madarszamlalok.mme.hu - szinkron https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/744/0 hu Csatlakozz a Vonuló Vízimadár Monitoring (VVM) programhoz! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csatlakozz-a-vonulo-vizimadar-monitoring-vvm-programhoz <p>A 2021-ben &uacute;jj&aacute;alakult&nbsp;<a href="https://www.mme.hu/vizimadar-vedelmi-szakosztaly" target="_blank">V&iacute;zimad&aacute;r-v&eacute;delmi Szakoszt&aacute;ly</a>&nbsp;elsődleges c&eacute;ljai k&ouml;z&ouml;tt szerepel a VVM felm&eacute;r&eacute;sek kiterjeszt&eacute;se, tov&aacute;bbi &ouml;nk&eacute;ntesek bevon&aacute;sa. &Eacute;ppen ez&eacute;rt az idei &eacute;vben kamp&aacute;nyt szervez&uuml;nk a VVM felm&eacute;r&eacute;sek n&eacute;pszerűs&iacute;t&eacute;s&eacute;re, melynek első esem&eacute;nye most janu&aacute;rban lesz, az &eacute;v első h&oacute;k&ouml;zepi felm&eacute;r&eacute;s&eacute;vel, mely egybe esik az eur&oacute;pai t&eacute;lk&ouml;zepi sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;ssal.&nbsp;<u>Az idei első h&oacute;k&ouml;zepi sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;st&nbsp;<strong>janu&aacute;r 14. &eacute;s 17. k&ouml;z&ouml;tt</strong>&nbsp;kell elv&eacute;gezni.</u></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsatlakozz-a-vonulo-vizimadar-monitoring-vvm-programhoz&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Csatlakozz%20a%20Vonul%C3%B3%20V%C3%ADzimad%C3%A1r%20Monitoring%20%28VVM%29%20programhoz%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsatlakozz-a-vonulo-vizimadar-monitoring-vvm-programhoz" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fcsatlakozz-a-vonulo-vizimadar-monitoring-vvm-programhoz&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csatlakozz-a-vonulo-vizimadar-monitoring-vvm-programhoz" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/csatlakozz-a-vonulo-vizimadar-monitoring-vvm-programhoz" target="_blank">tovább</a></p> App Store felhívás felmérés Google Play január madárszámlálás MAP MAP adatbázis MME VVSz szinkron téli számlálás Turdus vízimadár Vízimadár adatbázis VVM Tue, 04 Jan 2022 23:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 346 at https://madarszamlalok.mme.hu Elkészült a telelő erdei fülesbaglyok 2020. évi országos lakossági felmérésének összesítése https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elkeszult-a-telelo-erdei-fulesbaglyok-2020-evi-orszagos-lakossagi-felmeresenek-osszesitese <p><strong>Az MME a lakoss&aacute;g &eacute;s a m&eacute;dia seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;t k&eacute;rte a Magyarorsz&aacute;gon telelő erdei f&uuml;lesbagoly csapatok orsz&aacute;gos felm&eacute;r&eacute;s&eacute;hez janu&aacute;r k&ouml;zep&eacute;n. A minden eddigin&eacute;l t&ouml;bb be&eacute;rkező adat alapj&aacute;n tudjuk, hogy haz&aacute;nk legal&aacute;bb 631 telep&uuml;l&eacute;s&eacute;n, 871 helysz&iacute;nen, 16 082 erdei f&uuml;lesbagoly telelt.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Felkeszult-a-telelo-erdei-fulesbaglyok-2020-evi-orszagos-lakossagi-felmeresenek-osszesitese&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Elk%C3%A9sz%C3%BClt%20a%20telel%C5%91%20erdei%20f%C3%BClesbaglyok%202020.%20%C3%A9vi%20orsz%C3%A1gos%20lakoss%C3%A1gi%20felm%C3%A9r%C3%A9s%C3%A9nek%20%C3%B6sszes%C3%ADt%C3%A9se&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Felkeszult-a-telelo-erdei-fulesbaglyok-2020-evi-orszagos-lakossagi-felmeresenek-osszesitese" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Felkeszult-a-telelo-erdei-fulesbaglyok-2020-evi-orszagos-lakossagi-felmeresenek-osszesitese&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elkeszult-a-telelo-erdei-fulesbaglyok-2020-evi-orszagos-lakossagi-felmeresenek-osszesitese" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elkeszult-a-telelo-erdei-fulesbaglyok-2020-evi-orszagos-lakossagi-felmeresenek-osszesitese" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/elkeszult-a-telelo-erdei-fulesbaglyok-2020-evi-orszagos-lakossagi-felmeresenek-osszesitese#comments 2020 bagoly beszámoló erdei fülesbagoly eredmények február január madárszámlálás MAP MAP adatbázis MME RVSz szinkron telelés telelési időszak Mon, 04 May 2020 09:11:32 +0000 Nagy Károly - MME 314 at https://madarszamlalok.mme.hu MAP infók az erdei fülesbagoly telelőhelyek szinkron felméréséhez (2020. január 24-27.