madarszamlalok.mme.hu - koordinátorok https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/565/0 hu Fotózz szitakötőket! Elindítottuk a Természetfigyelő adatbázist https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fotozz-szitakotoket-elinditottuk-a-termeszetfigyelo-adatbazist <p><strong>A&nbsp;<a href="http://termeszetfigyelo.mme.hu/">Term&eacute;szetfigyelő</a>&nbsp;azoknak a term&eacute;szetj&aacute;r&oacute;knak szeretne on-line platformot biztos&iacute;tani, akik fot&oacute;ikat &eacute;s megfigyel&eacute;si adataikat egy adatb&aacute;zisban szeretn&eacute;k nyilv&aacute;ntartani &eacute;s megosztani m&aacute;sokkal, mik&ouml;zben ezzel a term&eacute;szetv&eacute;delem &eacute;s a tudom&aacute;ny sz&aacute;m&aacute;ra is hasznos adatokkal szolg&aacute;lnak.</strong></p> <p><strong>Elsők&eacute;nt a szitak&ouml;tők lesz az a rovarcsoport, amelynek fot&oacute;it &eacute;s adatait gyűjtj&uuml;k. Teh&aacute;t a rendszert ezen az &aacute;llatcsoporton kereszt&uuml;l fogjuk tesztelni, s a tov&aacute;bbi fejleszt&eacute;sek ir&aacute;nyait ezen tapasztalatok alapj&aacute;n fogjuk meghat&aacute;rozni.</strong></p> <p><b>A dolog egyszerű: ha s&eacute;t&aacute;d sor&aacute;n lefot&oacute;zt&aacute;l egy szitak&ouml;tőt, akkor a k&eacute;peket&nbsp;</b><strong>&ndash;</strong><b>&nbsp;n&eacute;h&aacute;ny fontosabb inf&oacute;val&nbsp;</b><strong>&ndash;</strong><b><strong>&nbsp;</strong>t&ouml;ltsd fel a&nbsp;</b><strong><a href="http://termeszetfigyelo.mme.hu/">Term&eacute;szetfigyelő</a>&nbsp;adatb&aacute;zisba. </strong><em>Ha a fajt nem tudtad meghat&aacute;rozni, az itt nem okoz gondot, mert lesz aki helyetted megteszi ezt! Hogyan?&nbsp;&ndash;&nbsp;erről is olvashatsz a cikk tov&aacute;bbi r&eacute;sz&eacute;ben.</em></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffotozz-szitakotoket-elinditottuk-a-termeszetfigyelo-adatbazist&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Fot%C3%B3zz%20szitak%C3%B6t%C5%91ket%21%20Elind%C3%ADtottuk%20a%20Term%C3%A9szetfigyel%C5%91%20adatb%C3%A1zist&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffotozz-szitakotoket-elinditottuk-a-termeszetfigyelo-adatbazist" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffotozz-szitakotoket-elinditottuk-a-termeszetfigyelo-adatbazist&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fotozz-szitakotoket-elinditottuk-a-termeszetfigyelo-adatbazist" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fotozz-szitakotoket-elinditottuk-a-termeszetfigyelo-adatbazist" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fotozz-szitakotoket-elinditottuk-a-termeszetfigyelo-adatbazist#comments adatbázis adatgyűjtés Bootstrap fotók fotózás gerinctelenek koordinátorok legivadasz.hu Madártávlat MME önkéntes rovarok szitakötők #Természetfigyelő Természetfigyelő adatbázis természetjárók Thu, 03 May 2018 11:40:42 +0000 Nagy Károly - MME 283 at https://madarszamlalok.mme.hu Prioritások 2018 / MAP és MMM https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm <p align="left"><strong>Kedves Koordin&aacute;torok &eacute;s Mad&aacute;rmegfigyelők!</strong></p> <p>2017-ben az Eur&oacute;pai Mad&aacute;ratlasz (<a href="http://www.ebba2.info/" target="_blank">EBBA2</a>) utols&oacute; adatgyűjt&eacute;si &eacute;ve miatt, az volt az elsődleges priorit&aacute;sunk, hogy az 50*50 km-es UTM n&eacute;gyzetekre vonatkoz&oacute;an elegendő mennyis&eacute;gű &eacute;s minős&eacute;gű adatokkal rendelkezz&uuml;nk. <strong>Az id&eacute;n viszont el&eacute;rkezt&uuml;nk a saj&aacute;t Atlaszunk* utols&oacute; adatgyűjt&eacute;si &eacute;v&eacute;hez, &iacute;gy a <a href="http://map.mme.hu/" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a> szempontj&aacute;b&oacute;l a fő priorit&aacute;s is ennek megfelelően alakul. Tavalyi &bdquo;priorit&aacute;s anyagunk&rdquo; kiz&aacute;r&oacute;lag a MAP priorit&aacute;saira koncentr&aacute;lt, az id&eacute;n viszont a <a href="http://mmm.mme.hu/" target="_blank">Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM)</a> program priorit&aacute;sai is r&eacute;sz&eacute;t k&eacute;pezik.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fprioritasok-2018-map-es-mmm&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Priorit%C3%A1sok%202018%20%2F%20MAP%20%C3%A9s%20MMM&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fprioritasok-2018-map-es-mmm" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fprioritasok-2018-map-es-mmm&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm#comments 2018 EBP expedíció feladatok felmérés fészkelő állományok FV kódok jelentkezési lap koordinátorok Madáratlasz Program madárszámlálás MAP MAP adatbázis Mindennapi Madaraink Monitoringja MMM MMM adatbázis PDF prioritás teljes fajlista térképek Sat, 10 Mar 2018 09:59:54 +0000 Nagy Károly - MME 276 at https://madarszamlalok.mme.hu EBBA2 adatszolgáltatás / Túl vagyunk az I. felvonáson https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-adatszolgaltatas-tul-vagyunk-az-i-felvonason <p><strong>Az elm&uacute;lt &eacute;vekben a hazai&nbsp;<a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a> keret&eacute;ben sok sz&aacute;zan azon is dolgoztunk, hogy a&nbsp;<a href="http://www.ebba2.info/" target="_blank">European Breeding Bird Atlas 2 (EBBA2)</a> projekthez megfelelő adatokkal rendelkezz&uuml;nk.