madarszamlalok.mme.hu - CSV export https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/523/0 hu Adataim exportálása a MAP adatbázisból https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/adataim-exportalasa-a-map-adatbazisbol <p><strong>A mai napt&oacute;l egy &uacute;jabb hasznos funkci&oacute; &eacute;rhető el a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP adatb&aacute;zisban</a>. </strong>A men&uuml;ben az<strong> Adatok / Adataim export&aacute;l&aacute;sa </strong>almen&uuml;pontban keress&eacute;tek! Gondolom, sokat nem kell magyar&aacute;zni, hogy mire val&oacute; ez!? A men&uuml;pontra kattintva el&eacute;rhető &uacute;j oldalon r&eacute;szletes &uacute;tmutat&oacute;t is olvashattok, hogy miket export&aacute;lhattok, s azokb&oacute;l milyen &uacute;ton-m&oacute;don rakhatj&aacute;tok &ouml;ssze saj&aacute;t adataitokb&oacute;l az offline is haszn&aacute;lhat&oacute; saj&aacute;t MAP adatb&aacute;zisotokat. <em>(Term&eacute;szetesen csak bel&eacute;p&eacute;s ut&aacute;n el&eacute;rhető.)</em></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fadataim-exportalasa-a-map-adatbazisbol&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Adataim%20export%C3%A1l%C3%A1sa%20a%20MAP%20adatb%C3%A1zisb%C3%B3l&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fadataim-exportalasa-a-map-adatbazisbol" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fadataim-exportalasa-a-map-adatbazisbol&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/adataim-exportalasa-a-map-adatbazisbol" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/adataim-exportalasa-a-map-adatbazisbol" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/adataim-exportalasa-a-map-adatbazisbol#comments Access CSV export Excel exportálás fejlesztés funkció GIF LibreOffice Madáratlasz Program MAP MAP adatbázis saját adataim táblázat útmutató Tue, 23 Jun 2015 15:19:13 +0000 Nagy Károly - MME 187 at https://madarszamlalok.mme.hu Fajok összesítő térképei - Kövesd élőben a Madáratlasz térképeinek elkészülését! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fajok-osszesito-terkepei-kovesd-eloben-a-madaratlasz-terkepeinek-elkeszuleset <p><strong>M&aacute;jus k&ouml;zep&eacute;n el&eacute;rhetőv&eacute; tett&uuml;k a MAP adatb&aacute;zisban a&nbsp;<a href="http://map.mme.hu/maps/map2" target="_blank">fajok &ouml;sszes&iacute;tő t&eacute;rk&eacute;peit</a></strong>, amelyen b&aacute;rki megtekintheti, hogy az egyes mad&aacute;rfajok előfordul&aacute;sair&oacute;l &eacute;s f&eacute;szkel&eacute;s&uuml;k val&oacute;sz&iacute;nűs&eacute;g&eacute;ről honnan vannak m&aacute;r felt&ouml;lt&ouml;tt megfigyel&eacute;si adataink. <strong>Ez egy nagyon informat&iacute;v &eacute;s l&aacute;tv&aacute;nyos eszk&ouml;z, hiszen a l&aacute;togat&oacute;k b&aacute;rmelyik hazai mad&aacute;rfajra &eacute;s b&aacute;rmilyen időszakra vonatkoz&oacute;an elő&aacute;ll&iacute;thatnak t&eacute;rk&eacute;peket, interakt&iacute;v m&oacute;don.</strong> <strong>A t&eacute;rk&eacute;pen j&oacute;l l&aacute;that&oacute;an, sz&iacute;nekkel elk&uuml;l&ouml;n&iacute;tve jelennek meg az &ouml;sszes&iacute;tett eredm&eacute;nyek, de az egyes 10*10 km-es UTM n&eacute;gyzetekre kattintva tov&aacute;bbi h&aacute;tt&eacute;radatok is megtekinthetőek</strong> (ezek el&eacute;r&eacute;s&eacute;hez regisztr&aacute;ci&oacute; &eacute;s bel&eacute;p&eacute;s sz&uuml;ks&eacute;ges), s term&eacute;szetesen az inform&aacute;ci&oacute;k helyes &eacute;rtelmez&eacute;s&eacute;hez &uacute;tmutat&oacute; is el&eacute;rhető.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffajok-osszesito-terkepei-kovesd-eloben-a-madaratlasz-terkepeinek-elkeszuleset&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Fajok%20%C3%B6sszes%C3%ADt%C5%91%20t%C3%A9rk%C3%A9pei%20-%20K%C3%B6vesd%20%C3%A9l%C5%91ben%20a%20Mad%C3%A1ratlasz%20t%C3%A9rk%C3%A9peinek%20elk%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9s%C3%A9t%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffajok-osszesito-terkepei-kovesd-eloben-a-madaratlasz-terkepeinek-elkeszuleset" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffajok-osszesito-terkepei-kovesd-eloben-a-madaratlasz-terkepeinek-elkeszuleset&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fajok-osszesito-terkepei-kovesd-eloben-a-madaratlasz-terkepeinek-elkeszuleset" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fajok-osszesito-terkepei-kovesd-eloben-a-madaratlasz-terkepeinek-elkeszuleset" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fajok-osszesito-terkepei-kovesd-eloben-a-madaratlasz-terkepeinek-elkeszuleset#comments 10*10 km 2015 CSV export fajok Fajok összesítő térképei fejlesztés FV kódok GIF időszakok Madáratlasz Program madárfajok május MAP MAP adatbázis összesítő adattáblák statisztika térkép UTM Thu, 28 May 2015 21:19:03 +0000 Nagy Károly - MME 186 at https://madarszamlalok.mme.hu