madarszamlalok.mme.hu - LIFE+ https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/51/0 hu Tarnaszentmiklóson jártunk, a kék vércse védelmi LIFE+ projekt szakmai találkozóján https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/tarnaszentmikloson-jartunk-a-kek-vercse-vedelmi-life-projekt-szakmai-talalkozojan <p>Az elm&uacute;lt h&eacute;t v&eacute;g&eacute;n mi is r&eacute;szt vett&uuml;nk k&eacute;k v&eacute;rcse v&eacute;delmi LIFE+ projekt első szakmai tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;n Tarnaszentmikl&oacute;son.&nbsp;Sajnos csak az első napon vett&uuml;nk r&eacute;szt, &iacute;gy a m&aacute;sodik nap &eacute;rdekes terepi programj&aacute;b&oacute;l kimaradtunk. De &iacute;gy is hasznos &aacute;ttekint&eacute;st kaptunk a projekt legfontosabb tervezett akci&oacute;ir&oacute;l, s a benn&uuml;nket k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen &eacute;rdeklő monitoring &eacute;s kutat&aacute;si terveiről.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ftarnaszentmikloson-jartunk-a-kek-vercse-vedelmi-life-projekt-szakmai-talalkozojan&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Tarnaszentmikl%C3%B3son%20j%C3%A1rtunk%2C%20a%20k%C3%A9k%20v%C3%A9rcse%20v%C3%A9delmi%20LIFE%2B%20projekt%20szakmai%20tal%C3%A1lkoz%C3%B3j%C3%A1n&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ftarnaszentmikloson-jartunk-a-kek-vercse-vedelmi-life-projekt-szakmai-talalkozojan" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ftarnaszentmikloson-jartunk-a-kek-vercse-vedelmi-life-projekt-szakmai-talalkozojan&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/tarnaszentmikloson-jartunk-a-kek-vercse-vedelmi-life-projekt-szakmai-talalkozojan" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/tarnaszentmikloson-jartunk-a-kek-vercse-vedelmi-life-projekt-szakmai-talalkozojan" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/tarnaszentmikloson-jartunk-a-kek-vercse-vedelmi-life-projekt-szakmai-talalkozojan#comments BNPI előadás galéria kék vércse kék vércse védelmi LIFE+ LIFE+ magyar szürkemarha módszertan rendezvény szakmai találkozó Tarnaszentmiklós terepi program Wed, 10 Jul 2013 19:09:46 +0000 Nagy Károly - MME 81 at https://madarszamlalok.mme.hu Megérkeztek a kék vércsék a Kárpát-medencébe https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/megerkeztek-a-kek-vercsek-a-karpat-medencebe <p>T&ouml;bb ezer kilom&eacute;teres &uacute;t ut&aacute;n mostan&aacute;ban &eacute;rkeznek vissza a K&aacute;rp&aacute;t-medenc&eacute;be a telet d&eacute;l Afrik&aacute;ban t&ouml;ltő k&eacute;k v&eacute;rcs&eacute;ink. Nem sok időt t&ouml;ltenek azonban erőgyűjt&eacute;ssel, szinte meg&eacute;rkez&eacute;s&uuml;k pillanat&aacute;t&oacute;l&nbsp; teljes erőből vetik bele magukat a k&ouml;lt&eacute;s elők&eacute;sz&iacute;t&eacute;sbe. Mivel a s&oacute;lymok nem &eacute;p&iacute;tenek f&eacute;szket ez eset&uuml;kben a f&eacute;szek elfoglal&aacute;s&aacute;t jelenti. Amennyiben pedig m&aacute;s is ig&eacute;nyt tart r&aacute;, akkor harcot.</p> <p></p><div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmegerkeztek-a-kek-vercsek-a-karpat-medencebe&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Meg%C3%A9rkeztek%20a%20k%C3%A9k%20v%C3%A9rcs%C3%A9k%20a%20K%C3%A1rp%C3%A1t-medenc%C3%A9be&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmegerkeztek-a-kek-vercsek-a-karpat-medencebe" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmegerkeztek-a-kek-vercsek-a-karpat-medencebe&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/megerkeztek-a-kek-vercsek-a-karpat-medencebe" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/megerkeztek-a-kek-vercsek-a-karpat-medencebe" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/megerkeztek-a-kek-vercsek-a-karpat-medencebe#comments Kárpát-medence kék vércse LIFE+ tavasz Mon, 06 May 2013 14:03:14 +0000 MME 59 at https://madarszamlalok.mme.hu Négyszáz felett volt tavaly a kirepülő kerecsensólyom fiókák száma https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/negyszaz-felett-volt-tavaly-a-kirepulo-kerecsensolyom-fiokak-szama <p><strong>2012-ben is folytat&oacute;dott a kerecsens&oacute;lyom orsz&aacute;gos &aacute;llom&aacute;ny&aacute;nak felm&eacute;r&eacute;se, a B&uuml;kki Nemzeti Park Igazgat&oacute;s&aacute;g vezet&eacute;s&eacute;vel fut&oacute; &bdquo;A kerecsens&oacute;lyom&nbsp; v&eacute;delme &Eacute;K-Bulg&aacute;ri&aacute;ban, Magyarorsz&aacute;gon, Rom&aacute;ni&aacute;ban &eacute;s Szlov&aacute;ki&aacute;ban&rdquo; (LIFE09/NAT/HU/000384) program keret&eacute;ben.</strong></p> <p></p><div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fnegyszaz-felett-volt-tavaly-a-kirepulo-kerecsensolyom-fiokak-szama&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=N%C3%A9gysz%C3%A1z%20felett%20volt%20tavaly%20a%20kirep%C3%BCl%C5%91%20kerecsens%C3%B3lyom%20fi%C3%B3k%C3%A1k%20sz%C3%A1ma&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fnegyszaz-felett-volt-tavaly-a-kirepulo-kerecsensolyom-fiokak-szama" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fnegyszaz-felett-volt-tavaly-a-kirepulo-kerecsensolyom-fiokak-szama&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/negyszaz-felett-volt-tavaly-a-kirepulo-kerecsensolyom-fiokak-szama" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/negyszaz-felett-volt-tavaly-a-kirepulo-kerecsensolyom-fiokak-szama" target="_blank">tovább</a></p> fiókák kerecsensólyom LIFE+ Sun, 20 Jan 2013 23:00:00 +0000 MME 23 at https://madarszamlalok.mme.hu