madarszamlalok.mme.hu - madárszámlálás https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/7/0 hu Csatlakozz a Vonuló Vízimadár Monitoring (VVM) programhoz! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csatlakozz-a-vonulo-vizimadar-monitoring-vvm-programhoz <p>A 2021-ben &uacute;jj&aacute;alakult&nbsp;<a href="https://www.mme.hu/vizimadar-vedelmi-szakosztaly" target="_blank">V&iacute;zimad&aacute;r-v&eacute;delmi Szakoszt&aacute;ly</a>&nbsp;elsődleges c&eacute;ljai k&ouml;z&ouml;tt szerepel a VVM felm&eacute;r&eacute;sek kiterjeszt&eacute;se, tov&aacute;bbi &ouml;nk&eacute;ntesek bevon&aacute;sa. &Eacute;ppen ez&eacute;rt az idei &eacute;vben kamp&aacute;nyt szervez&uuml;nk a VVM felm&eacute;r&eacute;sek n&eacute;pszerűs&iacute;t&eacute;s&eacute;re, melynek első esem&eacute;nye most janu&aacute;rban lesz, az &eacute;v első h&oacute;k&ouml;zepi felm&eacute;r&eacute;s&eacute;vel, mely egybe esik az eur&oacute;pai t&eacute;lk&ouml;zepi sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;ssal.&nbsp;<u>Az idei első h&oacute;k&ouml;zepi sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;st&nbsp;<strong>janu&aacute;r 14. &eacute;s 17. k&ouml;z&ouml;tt</strong>&nbsp;kell elv&eacute;gezni.</u></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsatlakozz-a-vonulo-vizimadar-monitoring-vvm-programhoz&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Csatlakozz%20a%20Vonul%C3%B3%20V%C3%ADzimad%C3%A1r%20Monitoring%20%28VVM%29%20programhoz%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsatlakozz-a-vonulo-vizimadar-monitoring-vvm-programhoz" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsatlakozz-a-vonulo-vizimadar-monitoring-vvm-programhoz&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csatlakozz-a-vonulo-vizimadar-monitoring-vvm-programhoz" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csatlakozz-a-vonulo-vizimadar-monitoring-vvm-programhoz" target="_blank">tovább</a></p> App Store felhívás felmérés Google Play január madárszámlálás MAP MAP adatbázis MME VVSz szinkron téli számlálás Turdus vízimadár Vízimadár adatbázis VVM Tue, 04 Jan 2022 23:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 346 at https://madarszamlalok.mme.hu Elkészült a telelő erdei fülesbaglyok 2020. évi országos lakossági felmérésének összesítése https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elkeszult-a-telelo-erdei-fulesbaglyok-2020-evi-orszagos-lakossagi-felmeresenek-osszesitese <p><strong>Az MME a lakoss&aacute;g &eacute;s a m&eacute;dia seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;t k&eacute;rte a Magyarorsz&aacute;gon telelő erdei f&uuml;lesbagoly csapatok orsz&aacute;gos felm&eacute;r&eacute;s&eacute;hez janu&aacute;r k&ouml;zep&eacute;n. A minden eddigin&eacute;l t&ouml;bb be&eacute;rkező adat alapj&aacute;n tudjuk, hogy haz&aacute;nk legal&aacute;bb 631 telep&uuml;l&eacute;s&eacute;n, 871 helysz&iacute;nen, 16 082 erdei f&uuml;lesbagoly telelt.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Felkeszult-a-telelo-erdei-fulesbaglyok-2020-evi-orszagos-lakossagi-felmeresenek-osszesitese&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Elk%C3%A9sz%C3%BClt%20a%20telel%C5%91%20erdei%20f%C3%BClesbaglyok%202020.%20%C3%A9vi%20orsz%C3%A1gos%20lakoss%C3%A1gi%20felm%C3%A9r%C3%A9s%C3%A9nek%20%C3%B6sszes%C3%ADt%C3%A9se&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Felkeszult-a-telelo-erdei-fulesbaglyok-2020-evi-orszagos-lakossagi-felmeresenek-osszesitese" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Felkeszult-a-telelo-erdei-fulesbaglyok-2020-evi-orszagos-lakossagi-felmeresenek-osszesitese&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elkeszult-a-telelo-erdei-fulesbaglyok-2020-evi-orszagos-lakossagi-felmeresenek-osszesitese" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elkeszult-a-telelo-erdei-fulesbaglyok-2020-evi-orszagos-lakossagi-felmeresenek-osszesitese" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elkeszult-a-telelo-erdei-fulesbaglyok-2020-evi-orszagos-lakossagi-felmeresenek-osszesitese#comments 2020 bagoly beszámoló erdei fülesbagoly eredmények február január madárszámlálás MAP MAP adatbázis MME RVSz szinkron telelés telelési időszak Mon, 04 May 2020 09:11:32 +0000 Nagy Károly - MME 314 at https://madarszamlalok.mme.hu Beszámoló a Madárszámlálók és Madárgyűrűzők IV. Országos Találkozójáról https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-iv-orszagos-talalkozojarol <p><strong>Febru&aacute;r 15-16-&aacute;n sikeresen lezajlott a Mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&oacute;k &eacute;s Mad&aacute;rgyűrűzők IV. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;ja (MMOT). A k&eacute;t napon k&ouml;zel sz&aacute;z felm&eacute;rő &eacute;s mad&aacute;rgyűrűző volt jelen, ismerhette meg az elm&uacute;lt &eacute;v k&ouml;z&ouml;sen el&eacute;rt eredm&eacute;nyeit, valamint az idei &eacute;vben tervezett &eacute;s m&eacute;g előtt&uuml;nk &aacute;ll&oacute; feladatokat. A rendezv&eacute;nyen a munk&aacute;kban k&ouml;zreműk&ouml;dő &ouml;nk&eacute;nteseink &eacute;s a nemzeti parkok munkat&aacute;rsai is nagy sz&aacute;mban vettek r&eacute;szt.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-iv-orszagos-talalkozojarol&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Besz%C3%A1mol%C3%B3%20a%20Mad%C3%A1rsz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%B3k%20%C3%A9s%20Mad%C3%A1rgy%C5%B1r%C5%B1z%C5%91k%20IV.%20Orsz%C3%A1gos%20Tal%C3%A1lkoz%C3%B3j%C3%A1r%C3%B3l&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-iv-orszagos-talalkozojarol" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-iv-orszagos-talalkozojarol&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-iv-orszagos-talalkozojarol" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-iv-orszagos-talalkozojarol" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-iv-orszagos-talalkozojarol#comments 2020 ajándéksorsolás AVMA beszámoló BiPi Villa előadás felmérők madárgyűrűzés Madárgyűrűzési Központ madármegfigyelés madárszámlálás MAP MME MKO MMM MMOT Monitoring Központ nyeremények önkéntes munka rendezvény TIT Stúdió Wed, 19 Feb 2020 23:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 312 at https://madarszamlalok.mme.hu MAP infók az erdei fülesbagoly telelőhelyek szinkron felméréséhez (2020. január 24-27.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2020-januar-24-27 <p><strong>Amint azt m&aacute;r sokan tudj&aacute;tok, 2020. janu&aacute;r 24-27. k&ouml;z&ouml;tt lesz az erdei f&uuml;lesbagoly telelőhelyek szinkron felm&eacute;r&eacute;se.&nbsp;<a href="http://www.mme.hu/erdei-fulesbagoly-telelohelyek-felmerese-december-marcius" target="_blank">Ennek r&eacute;szleteiről az MME honlapon olvashat&oacute; a r&eacute;szletes felh&iacute;v&aacute;s. &gt;&gt;</a></strong></p> <p><strong>A linkelt oldalon a felm&eacute;r&eacute;s h&aacute;tter&eacute;ről, m&oacute;dszereiről &eacute;s technikai r&eacute;szleteiről is bős&eacute;ges inform&aacute;ci&oacute;k olvashat&oacute;k (ezeket minden r&eacute;sztvevőnek aj&aacute;nljuk tanulm&aacute;nyozni!), ebben a bejegyz&eacute;sben csak azok sz&aacute;m&aacute;ra &iacute;rok n&eacute;h&aacute;ny fontos kieg&eacute;sz&iacute;tő inf&oacute;t, akik a MAP adatb&aacute;zisba fogj&aacute;k felt&ouml;lteni adataikat.</strong></p> <p></p><div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2020-januar-24-27&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MAP%20inf%C3%B3k%20az%20erdei%20f%C3%BClesbagoly%20telel%C5%91helyek%20szinkron%20felm%C3%A9r%C3%A9s%C3%A9hez%20%282020.%20janu%C3%A1r%2024-27.%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2020-januar-24-27" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2020-januar-24-27&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2020-januar-24-27" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2020-januar-24-27" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2020-januar-24-27#comments 2020 adatfeltöltés bagoly erdei fülesbagoly felhívás felmérés január madárszámlálás MAP MAP adatbázis MME RVSz szinkron telelés telelési időszak útmutató Wed, 08 Jan 2020 12:03:40 +0000 Nagy Károly - MME 308 at https://madarszamlalok.mme.hu Beszámoló a Madárszámlálók és Madárgyűrűzők III. Országos Találkozójáról https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-iii-orszagos-talalkozojarol <p><strong>Febru&aacute;r 09-10-&eacute;n sikeresen lezajlott a Mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&oacute;k &eacute;s Mad&aacute;rgyűrűzők III. