madarszamlalok.mme.hu - előfordulási gyakoriság https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/533/0 hu Térkép és grafikon / Rigók télen-nyáron https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/terkep-es-grafikon-rigok-telen-nyaron <p>M&eacute;g a m&uacute;lt h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n raktam &ouml;ssze a haz&aacute;nkban előfordult rig&oacute;kr&oacute;l (Turdus sp.) h&aacute;rom &quot;t&aacute;bl&aacute;t&quot;, hasonl&oacute;an a kor&aacute;bbi őrg&eacute;bicseshez, hogy azt&aacute;n majd n&eacute;mi magyar&aacute;z&oacute; sz&ouml;veggel az <a href="http://mme.hu" target="_blank">MME honlapon</a> bemutassam, mit is tudunk r&oacute;luk a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP</a> &eacute;s az <a href="http://mmm.mme.hu" target="_blank">MMM</a> adatai alapj&aacute;n.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fterkep-es-grafikon-rigok-telen-nyaron&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=T%C3%A9rk%C3%A9p%20%C3%A9s%20grafikon%20%2F%20Rig%C3%B3k%20t%C3%A9len-ny%C3%A1ron&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fterkep-es-grafikon-rigok-telen-nyaron" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fterkep-es-grafikon-rigok-telen-nyaron&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/terkep-es-grafikon-rigok-telen-nyaron" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/terkep-es-grafikon-rigok-telen-nyaron" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/terkep-es-grafikon-rigok-telen-nyaron#comments ábra előfordulás előfordulási gyakoriság elterjedés grafikon költési időszak Magyarország madarai MAP MME MMM nyár rigók sűrűség tél telelési időszak térkép trendek Tudástár Turdus sp. Sat, 18 Nov 2017 08:32:59 +0000 Nagy Károly - MME 261 at https://madarszamlalok.mme.hu Átvonulók https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/atvonulok <p>Az <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/korai-tavozok-es-rejtozkodok" target="_blank">előző bejegyz&eacute;sben</a> meg&iacute;g&eacute;rtem, hogy a k&ouml;vetkező r&ouml;vid cikk a tipikus &quot;&aacute;tvonul&oacute; mad&aacute;rfajokr&oacute;l&quot; sz&oacute;l majd, amelyek haz&aacute;nkban nem k&ouml;ltenek, de vonul&aacute;si időszakokban ak&aacute;r nagyobb sz&aacute;mban is tal&aacute;lkozhatunk vel&uuml;k.</p> <p>Nem mellesleg jellegzetes form&aacute;ja van a gyakoris&aacute;gi grafikonjuknak, olyanok, mint a k&eacute;tp&uacute;p&uacute; tev&eacute;k, tavasszal &eacute;s ősszel van egy-egy p&uacute;pjuk. :-)</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fatvonulok&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=%C3%81tvonul%C3%B3k&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fatvonulok" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fatvonulok&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/atvonulok" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/atvonulok" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/atvonulok#comments 2017 alkalmi megfigyelés detektálhatóság előfordulási gyakoriság Fajok előfordulási gyakorisága GIF grafikon havasi partfutó kormos légykapó madárvonulás Magyarország madarai MAP MAP adatbázis őszi vonulás pajzsoscankó rozsdástorkú pityer sárszalonka tavaszi vonulás teljes fajlista térkép tevepúp Mon, 25 Sep 2017 15:07:47 +0000 Nagy Károly - MME 257 at https://madarszamlalok.mme.hu Korai távozók és rejtőzködők https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/korai-tavozok-es-rejtozkodok <p>Az <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/oszi-map-futam-2017" target="_blank">Őszi MAP Futamr&oacute;l sz&oacute;l&oacute; cikkben</a> is eml&iacute;tett <a href="http://www.eurobirdportal.org/hun/hu/" target="_blank">EuroBirdPortal</a> egyik fő c&eacute;lja, hogy&nbsp;bemutassa a mad&aacute;rfajok előfordul&aacute;s&aacute;nak t&eacute;r- &eacute;s időbeli mint&aacute;zat&aacute;t, nagy felbont&aacute;sban &eacute;s eur&oacute;pai l&eacute;pt&eacute;kben (szezon&aacute;lis eloszl&aacute;sok v&aacute;ltoz&aacute;sai, vonul&aacute;si mint&aacute;zatok, fenol&oacute;gia stb.) &eacute;s k&ouml;vesse azok v&aacute;ltoz&aacute;sait.