madarszamlalok.mme.hu - 2018 https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/738/0 hu MMM hírek / Téli számlálások, III. MMOT és a 2018-as adatok https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-hirek-teli-szamlalasok-iii-mmot-es-a-2018-as-adatok <p><strong>Mindazoknak, akik az elm&uacute;lt h&aacute;rom &eacute;vben v&eacute;geztek t&eacute;li&nbsp;<a href="http://mmm.mme.hu" target="_blank">MMM</a>&nbsp;felm&eacute;r&eacute;seket, december 17-&eacute;n post&aacute;ztunk &uuml;res terepnapl&oacute;(ka)t&nbsp;</strong><strong>a janu&aacute;ri sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;shoz</strong><strong>.</strong></p> <p><strong>A Mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&oacute;k &eacute;s Mad&aacute;rgyűrűzők III. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;t (MMOT) 2019. febru&aacute;r 9-10-&eacute;n rendezz&uuml;k Budapesten, s az ideihez hasonl&oacute;an az első napon mutatjuk majd be az <a href="http://mmm.mme.hu" target="_blank">MMM</a> &eacute;s a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP</a> eredm&eacute;nyeit, valamint akkor tartjuk meg a szok&aacute;sos aj&aacute;nd&eacute;ksorsol&aacute;st is.&nbsp;</strong><strong>Febru&aacute;r 9-&eacute;n a m&aacute;r megszokott TIT St&uacute;di&oacute; lesz a helysz&iacute;n (Budapest, Zsombolyai u. 6.), s az előző MMOT-hoz hasonl&oacute;an a r&eacute;sztvevőknek regisztr&aacute;lniuk kell majd. Tov&aacute;bbi r&eacute;szletekkel janu&aacute;rban jelentkez&uuml;nk,&nbsp;amikor m&aacute;r a regisztr&aacute;ci&oacute;s űrlap is el&eacute;rhető lesz.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-hirek-teli-szamlalasok-iii-mmot-es-a-2018-as-adatok&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MMM%20h%C3%ADrek%20%2F%20T%C3%A9li%20sz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%A1sok%2C%20III.%20MMOT%20%C3%A9s%20a%202018-as%20adatok&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-hirek-teli-szamlalasok-iii-mmot-es-a-2018-as-adatok" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-hirek-teli-szamlalasok-iii-mmot-es-a-2018-as-adatok&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-hirek-teli-szamlalasok-iii-mmot-es-a-2018-as-adatok" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-hirek-teli-szamlalasok-iii-mmot-es-a-2018-as-adatok" target="_blank">tovább</a></p> 2018 2019 adatfeldolgozás hírek január körlevél MAP MMM MMM adatbázis MMM terepnapló MMOT téli számlálás TIT Stúdió Mon, 17 Dec 2018 19:30:15 +0000 Nagy Károly - MME 291 at https://madarszamlalok.mme.hu Eredményhirdetés / I. Madárszámláló Maraton https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/eredmenyhirdetes-i-madarszamlalo-maraton <p><strong>M&aacute;jus 5. &eacute;s j&uacute;lius 31. k&ouml;z&ouml;tt n&eacute;h&aacute;ny felm&eacute;rőnk nem csak egyszerűen <a href="http://mmm.mme.hu" target="_blank">MMM</a> &eacute;s <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP</a> felm&eacute;r&eacute;seket v&eacute;gzett, hanem az&nbsp;<a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/i-madarszamlalo-maraton-2018-majus-5-julius-31" target="_blank">I. Mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&oacute; Maraton </a>h&aacute;rom sz&aacute;m&aacute;ban gyűjt&ouml;tte a pontokat, fajlist&aacute;kat &eacute;s rem&eacute;lj&uuml;k sok terepi &eacute;lm&eacute;nyt is. Akik teljes&iacute;tett&eacute;k a kih&iacute;v&aacute;sokat, azok egy&uacute;ttal aj&aacute;nd&eacute;kora is szert tettek.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Feredmenyhirdetes-i-madarszamlalo-maraton&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Eredm%C3%A9nyhirdet%C3%A9s%20%2F%20I.