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;ja (MMOT). A k&eacute;t napon 97 felm&eacute;rő &eacute;s mad&aacute;rgyűrűző volt jelen, ismerhette meg az elm&uacute;lt &eacute;v k&ouml;z&ouml;sen el&eacute;rt eredm&eacute;nyeit, valamint az idei &eacute;vben tervezett &eacute;s m&eacute;g előtt&uuml;nk &aacute;ll&oacute; feladatokat. A rendezv&eacute;nyen a munk&aacute;kban k&ouml;zreműk&ouml;dő &ouml;nk&eacute;nteseink &eacute;s a nemzeti parkok munkat&aacute;rsai is nagy sz&aacute;mban vettek r&eacute;szt.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-iii-orszagos-talalkozojarol&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Besz%C3%A1mol%C3%B3%20a%20Mad%C3%A1rsz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%B3k%20%C3%A9s%20Mad%C3%A1rgy%C5%B1r%C5%B1z%C5%91k%20III.%20Orsz%C3%A1gos%20Tal%C3%A1lkoz%C3%B3j%C3%A1r%C3%B3l&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-iii-orszagos-talalkozojarol" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-iii-orszagos-talalkozojarol&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-iii-orszagos-talalkozojarol" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-iii-orszagos-talalkozojarol" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-iii-orszagos-talalkozojarol#comments 2019 ajándéksorsolás AVMA beszámoló előadás felmérők Hármashatár-hegyi Kiránduló Központ madárgyűrűzés Madárgyűrűzési Központ madármegfigyelés madárszámlálás MAP MME MKCs MMM MMOT Monitoring Központ nyeremények önkéntes munka rendezvény TIT Stúdió Tue, 12 Feb 2019 15:22:45 +0000 Nagy Károly - MME 297 at https://madarszamlalok.mme.hu Madárszámlálók és Madárgyűrűzők III. Országos Találkozója (2019.02.09-10.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madarszamlalok-es-madargyuruzok-iii-orszagos-talalkozoja-20190209-10 <p>2019. febru&aacute;r 09-10-&eacute;n rendezt&uuml;k meg a&nbsp;<strong>Mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&oacute;k &eacute;s Mad&aacute;rgyűrűzők III. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;t</strong>, 97 &eacute;rdeklődő felm&eacute;rő &eacute;s mad&aacute;rgyűrűző r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel.</p> <p>A&nbsp;<a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/meghivo-madarszamlalok-es-madargyuruzok-iii-orszagos-talalkozoja-2019-februar-09-10" target="_blank">program a tervezettnek megfelelően alakult</a>. A besz&aacute;mol&oacute;&nbsp;<a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-iii-orszagos-talalkozojarol">itt olvashat&oacute;. &gt;&gt;</a></p> <p>Ebben a gal&eacute;ri&aacute;ban megtekinthetőek a rendezv&eacute;nyen G&ouml;r&ouml;gh Zolt&aacute;n &aacute;ltal k&eacute;sz&iacute;tett fot&oacute;k.</p> <p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madarszamlalok-es-madargyuruzok-iii-orszagos-talalkozoja-20190209-10" target="_blank">tovább</a></p> ajándéksorsolás AVMA beszámoló előadás felmérők Hármashatár-hegyi Kiránduló Központ madárgyűrűzés Madárgyűrűzési Központ madármegfigyelés madárszámlálás MAP MME MKCs MMM MMOT Monitoring Központ nyeremények önkéntes munka rendezvény TIT Stúdió Tue, 12 Feb 2019 15:17:34 +0000 Nagy Károly - MME 296 at https://madarszamlalok.mme.hu MAP infók az erdei fülesbagoly telelőhelyek szinkron felméréséhez (2019. január 18-21.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2019-januar-18-21 <p><strong>Amint azt m&aacute;r sokan tudj&aacute;tok, 2019. janu&aacute;r 18-21. k&ouml;z&ouml;tt lesz az erdei f&uuml;lesbagoly telelőhelyek szinkron felm&eacute;r&eacute;se. <a href="http://www.mme.hu/erdei-fulesbagoly-telelohelyek-felmerese-december-marcius" target="_blank">Ennek r&eacute;szleteiről az MME honlapon olvashat&oacute; a r&eacute;szletes felh&iacute;v&aacute;s. &gt;&gt;</a></strong></p> <p><strong>A linkelt oldalon a felm&eacute;r&eacute;s h&aacute;tter&eacute;ről, m&oacute;dszereiről &eacute;s technikai r&eacute;szleteiről is bős&eacute;ges inform&aacute;ci&oacute;k olvashat&oacute;k (ezeket minden r&eacute;sztvevőnek aj&aacute;nljuk tanulm&aacute;nyozni!), ebben a bejegyz&eacute;sben csak azok sz&aacute;m&aacute;ra &iacute;rok n&eacute;h&aacute;ny fontos kieg&eacute;sz&iacute;tő inf&oacute;t, akik a MAP adatb&aacute;zisba fogj&aacute;k felt&ouml;lteni adataikat.