madarszamlalok.mme.hu - EBP https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/602/0 hu Prioritások 2018 / MAP és MMM https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm <p align="left"><strong>Kedves Koordin&aacute;torok &eacute;s Mad&aacute;rmegfigyelők!</strong></p> <p>2017-ben az Eur&oacute;pai Mad&aacute;ratlasz (<a href="http://www.ebba2.info/" target="_blank">EBBA2</a>) utols&oacute; adatgyűjt&eacute;si &eacute;ve miatt, az volt az elsődleges priorit&aacute;sunk, hogy az 50*50 km-es UTM n&eacute;gyzetekre vonatkoz&oacute;an elegendő mennyis&eacute;gű &eacute;s minős&eacute;gű adatokkal rendelkezz&uuml;nk. <strong>Az id&eacute;n viszont el&eacute;rkezt&uuml;nk a saj&aacute;t Atlaszunk* utols&oacute; adatgyűjt&eacute;si &eacute;v&eacute;hez, &iacute;gy a <a href="http://map.mme.hu/" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a> szempontj&aacute;b&oacute;l a fő priorit&aacute;s is ennek megfelelően alakul. Tavalyi &bdquo;priorit&aacute;s anyagunk&rdquo; kiz&aacute;r&oacute;lag a MAP priorit&aacute;saira koncentr&aacute;lt, az id&eacute;n viszont a <a href="http://mmm.mme.hu/" target="_blank">Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM)</a> program priorit&aacute;sai is r&eacute;sz&eacute;t k&eacute;pezik.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fprioritasok-2018-map-es-mmm&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Priorit%C3%A1sok%202018%20%2F%20MAP%20%C3%A9s%20MMM&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fprioritasok-2018-map-es-mmm" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fprioritasok-2018-map-es-mmm&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm#comments 2018 EBP expedíció feladatok felmérés fészkelő állományok FV kódok jelentkezési lap koordinátorok Madáratlasz Program madárszámlálás MAP MAP adatbázis Mindennapi Madaraink Monitoringja MMM MMM adatbázis PDF prioritás teljes fajlista térképek Sat, 10 Mar 2018 09:59:54 +0000 Nagy Károly - MME 276 at https://madarszamlalok.mme.hu Megújult a EuroBirdPortal / Fejlettebb, látványosabb és már a magyar adatokat is tartalmazza! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/megujult-a-eurobirdportal-fejlettebb-latvanyosabb-es-mar-a-magyar-adatokat-is-tartalmazza <p><strong>A mai napt&oacute;l el&eacute;rhetőek a <a href="http://www.eurobirdportal.org/hun/hu/" target="_blank">EuroBirdPortal</a>&nbsp;(EBP) meg&uacute;jult t&eacute;k&eacute;pei, amelyek minden kor&aacute;bbin&aacute;l l&aacute;tv&aacute;nyosabb m&oacute;don mutatj&aacute;k be a kiv&aacute;lasztott 105 mad&aacute;rfaj mozg&aacute;sait Eur&oacute;p&aacute;ban. A fők&eacute;nt vonul&oacute; mad&aacute;rfajok t&eacute;r- &eacute;s időbeli mint&aacute;zat&aacute;t bemutat&oacute; t&eacute;rk&eacute;pek &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz az <a href="http://www.ebcc.info/" target="_blank">EBCC</a> &aacute;ltal koordin&aacute;lt program k&ouml;zel 250 milli&oacute; megfigyel&eacute;si adatot gyűjt&ouml;tt &ouml;ssze a 2010-2016 k&ouml;z&ouml;tti időszakb&oacute;l.</strong></p> <p><strong>Ami nek&uuml;nk k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen fontos, hogy az eml&iacute;tett időszakb&oacute;l m&aacute;r azok a magyar adatok is l&aacute;that&oacute;ak, amelyek az <a href="http://mme.hu" target="_blank">MME</a> &aacute;ltal műk&ouml;dtetett <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a> adatb&aacute;zis&aacute;b&oacute;l sz&aacute;rmaznak.