%20Mad%C3%A1rsz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%B3%20Maraton&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Feredmenyhirdetes-i-madarszamlalo-maraton" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Feredmenyhirdetes-i-madarszamlalo-maraton&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/eredmenyhirdetes-i-madarszamlalo-maraton" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/eredmenyhirdetes-i-madarszamlalo-maraton" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/eredmenyhirdetes-i-madarszamlalo-maraton#comments 2018 ajándék Atlasz készültségi térkép beszámoló #BigMAPDay eredmények felmérés fészkelő állományok július június kihívás költési időszak Legyél trendi! madárszámláló #MadárszámlálóMaraton Madárszámláló Maraton május MAP MAP adatbázis MAP kihívás MMM MMM adatbázis #NagyMAPNap nyeremények prioritás teljes fajlista verseny Wed, 29 Aug 2018 13:21:28 +0000 Nagy Károly - MME 289 at https://madarszamlalok.mme.hu Mit számláljak júliusban? https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mit-szamlaljak-juliusban <p>A r&ouml;vid v&aacute;lasz az idei &eacute;v <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm#MAP_Prioritasok_2018" target="_blank">MAP Priorit&aacute;s</a>&nbsp;anyaga szerint:&nbsp;<em>a k&ouml;lt&eacute;si időszakban a ritka- &eacute;s telepesen k&ouml;ltő fajokat, a MAP 1-es terepnapl&oacute;ban javasolt fajokat, sőt amikor csak lehetős&eacute;g&uuml;nk van r&aacute;, akkor a EuroBirdPortal fajlist&aacute;j&aacute;n szereplő fajokat is, sőt időnk&eacute;nt ak&aacute;r minden mad&aacute;rfajt (l&aacute;sd&nbsp;<a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm#MAP_Prioritasok_2018" target="_blank">MAP - Priorit&aacute;sok 2018 / 2.</a>)</em>.</p> <p>Most ne el&eacute;gedj&uuml;nk meg ennyivel. Ebben a cikkben konkr&eacute;tabb leszek, olyan p&eacute;ld&aacute;kkal, amelyek azokhoz is sz&oacute;lnak, akik az elm&uacute;lt &eacute;vekben nem vagy csak alkalmank&eacute;nt kapcsol&oacute;dtak be a <a href="http://www.map.mme.hu/" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a> felm&eacute;r&eacute;seibe, vagy kezdő madar&aacute;szok, ez&eacute;rt nem is tudn&aacute;nak bekapcsol&oacute;dni a &quot;klasszikus fajlist&aacute;z&aacute;sba&quot;. F&eacute;lretessz&uuml;k azt a t&eacute;nyt is, hogy j&oacute; ideje m&aacute;r a k&ouml;lt&eacute;si időszakon k&iacute;v&uuml;l is gyűjtj&uuml;k a fajlist&aacute;kat.</p> <p><strong>Ez&uacute;ttal koncentr&aacute;ljunk arra, hogy j&uacute;liusban milyen adatokkal tudunk m&eacute;g hozz&aacute;j&aacute;rulni a 2020-ban megjelenő Mad&aacute;ratlasz k&ouml;nyvh&ouml;z, amihez az adatgyűjt&eacute;st augusztus v&eacute;g&eacute;n lez&aacute;rjuk.</strong></p> <p></p><div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmit-szamlaljak-juliusban&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Mit%20sz%C3%A1ml%C3%A1ljak%20j%C3%BAliusban%3F&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmit-szamlaljak-juliusban" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmit-szamlaljak-juliusban&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mit-szamlaljak-juliusban" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mit-szamlaljak-juliusban" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mit-szamlaljak-juliusban#comments 2018 Fajok összesítő térképei Fecskefigyelő adatbázis fekete lyukak FV kódok gyurgyalag július könyv Madáratlasz Program madárszámlálás MAP MAP adatbázis önkéntes munka partifecske sarlósfecske térképek utolsó lehetőség Fri, 22 Jun 2018 12:06:56 +0000 Nagy Károly - MME 285 at https://madarszamlalok.mme.hu +3 nap - az MMM 1. számlálási időszakának meghosszabbítása https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/3-nap-az-mmm-1-szamlalasi-idoszakanak-meghosszabbitasa <p><strong>H&aacute;rom nappal tov&aacute;bb v&eacute;gezhetőek el az MMM első tavaszi sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;sai!