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2019-januar-18-21&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MAP%20inf%C3%B3k%20az%20erdei%20f%C3%BClesbagoly%20telel%C5%91helyek%20szinkron%20felm%C3%A9r%C3%A9s%C3%A9hez%20%282019.%20janu%C3%A1r%2018-21.%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2019-januar-18-21" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2019-januar-18-21&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2019-januar-18-21" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2019-januar-18-21" target="_blank">tovább</a></p> 2019 adatfeltöltés bagoly erdei fülesbagoly felhívás felmérés január madárszámlálás MAP MAP adatbázis MME RVSz szinkron telelés telelési időszak útmutató Mon, 14 Jan 2019 12:52:03 +0000 Nagy Károly - MME 294 at https://madarszamlalok.mme.hu Hétvége: pihenés vagy madárszámlálás? https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hetvege-pihenes-vagy-madarszamlalas <p><strong>Sokunkban felmer&uuml;l ez a k&eacute;rd&eacute;s a h&eacute;tv&eacute;g&eacute;k előtt. 20 &eacute;ve &aacute;prilis-j&uacute;nius &eacute;s janu&aacute;r h&oacute;napokban az MMM felm&eacute;rőkben, az elm&uacute;lt 5 &eacute;vben pedig szinte minden h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n az akt&iacute;v MAP megfigyelők egyre sz&eacute;lesebb t&aacute;bor&aacute;ban is.</strong></p> <p><strong>Persze azt is mondhatjuk, hogy nek&uuml;nk a mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&aacute;s egyben pihen&eacute;s is. </strong>Ezzel az&eacute;rt sokan vitatkozn&aacute;nak azok k&ouml;z&uuml;l, akik MMM sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;sokat v&eacute;geznek, amikor napkelte előtt elindulnak, hogy d&eacute;lelőtt 10-ig befejezz&eacute;k a 15 megfigyel&eacute;si pontjuk bej&aacute;r&aacute;s&aacute;t. Az tal&aacute;n tal&aacute;l&oacute;bb kifejez&eacute;s, hogy felt&ouml;ltőd&uuml;nk, ha madarakat sz&aacute;ml&aacute;lunk. :-)</p> <p><strong>Ez&uacute;ttal 20 &eacute;v MMM &eacute;s 5 &eacute;v MAP felm&eacute;r&eacute;sei alapj&aacute;n sz&aacute;mszerűen is bemutatom, hogy fők&eacute;nt a h&eacute;tv&eacute;g&eacute;ken sz&aacute;ml&aacute;ljuk-e a madarakat vagy sem?</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fhetvege-pihenes-vagy-madarszamlalas&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=H%C3%A9tv%C3%A9ge%3A%20pihen%C3%A9s%20vagy%20mad%C3%A1rsz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%A1s%3F&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fhetvege-pihenes-vagy-madarszamlalas" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fhetvege-pihenes-vagy-madarszamlalas&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hetvege-pihenes-vagy-madarszamlalas" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hetvege-pihenes-vagy-madarszamlalas" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/hetvege-pihenes-vagy-madarszamlalas#comments felmérés felmérők grafikon hétköznap hétvége madárszámlálás MAP MAP adatbázis MMM MMM adatbázis önkéntes önkéntes munka összesítés statisztika Sun, 01 Jul 2018 20:02:45 +0000 Nagy Károly - MME 287 at https://madarszamlalok.mme.hu Mit számláljak júliusban? https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mit-szamlaljak-juliusban <p>A r&ouml;vid v&aacute;lasz az idei &eacute;v <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm#MAP_Prioritasok_2018" target="_blank">MAP Priorit&aacute;s</a>&nbsp;anyaga szerint:&nbsp;<em>a k&ouml;lt&eacute;si időszakban a ritka- &eacute;s telepesen k&ouml;ltő fajokat, a MAP 1-es terepnapl&oacute;ban javasolt fajokat, sőt amikor csak lehetős&eacute;g&uuml;nk van r&aacute;, akkor a EuroBirdPortal fajlist&aacute;j&aacute;n szereplő fajokat is, sőt időnk&eacute;nt ak&aacute;r minden mad&aacute;rfajt (l&aacute;sd&nbsp;<a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm#MAP_Prioritasok_2018" target="_blank">MAP - Priorit&aacute;sok 2018 / 2.