&nbsp;</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmegujult-a-eurobirdportal-fejlettebb-latvanyosabb-es-mar-a-magyar-adatokat-is-tartalmazza&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Meg%C3%BAjult%20a%20EuroBirdPortal%20%2F%20Fejlettebb%2C%20l%C3%A1tv%C3%A1nyosabb%20%C3%A9s%20m%C3%A1r%20a%20magyar%20adatokat%20is%20tartalmazza%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmegujult-a-eurobirdportal-fejlettebb-latvanyosabb-es-mar-a-magyar-adatokat-is-tartalmazza" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmegujult-a-eurobirdportal-fejlettebb-latvanyosabb-es-mar-a-magyar-adatokat-is-tartalmazza&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/megujult-a-eurobirdportal-fejlettebb-latvanyosabb-es-mar-a-magyar-adatokat-is-tartalmazza" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/megujult-a-eurobirdportal-fejlettebb-latvanyosabb-es-mar-a-magyar-adatokat-is-tartalmazza" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/megujult-a-eurobirdportal-fejlettebb-latvanyosabb-es-mar-a-magyar-adatokat-is-tartalmazza#comments 2017 EBCC EBP EuroBirdPortal Európa fejlesztés GIF LIFE Madáratlasz Program madárszámlálás MAP MME önkéntes munka teljes fajlista térképek Mon, 18 Dec 2017 10:40:11 +0000 Nagy Károly - MME 267 at https://madarszamlalok.mme.hu EuroBirdPortal találkozó Barcelonában (2017.11.12-14.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/eurobirdportal-talalkozo-barcelonaban-20171112-14 <p><strong>November 13-14. k&ouml;z&ouml;tt zajlott Barcelon&aacute;ban a&nbsp;<a href="http://www.eurobirdportal.org/ebp/hu/" target="_blank">EuroBirdPortal</a>&nbsp;projekt&nbsp;<a href="http://www.eurobirdportal.org/ebp/hu/blog/The-11th-EBP-meeting-will-take-place-in-Barcelona-in-mid-November-1510167169/" target="_blank">11. szakmai tal&aacute;lkoz&oacute;ja</a>, 16 orsz&aacute;gb&oacute;l 30 r&eacute;sztvevővel.&nbsp;</strong></p> <p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/eurobirdportal-talalkozo-barcelonaban-20171112-14" target="_blank">tovább</a></p> 2017 Barcelona beszámoló Delta del Llobregat EBCC EBP EuroBirdPortal Európa fotók ICO madarak Museu Blau nemzetközi november rendezvény szakmai találkozó vízimadarak Wed, 22 Nov 2017 22:30:00 +0000 Nagy Károly - MME 264 at https://madarszamlalok.mme.hu EuroBirdPortal találkozó Barcelonában https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/eurobirdportal-talalkozo-barcelonaban <p><strong>November 13-14. k&ouml;z&ouml;tt zajlott Barcelon&aacute;ban a&nbsp;<a href="http://www.eurobirdportal.org/ebp/hu/" target="_blank">EuroBirdPortal</a>&nbsp;(EBP) projekt <a href="http://www.eurobirdportal.org/ebp/hu/blog/The-11th-EBP-meeting-will-take-place-in-Barcelona-in-mid-November-1510167169/" target="_blank">11. szakmai tal&aacute;lkoz&oacute;ja</a>, 16 orsz&aacute;gb&oacute;l 30 r&eacute;sztvevővel. T&ouml;bb r&eacute;sztvevő volt, mint a kor&aacute;bbi tal&aacute;lkoz&oacute;kon, hiszen az id&eacute;n &uacute;jabb 6 orsz&aacute;g csatlakozott az EBP projekthez, k&ouml;zt&uuml;k haz&aacute;nk is, <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csatlakoztunk-az-eurobirdportal-projekthez-ehhez-is-kell-a-map" target="_blank">ahogy erről febru&aacute;rban m&aacute;r besz&aacute;moltam</a>.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Feurobirdportal-talalkozo-barcelonaban&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=EuroBirdPortal%20tal%C3%A1lkoz%C3%B3%20Barcelon%C3%A1ban&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Feurobirdportal-talalkozo-barcelonaban" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Feurobirdportal-talalkozo-barcelonaban&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/eurobirdportal-talalkozo-barcelonaban" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/eurobirdportal-talalkozo-barcelonaban" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/eurobirdportal-talalkozo-barcelonaban#comments 2017 alkalmazás alkalmi megfigyelés Barcelona Best Practice Guide beszámoló BTO EBCC EBP előadás előfordulási adatok EuroBirdPortal Európa Executive committee ICO MAP MAP adatbázis Museu Blau nemzetközi november rendezvény Sovon szakmai találkozó teljes fajlista tér-időbeli mintázatok Twitter útmutató végrehajtó bizottság Wed, 22 Nov 2017 18:15:36 +0000 Nagy Károly - MME 263 at https://madarszamlalok.mme.hu Madáratlasz Program (MAP) - Prioritások 2017-re https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madaratlasz-program-map-prioritasok-2017-re <p align="left"><strong>Kedves MAP Koordin&aacute;torok &eacute;s Megfigyelők!