</strong>&nbsp;<u><strong>Teh&aacute;t nem m&aacute;jus 10. (cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k) a hat&aacute;ridő, hanem m&aacute;jus 13. (vas&aacute;rnap).</strong></u></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F3-nap-az-mmm-1-szamlalasi-idoszakanak-meghosszabbitasa&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=%2B3%20nap%20-%20az%20MMM%201.%20sz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%A1si%20id%C5%91szak%C3%A1nak%20meghosszabb%C3%ADt%C3%A1sa%20&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F3-nap-az-mmm-1-szamlalasi-idoszakanak-meghosszabbitasa" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F3-nap-az-mmm-1-szamlalasi-idoszakanak-meghosszabbitasa&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/3-nap-az-mmm-1-szamlalasi-idoszakanak-meghosszabbitasa" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/3-nap-az-mmm-1-szamlalasi-idoszakanak-meghosszabbitasa" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/3-nap-az-mmm-1-szamlalasi-idoszakanak-meghosszabbitasa#comments 2018 felmérési időszak hosszabbítás időjárás költési időszak május MMM MMM adatbázis szél tavasz Wed, 09 May 2018 13:16:27 +0000 Nagy Károly - MME 284 at https://madarszamlalok.mme.hu I. Madárszámláló Maraton, 2018. május 5. - július 31. https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/i-madarszamlalo-maraton-2018-majus-5-julius-31 <p><strong><u>&Aacute;ll&oacute;k&eacute;pess&eacute;g, kitart&aacute;s, taktika</u>. Ahogy a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Maraton">maratonfut&aacute;shoz</a>, &uacute;gy aktu&aacute;lis kih&iacute;v&aacute;sunkhoz is sz&uuml;ks&eacute;g lesz ezekre a k&eacute;pess&eacute;gekre. Eset&uuml;nkben nem a 42 195 m&eacute;ter lek&uuml;zd&eacute;se lesz a c&eacute;l, de az biztos, hogy ez is hossz&uacute; menet lesz. A k&ouml;vetkező 3 h&oacute;nap 88 napj&aacute;n lehet teljes&iacute;teni az&nbsp;<u>I. <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/blog-cimkek/madarszamlalomaraton">Mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&oacute; Maraton</a>t</u>&nbsp;(m&aacute;jus 5. - j&uacute;lius 31.), ami minden kor&aacute;bbi kih&iacute;v&aacute;sn&aacute;l &ouml;sszetettebb lesz.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fi-madarszamlalo-maraton-2018-majus-5-julius-31&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=I.%20Mad%C3%A1rsz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%B3%20Maraton%2C%202018.%20m%C3%A1jus%205.%20-%20j%C3%BAlius%2031.&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fi-madarszamlalo-maraton-2018-majus-5-julius-31" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fi-madarszamlalo-maraton-2018-majus-5-julius-31&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/i-madarszamlalo-maraton-2018-majus-5-julius-31" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/i-madarszamlalo-maraton-2018-majus-5-julius-31" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/i-madarszamlalo-maraton-2018-majus-5-julius-31#comments 2018 ajándék Atlasz készültségi térkép #BigMAPDay Facebook felmérés fészkelő állományok július június kihívás költési időszak Legyél trendi! madárszámláló #MadárszámlálóMaraton Madárszámláló Maraton május MAP MAP adatbázis MAP kihívás MMM MMM adatbázis #NagyMAPNap nyeremények prioritás teljes fajlista Twitter verseny Sat, 05 May 2018 09:15:10 +0000 Nagy Károly - MME 282 at https://madarszamlalok.mme.hu Legyél trendi! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/legyel-trendi <p><strong>Jav&aacute;ban zajlanak legjelentősebb mad&aacute;rmonitoring programunk, a <a href="http://mmm.mme.hu" target="_blank">Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM)</a> idei felm&eacute;r&eacute;sei. Az id&eacute;n m&aacute;r <u>20. &eacute;ve</u> v&eacute;gezz&uuml;k a gyakori madarak sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;s&aacute;t szerte az orsz&aacute;gban az MMM m&oacute;dszereivel.</strong></p> <p><strong>2018-ban minden &ouml;nk&eacute;ntes felm&eacute;rőnket, akik a f&eacute;szkel&eacute;si időszakban legal&aacute;bb egy mintater&uuml;leten (2,5*2,5 km-es UTM n&eacute;gyzet 15 megfigyel&eacute;si pontj&aacute;n) elv&eacute;gzik a k&eacute;t MMM sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;st &eacute;s j&uacute;lius 31-ig felt&ouml;ltik terepnapl&oacute;ikat adatb&aacute;zisunkba (<a href="http://mmm.mme.hu" target="_blank">mmm.mme.hu</a>), trendi aj&aacute;nd&eacute;kokkal lepj&uuml;k meg.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Flegyel-trendi&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Legy%C3%A9l%20trendi%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Flegyel-trendi" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Flegyel-trendi&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/legyel-trendi" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/legyel-trendi" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/legyel-trendi#comments 2018 adatfeltöltés baseball sapka bögre gyakori madarak Legyél trendi! madárszámlálás #MadárszámlálóMaraton MAP MAP adatbázis Mindennapi Madaraink Monitoringja MMM MMM adatbázis MMM ajándék nyeremények póló térképi rétegek YouTube Sun, 29 Apr 2018 08:35:31 +0000 Nagy Károly - MME 281 at https://madarszamlalok.mme.hu MMM - MAP tavaszi körlevél (2018) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-map-tavaszi-korlevel-2018 <p><strong>Ezen a h&eacute;ten post&aacute;ztuk a Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) &eacute;s Mad&aacute;ratlasz Program (MAP) akt&iacute;v felm&eacute;rőinek a tavaszi k&ouml;rlevelet, amely az al&aacute;bbi linken olvashat&oacute;.</strong></p> <p><strong><a href="/sites/default/files/mmm-map_korlevel_20180404.pdf" target="_blank">MMM - MAP tavaszi k&ouml;rlev&eacute;l (PDF form&aacute;tumban) &gt;&gt;</a></strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-map-tavaszi-korlevel-2018&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MMM%20-%20MAP%20tavaszi%20k%C3%B6rlev%C3%A9l%20%282018%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-map-tavaszi-korlevel-2018" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-map-tavaszi-korlevel-2018&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-map-tavaszi-korlevel-2018" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-map-tavaszi-korlevel-2018" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-map-tavaszi-korlevel-2018#comments 2018 április beszámoló felhívás felmérés körlevél MAP MMM MMOT önkéntes munka PDF prioritás tavasz terepnapló trendek Wed, 04 Apr 2018 18:28:28 +0000 Nagy Károly - MME 280 at https://madarszamlalok.mme.hu Prioritások 2018 / MAP és MMM https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm <p align="left"><strong>Kedves Koordin&aacute;torok &eacute;s Mad&aacute;rmegfigyelők!