madarszamlalok.mme.hu - Áttekintő térkép https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/669/0 hu 18. Téli Sasszinkron - sikeres MAP kihívás https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/18-teli-sasszinkron-sikeres-map-kihivas <p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/18-teli-sasszinkron-map-kihivassal" target="_blank">Mivel az idei sasszinkron egyben MAP kih&iacute;v&aacute;s is volt</a>, ez&eacute;rt egy gyors &ouml;sszefogal&oacute;t m&eacute;g meleg&eacute;ben* k&ouml;zz&eacute;teszek a <a href="https://map.mme.hu" target="_blank">MAP adatb&aacute;zisba</a> felt&ouml;lt&ouml;tt adatok alapj&aacute;n. Term&eacute;szetesen ez most m&eacute;g nem a teljes k&eacute;pet mutatja, hiszen sokan m&eacute;g Excel t&aacute;bl&aacute;kban k&uuml;ldik az adatokat, amelyeknek be&eacute;rkez&eacute;se &eacute;s feldolgoz&aacute;sa miatt egy-k&eacute;t hetet v&aacute;rni kell a v&eacute;gső &ouml;sszegz&eacute;sre**.</p> <p>Viszont &ouml;r&ouml;mteli, hogy tal&aacute;n a kih&iacute;v&aacute;snak vagy a korszellemnek k&ouml;sz&ouml;nhetően most minden kor&aacute;bbin&aacute;l t&ouml;bben a MAP-ba t&ouml;lt&ouml;tt&eacute;k fel adataikat.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F18-teli-sasszinkron-sikeres-map-kihivas&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=18.%20T%C3%A9li%20Sasszinkron%20-%20sikeres%20MAP%20kih%C3%ADv%C3%A1s&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F18-teli-sasszinkron-sikeres-map-kihivas" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F18-teli-sasszinkron-sikeres-map-kihivas&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/18-teli-sasszinkron-sikeres-map-kihivas" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/18-teli-sasszinkron-sikeres-map-kihivas" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/18-teli-sasszinkron-sikeres-map-kihivas#comments 2021 ajándéksorsolás Áttekintő térkép beszámoló Fajok összesítő térképei felmérés január MAP MAP adatbázis MAP kihívás MME RVSz Monitoring Központ nyeremények országos összefoglaló parlagi sas póló ragadozómadár rétisas sas sas-szinkron telelési időszak térképek Thu, 21 Jan 2021 04:16:36 +0000 Nagy Károly - MME 330 at https://madarszamlalok.mme.hu 2020 összegzése a MAP áttekintő térképén https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/2020-osszegzese-a-map-attekinto-terkepen <p>2020 egy k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen eml&eacute;kezetes &eacute;v marad a COVID-19 miatt, ami sokaknak meghat&aacute;rozta, hogy mit &eacute;s mikor tudott vagy nem tudott megval&oacute;s&iacute;tani a terveiből. Ebben a bejegyz&eacute;sben az <a href="https://map.mme.hu/maps/map1" target="_blank">MME MAP adatb&aacute;zis&aacute;nak [&Ouml;sszes&iacute;tő t&eacute;rk&eacute;pein]</a> mutatom be, hogyan sz&iacute;nesedett a t&eacute;rk&eacute;p h&eacute;tről h&eacute;tre, ahogy egyre t&ouml;bb mad&aacute;rfajt figyeltek meg az &ouml;nk&eacute;ntesek az egyes n&eacute;gyzetekben (ezen a t&eacute;rk&eacute;pen 10*10 km-es felbont&aacute;sban).&nbsp;</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F2020-osszegzese-a-map-attekinto-terkepen&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=2020%20%C3%B6sszegz%C3%A9se%20a%20MAP%20%C3%A1ttekint%C5%91%20t%C3%A9rk%C3%A9p%C3%A9n&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F2020-osszegzese-a-map-attekinto-terkepen" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F2020-osszegzese-a-map-attekinto-terkepen&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/2020-osszegzese-a-map-attekinto-terkepen" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/2020-osszegzese-a-map-attekinto-terkepen" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/2020-osszegzese-a-map-attekinto-terkepen#comments 2020 Áttekintő térkép