madarszamlalok.mme.hu - 2016 https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/557/0 hu Korai távozók és rejtőzködők https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/korai-tavozok-es-rejtozkodok <p>Az <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/oszi-map-futam-2017" target="_blank">Őszi MAP Futamr&oacute;l sz&oacute;l&oacute; cikkben</a> is eml&iacute;tett <a href="http://www.eurobirdportal.org/hun/hu/" target="_blank">EuroBirdPortal</a> egyik fő c&eacute;lja, hogy&nbsp;bemutassa a mad&aacute;rfajok előfordul&aacute;s&aacute;nak t&eacute;r- &eacute;s időbeli mint&aacute;zat&aacute;t, nagy felbont&aacute;sban &eacute;s eur&oacute;pai l&eacute;pt&eacute;kben (szezon&aacute;lis eloszl&aacute;sok v&aacute;ltoz&aacute;sai, vonul&aacute;si mint&aacute;zatok, fenol&oacute;gia stb.) &eacute;s k&ouml;vesse azok v&aacute;ltoz&aacute;sait.</p> <p>A&nbsp;MAP adatb&aacute;zisban a <a href="http://map.mme.hu/maps/freq" target="_blank">[Fajok előfordul&aacute;si gyakoris&aacute;ga]</a> oldal grafikonos t&eacute;rk&eacute;pei is ezt mutatj&aacute;k be hazai viszonylatban. A grafikonok heti adatai akkor igaz&aacute;n reprezentat&iacute;vak, ha megfelelő sz&aacute;mban &eacute;s t&eacute;rbeli eloszl&aacute;sban vannak felt&ouml;lt&ouml;tt adatok az &eacute;rintett hetekből.</p> <p>Ebben a cikkben fent eml&iacute;tett&nbsp;<a href="http://map.mme.hu/maps/freq" target="_blank">grafikonos t&eacute;rk&eacute;pekből</a> v&aacute;logattam n&eacute;h&aacute;ny olyat, amelyek a kor&aacute;n elvonul&oacute; &eacute;s/vagy a k&ouml;lt&eacute;s&uuml;k ut&aacute;n &quot;rejtőzk&ouml;dő&quot; fajok előfordul&aacute;si adatait mutatj&aacute;k be.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkorai-tavozok-es-rejtozkodok&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Korai%20t%C3%A1voz%C3%B3k%20%C3%A9s%20rejt%C5%91zk%C3%B6d%C5%91k&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkorai-tavozok-es-rejtozkodok" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkorai-tavozok-es-rejtozkodok&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/korai-tavozok-es-rejtozkodok" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/korai-tavozok-es-rejtozkodok" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/korai-tavozok-es-rejtozkodok#comments 2016 2017 búbosbanka detektálhatóság előfordulási gyakoriság énekes rigó Fajok előfordulási gyakorisága fehér gólya fülemüle füsti fecske grafikon kakukk madárhang madárvonulás Magyarország madarai MAP MAP adatbázis őszi vonulás sárgarigó sarlósfecske térkép tevepúp Mon, 11 Sep 2017 17:05:32 +0000 Nagy Károly - MME 256 at https://madarszamlalok.mme.hu 10x3 - júliusi MAP kihívás, extrákkal https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/10x3-juliusi-map-kihivas-extrakkal <p>J&uacute;liusra nem tervezt&uuml;nk MAP kih&iacute;v&aacute;st, de egyr&eacute;szt a napokban&nbsp;t&ouml;bben jelezt&eacute;tek, hogy szeretn&eacute;tek, m&aacute;sr&eacute;szt <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/12-csak-ennyien-teljesitettek-a-juniusi-map-kihivast-mert-a-fotok-feltoltesen-sokan" target="_blank">a j&uacute;niusi fiask&oacute;</a>* miatt sok aj&aacute;nd&eacute;k megmaradt, ez&eacute;rt ezennel meghirdetem a j&uacute;liusi kih&iacute;v&aacute;st. Ebben a h&oacute;napban a t&iacute;zes sz&aacute;m lesz a főszereplő, m&aacute;r ami a teljes&iacute;tendő minimumokat illeti, sőt az extra feladatok eset&eacute;ben is.&nbsp;</p> <p>J&ouml;jjenek a r&eacute;szletek!</p> <p><span style="font-size:12px;">*<em>A j&uacute;niusi kih&iacute;v&aacute;s teljes&iacute;tőinek k&eacute;tharmada a fot&oacute;k felt&ouml;lt&eacute;s&eacute;n elv&eacute;rzett, l&aacute;sd a linkelt besz&aacute;mol&oacute;t.