madarszamlalok.mme.hu - geolokátor https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/63/0 hu Madárvonulásról a Kutatók Éjszakáján! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madarvonulasrol-a-kutatok-ejszakajan <p><a href="http://www.kutatokejszakaja.hu/2014/" target="_blank">Szeptember 26-&aacute;n (p&eacute;nteken) imm&aacute;ron kilencedik alkalommal ker&uuml;l megrendez&eacute;sre a Kutat&oacute;k &Eacute;jszak&aacute;ja</a>, amikor az egyetemek, főiskol&aacute;k, k&ouml;nyvt&aacute;rak, m&uacute;zeumok &eacute;s m&aacute;s kutat&oacute;helyek orsz&aacute;gszerte v&aacute;rj&aacute;k az &eacute;rdeklődőket, hogy sz&aacute;mtalan &eacute;rdekes program keret&eacute;ben betekint&eacute;st adjanak munk&aacute;jukba.</p> <p><strong>P&eacute;nteken, a Ny&iacute;regyh&aacute;zi Főiskol&aacute;nak B &eacute;p&uuml;let&eacute;ben (304-es terem) 17 &oacute;r&aacute;t&oacute;l mi is v&aacute;rjuk a mad&aacute;rvonul&aacute;s kutat&aacute;s ir&aacute;nt &eacute;rdeklődőket!</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmadarvonulasrol-a-kutatok-ejszakajan&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Mad%C3%A1rvonul%C3%A1sr%C3%B3l%20a%20Kutat%C3%B3k%20%C3%89jszak%C3%A1j%C3%A1n%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmadarvonulasrol-a-kutatok-ejszakajan" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmadarvonulasrol-a-kutatok-ejszakajan&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madarvonulasrol-a-kutatok-ejszakajan" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madarvonulasrol-a-kutatok-ejszakajan" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madarvonulasrol-a-kutatok-ejszakajan#comments 2014 geolokátor GPS HUSK jeladó kutatás Kutatók Éjszakája madárgyűrűzés Madárvédelem és kutatás határok nélkül madárvonulás MME MKCs Nyíregyházi Főiskola programajánló szeptember Wed, 24 Sep 2014 16:29:24 +0000 Nagy Károly - MME 146 at https://madarszamlalok.mme.hu Új technológiával a vészesen fogyatkozó fecskék nyomában https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/uj-technologiaval-a-veszesen-fogyatkozo-fecskek-nyomaban <p><strong>Tudom&aacute;nyos &aacute;llom&aacute;nyfelm&eacute;r&eacute;sek n&eacute;lk&uuml;l is l&aacute;that&oacute;, hogy a hazai fecske&aacute;llom&aacute;ny drasztikus m&eacute;rt&eacute;kben cs&ouml;kkent az elm&uacute;lt &eacute;vtizedben. A 2010-es &eacute;vet ez&eacute;rt is nyilv&aacute;n&iacute;totta az MME a fecsk&eacute;k &eacute;v&eacute;v&eacute;, s folyamatosan pr&oacute;b&aacute;lta felt&aacute;rni a cs&ouml;kken&eacute;s okait, amelyben jelentős szerepet j&aacute;tszhatnak a vonul&aacute;si &uacute;tjukon &eacute;s telelőter&uuml;leteiken hat&oacute; t&eacute;nyezők is. Sajnos azonban m&eacute;g nem &aacute;ll rendelkez&eacute;sre elegendő inform&aacute;ci&oacute; a probl&eacute;ma felt&aacute;r&aacute;s&aacute;hoz.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fuj-technologiaval-a-veszesen-fogyatkozo-fecskek-nyomaban&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=%C3%9Aj%20technol%C3%B3gi%C3%A1val%20a%20v%C3%A9szesen%20fogyatkoz%C3%B3%20fecsk%C3%A9k%20nyom%C3%A1ban&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fuj-technologiaval-a-veszesen-fogyatkozo-fecskek-nyomaban" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fuj-technologiaval-a-veszesen-fogyatkozo-fecskek-nyomaban&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/uj-technologiaval-a-veszesen-fogyatkozo-fecskek-nyomaban" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/uj-technologiaval-a-veszesen-fogyatkozo-fecskek-nyomaban" target="_blank">tovább</a></p> fecskék geolokátor HUSK kutatás madarak jelölése molnárfecske partifecske Wed, 19 Sep 2012 22:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 28 at https://madarszamlalok.mme.hu