madarszamlalok.mme.hu - szalakóta https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/597/0 hu Felhívás középfeszültségű oszlopok felmérésére (2016) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/felhivas-kozepfeszultsegu-oszlopok-felmeresere-2016 <p><strong>Kedves Tagt&aacute;rsak, Mad&aacute;rbar&aacute;tok, Term&eacute;szetv&eacute;dők!</strong></p> <p>&Uacute;jra &ouml;nk&eacute;ntes felm&eacute;rők jelentkez&eacute;s&eacute;t v&aacute;rjuk a madarak &aacute;ram&uuml;t&eacute;s&eacute;vel kapcsolatos orsz&aacute;gos szintű felm&eacute;r&eacute;sekhez (<a href="http://www.mme.hu/utmutato_elektromos_vezetekek_felmeresehez" target="_blank">K&ouml;z&eacute;pfesz&uuml;lts&eacute;gű oszlopok felm&eacute;r&eacute;se - KFO</a>).&nbsp;<strong>Ez m&aacute;r a 12. orsz&aacute;gos felm&eacute;r&eacute;s*</strong>, amelyet most is a Magyar Mad&aacute;rtani &eacute;s Term&eacute;szetv&eacute;delmi Egyes&uuml;let (MME) szervez, az adatok feldolgoz&aacute;s&aacute;t a kor&aacute;bban megszokott m&oacute;don az MME Monitoring K&ouml;zpontja v&eacute;gzi majd. Az elm&uacute;lt &eacute;vek felm&eacute;r&eacute;sei sor&aacute;n t&ouml;bb mint 62&nbsp;000 oszlopot ellenőrizt&uuml;nk, s alattuk mintegy 5 100 mad&aacute;r maradv&aacute;nyait tal&aacute;ltuk meg. Ezek az adatok nagyban seg&iacute;tik a probl&eacute;ma megold&aacute;s&aacute;ra tett erőfesz&iacute;t&eacute;seket.</p> <p><strong><u>Felm&eacute;r&eacute;si időszak: 2016. augusztus 01. &ndash; okt&oacute;ber 15.</u></strong></p> <p><u><em>Az eredetileg szeptember 15-ig meghirdetett felm&eacute;r&eacute;si hat&aacute;ridőt m&oacute;dos&iacute;tottuk okt&oacute;ber 15-re!</em></u></p> <p><strong>Let&ouml;lthető&nbsp;<a href="http://www.mme.hu/binary_uploads/kozfesz_oszlop_adatlap.xls">adatlap</a>&nbsp;&eacute;s&nbsp;<a href="http://www.mme.hu/sites/default/files/kfo_utmutato_2008.pdf" target="_blank">&uacute;tmutat&oacute;</a></strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffelhivas-kozepfeszultsegu-oszlopok-felmeresere-2016&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Felh%C3%ADv%C3%A1s%20k%C3%B6z%C3%A9pfesz%C3%BClts%C3%A9g%C5%B1%20oszlopok%20felm%C3%A9r%C3%A9s%C3%A9re%20%282016%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffelhivas-kozepfeszultsegu-oszlopok-felmeresere-2016" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffelhivas-kozepfeszultsegu-oszlopok-felmeresere-2016&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/felhivas-kozepfeszultsegu-oszlopok-felmeresere-2016" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/felhivas-kozepfeszultsegu-oszlopok-felmeresere-2016" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/felhivas-kozepfeszultsegu-oszlopok-felmeresere-2016#comments áramütés augusztus felhívás felmérés KFO október önkéntes munka összefoglaló Roller LIFE szalakóta szeptember Thu, 28 Jul 2016 14:31:31 +0000 Nagy Károly - MME 232 at https://madarszamlalok.mme.hu