</em></span></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F10x3-juliusi-map-kihivas-extrakkal&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=10x3%20-%20j%C3%BAliusi%20MAP%20kih%C3%ADv%C3%A1s%2C%20extr%C3%A1kkal&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F10x3-juliusi-map-kihivas-extrakkal" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F10x3-juliusi-map-kihivas-extrakkal&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/10x3-juliusi-map-kihivas-extrakkal" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/10x3-juliusi-map-kihivas-extrakkal" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/10x3-juliusi-map-kihivas-extrakkal#comments 2016 app. éjszakai felmérés extra fotók július madárhang Madárhatározó alkalmazás madármegfigyelés MAP MAP adatbázis MAP ajándék MAP kihívás nyeremények teljes fajlista UTM videó Wed, 06 Jul 2016 09:50:40 +0000 Nagy Károly - MME 231 at https://madarszamlalok.mme.hu Fotók a 2016. júniusi MAP kihívás teljesítőitől (2016.07.03.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fotok-a-2016-juniusi-map-kihivas-teljesitoitol-20160703 <p>A <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/3-6-9-12-ez-a-juniusi-map-kihivas" target="_blank">2016. j&uacute;niusi MAP kih&iacute;v&aacute;snak</a> r&eacute;sze volt, hogy 12 fot&oacute;t is fel kellett t&ouml;lteni, amelyeket a teljestendő felm&eacute;r&eacute;sek sor&aacute;n k&eacute;sz&iacute;tettek a megfigyelők.</p> <p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fotok-a-2016-juniusi-map-kihivas-teljesitoitol-20160703" target="_blank">tovább</a></p> 2016 fotók június MAP MAP adatbázis MAP kihívás Sun, 03 Jul 2016 21:17:03 +0000 Nagy Károly - MME 229 at https://madarszamlalok.mme.hu 14 (12+2) - csak ennyien teljesítették a júniusi MAP kihívást, mert a fotók feltöltésén sokan elvéreztek! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/12-csak-ennyien-teljesitettek-a-juniusi-map-kihivast-mert-a-fotok-feltoltesen-sokan <p><a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/3-6-9-12-ez-a-juniusi-map-kihivas" target="_blank">3, 6, 9, 12 - a j&uacute;niusi MAP kih&iacute;v&aacute;s sz&aacute;mai ezek voltak</a>, s k&ouml;z&uuml;l&uuml;k v&eacute;g&uuml;l a 12 lett a v&iacute;zv&aacute;laszt&oacute;. M&eacute;gpedig nem a 12 teljes fajlista felt&ouml;lt&eacute;se, hanem a 12 fot&oacute; felt&ouml;lt&eacute;se, ami előzetesen a legegyszerűbben teljes&iacute;thető felt&eacute;telnek tűnt.</p> <p><em><u>Friss&iacute;t&eacute;s: 2016.07.04.</u> - K&eacute;t &quot;Anonymus&quot; idők&ouml;zben jelentkezett, s ők is teljes&iacute;tett&eacute;k a kih&iacute;v&aacute;st. :-)</em></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F12-csak-ennyien-teljesitettek-a-juniusi-map-kihivast-mert-a-fotok-feltoltesen-sokan&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=14%20%2812%2B2%29%20-%20csak%20ennyien%20teljes%C3%ADtett%C3%A9k%20a%20j%C3%BAniusi%20MAP%20kih%C3%ADv%C3%A1st%2C%20mert%20a%20fot%C3%B3k%20felt%C3%B6lt%C3%A9s%C3%A9n%20sokan%20elv%C3%A9reztek%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F12-csak-ennyien-teljesitettek-a-juniusi-map-kihivast-mert-a-fotok-feltoltesen-sokan" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F12-csak-ennyien-teljesitettek-a-juniusi-map-kihivast-mert-a-fotok-feltoltesen-sokan&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/12-csak-ennyien-teljesitettek-a-juniusi-map-kihivast-mert-a-fotok-feltoltesen-sokan" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/12-csak-ennyien-teljesitettek-a-juniusi-map-kihivast-mert-a-fotok-feltoltesen-sokan" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/12-csak-ennyien-teljesitettek-a-juniusi-map-kihivast-mert-a-fotok-feltoltesen-sokan#comments 2016 