madarszamlalok.mme.hu - Magyarország madarai https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/571/0 hu Csökken vagy növekszik? Frissítettük az MMM trend grafikonokat! 1999-2019 https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-az-mmm-trend-grafikonokat-1999-2019 <p><strong>Friss&iacute;tett&uuml;k</strong><strong>&nbsp;<a href="https://mmm.mme.hu/charts/trends" target="_blank">az MMM adatb&aacute;zisban&nbsp;</a></strong><a href="https://mmm.mme.hu/charts/trends" target="_blank"><strong>a k&ouml;lt&eacute;si időszakokra vonatkoz&oacute;</strong></a><strong><a href="https://mmm.mme.hu/charts/trends" target="_blank">&nbsp;interakt&iacute;v trend grafikonok</a>&nbsp;adatait!&nbsp;</strong><strong>Jelenleg 154 trend &aacute;bra &eacute;rhető el, ezek k&ouml;z&uuml;l 5 biodiverzit&aacute;s indik&aacute;tor (agr&aacute;r &eacute;lőhelyek, erdei &eacute;lőhelyek, hossz&uacute;t&aacute;v&uacute; vonul&oacute;, r&eacute;szleges/r&ouml;vidt&aacute;v&uacute; vonul&oacute;, &aacute;lland&oacute; fajok), 98 faj a f&eacute;szkel&eacute;si időszakb&oacute;l &eacute;s 51 faj a telel&eacute;si időszakb&oacute;l.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsokken-vagy-novekszik-frissitettuk-az-mmm-trend-grafikonokat-1999-2019&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Cs%C3%B6kken%20vagy%20n%C3%B6vekszik%3F%20Friss%C3%ADtett%C3%BCk%20az%20MMM%20trend%20grafikonokat%21%201999-2019&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsokken-vagy-novekszik-frissitettuk-az-mmm-trend-grafikonokat-1999-2019" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsokken-vagy-novekszik-frissitettuk-az-mmm-trend-grafikonokat-1999-2019&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-az-mmm-trend-grafikonokat-1999-2019" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-az-mmm-trend-grafikonokat-1999-2019" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-az-mmm-trend-grafikonokat-1999-2019#comments 1999-2019 csökkenés fészkelés fészkelő állományok grafikon gyakori madarak költési időszak Magyarország madarai MMM MMM adatbázis növekedés stabil telelési időszak trendek Mon, 06 Apr 2020 10:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 315 at https://madarszamlalok.mme.hu "Ráérős" vándorok érkezése - 2019. április https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/raeros-vandorok-erkezese-2019-aprilis <p>Folytatjuk <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/erkezok-es-tavozok-2019-marcius-vegeig" target="_blank">az &aacute;prilis elej&eacute;n elkezdett t&ouml;rt&eacute;netet</a>*, de ez&uacute;ttal a &quot;r&aacute;&eacute;rős&quot; v&aacute;ndorok &eacute;rkez&eacute;s&eacute;nek helyzet&eacute;t tekintj&uuml;k &aacute;t. Persze val&oacute;j&aacute;ban nem r&aacute;&eacute;rősen j&ouml;nnek ők sem, csak &aacute;ltal&aacute;ban t&aacute;volabbr&oacute;l vagy k&eacute;sőbb indulnak el.</p> <p>Ezek a fajok jellemzően &aacute;prilisban, sőt n&eacute;h&aacute;nyan csak m&aacute;jusban &eacute;rkeznek meg t&aacute;voli telelő helyeikről a K&aacute;rp&aacute;t-medenc&eacute;be. Vajon itt vannak m&aacute;r? K&eacute;s&eacute;sben vannak vagy a szok&aacute;sos időben &eacute;rkeztek, &eacute;rkeznek?</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fraeros-vandorok-erkezese-2019-aprilis&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=%22R%C3%A1%C3%A9r%C5%91s%22%20v%C3%A1ndorok%20%C3%A9rkez%C3%A9se%20-%202019.%20%C3%A1prilis&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fraeros-vandorok-erkezese-2019-aprilis" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fraeros-vandorok-erkezese-2019-aprilis&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/raeros-vandorok-erkezese-2019-aprilis" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/raeros-vandorok-erkezese-2019-aprilis" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/raeros-vandorok-erkezese-2019-aprilis#comments április érkezők Fajok előfordulási gyakorisága grafikon helyzetjelentés hosszútávú vonulók madárvonulás Magyarország madarai MAP MAP adatbázis megfigyelési adatok MMM tavasz tavaszi vonulás teljes fajlista térkép Thu, 02 May 2019 09:48:41 +0000 Nagy Károly - MME 301 at https://madarszamlalok.mme.hu Zsezsegnek a zsezsék? https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/zsezsegnek-a-zsezsek <p><strong>R&ouml;vid v&aacute;lasz: igen.