</a>)</em>.</p> <p>Most ne el&eacute;gedj&uuml;nk meg ennyivel. Ebben a cikkben konkr&eacute;tabb leszek, olyan p&eacute;ld&aacute;kkal, amelyek azokhoz is sz&oacute;lnak, akik az elm&uacute;lt &eacute;vekben nem vagy csak alkalmank&eacute;nt kapcsol&oacute;dtak be a <a href="http://www.map.mme.hu/" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a> felm&eacute;r&eacute;seibe, vagy kezdő madar&aacute;szok, ez&eacute;rt nem is tudn&aacute;nak bekapcsol&oacute;dni a &quot;klasszikus fajlist&aacute;z&aacute;sba&quot;. F&eacute;lretessz&uuml;k azt a t&eacute;nyt is, hogy j&oacute; ideje m&aacute;r a k&ouml;lt&eacute;si időszakon k&iacute;v&uuml;l is gyűjtj&uuml;k a fajlist&aacute;kat.</p> <p><strong>Ez&uacute;ttal koncentr&aacute;ljunk arra, hogy j&uacute;liusban milyen adatokkal tudunk m&eacute;g hozz&aacute;j&aacute;rulni a 2020-ban megjelenő Mad&aacute;ratlasz k&ouml;nyvh&ouml;z, amihez az adatgyűjt&eacute;st augusztus v&eacute;g&eacute;n lez&aacute;rjuk.</strong></p> <p></p><div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmit-szamlaljak-juliusban&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Mit%20sz%C3%A1ml%C3%A1ljak%20j%C3%BAliusban%3F&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmit-szamlaljak-juliusban" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmit-szamlaljak-juliusban&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mit-szamlaljak-juliusban" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mit-szamlaljak-juliusban" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mit-szamlaljak-juliusban#comments 2018 Fajok összesítő térképei Fecskefigyelő adatbázis fekete lyukak FV kódok gyurgyalag július könyv Madáratlasz Program madárszámlálás MAP MAP adatbázis önkéntes munka partifecske sarlósfecske térképek utolsó lehetőség Fri, 22 Jun 2018 12:06:56 +0000 Nagy Károly - MME 285 at https://madarszamlalok.mme.hu Legyél trendi! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/legyel-trendi <p><strong>Jav&aacute;ban zajlanak legjelentősebb mad&aacute;rmonitoring programunk, a <a href="http://mmm.mme.hu" target="_blank">Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM)</a> idei felm&eacute;r&eacute;sei. Az id&eacute;n m&aacute;r <u>20. &eacute;ve</u> v&eacute;gezz&uuml;k a gyakori madarak sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;s&aacute;t szerte az orsz&aacute;gban az MMM m&oacute;dszereivel.</strong></p> <p><strong>2018-ban minden &ouml;nk&eacute;ntes felm&eacute;rőnket, akik a f&eacute;szkel&eacute;si időszakban legal&aacute;bb egy mintater&uuml;leten (2,5*2,5 km-es UTM n&eacute;gyzet 15 megfigyel&eacute;si pontj&aacute;n) elv&eacute;gzik a k&eacute;t MMM sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;st &eacute;s j&uacute;lius 31-ig felt&ouml;ltik terepnapl&oacute;ikat adatb&aacute;zisunkba (<a href="http://mmm.mme.hu" target="_blank">mmm.mme.hu</a>), trendi aj&aacute;nd&eacute;kokkal lepj&uuml;k meg.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Flegyel-trendi&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Legy%C3%A9l%20trendi%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Flegyel-trendi" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Flegyel-trendi&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/legyel-trendi" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/legyel-trendi" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/legyel-trendi#comments 2018 adatfeltöltés baseball sapka bögre gyakori madarak Legyél trendi! madárszámlálás #MadárszámlálóMaraton MAP MAP adatbázis Mindennapi Madaraink Monitoringja MMM MMM adatbázis MMM ajándék nyeremények póló térképi rétegek YouTube Sun, 29 Apr 2018 08:35:31 +0000 Nagy Károly - MME 281 at https://madarszamlalok.mme.hu Ha a MAP adatbázisban az [egyedszám] mező kitöltésével kapcsolatban változtatnánk, te melyik lehetőséget támogatnád? https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ha-a-map-adatbazisban-az-egyedszam-mezo-kitoltesevel-kapcsolatban-valtoztatnank-te-melyik-le <div class="poll"> <div class="text">Legyen kötelező az [egyedszám] mező kitöltése.