</strong></p> <p>2017-ben az Eur&oacute;pai Mad&aacute;ratlasz (<a href="http://www.ebba2.info/" target="_blank">EBBA2</a>) utols&oacute; adatgyűjt&eacute;si &eacute;ve miatt, az volt az elsődleges priorit&aacute;sunk, hogy az 50*50 km-es UTM n&eacute;gyzetekre vonatkoz&oacute;an elegendő mennyis&eacute;gű &eacute;s minős&eacute;gű adatokkal rendelkezz&uuml;nk. <strong>Az id&eacute;n viszont el&eacute;rkezt&uuml;nk a saj&aacute;t Atlaszunk* utols&oacute; adatgyűjt&eacute;si &eacute;v&eacute;hez, &iacute;gy a <a href="http://map.mme.hu/" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a> szempontj&aacute;b&oacute;l a fő priorit&aacute;s is ennek megfelelően alakul. Tavalyi &bdquo;priorit&aacute;s anyagunk&rdquo; kiz&aacute;r&oacute;lag a MAP priorit&aacute;saira koncentr&aacute;lt, az id&eacute;n viszont a <a href="http://mmm.mme.hu/" target="_blank">Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM)</a> program priorit&aacute;sai is r&eacute;sz&eacute;t k&eacute;pezik.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fprioritasok-2018-map-es-mmm&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Priorit%C3%A1sok%202018%20%2F%20MAP%20%C3%A9s%20MMM&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fprioritasok-2018-map-es-mmm" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fprioritasok-2018-map-es-mmm&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm#comments 2018 EBP expedíció feladatok felmérés fészkelő állományok FV kódok jelentkezési lap koordinátorok Madáratlasz Program madárszámlálás MAP MAP adatbázis Mindennapi Madaraink Monitoringja MMM MMM adatbázis PDF prioritás teljes fajlista térképek Sat, 10 Mar 2018 09:59:54 +0000 Nagy Károly - MME 276 at https://madarszamlalok.mme.hu Beszámoló az erdei fülesbagoly telelőhelyek országos felméréséről https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmereserol <p>A <a href="http://mme.hu" target="_blank">Magyar Mad&aacute;rtani &eacute;s Term&eacute;szetv&eacute;delmi Egyes&uuml;let (MME)</a> a lakoss&aacute;g &eacute;s a m&eacute;dia seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;t k&eacute;rte a Magyarorsz&aacute;gon telelő erdeif&uuml;lesbagoly-csapatok orsz&aacute;gos felm&eacute;r&eacute;s&eacute;hez janu&aacute;r k&ouml;zep&eacute;n. A most elk&eacute;sz&uuml;lt &ouml;sszes&iacute;t&eacute;s alapj&aacute;n az &ouml;sszefog&aacute;s rendk&iacute;v&uuml;l sikeres volt.&nbsp;</p> <p>A <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program</a> felm&eacute;rői <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmeresehez-2018-januar-19-22" target="_blank">felh&iacute;v&aacute;sunknak megfelelően</a> k&ouml;zvetlen&uuml;l a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP adatb&aacute;zisba</a>&nbsp;t&ouml;lt&ouml;tt&eacute;k fel adataikat, a laikusok pedig az erre a c&eacute;lra k&eacute;sz&iacute;tett adatlapon k&uuml;ldt&eacute;k meg az adatokat a program koordin&aacute;tor&aacute;nak.</p> <p><strong>A minden kor&aacute;bbin&aacute;l t&ouml;bb be&eacute;rkező adat alapj&aacute;n tudjuk, hogy a felm&eacute;r&eacute;sben &eacute;rintett 459 telep&uuml;l&eacute;s 694 helysz&iacute;n&eacute;n, legal&aacute;bb 11 412 erdei f&uuml;lesbagoly telelt.</strong></p> <p><em>Ez a cikk&nbsp;<a href="http://www.mme.hu/elkeszult-telelo-erdei-fulesbaglyok-orszagos-lakossagi-felmeresenek-osszesitese" target="_blank">az MME honlapon megjelent besz&aacute;mol&oacute;</a> n&eacute;h&aacute;ny ponton kieg&eacute;sz&iacute;tett verzi&oacute;ja.</em></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmereserol&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Besz%C3%A1mol%C3%B3%20az%20erdei%20f%C3%BClesbagoly%20telel%C5%91helyek%20orsz%C3%A1gos%20felm%C3%A9r%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmereserol" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmereserol&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmereserol" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmereserol" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmereserol#comments 2018 adatfeltöltés bagoly beszámoló erdei fülesbagoly február felmérés január lakosság madárszámlálás MAP MAP adatbázis MME MME RVSz NPI szinkron telelés telelési időszak települések Tue, 27 Feb 2018 09:54:16 +0000 Nagy Károly - MME 275 at https://madarszamlalok.mme.hu Meghívó - Madárszámlálók és Madárgyűrűzők II. Országos Találkozója, 2018. február 24-25. https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/meghivo-madarszamlalok-es-madargyuruzok-ii-orszagos-talalkozoja-2018-februar-24-25 <p><strong><em>Kedves Koll&eacute;g&aacute;k!