éjszakai felmérés eredmények fotók június MAP MAP adatbázis MAP ajándék MAP kihívás nyeremények teljes fajlista Sun, 03 Jul 2016 10:00:09 +0000 Nagy Károly - MME 228 at https://madarszamlalok.mme.hu 3, 6, 9, 12 - ez a júniusi MAP kihívás https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/3-6-9-12-ez-a-juniusi-map-kihivas <p><strong>Atya &eacute;g, mi lesz itt!? M&aacute;r a c&iacute;mben is egy sz&aacute;mtani sorozattal trakt&aacute;lnak? Nem kell megijedni, ezek csak a j&uacute;niusi MAP kih&iacute;v&aacute;s teljes&iacute;tendő minimum sz&aacute;mai.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F3-6-9-12-ez-a-juniusi-map-kihivas&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=3%2C%206%2C%209%2C%2012%20-%20ez%20a%20j%C3%BAniusi%20MAP%20kih%C3%ADv%C3%A1s&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F3-6-9-12-ez-a-juniusi-map-kihivas" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F3-6-9-12-ez-a-juniusi-map-kihivas&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/3-6-9-12-ez-a-juniusi-map-kihivas" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/3-6-9-12-ez-a-juniusi-map-kihivas" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/3-6-9-12-ez-a-juniusi-map-kihivas#comments 2016 adatfeltöltés ajándéksorsolás baseball sapka bögre éjszakai felmérés esőkabát felmérés fotók hátizsák június kulacs listás adatfeltöltés Madáratlasz Program MAP MAP adatbázis MAP kihívás megfigyelési adatok nyeremények pendrive teljes fajlista UTM Wed, 01 Jun 2016 19:14:45 +0000 Nagy Károly - MME 225 at https://madarszamlalok.mme.hu MMM - MAP tavaszi körlevél (2016) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-map-tavaszi-korlevel-2016 <p><strong>Ezen a h&eacute;ten post&aacute;ztuk a Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) &eacute;s Mad&aacute;ratlasz Program (MAP) akt&iacute;v felm&eacute;rőinek a tavaszi k&ouml;rlevelet, amely az al&aacute;bbi linken olvashat&oacute;.</strong></p> <p><a href="/sites/default/files/mmm-map_korlevel_20160404.pdf" target="_blank"><strong>MMM - MAP tavaszi k&ouml;rlev&eacute;l (PDF form&aacute;tumban) &gt;&gt;</strong></a></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-map-tavaszi-korlevel-2016&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MMM%20-%20MAP%20tavaszi%20k%C3%B6rlev%C3%A9l%20%282016%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-map-tavaszi-korlevel-2016" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-map-tavaszi-korlevel-2016&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-map-tavaszi-korlevel-2016" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-map-tavaszi-korlevel-2016" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-map-tavaszi-korlevel-2016#comments 2016 ajándék beszámoló felhívás felmérés körlevél MAP MAP adatbázis MAP Országos Találkozó MMM MMM adatbázis MMM Országos Találkozó önkéntes munka Science tavasz terepnapló trendek tudományos publikáció Wed, 06 Apr 2016 18:34:29 +0000 Nagy Károly - MME 220 at https://madarszamlalok.mme.hu Mit mérjünk, miért mérjünk márciusban? https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mit-merjunk-miert-merjunk-marciusban <p>A mit-re a r&ouml;vid v&aacute;lasz: erdőt. Azt, hogy mi&eacute;rt - m&aacute;r kicsit bonyolultabb. Hiszen a legt&ouml;bb ilyenkor m&eacute;rhető faj k&eacute;sőbb k&ouml;nnyebben magasabb f&eacute;szkel&eacute;si kateg&oacute;ri&aacute;ba tehető, de az idő szűke miatt &eacute;rdemes elkezdeni a MAP felm&eacute;r&eacute;seket kora tavasszal!