madarszamlalok.mme.hu - figyelmeztető üzenet https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/754/0 hu Ha a MAP adatbázisban az [egyedszám] mező kitöltésével kapcsolatban változtatnánk, te melyik lehetőséget támogatnád? https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ha-a-map-adatbazisban-az-egyedszam-mezo-kitoltesevel-kapcsolatban-valtoztatnank-te-melyik-le <div class="poll"> <div class="text">Legyen kötelező az [egyedszám] mező kitöltése.</div> <div class="bar"> <div style="width: 3%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 3% (1 szavazat) </div> <div class="text">Továbbra is legyen opcionális a mező kitöltése, de bizonyos fajok esetében figyelmeztessen az űrlap, hogy illene kitölteni.</div> <div class="bar"> <div style="width: 64%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 64% (21 szavazat) </div> <div class="text">A mező kitöltése maradjon úgy, ahogy most van, inkább kommunikációval, szelíd meggyőzéssel próbáljuk a számlálást propagálni.</div> <div class="bar"> <div style="width: 33%;" class="foreground"></div> </div> <div class="percent"> 33% (11 szavazat) </div> <div class="total"> Összes szavazat: 33 </div> </div> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fha-a-map-adatbazisban-az-egyedszam-mezo-kitoltesevel-kapcsolatban-valtoztatnank-te-melyik-le&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Ha%20a%20MAP%20adatb%C3%A1zisban%20az%20%5Begyedsz%C3%A1m%5D%20mez%C5%91%20kit%C3%B6lt%C3%A9s%C3%A9vel%20kapcsolatban%20v%C3%A1ltoztatn%C3%A1nk%2C%20te%20melyik%20lehet%C5%91s%C3%A9get%20t%C3%A1mogatn%C3%A1d%3F&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fha-a-map-adatbazisban-az-egyedszam-mezo-kitoltesevel-kapcsolatban-valtoztatnank-te-melyik-le" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fha-a-map-adatbazisban-az-egyedszam-mezo-kitoltesevel-kapcsolatban-valtoztatnank-te-melyik-le&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/ha-a-map-adatbazisban-az-egyedszam-mezo-kitoltesevel-kapcsolatban-valtoztatnank-te-melyik-le" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><div class="field field-type-text field-field-szoveg"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>A 2018-as priorit&aacute;s anyagban (<a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm" target="_blank">Priorit&aacute;sok 2018 / MAP &eacute;s MMM</a>) a <a href="http://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/prioritasok-2018-map-es-mmm#MAP_Prioritasok_2018" target="_blank">MAP priorit&aacute;sok</a>&nbsp;2. pontj&aacute;n&aacute;l a sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;sok fontoss&aacute;g&aacute;r&oacute;l van sz&oacute;:</p> <p><em>&quot;<strong>2. Sz&aacute;ml&aacute;ljatok!</strong>&nbsp;2017-ben m&eacute;g csak a priorit&aacute;sok 3. pontj&aacute;ban eml&iacute;tett&uuml;k, hogy:&nbsp;&bdquo;Sőt, ha van időt&ouml;k &eacute;s kellően motiv&aacute;ltak is vagytok, akkor időnk&eacute;nt a gyakoribb fajokat is sz&aacute;molhatj&aacute;tok (a legerősebb FV k&oacute;dok r&ouml;gz&iacute;t&eacute;se mellett). Egy&eacute;bk&eacute;nt, s ez minden MAP adatgyűjt&eacute;sre igaz, a ritka- &eacute;s telepesen k&ouml;ltő fajok, ill. egy adott helyen vagy adott időszakban ritk&aacute;bb fajok eset&eacute;ben illik sz&aacute;molni &eacute;s megadni az &eacute;szlelt egyedek sz&aacute;m&aacute;t. K&ouml;lt&eacute;si időszakban pedig megbecs&uuml;lni a p&aacute;rok sz&aacute;m&aacute;t, ha egy adott faj vagy fajcsoport felm&eacute;r&eacute;s&eacute;t v&eacute;gzed!&rdquo;&nbsp;&ndash; Sajnos sokan tov&aacute;bbra sem r&ouml;gz&iacute;tettek egyedsz&aacute;mokat m&eacute;g a MAP kezdet&eacute;től hangs&uacute;lyozott fajok eset&eacute;ben sem! Az id&eacute;n figyelj&uuml;nk arra, hogy a k&ouml;lt&eacute;si időszakban a ritka- &eacute;s telepesen k&ouml;ltő fajokat, a MAP 1-es terepnapl&oacute;ban javasolt fajokat, sőt amikor csak lehetős&eacute;g&uuml;nk van r&aacute;, akkor a&nbsp;<a href="http://www.eurobirdportal.org/hun/hu/" target="_blank">EuroBirdPortal</a>&nbsp;fajlist&aacute;j&aacute;n szereplő fajokat is sz&aacute;ml&aacute;ljuk! N&eacute;ha ak&aacute;r minden mad&aacute;rfajt.&quot;</em></p> <p>N&eacute;h&aacute;ny MAP felm&eacute;rő felvetette m&aacute;r, hogy a sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;sra val&oacute; buzd&iacute;t&aacute;s egyik m&oacute;dja az is lehetne, ha v&aacute;ltoztatn&aacute;nk a MAP adatb&aacute;zis adatfelt&ouml;ltő űrlapjain az [egyedsz&aacute;m] mező kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;nek opcion&aacute;lis volt&aacute;n.<strong> A felmer&uuml;lt &ouml;tletek k&ouml;z&uuml;l Te melyiket t&aacute;mogatn&aacute;d?</strong></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> adatfeltöltés egyedszám adatok figyelmeztető üzenet kötelező madárszámlálás MAP MAP adatbázis opcionális prioritás szavazás Wed, 21 Mar 2018 10:53:12 +0000 Nagy Károly - MME 277 at https://madarszamlalok.mme.hu