</div> <div class="bar"> <div style="width: 3%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 3% (1 szavazat) </div> <div class="text">Továbbra is legyen opcionális a mező kitöltése, de bizonyos fajok esetében figyelmeztessen az űrlap, hogy illene kitölteni.</div> <div class="bar"> <div style="width: 64%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 64% (21 szavazat) </div> <div class="text">A mező kitöltése maradjon úgy, ahogy most van, inkább kommunikációval, szelíd meggyőzéssel próbáljuk a számlálást propagálni.</div> <div class="bar"> <div style="width: 33%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 33% (11 szavazat) </div> <div class="total"> Összes szavazat: 33 </div> </div> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fha-a-map-adatbazisban-az-egyedszam-mezo-kitoltesevel-kapcsolatban-valtoztatnank-te-melyik-le&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Ha%20a%20MAP%20adatb%C3%A1zisban%20az%20%5Begyedsz%C3%A1m%5D%20mez%C5%91%20kit%C3%B6lt%C3%A9s%C3%A9vel%20kapcsolatban%20v%C3%A1ltoztatn%C3%A1nk%2C%20te%20melyik%20lehet%C5%91s%C3%A9get%20t%C3%A1mogatn%C3%A1d%3F&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fha-a-map-adatbazisban-az-egyedszam-mezo-kitoltesevel-kapcsolatban-valtoztatnank-te-melyik-le" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fha-a-map-adatbazisban-az-egyedszam-mezo-kitoltesevel-kapcsolatban-valtoztatnank-te-melyik-le&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ha-a-map-adatbazisban-az-egyedszam-mezo-kitoltesevel-kapcsolatban-valtoztatnank-te-melyik-le" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><div class="field field-type-text field-field-szoveg"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>A 2018-as priorit&aacute;s anyagban (<a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm" target="_blank">Priorit&aacute;sok 2018 / MAP &eacute;s MMM</a>) a <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm#MAP_Prioritasok_2018" target="_blank">MAP priorit&aacute;sok</a>&nbsp;2. pontj&aacute;n&aacute;l a sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;sok fontoss&aacute;g&aacute;r&oacute;l van sz&oacute;:</p> <p><em>&quot;<strong>2. Sz&aacute;ml&aacute;ljatok!</strong>&nbsp;2017-ben m&eacute;g csak a priorit&aacute;sok 3. pontj&aacute;ban eml&iacute;tett&uuml;k, hogy:&nbsp;&bdquo;Sőt, ha van időt&ouml;k &eacute;s kellően motiv&aacute;ltak is vagytok, akkor időnk&eacute;nt a gyakoribb fajokat is sz&aacute;molhatj&aacute;tok (a legerősebb FV k&oacute;dok r&ouml;gz&iacute;t&eacute;se mellett). Egy&eacute;bk&eacute;nt, s ez minden MAP adatgyűjt&eacute;sre igaz, a ritka- &eacute;s telepesen k&ouml;ltő fajok, ill. egy adott helyen vagy adott időszakban ritk&aacute;bb fajok eset&eacute;ben illik sz&aacute;molni &eacute;s megadni az &eacute;szlelt egyedek sz&aacute;m&aacute;t. K&ouml;lt&eacute;si időszakban pedig megbecs&uuml;lni a p&aacute;rok sz&aacute;m&aacute;t, ha egy adott faj vagy fajcsoport felm&eacute;r&eacute;s&eacute;t v&eacute;gzed!&rdquo;&nbsp;&ndash; Sajnos sokan tov&aacute;bbra sem r&ouml;gz&iacute;tettek egyedsz&aacute;mokat m&eacute;g a MAP kezdet&eacute;től hangs&uacute;lyozott fajok eset&eacute;ben sem! Az id&eacute;n figyelj&uuml;nk arra, hogy a k&ouml;lt&eacute;si időszakban a ritka- &eacute;s telepesen k&ouml;ltő fajokat, a MAP 1-es terepnapl&oacute;ban javasolt fajokat, sőt amikor csak lehetős&eacute;g&uuml;nk van r&aacute;, akkor a&nbsp;<a href="http://www.eurobirdportal.org/hun/hu/" target="_blank">EuroBirdPortal</a>&nbsp;fajlist&aacute;j&aacute;n szereplő fajokat is sz&aacute;ml&aacute;ljuk! N&eacute;ha ak&aacute;r minden mad&aacute;rfajt.&quot;</em></p> <p>N&eacute;h&aacute;ny MAP felm&eacute;rő felvetette m&aacute;r, hogy a sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;sra val&oacute; buzd&iacute;t&aacute;s egyik m&oacute;dja az is lehetne, ha v&aacute;ltoztatn&aacute;nk a MAP adatb&aacute;zis adatfelt&ouml;ltő űrlapjain az [egyedsz&aacute;m] mező kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;nek opcion&aacute;lis volt&aacute;n.<strong> A felmer&uuml;lt &ouml;tletek k&ouml;z&uuml;l Te melyiket t&aacute;mogatn&aacute;d?