</strong> Mit jelent ez bővebben? Azt, hogy az id&eacute;n novemberben nagyobb es&eacute;llyel tal&aacute;lkozhatunk egy olyan mad&aacute;rfajjal, amely teleink nagyobb r&eacute;sz&eacute;ben csak kev&eacute;s helyen &eacute;s kis sz&aacute;mban megfigyelhető. A <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP adatb&aacute;zis</a>&nbsp;t&eacute;rk&eacute;pein m&aacute;r l&aacute;that&oacute; az idei be&aacute;raml&aacute;suk.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fzsezsegnek-a-zsezsek&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Zsezsegnek%20a%20zsezs%C3%A9k%3F&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fzsezsegnek-a-zsezsek" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fzsezsegnek-a-zsezsek&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/zsezsegnek-a-zsezsek" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/zsezsegnek-a-zsezsek" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/zsezsegnek-a-zsezsek#comments 2017 Acanthis flammea alkalmi megfigyelés BirdTrack Carduelis flammea eBird Egyesült Királyság előfordulási adatok Fajok előfordulási gyakorisága GIF grafikon invázió Magyarország madarai MAP MAP adatbázis meggyvágó november nyírfélék Pintyfélék Spanyolország telelés teljes fajlista térkép Tudástár Twitter zsezse Tue, 21 Nov 2017 19:01:57 +0000 Nagy Károly - MME 262 at https://madarszamlalok.mme.hu Térkép és grafikon / Rigók télen-nyáron https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/terkep-es-grafikon-rigok-telen-nyaron <p>M&eacute;g a m&uacute;lt h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n raktam &ouml;ssze a haz&aacute;nkban előfordult rig&oacute;kr&oacute;l (Turdus sp.) h&aacute;rom &quot;t&aacute;bl&aacute;t&quot;, hasonl&oacute;an a kor&aacute;bbi őrg&eacute;bicseshez, hogy azt&aacute;n majd n&eacute;mi magyar&aacute;z&oacute; sz&ouml;veggel az <a href="http://mme.hu" target="_blank">MME honlapon</a> bemutassam, mit is tudunk r&oacute;luk a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP</a> &eacute;s az <a href="http://mmm.mme.hu" target="_blank">MMM</a> adatai alapj&aacute;n.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fterkep-es-grafikon-rigok-telen-nyaron&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=T%C3%A9rk%C3%A9p%20%C3%A9s%20grafikon%20%2F%20Rig%C3%B3k%20t%C3%A9len-ny%C3%A1ron&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fterkep-es-grafikon-rigok-telen-nyaron" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fterkep-es-grafikon-rigok-telen-nyaron&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/terkep-es-grafikon-rigok-telen-nyaron" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/terkep-es-grafikon-rigok-telen-nyaron" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/terkep-es-grafikon-rigok-telen-nyaron#comments ábra előfordulás előfordulási gyakoriság elterjedés grafikon költési időszak Magyarország madarai MAP MME MMM nyár rigók sűrűség tél telelési időszak térkép trendek Tudástár Turdus sp. Sat, 18 Nov 2017 08:32:59 +0000 Nagy Károly - MME 261 at https://madarszamlalok.mme.hu Átvonulók https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/atvonulok <p>Az <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/korai-tavozok-es-rejtozkodok" target="_blank">előző bejegyz&eacute;sben</a> meg&iacute;g&eacute;rtem, hogy a k&ouml;vetkező r&ouml;vid cikk a tipikus &quot;&aacute;tvonul&oacute; mad&aacute;rfajokr&oacute;l&quot; sz&oacute;l majd, amelyek haz&aacute;nkban nem k&ouml;ltenek, de vonul&aacute;si időszakokban ak&aacute;r nagyobb sz&aacute;mban is tal&aacute;lkozhatunk vel&uuml;k.