</strong></p> <p><strong>Mivel az Eur&oacute;pai Mad&aacute;ratlaszhoz (<a href="http://www.ebba2.info/" target="_blank">EBBA2</a>) az adatgyűjt&eacute;s utols&oacute; &eacute;ve 2017, ez&eacute;rt az id&eacute;n az lesz az elsődleges priorit&aacute;sunk, hogy az 50*50 km-es UTM n&eacute;gyzetekre vonatkoz&oacute;an elegendő mennyis&eacute;gű &eacute;s minős&eacute;gű adatokkal rendelkezz&uuml;nk, amelyekből az &eacute;v v&eacute;ge fel&eacute; &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;thatjuk az <a href="http://www.ebcc.info/" target="_blank">EBCC</a> sz&aacute;m&aacute;ra sz&uuml;ks&eacute;ges adatt&aacute;bl&aacute;kat.&nbsp;</strong></p> <p><strong>Ezen k&iacute;v&uuml;l term&eacute;szetesen a hazai <a href="http://map.mme.hu/" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz</a> elk&eacute;sz&uuml;l&eacute;s&eacute;hez &eacute;s az <a href="http://www.eurobirdportal.org/" target="_blank">EuroBirdPortal</a> projekthez is sz&uuml;ks&eacute;ges a tov&aacute;bbi adatgyűjt&eacute;s, ez&eacute;rt mindenkinek lesz feladata az idei &eacute;vben is, akkor is, ha nem az elsődleges priorit&aacute;snak megfelelő adathi&aacute;nyos ter&uuml;leteken v&eacute;gez megfigyel&eacute;seket.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmadaratlasz-program-map-prioritasok-2017-re&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Mad%C3%A1ratlasz%20Program%20%28MAP%29%20-%20Priorit%C3%A1sok%202017-re&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmadaratlasz-program-map-prioritasok-2017-re" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmadaratlasz-program-map-prioritasok-2017-re&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madaratlasz-program-map-prioritasok-2017-re" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madaratlasz-program-map-prioritasok-2017-re" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madaratlasz-program-map-prioritasok-2017-re#comments 2017 EBBA2 EBCC EBP expedíció feladatok felmérés fészkelő állományok FV kódok Madáratlasz Program madárszámlálás MAP MAP adatbázis prioritás teljes fajlista térképek Tue, 28 Feb 2017 20:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 246 at https://madarszamlalok.mme.hu #MAPGYIK - Mi az a "teljes fajlista" és miért olyan fontos? https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-gyik-mi-az-a-teljes-fajlista-es-miert-olyan-fontos <p><strong>GYIK, azaz Gyakran Ism&eacute;telt K&eacute;rd&eacute;sek - B&aacute;r <a href="http://map.mme.hu/page/faq" target="_blank">a MAP adatb&aacute;zisban egy k&uuml;l&ouml;n oldalt is szentelt&uuml;nk a t&ouml;bbsz&ouml;r felmer&uuml;lő k&eacute;rd&eacute;sek tiszt&aacute;z&aacute;s&aacute;ra</a>, s az űrlapok, t&aacute;bl&aacute;zatok &eacute;s t&eacute;rk&eacute;pek alatt olvashat&oacute; &uacute;tmutat&oacute;k is el&eacute;g r&eacute;szletesek, az&eacute;rt időnk&eacute;nt m&eacute;g tal&aacute;lkozunk fura k&eacute;rd&eacute;sekkel. Ezeket a tiszt&aacute;zand&oacute; k&eacute;rd&eacute;seket veszem elő ebben a cikksorozatban, amit k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen a kezdő MAP felm&eacute;rőknek aj&aacute;nlok!</strong></p> <p><strong>Az első a MAP egyik legfontosabb fogalm&aacute;t vil&aacute;g&iacute;tja meg, s ez a &quot;<span style="color:#ff8c00;">teljes fajlista</span>&quot;, ami egy&eacute;bk&eacute;nt 57 alkalommal szerepel az adatb&aacute;zis &uacute;tmutat&oacute;iban, teh&aacute;t m&aacute;r ez alapj&aacute;n is el&eacute;g fontosnak tűnik. De a MAP h&iacute;rekben, cikkekben &eacute;s rendezv&eacute;nyeken is rendszeresen emlegetem, hogy ehhez vagy ahhoz az eredm&eacute;nyhez &quot;teljes fajlist&aacute;kra&quot; van sz&uuml;ks&eacute;g&uuml;nk.