</strong></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> adatfeltöltés egyedszám adatok figyelmeztető üzenet kötelező madárszámlálás MAP MAP adatbázis opcionális prioritás szavazás Wed, 21 Mar 2018 10:53:12 +0000 Nagy Károly - MME 277 at https://madarszamlalok.mme.hu Prioritások 2018 / MAP és MMM https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm <p align="left"><strong>Kedves Koordin&aacute;torok &eacute;s Mad&aacute;rmegfigyelők!</strong></p> <p>2017-ben az Eur&oacute;pai Mad&aacute;ratlasz (<a href="http://www.ebba2.info/" target="_blank">EBBA2</a>) utols&oacute; adatgyűjt&eacute;si &eacute;ve miatt, az volt az elsődleges priorit&aacute;sunk, hogy az 50*50 km-es UTM n&eacute;gyzetekre vonatkoz&oacute;an elegendő mennyis&eacute;gű &eacute;s minős&eacute;gű adatokkal rendelkezz&uuml;nk. <strong>Az id&eacute;n viszont el&eacute;rkezt&uuml;nk a saj&aacute;t Atlaszunk* utols&oacute; adatgyűjt&eacute;si &eacute;v&eacute;hez, &iacute;gy a <a href="http://map.mme.hu/" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a> szempontj&aacute;b&oacute;l a fő priorit&aacute;s is ennek megfelelően alakul. Tavalyi &bdquo;priorit&aacute;s anyagunk&rdquo; kiz&aacute;r&oacute;lag a MAP priorit&aacute;saira koncentr&aacute;lt, az id&eacute;n viszont a <a href="http://mmm.mme.hu/" target="_blank">Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM)</a> program priorit&aacute;sai is r&eacute;sz&eacute;t k&eacute;pezik.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fprioritasok-2018-map-es-mmm&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Priorit%C3%A1sok%202018%20%2F%20MAP%20%C3%A9s%20MMM&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fprioritasok-2018-map-es-mmm" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fprioritasok-2018-map-es-mmm&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm#comments 2018 EBP expedíció feladatok felmérés fészkelő állományok FV kódok jelentkezési lap koordinátorok Madáratlasz Program madárszámlálás MAP MAP adatbázis Mindennapi Madaraink Monitoringja MMM MMM adatbázis PDF prioritás teljes fajlista térképek Sat, 10 Mar 2018 09:59:54 +0000 Nagy Károly - MME 276 at https://madarszamlalok.mme.hu Madárszámlálók és Madárgyűrűzők II. Országos Találkozója (2018.02.24-25.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madarszamlalok-es-madargyuruzok-ii-orszagos-talalkozoja-20180224-25 <p>2018. febru&aacute;r 24-25-&eacute;n rendezt&uuml;k meg a&nbsp;<strong>Mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&oacute;k &eacute;s Mad&aacute;rgyűrűzők II. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;t</strong>, 105 &eacute;rdeklődő felm&eacute;rő &eacute;s mad&aacute;rgyűrűző r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel.</p> <p>A&nbsp;<a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/meghivo-madarszamlalok-es-madargyuruzok-ii-orszagos-talalkozoja-2018-februar-24-25" target="_blank">program a tervezettnek megfelelően alakult</a>. A besz&aacute;mol&oacute;&nbsp;<a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-ii-orszagos-talalkozojarol" target="_blank">itt olvashat&oacute;. &gt;&gt;</a></p> <p>Ebben a gal&eacute;ri&aacute;ban megtekinthetőek a rendezv&eacute;nyen G&ouml;r&ouml;gh Zolt&aacute;n &aacute;ltal k&eacute;sz&iacute;tett fot&oacute;k.</p> <p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/madarszamlalok-es-madargyuruzok-ii-orszagos-talalkozoja-20180224-25" target="_blank">tovább</a></p> ajándéksorsolás AVMA beszámoló előadás felmérők FTA Hármashatár-hegyi Kiránduló Központ madárgyűrűzés Madárgyűrűzési Központ madármegfigyelés madárszámlálás MAP MME MKCs MMM MMOT Monitoring Központ nyeremények önkéntes munka rendezvény TIT Stúdió Sun, 04 Mar 2018 17:25:14 +0000 Nagy Károly - MME 279 at https://madarszamlalok.mme.hu Beszámoló a Madárszámlálók és Madárgyűrűzők II. Országos Találkozójáról https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-ii-orszagos-talalkozojarol <p><strong>Febru&aacute;r 24-25-&eacute;n sikeresen lezajlott a Mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&oacute;k &eacute;s Mad&aacute;rgyűrűzők II. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;ja (MMOT). A k&eacute;t napon 105 felm&eacute;rő &eacute;s mad&aacute;rgyűrűző volt jelen, ismerhette meg az elm&uacute;lt &eacute;v k&ouml;z&ouml;sen el&eacute;rt eredm&eacute;nyeit, valamint az idei &eacute;vben tervezett &eacute;s m&eacute;g előtt&uuml;nk &aacute;ll&oacute; feladatokat. A rendezv&eacute;nyen a munk&aacute;kban k&ouml;zreműk&ouml;dő &ouml;nk&eacute;nteseink &eacute;s a nemzeti parkok munkat&aacute;rsai is nagy sz&aacute;mban vettek r&eacute;szt.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-ii-orszagos-talalkozojarol&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Besz%C3%A1mol%C3%B3%20a%20Mad%C3%A1rsz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%B3k%20%C3%A9s%20Mad%C3%A1rgy%C5%B1r%C5%B1z%C5%91k%20II.%20Orsz%C3%A1gos%20Tal%C3%A1lkoz%C3%B3j%C3%A1r%C3%B3l&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-ii-orszagos-talalkozojarol" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-ii-orszagos-talalkozojarol&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-ii-orszagos-talalkozojarol" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-ii-orszagos-talalkozojarol" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-a-madarszamlalok-es-madargyuruzok-ii-orszagos-talalkozojarol#comments ajándéksorsolás AVMA beszámoló előadás felmérők FTA Hármashatár-hegyi Kiránduló Központ madárgyűrűzés Madárgyűrűzési Központ madármegfigyelés madárszámlálás MAP MME MKCs MMM MMOT Monitoring Központ nyeremények önkéntes munka rendezvény TIT Stúdió Sun, 04 Mar 2018 12:43:54 +0000 Nagy Károly - MME 278 at https://madarszamlalok.mme.hu Beszámoló az erdei fülesbagoly telelőhelyek országos felméréséről https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmereserol <p>A <a href="http://mme.hu" target="_blank">Magyar Mad&aacute;rtani &eacute;s Term&eacute;szetv&eacute;delmi Egyes&uuml;let (MME)</a> a lakoss&aacute;g &eacute;s a m&eacute;dia seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;t k&eacute;rte a Magyarorsz&aacute;gon telelő erdeif&uuml;lesbagoly-csapatok orsz&aacute;gos felm&eacute;r&eacute;s&eacute;hez janu&aacute;r k&ouml;zep&eacute;n. A most elk&eacute;sz&uuml;lt &ouml;sszes&iacute;t&eacute;s alapj&aacute;n az &ouml;sszefog&aacute;s rendk&iacute;v&uuml;l sikeres volt.&nbsp;</p> <p>A <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program</a> felm&eacute;rői <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmeresehez-2018-januar-19-22" target="_blank">felh&iacute;v&aacute;sunknak megfelelően</a> k&ouml;zvetlen&uuml;l a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP adatb&aacute;zisba</a>&nbsp;t&ouml;lt&ouml;tt&eacute;k fel adataikat, a laikusok pedig az erre a c&eacute;lra k&eacute;sz&iacute;tett adatlapon k&uuml;ldt&eacute;k meg az adatokat a program koordin&aacute;tor&aacute;nak.</p> <p><strong>A minden kor&aacute;bbin&aacute;l t&ouml;bb be&eacute;rkező adat alapj&aacute;n tudjuk, hogy a felm&eacute;r&eacute;sben &eacute;rintett 459 telep&uuml;l&eacute;s 694 helysz&iacute;n&eacute;n, legal&aacute;bb 11 412 erdei f&uuml;lesbagoly telelt.</strong></p> <p><em>Ez a cikk&nbsp;<a href="http://www.mme.hu/elkeszult-telelo-erdei-fulesbaglyok-orszagos-lakossagi-felmeresenek-osszesitese" target="_blank">az MME honlapon megjelent besz&aacute;mol&oacute;</a> n&eacute;h&aacute;ny ponton kieg&eacute;sz&iacute;tett verzi&oacute;ja.</em></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmereserol&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Besz%C3%A1mol%C3%B3%20az%20erdei%20f%C3%BClesbagoly%20telel%C5%91helyek%20orsz%C3%A1gos%20felm%C3%A9r%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmereserol" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmereserol&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmereserol" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmereserol" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmereserol#comments 2018 adatfeltöltés bagoly beszámoló erdei fülesbagoly február felmérés január lakosság madárszámlálás MAP MAP adatbázis MME MME RVSz NPI szinkron telelés telelési időszak települések Tue, 27 Feb 2018 09:54:16 +0000 Nagy Károly - MME 275 at https://madarszamlalok.mme.hu