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2020-januar-24-27 <p><strong>Amint azt m&aacute;r sokan tudj&aacute;tok, 2020. janu&aacute;r 24-27. k&ouml;z&ouml;tt lesz az erdei f&uuml;lesbagoly telelőhelyek szinkron felm&eacute;r&eacute;se.&nbsp;<a href="http://www.mme.hu/erdei-fulesbagoly-telelohelyek-felmerese-december-marcius" target="_blank">Ennek r&eacute;szleteiről az MME honlapon olvashat&oacute; a r&eacute;szletes felh&iacute;v&aacute;s. &gt;&gt;</a></strong></p> <p><strong>A linkelt oldalon a felm&eacute;r&eacute;s h&aacute;tter&eacute;ről, m&oacute;dszereiről &eacute;s technikai r&eacute;szleteiről is bős&eacute;ges inform&aacute;ci&oacute;k olvashat&oacute;k (ezeket minden r&eacute;sztvevőnek aj&aacute;nljuk tanulm&aacute;nyozni!), ebben a bejegyz&eacute;sben csak azok sz&aacute;m&aacute;ra &iacute;rok n&eacute;h&aacute;ny fontos kieg&eacute;sz&iacute;tő inf&oacute;t, akik a MAP adatb&aacute;zisba fogj&aacute;k felt&ouml;lteni adataikat.</strong></p> <p></p><div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2020-januar-24-27&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MAP%20inf%C3%B3k%20az%20erdei%20f%C3%BClesbagoly%20telel%C5%91helyek%20szinkron%20felm%C3%A9r%C3%A9s%C3%A9hez%20%282020.%20janu%C3%A1r%2024-27.%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2020-januar-24-27" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2020-januar-24-27&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2020-januar-24-27" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2020-januar-24-27" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2020-januar-24-27#comments 2020 adatfeltöltés bagoly erdei fülesbagoly felhívás felmérés január madárszámlálás MAP MAP adatbázis MME RVSz szinkron telelés telelési időszak útmutató Wed, 08 Jan 2020 12:03:40 +0000 Nagy Károly - MME 308 at https://madarszamlalok.mme.hu MAP infók az erdei fülesbagoly telelőhelyek szinkron felméréséhez (2019. január 18-21.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2019-januar-18-21 <p><strong>Amint azt m&aacute;r sokan tudj&aacute;tok, 2019. janu&aacute;r 18-21. k&ouml;z&ouml;tt lesz az erdei f&uuml;lesbagoly telelőhelyek szinkron felm&eacute;r&eacute;se. <a href="http://www.mme.hu/erdei-fulesbagoly-telelohelyek-felmerese-december-marcius" target="_blank">Ennek r&eacute;szleteiről az MME honlapon olvashat&oacute; a r&eacute;szletes felh&iacute;v&aacute;s. &gt;&gt;</a></strong></p> <p><strong>A linkelt oldalon a felm&eacute;r&eacute;s h&aacute;tter&eacute;ről, m&oacute;dszereiről &eacute;s technikai r&eacute;szleteiről is bős&eacute;ges inform&aacute;ci&oacute;k olvashat&oacute;k (ezeket minden r&eacute;sztvevőnek aj&aacute;nljuk tanulm&aacute;nyozni!), ebben a bejegyz&eacute;sben csak azok sz&aacute;m&aacute;ra &iacute;rok n&eacute;h&aacute;ny fontos kieg&eacute;sz&iacute;tő inf&oacute;t, akik a MAP adatb&aacute;zisba fogj&aacute;k felt&ouml;lteni adataikat.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2019-januar-18-21&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MAP%20inf%C3%B3k%20az%20erdei%20f%C3%BClesbagoly%20telel%C5%91helyek%20szinkron%20felm%C3%A9r%C3%A9s%C3%A9hez%20%282019.%20janu%C3%A1r%2018-21.%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2019-januar-18-21" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2019-januar-18-21&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2019-januar-18-21" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-szinkron-felmeresehez-2019-januar-18-21" target="_blank">tovább</a></p> 2019 adatfeltöltés bagoly erdei fülesbagoly felhívás felmérés január madárszámlálás MAP MAP adatbázis MME RVSz szinkron telelés telelési időszak útmutató Mon, 14 Jan 2019 12:52:03 +0000 Nagy Károly - MME 294 at https://madarszamlalok.mme.hu Beszámoló az erdei fülesbagoly telelőhelyek országos felméréséről https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmereserol <p>A <a href="http://mme.hu" target="_blank">Magyar Mad&aacute;rtani &eacute;s Term&eacute;szetv&eacute;delmi Egyes&uuml;let (MME)</a> a lakoss&aacute;g &eacute;s a m&eacute;dia seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;t k&eacute;rte a Magyarorsz&aacute;gon telelő erdeif&uuml;lesbagoly-csapatok orsz&aacute;gos felm&eacute;r&eacute;s&eacute;hez janu&aacute;r k&ouml;zep&eacute;n. A most elk&eacute;sz&uuml;lt &ouml;sszes&iacute;t&eacute;s alapj&aacute;n az &ouml;sszefog&aacute;s rendk&iacute;v&uuml;l sikeres volt.