</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmit-merjunk-miert-merjunk-marciusban&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Mit%20m%C3%A9rj%C3%BCnk%2C%20mi%C3%A9rt%20m%C3%A9rj%C3%BCnk%20m%C3%A1rciusban%3F&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmit-merjunk-miert-merjunk-marciusban" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmit-merjunk-miert-merjunk-marciusban&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mit-merjunk-miert-merjunk-marciusban" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mit-merjunk-miert-merjunk-marciusban" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mit-merjunk-miert-merjunk-marciusban#comments 2016 felmérés fészkelés fészkelési valószínűség FV kódok Madáratlasz Program MAP március tavasz terepmunka vonulás Thu, 10 Mar 2016 08:09:25 +0000 Gál Szabolcs 218 at https://madarszamlalok.mme.hu Beszámoló az MMM XIX. és a MAP II. Országos Találkozóról https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-mmm-xix-es-a-map-ii-orszagos-talalkozorol <p><strong>R&ouml;vid besz&aacute;mol&oacute; a febru&aacute;r 20-&aacute;n, mintegy 100 felm&eacute;rőnk &eacute;s &eacute;rdeklődők r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel megtartott <a href="http://mmm.mme.hu" target="_blank">Mindennapi Madaraink Monitoringja</a> XIX. &eacute;s a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program</a> II. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;r&oacute;l:</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-az-mmm-xix-es-a-map-ii-orszagos-talalkozorol&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Besz%C3%A1mol%C3%B3%20az%20MMM%20XIX.%20%C3%A9s%20a%20MAP%20II.%20Orsz%C3%A1gos%20Tal%C3%A1lkoz%C3%B3r%C3%B3l&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-az-mmm-xix-es-a-map-ii-orszagos-talalkozorol" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-az-mmm-xix-es-a-map-ii-orszagos-talalkozorol&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-mmm-xix-es-a-map-ii-orszagos-talalkozorol" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-mmm-xix-es-a-map-ii-orszagos-talalkozorol" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-mmm-xix-es-a-map-ii-orszagos-talalkozorol#comments 2016 ajándék beszámoló előadás február Felső-Tisza Alapítvány fotók Hotel Benczúr Madáratlasz Program MAP MAP Országos Találkozó megbeszélés MMM MMM Országos Találkozó nyeremények önkéntes munka rendezvény SH/4/8 Thu, 25 Feb 2016 11:16:24 +0000 Nagy Károly - MME 217 at https://madarszamlalok.mme.hu MAP szeminárium - koordinátoroknak (2016.02.20-21.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-szeminarium-koordinatoroknak-20160220-21 <p>Febru&aacute;r harmadik h&eacute;tv&eacute;g&eacute;j&eacute;n nemcsak az <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-xix-es-map-ii-orszagos-talalkozo-20160220" target="_blank">MMM XIX. &eacute;s MAP II. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;t</a> rendezt&uuml;k meg Budapesten, hanem szombat est&eacute;től vas&aacute;rnap kora d&eacute;lut&aacute;nig a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a> koordin&aacute;toraival &eacute;s leendő koordin&aacute;toraival folytattuk a munk&aacute;t.</p> <p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-szeminarium-koordinatoroknak-20160220-21" target="_blank">tovább</a></p> 2016 arcok beszámoló február fotók galéria koordinátorok Madáratlasz Program MAP MAP adatbázis megbeszélés rendezvény SH/4/8 szeminárium Wed, 24 Feb 2016 16:10:22 +0000 Nagy Károly - MME 216 at https://madarszamlalok.mme.hu MMM XIX. és MAP II. Országos Találkozó (2016.02.20.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-xix-es-map-ii-orszagos-talalkozo-20160220 <p>2016. febru&aacute;r 20-&aacute;n rendezt&uuml;k meg a&nbsp;<a href="http://mmm.mme.hu" target="_blank">Mindennapi Madaraink Monitoringja</a>&nbsp;XIX. &eacute;s a&nbsp;<a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program</a>&nbsp;II. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;t, mintegy sz&aacute;z felm&eacute;rőnk &eacute;s m&aacute;s &eacute;rdeklődők* r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel.</p> <p><em>*&eacute;rdeklődő = leendő felm&eacute;rőnk :-)</em></p> <p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-xix-es-map-ii-orszagos-talalkozo-20160220" target="_blank">tovább</a></p> 2016 ajándék arcok beszámoló előadás február fotók Hotel Benczúr Madáratlasz Program MAP MAP Országos Találkozó megbeszélés MMM MMM Országos Találkozó nyeremények rendezvény SH/4/8 Wed, 24 Feb 2016 14:56:23 +0000 Nagy Károly - MME 215 at https://madarszamlalok.mme.hu Elkészült a 2016. évi XIII. Országos Sasleltár https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elkeszult-a-2016-evi-xiii-orszagos-sasleltar <p><strong>Az MME a nemzetipark-igazgat&oacute;s&aacute;gokkal &eacute;s m&aacute;s civil term&eacute;szetv&eacute;delmi szervezetekkel egy&uuml;ttműk&ouml;dve id&eacute;n janu&aacute;rban tizenharmadik alkalommal szervezte meg a haz&aacute;nkban telelő sasok &eacute;ves sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;s&aacute;t.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Felkeszult-a-2016-evi-xiii-orszagos-sasleltar&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Elk%C3%A9sz%C3%BClt%20a%202016.%20%C3%A9vi%20XIII.%20Orsz%C3%A1gos%20Saslelt%C3%A1r&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Felkeszult-a-2016-evi-xiii-orszagos-sasleltar" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Felkeszult-a-2016-evi-xiii-orszagos-sasleltar&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elkeszult-a-2016-evi-xiii-orszagos-sasleltar" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elkeszult-a-2016-evi-xiii-orszagos-sasleltar" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elkeszult-a-2016-evi-xiii-orszagos-sasleltar#comments 2016 beszámoló eredmények felmérés Helicon LIFE+ január MAP MME RVSz Monitoring Központ Nemzeti Park Igazgatóságok országos parlagi sas ragadozómadár rétisas sas sas-szinkron telelés Wed, 27 Jan 2016 11:58:20 +0000 MME 213 at https://madarszamlalok.mme.hu XIII. Országos Sasszinkron – 2016. január 15-17. https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/xiii-orszagos-sasszinkron-2016-januar-15-17 <p><strong>Az MME Ragadoz&oacute;mad&aacute;r-v&eacute;delmi Szakoszt&aacute;lya &eacute;s Monitoring K&ouml;zpontja a HELCION LIFE+ programmal, nemzetipark-igazgat&oacute;s&aacute;gokkal &eacute;s m&aacute;s civil szervezetekkel egy&uuml;ttműk&ouml;dve imm&aacute;ron XIII. alkalommal szervezi meg az Orsz&aacute;gos Sasszinkront, a haz&aacute;nkban telelő ragadoz&oacute;madarak &eacute;ves sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;s&aacute;t.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fxiii-orszagos-sasszinkron-2016-januar-15-17&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=XIII.%20Orsz%C3%A1gos%20Sasszinkron%20%E2%80%93%202016.%20janu%C3%A1r%2015-17.&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fxiii-orszagos-sasszinkron-2016-januar-15-17" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fxiii-orszagos-sasszinkron-2016-januar-15-17&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/xiii-orszagos-sasszinkron-2016-januar-15-17" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/xiii-orszagos-sasszinkron-2016-januar-15-17" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/xiii-orszagos-sasszinkron-2016-januar-15-17#comments 2016 felhívás felmérés Helicon LIFE január MAP MME RVSz Monitoring Központ Nemzeti Park Igazgatóságok országos parlagi sas ragadozómadár rétisas sas sas-szinkron telelés Tue, 12 Jan 2016 11:19:04 +0000 MME 210 at https://madarszamlalok.mme.hu