COVID-19 GIF MAP MAP adatbázis összefoglaló videó YouTube Sat, 02 Jan 2021 16:44:55 +0000 Nagy Károly - MME 328 at https://madarszamlalok.mme.hu Ahol a madár(számláló) se jár https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ahol-a-madarszamlalo-se-jar <p><strong>Tal&aacute;n m&aacute;r benned is felmer&uuml;lt a k&eacute;rd&eacute;s, hogy a <a href="https://map.mme.hu/" target="_blank">MAP adatb&aacute;zis</a> fejl&eacute;c&eacute;ben l&aacute;that&oacute; h&aacute;rom sz&aacute;ml&aacute;l&oacute; k&ouml;z&uuml;l a legals&oacute; meddig n&ouml;vekedhet m&eacute;g?</strong> A m&aacute;sik kettőnek (teljes fajlist&aacute;k sz&aacute;ma &eacute;s&nbsp;&ouml;sszes adatrekord) ugyanis nincsenek korl&aacute;tai, az &eacute;vek sor&aacute;n egyre nagyobbak lesznek, de az <strong>&eacute;rintett UTM n&eacute;gyzetek</strong> sz&aacute;ma egyszer el&eacute;ri a maximum&aacute;t.&nbsp;Jelenleg 13098 2,5*2,5 km-es n&eacute;gyzetből vannak felt&ouml;l&ouml;tt adataink, ami a lehets&eacute;ges 15438 n&eacute;gyzet 85%-a. Ez a sz&aacute;m, nem meglepően, egyre lassabbab n&ouml;vekszik, hiszen az orsz&aacute;g minden egyes apr&oacute; szeglet&eacute;ben m&eacute;gsem j&aacute;rhatnak mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&oacute;k. <strong>Hol vannak ezek a n&eacute;gyzetek, ahol m&eacute;g a&nbsp;mad&aacute;r(sz&aacute;ml&aacute;l&oacute;) se j&aacute;r?</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fahol-a-madarszamlalo-se-jar&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Ahol%20a%20mad%C3%A1r%28sz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%B3%29%20se%20j%C3%A1r&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fahol-a-madarszamlalo-se-jar" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fahol-a-madarszamlalo-se-jar&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ahol-a-madarszamlalo-se-jar" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ahol-a-madarszamlalo-se-jar" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ahol-a-madarszamlalo-se-jar#comments 10*10 km 2.5*2.5 km alkalmi megfigyelés Áttekintő térkép MAP MAP adatbázis számláló teljes fajlista UTM Thu, 24 Dec 2020 09:15:51 +0000 Nagy Károly - MME 325 at https://madarszamlalok.mme.hu 40000! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/40000 <p><strong>18:08 perckor felker&uuml;lt a 40 ezredik teljes fajlist&aacute;s adatsor&nbsp;a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP adatb&aacute;zisba</a>! Az elm&uacute;lt 5 &eacute;vben sz&aacute;mos cikkben szerepelt a <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/blog-cimkek/teljes-fajlista" target="_blank">teljes fajlista</a>&nbsp;&eacute;s annak fontoss&aacute;ga, s ez is jelzi, hogy&nbsp;mi&eacute;rt olyan jelentős sz&aacute;munkra ez az &uacute;jabb m&eacute;rf&ouml;ldkő.</strong></p> <p><strong>K&ouml;sz&ouml;net illeti mind az 531 megfigyelőt, aki legal&aacute;bb 1 teljes fajlist&aacute;s adatgyűjt&eacute;sben is r&eacute;szt vett az elm&uacute;lt &eacute;vekben!</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F40000&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=40000%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F40000" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F40000&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/40000" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/40000" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/40000#comments 40000 Áttekintő térkép grafikon Madáratlasz Program MAP MAP adatbázis mérföldkő MME teljes fajlista Twitter Mon, 09 Jul 2018 21:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 288 at https://madarszamlalok.mme.hu Beszámoló és eredményhirdetés / Őszi MAP Futam (2017) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-es-eredmenyhirdetes-oszi-map-futam-2017 <p><strong>H&aacute;rom h&oacute;nap ut&aacute;n befejeződ&ouml;tt az <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/oszi-map-futam-2017" target="_blank">Őszi MAP Futam</a>, az &ouml;sszes&iacute;t&eacute;sek elk&eacute;sz&uuml;ltek &eacute;s ez&uacute;ton <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-es-eredmenyhirdetes-oszi-map-futam-2017#Resztvevok_es_nyertesek">eredm&eacute;nyt hirdet&uuml;nk</a>, valamint r&ouml;viden &ouml;sszegezz&uuml;k, hogy ez az akci&oacute; <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-es-eredmenyhirdetes-oszi-map-futam-2017#Hozzajarult_e_a_celhoz">hozz&aacute;j&aacute;rult-e a c&eacute;lhoz</a> (ősszel is legyenek nagyobb sz&aacute;mban j&oacute; minős&eacute;gű adataink).</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-es-eredmenyhirdetes-oszi-map-futam-2017&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Besz%C3%A1mol%C3%B3%20%C3%A9s%20eredm%C3%A9nyhirdet%C3%A9s%20%2F%20%C5%90szi%20MAP%20Futam%20%282017%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-es-eredmenyhirdetes-oszi-map-futam-2017" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-es-eredmenyhirdetes-oszi-map-futam-2017&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-es-eredmenyhirdetes-oszi-map-futam-2017" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-es-eredmenyhirdetes-oszi-map-futam-2017" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-es-eredmenyhirdetes-oszi-map-futam-2017#comments 2017 ajándéksorsolás Áttekintő térkép baseball sapka bögre eredmények EuroBirdPortal Fajok előfordulási gyakorisága GIF hátizsák kulacs madárhatározó MAP MAP adatbázis MAP ajándék MAP kihívás november nyertesek október ősz Őszi MAP Futam őszi vonulás póló Ranglisták szeptember telelési időszak teljes fajlista Wed, 06 Dec 2017 07:00:50 +0000 Nagy Károly - MME 266 at https://madarszamlalok.mme.hu Fedezzük fel a MAP fekete lyukait! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fedezzuk-fel-a-map-fekete-lyukait <p>Jav&aacute;ban zajlanak a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a> felm&eacute;r&eacute;sei, sok helyen&nbsp;<a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madaratlasz-program-map-prioritasok-2017-re" target="_blank">a 2017-es priorit&aacute;sok</a> szerint, de ebben a posztban az eg&eacute;sz MAP szempontj&aacute;b&oacute;l kev&eacute;sb&eacute; fontos, viszont &eacute;rdekes t&eacute;m&aacute;r&oacute;l &eacute;s kih&iacute;v&aacute;sr&oacute;l olvashattok. Tal&aacute;n a c&iacute;m m&aacute;r sejteti, hogy itt most laz&aacute;bb t&eacute;ma k&ouml;vetkezik, csillag&aacute;szattal &eacute;s fizik&aacute;val fűszerezve. Nem kell megijedni, csak egy gyenge anal&oacute;gia k&ouml;ti &ouml;ssze a val&oacute;di fekete lyukakat a MAP &quot;fekete lyukaival&quot;.</p> <p>Ezek felfedez&eacute;s&eacute;re buzd&iacute;tom azokat, akik vevők egy j&aacute;t&eacute;kosabb MAP felm&eacute;r&eacute;sre.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffedezzuk-fel-a-map-fekete-lyukait&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Fedezz%C3%BCk%20fel%20a%20MAP%20fekete%20lyukait%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffedezzuk-fel-a-map-fekete-lyukait" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Ffedezzuk-fel-a-map-fekete-lyukait&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fedezzuk-fel-a-map-fekete-lyukait" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fedezzuk-fel-a-map-fekete-lyukait" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/fedezzuk-fel-a-map-fekete-lyukait#comments 2017 ABC alkalmi megfigyelés Áttekintő térkép csillagászat fekete lyukak fizika GIF július június MAP MAP adatbázis MAP kihívás teljes fajlista térképek Fri, 16 Jun 2017 08:44:09 +0000 Nagy Károly - MME 254 at https://madarszamlalok.mme.hu