</p> <p>Nem mellesleg jellegzetes form&aacute;ja van a gyakoris&aacute;gi grafikonjuknak, olyanok, mint a k&eacute;tp&uacute;p&uacute; tev&eacute;k, tavasszal &eacute;s ősszel van egy-egy p&uacute;pjuk. :-)</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fatvonulok&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=%C3%81tvonul%C3%B3k&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fatvonulok" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fatvonulok&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/atvonulok" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/atvonulok" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/atvonulok#comments 2017 alkalmi megfigyelés detektálhatóság előfordulási gyakoriság Fajok előfordulási gyakorisága GIF grafikon havasi partfutó kormos légykapó madárvonulás Magyarország madarai MAP MAP adatbázis őszi vonulás pajzsoscankó rozsdástorkú pityer sárszalonka tavaszi vonulás teljes fajlista térkép tevepúp Mon, 25 Sep 2017 15:07:47 +0000 Nagy Károly - MME 257 at https://madarszamlalok.mme.hu Korai távozók és rejtőzködők https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/korai-tavozok-es-rejtozkodok <p>Az <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/oszi-map-futam-2017" target="_blank">Őszi MAP Futamr&oacute;l sz&oacute;l&oacute; cikkben</a> is eml&iacute;tett <a href="http://www.eurobirdportal.org/hun/hu/" target="_blank">EuroBirdPortal</a> egyik fő c&eacute;lja, hogy&nbsp;bemutassa a mad&aacute;rfajok előfordul&aacute;s&aacute;nak t&eacute;r- &eacute;s időbeli mint&aacute;zat&aacute;t, nagy felbont&aacute;sban &eacute;s eur&oacute;pai l&eacute;pt&eacute;kben (szezon&aacute;lis eloszl&aacute;sok v&aacute;ltoz&aacute;sai, vonul&aacute;si mint&aacute;zatok, fenol&oacute;gia stb.) &eacute;s k&ouml;vesse azok v&aacute;ltoz&aacute;sait.</p> <p>A&nbsp;MAP adatb&aacute;zisban a <a href="http://map.mme.hu/maps/freq" target="_blank">[Fajok előfordul&aacute;si gyakoris&aacute;ga]</a> oldal grafikonos t&eacute;rk&eacute;pei is ezt mutatj&aacute;k be hazai viszonylatban. A grafikonok heti adatai akkor igaz&aacute;n reprezentat&iacute;vak, ha megfelelő sz&aacute;mban &eacute;s t&eacute;rbeli eloszl&aacute;sban vannak felt&ouml;lt&ouml;tt adatok az &eacute;rintett hetekből.</p> <p>Ebben a cikkben fent eml&iacute;tett&nbsp;<a href="http://map.mme.hu/maps/freq" target="_blank">grafikonos t&eacute;rk&eacute;pekből</a> v&aacute;logattam n&eacute;h&aacute;ny olyat, amelyek a kor&aacute;n elvonul&oacute; &eacute;s/vagy a k&ouml;lt&eacute;s&uuml;k ut&aacute;n &quot;rejtőzk&ouml;dő&quot; fajok előfordul&aacute;si adatait mutatj&aacute;k be.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkorai-tavozok-es-rejtozkodok&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Korai%20t%C3%A1voz%C3%B3k%20%C3%A9s%20rejt%C5%91zk%C3%B6d%C5%91k&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkorai-tavozok-es-rejtozkodok" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkorai-tavozok-es-rejtozkodok&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/korai-tavozok-es-rejtozkodok" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/korai-tavozok-es-rejtozkodok" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/korai-tavozok-es-rejtozkodok#comments 2016 2017 búbosbanka detektálhatóság előfordulási gyakoriság énekes rigó Fajok előfordulási gyakorisága fehér gólya fülemüle füsti fecske grafikon kakukk madárhang madárvonulás Magyarország madarai MAP MAP adatbázis őszi vonulás sárgarigó sarlósfecske térkép tevepúp Mon, 11 Sep 2017 17:05:32 +0000 Nagy Károly - MME 256 at https://madarszamlalok.mme.hu EBBA2 - Beszámoló a harmadik kísérleti adatszolgáltatásról https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-beszamolo-a-harmadik-kiserleti-adatszolgaltatasrol <p><strong>2014 &oacute;ta dolgozunk a&nbsp;<a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a>&nbsp;keret&eacute;ben azon, hogy elk&eacute;sz&uuml;lj&ouml;n majd haz&aacute;nk első Mad&aacute;ratlasza, amelynek ind&iacute;t&oacute;rug&oacute;ja az <a href="http://www.ebba2.info/" target="_blank">EBBA2</a>* program volt. Term&eacute;szetesen a kezdetektől folyamatos kapcsolatban vagyunk az eur&oacute;pai program koordin&aacute;toraival, aminek fontos r&eacute;sze, hogy m&aacute;r a felm&eacute;r&eacute;sek időszak&aacute;ban tesztelik az adatszolg&aacute;ltat&aacute;s rendszer&eacute;t. Időnk&eacute;nt n&eacute;h&aacute;ny faj adatait minden r&eacute;sztvevő orsz&aacute;gt&oacute;l elk&eacute;rik, abban a form&aacute;ban, amelyben majd az adatgyűjt&eacute;s v&eacute;g&eacute;n minden f&eacute;szkelő faj adatait meg kell k&uuml;ldeni.