madarszamlalok.mme.hu - 2022 https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/822/0 hu Meghívó - Madárszámlálók és Madárgyűrűzők VI. Országos Találkozója, 2022. február 12-13. https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/meghivo-madarszamlalok-es-madargyuruzok-vi-orszagos-talalkozoja-2022-februar-12-13 <p><strong><em>Kedves Koll&eacute;g&aacute;k!</em></strong></p> <p><strong>Szeretettel megh&iacute;vunk minden &eacute;rdeklődőt a&nbsp;Mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&oacute;k &eacute;s Mad&aacute;rgyűrűzők IV. Orsz&aacute;gos Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;ra!</strong></p> <p><u><strong>Időpont: 2022. febru&aacute;r 12-13.</strong></u></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmeghivo-madarszamlalok-es-madargyuruzok-vi-orszagos-talalkozoja-2022-februar-12-13&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Megh%C3%ADv%C3%B3%20-%20Mad%C3%A1rsz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%B3k%20%C3%A9s%20Mad%C3%A1rgy%C5%B1r%C5%B1z%C5%91k%20VI.%20Orsz%C3%A1gos%20Tal%C3%A1lkoz%C3%B3ja%2C%202022.%20febru%C3%A1r%2012-13.&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmeghivo-madarszamlalok-es-madargyuruzok-vi-orszagos-talalkozoja-2022-februar-12-13" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmeghivo-madarszamlalok-es-madargyuruzok-vi-orszagos-talalkozoja-2022-februar-12-13&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/meghivo-madarszamlalok-es-madargyuruzok-vi-orszagos-talalkozoja-2022-februar-12-13" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/meghivo-madarszamlalok-es-madargyuruzok-vi-orszagos-talalkozoja-2022-februar-12-13" target="_blank">tovább</a></p> 2022 AVMA beszámoló BiPi Villa Budapest február madárgyűrűzés Madárgyűrűzési Központ MAP MAP Országos Találkozó meghívó MME MME MKO MMM MMM Országos Találkozó MMOT monitoring Monitoring Központ önkéntes munka programajánló regisztráció rendezvény térkép TIT Stúdió Tue, 18 Jan 2022 12:46:14 +0000 Nagy Károly - MME 348 at https://madarszamlalok.mme.hu 19. Országos Sasszinkron https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/19-orszagos-sasszinkron <p><strong>A Magyar Mad&aacute;rtani &eacute;s Term&eacute;szetv&eacute;delmi Egyes&uuml;let (MME) a nemzetipark-igazgat&oacute;s&aacute;gokkal &eacute;s m&aacute;s civil szervezetekkel egy&uuml;ttműk&ouml;dve imm&aacute;ron 19. alkalommal szervezi meg az Orsz&aacute;gos Sasszinkront, a haz&aacute;nkban telelő ragadoz&oacute; madarak &eacute;ves sz&aacute;ml&aacute;l&aacute;s&aacute;t 2022. janu&aacute;r 14-16. k&ouml;z&ouml;tt.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F19-orszagos-sasszinkron&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=19.%20Orsz%C3%A1gos%20Sasszinkron&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F19-orszagos-sasszinkron" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2F19-orszagos-sasszinkron&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/19-orszagos-sasszinkron" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/19-orszagos-sasszinkron" target="_blank">tovább</a></p> 2022 felhívás felmérés január MAP MAP adatbázis MME RVSz Monitoring Központ Nemzeti Park Igazgatóságok országos parlagi sas ragadozómadár rétisas sas sas-szinkron telelési időszak Turdus Mon, 10 Jan 2022 14:56:16 +0000 Nagy Károly - MME 347 at https://madarszamlalok.mme.hu MMM hírek / Téli számlálások és VI. MMOT + a Monitoring Központ munkájának támogatása https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-hirek-teli-szamlalasok-es-vi-mmot-a-monitoring-kozpont-munkajanak-tamogatasa <p><strong>Mindazoknak, akik id&eacute;n v&eacute;geztek <a href="https://mmm.mme.hu/" target="_blank">MMM</a>&nbsp;felm&eacute;r&eacute;seket, december 7-&eacute;n post&aacute;ztuk&nbsp;</strong><strong>a janu&aacute;ri &eacute;s a tavaszi MMM felm&eacute;r&eacute;sekhez sz&uuml;ks&eacute;ges terepnapl&oacute;kat</strong><strong>.</strong></p> <p><strong>A 2021. &eacute;vi adatok feldolgoz&aacute;s&aacute;t november 29-&eacute;n lez&aacute;rtuk, elkezdt&uuml;k az adatok elemz&eacute;s&eacute;t,&nbsp;</strong><strong>s az eredm&eacute;nyekről besz&aacute;molunk az VI. MMOT-n.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-hirek-teli-szamlalasok-es-vi-mmot-a-monitoring-kozpont-munkajanak-tamogatasa&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=MMM%20h%C3%ADrek%20%2F%20T%C3%A9li%20sz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%A1sok%20%C3%A9s%20VI.%20MMOT%20%2B%20a%20Monitoring%20K%C3%B6zpont%20munk%C3%A1j%C3%A1nak%20t%C3%A1mogat%C3%A1sa&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-hirek-teli-szamlalasok-es-vi-mmot-a-monitoring-kozpont-munkajanak-tamogatasa" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fmmm-hirek-teli-szamlalasok-es-vi-mmot-a-monitoring-kozpont-munkajanak-tamogatasa&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-hirek-teli-szamlalasok-es-vi-mmot-a-monitoring-kozpont-munkajanak-tamogatasa" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/mmm-hirek-teli-szamlalasok-es-vi-mmot-a-monitoring-kozpont-munkajanak-tamogatasa" target="_blank">tovább</a></p> 2021 2022 adatfeldolgozás COVID-19 hírek körlevél Magyarország madáratlasza MMM MMM adatbázis MMM terepnapló MMOT támogatás téli számlálás Fri, 10 Dec 2021 16:18:43 +0000 Nagy Károly - MME 345 at https://madarszamlalok.mme.hu