</strong></p> <p><span style="color:#ff8c00;"><em><strong>L&aacute;ssuk teh&aacute;t, hogy m</strong><strong>i az a &quot;teljes fajlista&quot; &eacute;s mi&eacute;rt olyan fontos?</strong></em></span></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-gyik-mi-az-a-teljes-fajlista-es-miert-olyan-fontos&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=%23MAPGYIK%20-%20Mi%20az%20a%20%22teljes%20fajlista%22%20%C3%A9s%20mi%C3%A9rt%20olyan%20fontos%3F&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-gyik-mi-az-a-teljes-fajlista-es-miert-olyan-fontos" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-gyik-mi-az-a-teljes-fajlista-es-miert-olyan-fontos&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-gyik-mi-az-a-teljes-fajlista-es-miert-olyan-fontos" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-gyik-mi-az-a-teljes-fajlista-es-miert-olyan-fontos" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-gyik-mi-az-a-teljes-fajlista-es-miert-olyan-fontos#comments Atlasz készültségi térkép EBBA2 EBP fajfelismerési adatok Fajok előfordulási gyakorisága Fajok összesítő térképei GYIK jelenlét/hiány madármegfigyelés MAP MAP adatbázis #MAPGYIK Ranglisták teljes fajlista térképek Wed, 22 Feb 2017 18:41:26 +0000 Nagy Károly - MME 245 at https://madarszamlalok.mme.hu Csatlakoztunk az EuroBirdPortal projekthez - ehhez is kell a MAP! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csatlakoztunk-az-eurobirdportal-projekthez-ehhez-is-kell-a-map <p>Egy hete &iacute;rtam&nbsp;<a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-beszamolo-a-harmadik-kiserleti-adatszolgaltatasrol" target="_blank">az EBBA2 eredm&eacute;nyesen lez&aacute;rult harmadik k&iacute;s&eacute;rleti adatszolg&aacute;ltat&aacute;s&aacute;r&oacute;l</a>, s most egy m&aacute;sik &ouml;r&ouml;mteli, de &uacute;jabb feladatokat is jelentő eur&oacute;pai kezdem&eacute;nyez&eacute;sről sz&aacute;molok be, amit az <a href="http://www.ebcc.info/" target="_blank">EBCC</a> ind&iacute;tott n&eacute;h&aacute;ny &eacute;ve, s most mi is csatlakoztunk hozz&aacute;. Az&nbsp;<a href="http://www.eurobirdportal.org/hun/hu/" target="_blank">EuroBirdPortal</a>&nbsp;(EBP) projekt szeretn&eacute; eur&oacute;pai l&eacute;pt&eacute;kben nyomon k&ouml;vetni a madarak előfordul&aacute;s&aacute;nak t&eacute;r- &eacute;s időbeli mint&aacute;zat&aacute;t. Eddig 21 orsz&aacute;g 69 int&eacute;zm&eacute;nye csatlakozott, s ezek nemzeti vagy nemzetk&ouml;zi online adatb&aacute;zisai, t&ouml;bb mint 100 ezer mad&aacute;rmegfigyelő &eacute;vi 30 milli&oacute; adat&aacute;val.</p> <p><strong>Ehhez szeretn&eacute;nk mi is hozz&aacute;tenni n&eacute;h&aacute;ny sz&aacute;z megfigyelővel &eacute;vente n&eacute;h&aacute;ny sz&aacute;zezer vagy ak&aacute;r 1 milli&oacute; adatot.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsatlakoztunk-az-eurobirdportal-projekthez-ehhez-is-kell-a-map&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Csatlakoztunk%20az%20EuroBirdPortal%20projekthez%20-%20ehhez%20is%20kell%20a%20MAP%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsatlakoztunk-az-eurobirdportal-projekthez-ehhez-is-kell-a-map" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsatlakoztunk-az-eurobirdportal-projekthez-ehhez-is-kell-a-map&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csatlakoztunk-az-eurobirdportal-projekthez-ehhez-is-kell-a-map" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csatlakoztunk-az-eurobirdportal-projekthez-ehhez-is-kell-a-map" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csatlakoztunk-az-eurobirdportal-projekthez-ehhez-is-kell-a-map#comments EBCC EBP egyedszám adatok együttműködés előfordulási adatok EuroBirdPortal Fajok előfordulási gyakorisága fészkelés FV kódok grafikon madármegfigyelés madárvonulás MAP MAP adatbázis MME nemzetközi nyár online adatbázis ősz tavasz tél telelés teljes fajlista térképek Fri, 10 Feb 2017 18:27:39 +0000 Nagy Károly - MME 242 at https://madarszamlalok.mme.hu