</strong></p> <p><strong>A harmadik ilyen k&iacute;s&eacute;rleti adatszolg&aacute;ltat&aacute;sr&oacute;l sz&aacute;molok be az al&aacute;bbiakban,&nbsp;</strong><strong>Sergi Herrando nektek sz&oacute;l&oacute; &uuml;zenet&eacute;vel egy&uuml;tt.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Febba2-beszamolo-a-harmadik-kiserleti-adatszolgaltatasrol&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=EBBA2%20-%20Besz%C3%A1mol%C3%B3%20a%20harmadik%20k%C3%ADs%C3%A9rleti%20adatszolg%C3%A1ltat%C3%A1sr%C3%B3l&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Febba2-beszamolo-a-harmadik-kiserleti-adatszolgaltatasrol" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Febba2-beszamolo-a-harmadik-kiserleti-adatszolgaltatasrol&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-beszamolo-a-harmadik-kiserleti-adatszolgaltatasrol" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-beszamolo-a-harmadik-kiserleti-adatszolgaltatasrol" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-beszamolo-a-harmadik-kiserleti-adatszolgaltatasrol#comments adatfeldolgozás adatszolgáltatás beszámoló EBBA2 EBCC Európa Madáratlasz Program Magyarország madarai MAP MAP adatbázis térképek tesztelés Fri, 03 Feb 2017 14:43:17 +0000 Nagy Károly - MME 240 at https://madarszamlalok.mme.hu Csökken vagy növekszik? Frissítettük a költési időszakokra vonatkozó MMM trend grafikonokat! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-koltesi-idoszakokra-vonatkozo-mmm-trend-grafikonokat <p><strong>Friss&iacute;tett&uuml;k</strong><strong>&nbsp;<a href="http://mmm.mme.hu/charts/trends" target="_blank">az MMM adatb&aacute;zisban&nbsp;</a></strong><strong><a href="http://mmm.mme.hu/charts/trends" target="_blank">a k&ouml;lt&eacute;si időszakokra vonatkoz&oacute;</a></strong><strong><a href="http://mmm.mme.hu/charts/trends" target="_blank">&nbsp;interakt&iacute;v trend grafikonok</a>&nbsp;adatait! Jelenleg 159 grafikon jelen&iacute;thető meg, melyek k&ouml;z&uuml;l 106 faj eset&eacute;ben a f&eacute;szkel&eacute;si időszakr&oacute;l (1999-2015), 53 fajr&oacute;l pedig a telel&eacute;si időszak trendjei (2000-2014) tekinthetőek meg. 42 olyan faj is van, melyről mindk&eacute;t időszakb&oacute;l (f&eacute;szkel&eacute;si &eacute;s telel&eacute;si) el&eacute;rhetőek a trend adatok.</strong></p> <p></p><div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-koltesi-idoszakokra-vonatkozo-mmm-trend-grafikonokat&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Cs%C3%B6kken%20vagy%20n%C3%B6vekszik%3F%20Friss%C3%ADtett%C3%BCk%20a%20k%C3%B6lt%C3%A9si%20id%C5%91szakokra%20vonatkoz%C3%B3%20MMM%20trend%20grafikonokat%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-koltesi-idoszakokra-vonatkozo-mmm-trend-grafikonokat" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-koltesi-idoszakokra-vonatkozo-mmm-trend-grafikonokat&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-koltesi-idoszakokra-vonatkozo-mmm-trend-grafikonokat" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-koltesi-idoszakokra-vonatkozo-mmm-trend-grafikonokat" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csokken-vagy-novekszik-frissitettuk-a-koltesi-idoszakokra-vonatkozo-mmm-trend-grafikonokat#comments 2015 csökkenés fészkelés fészkelő állományok grafikon gyakori madarak infografika költési időszak Magyarország madarai MMM MMM adatbázis növekedés stabil szövegfelhő trendek Mon, 25 Apr 2016 10:53:21 +0000 Nagy Károly - MME 221 at https://madarszamlalok.mme.hu