</em></strong></p> <p><strong>Szeretettel megh&iacute;vunk minden mad&aacute;rmegfigyelőt &eacute;s mad&aacute;rgyűrűzőt a&nbsp;<span style="color: rgb(255, 140, 0);">Mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&oacute;k &eacute;s Mad&aacute;rgyűrűzők II. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;ra</span>!</strong></p> <p><span style="color:#ff8c00;"><span style="font-size:16px;"><u><strong>Időpont: 2018. febru&aacute;r 24-25.</strong></u></span></span></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmeghivo-madarszamlalok-es-madargyuruzok-ii-orszagos-talalkozoja-2018-februar-24-25&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Megh%C3%ADv%C3%B3%20-%20Mad%C3%A1rsz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%B3k%20%C3%A9s%20Mad%C3%A1rgy%C5%B1r%C5%B1z%C5%91k%20II.%20Orsz%C3%A1gos%20Tal%C3%A1lkoz%C3%B3ja%2C%202018.%20febru%C3%A1r%2024-25.&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmeghivo-madarszamlalok-es-madargyuruzok-ii-orszagos-talalkozoja-2018-februar-24-25" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmeghivo-madarszamlalok-es-madargyuruzok-ii-orszagos-talalkozoja-2018-februar-24-25&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/meghivo-madarszamlalok-es-madargyuruzok-ii-orszagos-talalkozoja-2018-februar-24-25" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/meghivo-madarszamlalok-es-madargyuruzok-ii-orszagos-talalkozoja-2018-februar-24-25" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/meghivo-madarszamlalok-es-madargyuruzok-ii-orszagos-talalkozoja-2018-februar-24-25#comments 2018 AVMA beszámoló Budapest február Hármashatár-hegyi Kiránduló Központ madárgyűrűzés Madárgyűrűzési Központ MAP MAP Országos Találkozó meghívó MME MME MKCs MMM MMM Országos Találkozó MMOT monitoring Monitoring Központ önkéntes munka programajánló regisztráció rendezvény térkép TIT Stúdió Fri, 26 Jan 2018 12:23:50 +0000 Nagy Károly - MME 274 at https://madarszamlalok.mme.hu MAP infók az erdei fülesbagoly telelőhelyek országos felméréséhez (2018. január 19-22.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmeresehez-2018-januar-19-22 <p><strong>Amint azt m&aacute;r sokan tudj&aacute;tok, 2018. janu&aacute;r 19-22. k&ouml;z&ouml;tt lesz az erdei f&uuml;lesbagoly telelőhelyek orsz&aacute;gos felm&eacute;r&eacute;se. <a href="http://www.mme.hu/felhivas-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-lakossagi-felmerese-2018-januar-19-22" target="_blank">Ennek r&eacute;szleteiről az MME honlapon olvashat&oacute; a r&eacute;szletes felh&iacute;v&aacute;s. &gt;&gt;</a></strong></p> <p><strong>A linkelt oldalon a felm&eacute;r&eacute;s h&aacute;tter&eacute;ről, m&oacute;dszereiről &eacute;s technikai r&eacute;szleteiről is bős&eacute;ges inform&aacute;ci&oacute;k olvashat&oacute;k (ezeket minden r&eacute;sztvevőnek aj&aacute;nljuk tanulm&aacute;nyozni!), ebben a bejegyz&eacute;sben csak azok sz&aacute;m&aacute;ra &iacute;rok n&eacute;h&aacute;ny fontos kieg&eacute;sz&iacute;tő inf&oacute;t, akik a MAP adatb&aacute;zisba fogj&aacute;k felt&ouml;lteni adataikat.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmeresehez-2018-januar-19-22&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MAP%20inf%C3%B3k%20az%20erdei%20f%C3%BClesbagoly%20telel%C5%91helyek%20orsz%C3%A1gos%20felm%C3%A9r%C3%A9s%C3%A9hez%20%282018.