&nbsp;</p> <p>A <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">Mad&aacute;ratlasz Program</a> felm&eacute;rői <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmeresehez-2018-januar-19-22" target="_blank">felh&iacute;v&aacute;sunknak megfelelően</a> k&ouml;zvetlen&uuml;l a <a href="http://map.mme.hu" target="_blank">MAP adatb&aacute;zisba</a>&nbsp;t&ouml;lt&ouml;tt&eacute;k fel adataikat, a laikusok pedig az erre a c&eacute;lra k&eacute;sz&iacute;tett adatlapon k&uuml;ldt&eacute;k meg az adatokat a program koordin&aacute;tor&aacute;nak.</p> <p><strong>A minden kor&aacute;bbin&aacute;l t&ouml;bb be&eacute;rkező adat alapj&aacute;n tudjuk, hogy a felm&eacute;r&eacute;sben &eacute;rintett 459 telep&uuml;l&eacute;s 694 helysz&iacute;n&eacute;n, legal&aacute;bb 11 412 erdei f&uuml;lesbagoly telelt.</strong></p> <p><em>Ez a cikk&nbsp;<a href="http://www.mme.hu/elkeszult-telelo-erdei-fulesbaglyok-orszagos-lakossagi-felmeresenek-osszesitese" target="_blank">az MME honlapon megjelent besz&aacute;mol&oacute;</a> n&eacute;h&aacute;ny ponton kieg&eacute;sz&iacute;tett verzi&oacute;ja.</em></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmereserol&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Besz%C3%A1mol%C3%B3%20az%20erdei%20f%C3%BClesbagoly%20telel%C5%91helyek%20orsz%C3%A1gos%20felm%C3%A9r%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmereserol" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fbeszamolo-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmereserol&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmereserol" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmereserol" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/beszamolo-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmereserol#comments 2018 adatfeltöltés bagoly beszámoló erdei fülesbagoly február felmérés január lakosság madárszámlálás MAP MAP adatbázis MME MME RVSz NPI szinkron telelés telelési időszak települések Tue, 27 Feb 2018 09:54:16 +0000 Nagy Károly - MME 275 at https://madarszamlalok.mme.hu MAP infók az erdei fülesbagoly telelőhelyek országos felméréséhez (2018. január 19-22.) https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmeresehez-2018-januar-19-22 <p><strong>Amint azt m&aacute;r sokan tudj&aacute;tok, 2018. janu&aacute;r 19-22. k&ouml;z&ouml;tt lesz az erdei f&uuml;lesbagoly telelőhelyek orsz&aacute;gos felm&eacute;r&eacute;se. <a href="http://www.mme.hu/felhivas-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-lakossagi-felmerese-2018-januar-19-22" target="_blank">Ennek r&eacute;szleteiről az MME honlapon olvashat&oacute; a r&eacute;szletes felh&iacute;v&aacute;s. &gt;&gt;</a></strong></p> <p><strong>A linkelt oldalon a felm&eacute;r&eacute;s h&aacute;tter&eacute;ről, m&oacute;dszereiről &eacute;s technikai r&eacute;szleteiről is bős&eacute;ges inform&aacute;ci&oacute;k olvashat&oacute;k (ezeket minden r&eacute;sztvevőnek aj&aacute;nljuk tanulm&aacute;nyozni!), ebben a bejegyz&eacute;sben csak azok sz&aacute;m&aacute;ra &iacute;rok n&eacute;h&aacute;ny fontos kieg&eacute;sz&iacute;tő inf&oacute;t, akik a MAP adatb&aacute;zisba fogj&aacute;k felt&ouml;lteni adataikat.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmeresehez-2018-januar-19-22&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MAP%20inf%C3%B3k%20az%20erdei%20f%C3%BClesbagoly%20telel%C5%91helyek%20orsz%C3%A1gos%20felm%C3%A9r%C3%A9s%C3%A9hez%20%282018.%20janu%C3%A1r%2019-22.%29&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmeresehez-2018-januar-19-22" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmap-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmeresehez-2018-januar-19-22&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmeresehez-2018-januar-19-22" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmeresehez-2018-januar-19-22" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/map-infok-az-erdei-fulesbagoly-telelohelyek-orszagos-felmeresehez-2018-januar-19-22#comments 2018 adatfeltöltés bagoly erdei fülesbagoly felhívás felmérés január madárszámlálás MAP MAP adatbázis MME RVSz szinkron telelés telelési időszak útmutató Thu, 18 Jan 2018 19:29:55 +0000 Nagy Károly - MME 273 at https://madarszamlalok.mme.hu