</strong></p> <p>Az&nbsp;<a href="http://www.ebcc.info/" target="_blank">Eur&oacute;pai Mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&aacute;si Tan&aacute;cs (EBCC)</a>&nbsp;2020-ban fogja kiadni a k&ouml;nyvet, ami az&nbsp;<a href="http://www.ebba2.info/what-is-ebba2-and-why-ebba2/" target="_blank">EBBA2</a>&nbsp;projekt eredm&eacute;nyei alapj&aacute;n mutatja majd be Eur&oacute;pa madarainak f&eacute;szkelő &aacute;llom&aacute;nyait, minden kor&aacute;bbin&aacute;l r&eacute;szletesebben. A&nbsp;<a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP</a>&nbsp;elind&iacute;t&aacute;s&aacute;nak is az EBBA2 volt az első mozgat&oacute;rug&oacute;ja.</p> <p><strong>2017 december&eacute;ben az EBBA2 ir&aacute;ny&aacute;ba t&ouml;rt&eacute;nő adatszolg&aacute;ltat&aacute;s első felvon&aacute;sa megt&ouml;rt&eacute;nt, s a munka 2018 első fel&eacute;ben - tov&aacute;bbi k&eacute;t felvon&aacute;ssal - be is fejeződik.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Febba2-adatszolgaltatas-tul-vagyunk-az-i-felvonason&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=EBBA2%20adatszolg%C3%A1ltat%C3%A1s%20%2F%20T%C3%BAl%20vagyunk%20az%20I.%20felvon%C3%A1son&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Febba2-adatszolgaltatas-tul-vagyunk-az-i-felvonason" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Febba2-adatszolgaltatas-tul-vagyunk-az-i-felvonason&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-adatszolgaltatas-tul-vagyunk-az-i-felvonason" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-adatszolgaltatas-tul-vagyunk-az-i-felvonason" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-adatszolgaltatas-tul-vagyunk-az-i-felvonason#comments 2017 2018 2020 adatszolgáltatás EBBA2 EBCC Európa koordinátorok Madáratlasz Program MAP MAP adatbázis nemzetközi összesítő adattáblák teljes fajlista térképek Thu, 04 Jan 2018 13:44:03 +0000 Nagy Károly - MME 269 at https://madarszamlalok.mme.hu Üzenetváltás a MAP adatbázisban https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/uzenetvaltas-a-map-adatbazisban <p>Akik az elm&uacute;lt egy-k&eacute;t napban haszn&aacute;lt&aacute;k a <strong><a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP adatb&aacute;zis</a></strong>ban a <strong>[Saj&aacute;t megfigyel&eacute;seim]</strong> men&uuml;pontot &eacute;s t&aacute;bl&aacute;zatot, azoknak biztosan feltűnt n&eacute;h&aacute;ny &uacute;j elem &eacute;s funkci&oacute; az oldalon. Ezek k&ouml;z&uuml;l az egyik a <strong>R&eacute;szletek</strong> megnyit&aacute;sa ut&aacute;n ker&uuml;l a szem&uuml;nk el&eacute;, s a neve <strong>&Uuml;zenetv&aacute;lt&aacute;s</strong>.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fuzenetvaltas-a-map-adatbazisban&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=%C3%9Czenetv%C3%A1lt%C3%A1s%20a%20MAP%20adatb%C3%A1zisban&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fuzenetvaltas-a-map-adatbazisban" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fuzenetvaltas-a-map-adatbazisban&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/uzenetvaltas-a-map-adatbazisban" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/uzenetvaltas-a-map-adatbazisban" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/uzenetvaltas-a-map-adatbazisban#comments fejlesztés ikonok kérdések koordinátori rendszer koordinátorok MAP MAP adatbázis sablonok saját megfigyeléseim üzenet üzenetváltás válaszok Thu, 30 Jun 2016 12:25:13 +0000 Nagy Károly - MME 227 at https://madarszamlalok.mme.hu MAP szeminárium - koordinátoroknak (2016.02.20-21.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-szeminarium-koordinatoroknak-20160220-21 <p>Febru&aacute;r harmadik h&eacute;tv&eacute;g&eacute;j&eacute;n nemcsak az <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-xix-es-map-ii-orszagos-talalkozo-20160220" target="_blank">MMM XIX. &eacute;s MAP II. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;t</a> rendezt&uuml;k meg Budapesten, hanem szombat est&eacute;től vas&aacute;rnap kora d&eacute;lut&aacute;nig a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a> koordin&aacute;toraival &eacute;s leendő koordin&aacute;toraival folytattuk a munk&aacute;t.</p> <p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-szeminarium-koordinatoroknak-20160220-21" target="_blank">tovább</a></p> 2016 arcok beszámoló február fotók galéria koordinátorok Madáratlasz Program MAP MAP adatbázis megbeszélés rendezvény SH/4/8 szeminárium Wed, 24 Feb 2016 16:10:22 +0000 Nagy Károly - MME 216 at https://madarszamlalok.mme.hu