madarszamlalok.mme.hu - Ázsia https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/58/0 hu 6 hónap hallgatás után újra küldött SMS-t Tisza https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/6-honap-hallgatas-utan-ujra-kuldott-sms-t-tisza <p>&Aacute;prilis 14-&eacute;n &uacute;jra k&uuml;ld&ouml;tt SMS-t az eltűntnek hitt fiatal feh&eacute;r g&oacute;lya jelad&oacute;ja. 2012. okt&oacute;ber 7. &oacute;ta nem tudtunk r&oacute;la semmit.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F6-honap-hallgatas-utan-ujra-kuldott-sms-t-tisza&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=6%20h%C3%B3nap%20hallgat%C3%A1s%20ut%C3%A1n%20%C3%BAjra%20k%C3%BCld%C3%B6tt%20SMS-t%20Tisza&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F6-honap-hallgatas-utan-ujra-kuldott-sms-t-tisza" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F6-honap-hallgatas-utan-ujra-kuldott-sms-t-tisza&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/6-honap-hallgatas-utan-ujra-kuldott-sms-t-tisza" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/6-honap-hallgatas-utan-ujra-kuldott-sms-t-tisza" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/6-honap-hallgatas-utan-ujra-kuldott-sms-t-tisza#comments Afrika Ázsia Dél-Szudán Egyiptom fehér gólya GPS GSM HUSK jeladó Jordánia SMS Szudán telelés Tisza vonulás Thu, 18 Apr 2013 10:09:45 +0000 Nagy Károly - MME 55 at https://madarszamlalok.mme.hu Jeladós fehér gólyáink őszi vonulása https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/jelados-feher-golyaink-oszi-vonulasa <p><strong>Mint arr&oacute;l m&aacute;r t&ouml;bb alkalommal h&iacute;rt adtunk, a &bdquo;Magyarorsz&aacute;g - Szlov&aacute;kia Hat&aacute;ron &Aacute;tny&uacute;l&oacute; Egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s Operat&iacute;v Program 2007-2013&rdquo; t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;val zajl&oacute; &bdquo;Mad&aacute;rv&eacute;delem &eacute;s kutat&aacute;s hat&aacute;rok n&eacute;lk&uuml;l&rdquo; c&iacute;mű projekt keret&eacute;ben 11 feh&eacute;r g&oacute;ly&aacute;ra műholdas jelad&oacute; ker&uuml;lt. &Uacute;tjukat folyamatosan a nyomon lehet k&ouml;vetni a <a href="http://www.satellitetracking.eu" target="_blank">www.satellitetracking.eu</a> honlap interakt&iacute;v t&eacute;rk&eacute;p&eacute;n, valamint <a href="http://www.kuvik.eu/blog" target="_blank">a projekt gyakran friss&uuml;lő blogj&aacute;ban</a>. A jelad&oacute;s g&oacute;ly&aacute;k nagy r&eacute;sze (egy kiv&eacute;tel&eacute;vel), m&aacute;r t&aacute;voli t&aacute;jakon j&aacute;r.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fjelados-feher-golyaink-oszi-vonulasa&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Jelad%C3%B3s%20feh%C3%A9r%20g%C3%B3ly%C3%A1ink%20%C5%91szi%20vonul%C3%A1sa&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fjelados-feher-golyaink-oszi-vonulasa" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fjelados-feher-golyaink-oszi-vonulasa&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/jelados-feher-golyaink-oszi-vonulasa" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/jelados-feher-golyaink-oszi-vonulasa" target="_blank">tovább</a></p> Afrika Ázsia Duna Európa fehér gólya GPS GSM HUSK jeladó Lókos Oliver ősz Patak Tisza vonulás Zagyva Thu, 20 Dec 2012 23:00:00 +0000 MME 26 at https://madarszamlalok.mme.hu