madarszamlalok.mme.hu - gyöngybagoly https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/625/0 hu Számolj baglyokat! - újabb sikeres MAP kihívás https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-baglyokat-ujabb-sikeres-map-kihivas <p><strong>M&eacute;g csak febru&aacute;r eleje, de m&aacute;r <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-kihivas-szamolj-baglyokat" target="_blank">a m&aacute;sodik kih&iacute;v&aacute;s</a> is sikeresen lezajlott. A MAP felm&eacute;rői megsz&aacute;ml&aacute;lt&aacute;k a baglyokat, a <a href="https://www.mme.hu/erdei-fulesbagoly-telelohelyek-felmerese-december-marcius" target="_blank">lakoss&aacute;g pedig az erdei f&uuml;lesbaglyokat</a>. Ut&oacute;bbi adatainak feldolgoz&aacute;sa m&eacute;g zajlik, de<a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-baglyokat-ujabb-sikeres-map-kihivas#szamolj-baglyokat-eredmenyek"> a MAP kih&iacute;v&aacute;s eredm&eacute;nyeiről</a> m&aacute;r itt a gyors &ouml;sszefoglal&oacute;. Term&eacute;szetesen a nyerem&eacute;ny p&oacute;l&oacute;k kisorsol&aacute;sa is megt&ouml;rt&eacute;nt.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszamolj-baglyokat-ujabb-sikeres-map-kihivas&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Sz%C3%A1molj%20baglyokat%21%20-%20%C3%BAjabb%20sikeres%20MAP%20kih%C3%ADv%C3%A1s&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszamolj-baglyokat-ujabb-sikeres-map-kihivas" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszamolj-baglyokat-ujabb-sikeres-map-kihivas&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-baglyokat-ujabb-sikeres-map-kihivas" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-baglyokat-ujabb-sikeres-map-kihivas" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szamolj-baglyokat-ujabb-sikeres-map-kihivas#comments 2021 ajándéksorsolás bagoly erdei fülesbagoly felhívás felmérés gyöngybagoly január kuvik macskabagoly MAP MAP adatbázis MAP kihívás MME RVSz Monitoring Központ nyeremények országos póló réti fülesbagoly telelési időszak teljes fajlista uhu uráli bagoly Tue, 02 Feb 2021 07:57:45 +0000 Nagy Károly - MME 332 at https://madarszamlalok.mme.hu MAP kihívás - Számolj baglyokat! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-kihivas-szamolj-baglyokat <p><strong>A sikeres <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/18-teli-sasszinkron-sikeres-map-kihivas" target="_blank">sasszinkron kih&iacute;v&aacute;s ut&aacute;n</a> itt az &uacute;jabb, ez&uacute;ttal a baglyokra f&oacute;kusz&aacute;lva.</strong> Biztosan sokan v&aacute;rj&aacute;tok m&aacute;r a szok&aacute;sos <strong><a href="https://www.mme.hu/erdei-fulesbagoly-telelohelyek-felmerese-december-marcius" target="_blank">erdei f&uuml;lesbagoly szinkron sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;st</a></strong>, ami az id&eacute;n <strong>janu&aacute;r 29. - febru&aacute;r 1.</strong> k&ouml;z&ouml;tt lesz. Ezeken a napokon sok sz&aacute;z &ouml;nk&eacute;ntes keresi fel az &aacute;ltal&aacute;ban m&aacute;r j&oacute;l ismert telelő helyeket, s pr&oacute;b&aacute;lj&aacute;k megsz&aacute;ml&aacute;lni a nappaloz&oacute; f&aacute;kon &uuml;cs&ouml;rgő <a href="https://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-asiotu" target="_blank">erdei f&uuml;lesbaglyokat</a>.<br /> <strong>A MAP adatk&ouml;zlői, ha kedv&uuml;k van csatlakozni, r&eacute;szt vehetnek ebben a baglyos kih&iacute;v&aacute;sban, &iacute;gy ők majd nem csak a f&uuml;lesbaglyokat sz&aacute;ml&aacute;lj&aacute;k.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-kihivas-szamolj-baglyokat&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MAP%20kih%C3%ADv%C3%A1s%20-%20Sz%C3%A1molj%20baglyokat%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-kihivas-szamolj-baglyokat" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-kihivas-szamolj-baglyokat&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-kihivas-szamolj-baglyokat" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-kihivas-szamolj-baglyokat" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-kihivas-szamolj-baglyokat#comments 2021 ajándéksorsolás bagoly erdei fülesbagoly felhívás felmérés gyöngybagoly január kuvik macskabagoly MAP MAP adatbázis MAP kihívás MME RVSz Monitoring Központ nyeremények országos póló réti fülesbagoly telelési időszak uhu uráli bagoly Mon, 25 Jan 2021 15:13:03 +0000 Nagy Károly - MME 331 at https://madarszamlalok.mme.hu Baglyok 2016 https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/baglyok-2016 <p><strong>2016-ban az MME belső p&aacute;ly&aacute;zati rendszer&eacute;ben&nbsp;17 helyi csoportunk kapott t&aacute;mogat&aacute;st &eacute;s ennek keret&eacute;ben 13 megy&eacute;ben v&eacute;geztek bagolyv&eacute;delmi tev&eacute;kenys&eacute;get*. A v&eacute;delmi munk&aacute;k sor&aacute;n gyűjt&ouml;tt megfigyel&eacute;si adatokat felt&ouml;lt&ouml;tt&eacute;k a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP adatb&aacute;zisba</a>.&nbsp;Ezen k&iacute;v&uuml;l 2016-ban a MAP felm&eacute;r&eacute;sekben kiemelten szorgalmaztuk az &eacute;jszakai felm&eacute;r&eacute;seket, s ennek k&ouml;sz&ouml;nhetően olyan sok bagoly megfigyel&eacute;si adatot gyűjt&ouml;tt&uuml;nk, amennyit val&oacute;sz&iacute;nűleg egy &eacute;v alatt soha kor&aacute;bban.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbaglyok-2016&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Baglyok%202016&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbaglyok-2016" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbaglyok-2016&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/baglyok-2016" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/baglyok-2016" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/baglyok-2016#comments bagoly belső pályázat éjszakai felmérés erdei fülesbagoly Fajok előfordulási gyakorisága Fajok összesítő térképei füleskuvik GIF grafikon gyöngybagoly kuvik macskabagoly MAP MAP adatbázis MME Helyi Csoportok réti fülesbagoly Strigiformes térkép törpekuvik uhu uráli bagoly Sat, 18 Feb 2017 16:05:30 +0000 Nagy Károly - MME 244 at https://madarszamlalok.mme.hu