%20janu%C3%A1r%2019-22.%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmeresehez-2018-januar-19-22" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmeresehez-2018-januar-19-22&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmeresehez-2018-januar-19-22" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmeresehez-2018-januar-19-22" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmeresehez-2018-januar-19-22#comments 2018 adatfeltöltés bagoly erdei fülesbagoly felhívás felmérés január madárszámlálás MAP MAP adatbázis MME RVSz szinkron telelés telelési időszak útmutató Thu, 18 Jan 2018 19:29:55 +0000 Nagy Károly - MME 273 at https://madarszamlalok.mme.hu XV. Országos Sasszinkron – 2018. január 12-14. https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/xv-orszagos-sasszinkron-2018-januar-12-14 <p><strong>Az MME Ragadoz&oacute;mad&aacute;r-v&eacute;delmi Szakoszt&aacute;lya &eacute;s Monitoring K&ouml;zpontja a nemzetipark-igazgat&oacute;s&aacute;gokkal &eacute;s m&aacute;s civil szervezetekkel egy&uuml;ttműk&ouml;dve imm&aacute;ron <u>XV. alkalommal</u> szervezi meg az <u>Orsz&aacute;gos Sasszinkront</u>, a haz&aacute;nkban telelő ragadoz&oacute;madarak &eacute;ves sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;s&aacute;t.</strong></p> <p><em><strong>Figyelem!&nbsp;</strong><a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/xv-orszagos-sasszinkron-2018-januar-12-14#Fontos_kiegeszites_MAP_megfigyeloknek"><strong>A felh&iacute;v&aacute;s v&eacute;g&eacute;n fontos inf&oacute;k</strong><strong>&nbsp;olvashat&oacute;k a MAP felm&eacute;r&eacute;seiben r&eacute;sztvevők sz&aacute;m&aacute;ra!</strong></a></em></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fxv-orszagos-sasszinkron-2018-januar-12-14&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=XV.%20Orsz%C3%A1gos%20Sasszinkron%20%E2%80%93%202018.%20janu%C3%A1r%2012-14.&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fxv-orszagos-sasszinkron-2018-januar-12-14" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fxv-orszagos-sasszinkron-2018-januar-12-14&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/xv-orszagos-sasszinkron-2018-januar-12-14" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/xv-orszagos-sasszinkron-2018-januar-12-14" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/xv-orszagos-sasszinkron-2018-januar-12-14#comments 2018 felhívás felmérés január MAP MME RVSz Monitoring Központ Nemzeti Park Igazgatóságok országos parlagi sas ragadozómadár rétisas sas sas-szinkron telelési időszak Fri, 05 Jan 2018 14:20:28 +0000 Nagy Károly - MME 271 at https://madarszamlalok.mme.hu EBBA2 adatszolgáltatás / Túl vagyunk az I. felvonáson https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-adatszolgaltatas-tul-vagyunk-az-i-felvonason <p><strong>Az elm&uacute;lt &eacute;vekben a hazai&nbsp;<a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program (MAP)</a> keret&eacute;ben sok sz&aacute;zan azon is dolgoztunk, hogy a&nbsp;<a href="http://www.ebba2.info/" target="_blank">European Breeding Bird Atlas 2 (EBBA2)</a> projekthez megfelelő adatokkal rendelkezz&uuml;nk.</strong></p> <p>Az&nbsp;<a href="http://www.ebcc.info/" target="_blank">Eur&oacute;pai Mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&aacute;si Tan&aacute;cs (EBCC)</a>&nbsp;2020-ban fogja kiadni a k&ouml;nyvet, ami az&nbsp;<a href="http://www.ebba2.info/what-is-ebba2-and-why-ebba2/" target="_blank">EBBA2</a>&nbsp;projekt eredm&eacute;nyei alapj&aacute;n mutatja majd be Eur&oacute;pa madarainak f&eacute;szkelő &aacute;llom&aacute;nyait, minden kor&aacute;bbin&aacute;l r&eacute;szletesebben. A&nbsp;<a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP</a>&nbsp;elind&iacute;t&aacute;s&aacute;nak is az EBBA2 volt az első mozgat&oacute;rug&oacute;ja.