlasz Program madármegfigyelés MAP MAP adatbázis MAP ajándék MAP kihívás MAP Országos Találkozó terepmunka térkép UTM Mon, 06 Apr 2015 16:56:28 +0000 Nagy Károly - MME 175 at https://madarszamlalok.mme.hu