madarszamlalok.mme.hu - búbosbanka https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/676/0 hu Korai távozók és rejtőzködők https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/korai-tavozok-es-rejtozkodok <p>Az <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/oszi-map-futam-2017" target="_blank">Őszi MAP Futamr&oacute;l sz&oacute;l&oacute; cikkben</a> is eml&iacute;tett <a href="http://www.eurobirdportal.org/hun/hu/" target="_blank">EuroBirdPortal</a> egyik fő c&eacute;lja, hogy&nbsp;bemutassa a mad&aacute;rfajok előfordul&aacute;s&aacute;nak t&eacute;r- &eacute;s időbeli mint&aacute;zat&aacute;t, nagy felbont&aacute;sban &eacute;s eur&oacute;pai l&eacute;pt&eacute;kben (szezon&aacute;lis eloszl&aacute;sok v&aacute;ltoz&aacute;sai, vonul&aacute;si mint&aacute;zatok, fenol&oacute;gia stb.) &eacute;s k&ouml;vesse azok v&aacute;ltoz&aacute;sait.</p> <p>A&nbsp;MAP adatb&aacute;zisban a <a href="http://map.mme.hu/maps/freq" target="_blank">[Fajok előfordul&aacute;si gyakoris&aacute;ga]</a> oldal grafikonos t&eacute;rk&eacute;pei is ezt mutatj&aacute;k be hazai viszonylatban. A grafikonok heti adatai akkor igaz&aacute;n reprezentat&iacute;vak, ha megfelelő sz&aacute;mban &eacute;s t&eacute;rbeli eloszl&aacute;sban vannak felt&ouml;lt&ouml;tt adatok az &eacute;rintett hetekből.</p> <p>Ebben a cikkben fent eml&iacute;tett&nbsp;<a href="http://map.mme.hu/maps/freq" target="_blank">grafikonos t&eacute;rk&eacute;pekből</a> v&aacute;logattam n&eacute;h&aacute;ny olyat, amelyek a kor&aacute;n elvonul&oacute; &eacute;s/vagy a k&ouml;lt&eacute;s&uuml;k ut&aacute;n &quot;rejtőzk&ouml;dő&quot; fajok előfordul&aacute;si adatait mutatj&aacute;k be.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkorai-tavozok-es-rejtozkodok&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Korai%20t%C3%A1voz%C3%B3k%20%C3%A9s%20rejt%C5%91zk%C3%B6d%C5%91k&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkorai-tavozok-es-rejtozkodok" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fkorai-tavozok-es-rejtozkodok&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/korai-tavozok-es-rejtozkodok" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/korai-tavozok-es-rejtozkodok" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/korai-tavozok-es-rejtozkodok#comments 2016 2017 búbosbanka detektálhatóság előfordulási gyakoriság énekes rigó Fajok előfordulási gyakorisága fehér gólya fülemüle füsti fecske grafikon kakukk madárhang madárvonulás Magyarország madarai MAP MAP adatbázis őszi vonulás sárgarigó sarlósfecske térkép tevepúp Mon, 11 Sep 2017 17:05:32 +0000 Nagy Károly - MME 256 at https://madarszamlalok.mme.hu