</p> <p><strong>2017 december&eacute;ben az EBBA2 ir&aacute;ny&aacute;ba t&ouml;rt&eacute;nő adatszolg&aacute;ltat&aacute;s első felvon&aacute;sa megt&ouml;rt&eacute;nt, s a munka 2018 első fel&eacute;ben - tov&aacute;bbi k&eacute;t felvon&aacute;ssal - be is fejeződik.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Febba2-adatszolgaltatas-tul-vagyunk-az-i-felvonason&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=EBBA2%20adatszolg%C3%A1ltat%C3%A1s%20%2F%20T%C3%BAl%20vagyunk%20az%20I.%20felvon%C3%A1son&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Febba2-adatszolgaltatas-tul-vagyunk-az-i-felvonason" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Febba2-adatszolgaltatas-tul-vagyunk-az-i-felvonason&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-adatszolgaltatas-tul-vagyunk-az-i-felvonason" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-adatszolgaltatas-tul-vagyunk-az-i-felvonason" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ebba2-adatszolgaltatas-tul-vagyunk-az-i-felvonason#comments 2017 2018 2020 adatszolgáltatás EBBA2 EBCC Európa koordinátorok Madáratlasz Program MAP MAP adatbázis nemzetközi összesítő adattáblák teljes fajlista térképek Thu, 04 Jan 2018 13:44:03 +0000 Nagy Károly - MME 269 at https://madarszamlalok.mme.hu MMM hírek / Téli számlálások, MMOT és a 2017-es adatok https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-hirek-teli-szamlalasok-mmot-es-a-2017-es-adatok <p><strong>Mindazoknak, akik 2017-ben v&eacute;geztek t&eacute;li&nbsp;<a href="http://mmm.mme.hu">MMM</a>&nbsp;felm&eacute;r&eacute;seket, decemberben k&uuml;ldt&uuml;nk &uuml;res terepnapl&oacute;(ka)t&nbsp;</strong><strong>a janu&aacute;ri sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;shoz</strong><strong>. Rem&eacute;nyeink szerint azok meg is &eacute;rkeztek, s t&ouml;bben m&aacute;r elv&eacute;gezt&eacute;tek a felm&eacute;r&eacute;st vagy m&aacute;r tervezgetitek, hogy melyik napon indultok sz&aacute;ml&aacute;lni.&nbsp;</strong></p> <p><strong>A Mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&oacute;k &eacute;s Mad&aacute;rgyűrűzők II. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;t (MMOT) terveink szerint 2018. febru&aacute;r 24-25-&eacute;n rendezz&uuml;k Budapesten, s az ideihez hasonl&oacute;an az első napon mutatjuk majd be az MMM eredm&eacute;nyeit, valamint akkor tartjuk meg a szok&aacute;sos aj&aacute;nd&eacute;ksorsol&aacute;st is.&nbsp;</strong><strong>A rendezv&eacute;nnyel kapcsolatos tov&aacute;bbi r&eacute;szletekkel hamarosan jelentkez&uuml;nk.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-hirek-teli-szamlalasok-mmot-es-a-2017-es-adatok&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MMM%20h%C3%ADrek%20%2F%20T%C3%A9li%20sz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%A1sok%2C%20MMOT%20%C3%A9s%20a%202017-es%20adatok&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-hirek-teli-szamlalasok-mmot-es-a-2017-es-adatok" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-hirek-teli-szamlalasok-mmot-es-a-2017-es-adatok&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-hirek-teli-szamlalasok-mmot-es-a-2017-es-adatok" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-hirek-teli-szamlalasok-mmot-es-a-2017-es-adatok" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-hirek-teli-szamlalasok-mmot-es-a-2017-es-adatok#comments 2017 2018 adatfeldolgozás hírek január körlevél MMM MMM adatbázis MMM terepnapló MMOT téli számlálás Tue, 02 Jan 2018 08:24:32 +0000 Nagy Károly - MME 268 at https://madarszamlalok.mme.hu