</p> <p>A&nbsp;MAP adatb&aacute;zisban a <a href="http://map.mme.hu/maps/freq" target="_blank">[Fajok előfordul&aacute;si gyakoris&aacute;ga]</a> oldal grafikonos t&eacute;rk&eacute;pei is ezt mutatj&aacute;k be hazai viszonylatban. A grafikonok heti adatai akkor igaz&aacute;n reprezentat&iacute;vak, ha megfelelő sz&aacute;mban &eacute;s t&eacute;rbeli eloszl&aacute;sban vannak felt&ouml;lt&ouml;tt adatok az &eacute;rintett hetekből.</p> <p>Ebben a cikkben fent eml&iacute;tett&nbsp;<a href="http://map.mme.hu/maps/freq" target="_blank">grafikonos t&eacute;rk&eacute;pekből</a> v&aacute;logattam n&eacute;h&aacute;ny olyat, amelyek a kor&aacute;n elvonul&oacute; &eacute;s/vagy a k&ouml;lt&eacute;s&uuml;k ut&aacute;n &quot;rejtőzk&ouml;dő&quot; fajok előfordul&aacute;si adatait mutatj&aacute;k be.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkorai-tavozok-es-rejtozkodok&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Korai%20t%C3%A1voz%C3%B3k%20%C3%A9s%20rejt%C5%91zk%C3%B6d%C5%91k&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkorai-tavozok-es-rejtozkodok" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkorai-tavozok-es-rejtozkodok&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/korai-tavozok-es-rejtozkodok" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/korai-tavozok-es-rejtozkodok" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/korai-tavozok-es-rejtozkodok#comments 2016 2017 búbosbanka detektálhatóság előfordulási gyakoriság énekes rigó Fajok előfordulási gyakorisága fehér gólya fülemüle füsti fecske grafikon kakukk madárhang madárvonulás Magyarország madarai MAP MAP adatbázis őszi vonulás sárgarigó sarlósfecske térkép tevepúp Mon, 11 Sep 2017 17:05:32 +0000 Nagy Károly - MME 256 at https://madarszamlalok.mme.hu Madárfajok előfordulási gyakoriságai - Újabb interaktív grafikon és térkép a MAP adatbázisban! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madarfajok-elofordulasi-gyakorisagai-ujabb-interaktiv-grafikon-es-terkep-a-map-adatbazisban <p><strong>Egy olyan &uacute;j, interakt&iacute;v grafikonokat &eacute;s t&eacute;rk&eacute;peket k&eacute;sz&iacute;tő alkalmaz&aacute;st &eacute;les&iacute;tett&uuml;nk a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP adatb&aacute;zisban</a>, amelyeken a mad&aacute;rfajok előfordul&aacute;si gyakoris&aacute;gai tanulm&aacute;nyozhat&oacute;ak, hetenk&eacute;nti felbont&aacute;sban. Az &uacute;j funkci&oacute;k hosszas ismertet&eacute;s&eacute;be ez&uacute;ttal sem kezdek, ink&aacute;bb azt aj&aacute;nlom, hogy pr&oacute;b&aacute;lj&aacute;tok ki!</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmadarfajok-elofordulasi-gyakorisagai-ujabb-interaktiv-grafikon-es-terkep-a-map-adatbazisban&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Mad%C3%A1rfajok%20el%C5%91fordul%C3%A1si%20gyakoris%C3%A1gai%20-%20%C3%9Ajabb%20interakt%C3%ADv%20grafikon%20%C3%A9s%20t%C3%A9rk%C3%A9p%20a%20MAP%20adatb%C3%A1zisban%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmadarfajok-elofordulasi-gyakorisagai-ujabb-interaktiv-grafikon-es-terkep-a-map-adatbazisban" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmadarfajok-elofordulasi-gyakorisagai-ujabb-interaktiv-grafikon-es-terkep-a-map-adatbazisban&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madarfajok-elofordulasi-gyakorisagai-ujabb-interaktiv-grafikon-es-terkep-a-map-adatbazisban" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madarfajok-elofordulasi-gyakorisagai-ujabb-interaktiv-grafikon-es-terkep-a-map-adatbazisban" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madarfajok-elofordulasi-gyakorisagai-ujabb-interaktiv-grafikon-es-terkep-a-map-adatbazisban#comments alkalmi megfigyelés előfordulási gyakoriság fejlesztés Google Maps grafikon gyakoriság Madáratlasz Program MAP MAP adatbázis részleges fajlista statisztika teljes fajlista Fri, 18 Sep 2015 19:51:31 +0000 Nagy Károly - MME 190 at https://madarszamlalok.mme.hu