madarszamlalok.mme.hu - csapadék https://madarszamlalok.mme.hu/hu/taxonomy/term/91/0 hu Picur 5 napos pihenője Szudánban - friss csapadék adatok és vegetációs indexek tükrében https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/picur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben <p><strong><a href="http://www.nagyhalaszgolyakamera.blogspot.hu/2014/09/mar-12-jelados-golyank-van-afrikaban.html" target="_blank">Legut&oacute;bb &iacute;gy fejeztem be</a>&nbsp;a&nbsp;<a href="http://www.nagyhalaszgolyakamera.blogspot.hu/" target="_blank">Nagyhal&aacute;szi G&oacute;lyanapl&oacute;t</a>&nbsp;*:&nbsp;<em>&quot;A k&ouml;vetkező bejegyz&eacute;sekben megpr&oacute;b&aacute;lom majd megvil&aacute;g&iacute;tani, hogy Picur tal&aacute;n nem v&eacute;letlen&uuml;l t&ouml;lt&ouml;tt el 5 napot azon a kietlennek tűnő sivatagi t&aacute;jon, s azt is, hogy mik v&aacute;rj&aacute;k Afrik&aacute;ban g&oacute;ly&aacute;inkat.&quot;&nbsp;</em></strong></p> <p><strong>Mivel Picurt&oacute;l nem &eacute;rkeztek &uacute;jabb adatok az elm&uacute;lt h&aacute;rom napban**, &iacute;gy most a fent id&eacute;zett &iacute;g&eacute;rtem első fel&eacute;ről fog sz&oacute;lni a mai bejegyz&eacute;s.</strong></p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fpicur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Picur%205%20napos%20pihen%C5%91je%20Szud%C3%A1nban%20-%20friss%20csapad%C3%A9k%20adatok%20%C3%A9s%20veget%C3%A1ci%C3%B3s%20indexek%20t%C3%BCkr%C3%A9ben&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fpicur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fpicur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/picur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/picur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/picur-5-napos-pihenoje-szudanban-friss-csapadek-adatok-es-vegetacios-indexek-tukreben#comments csapadék fehér gólya Gólyanapló Google Föld GPS GSM HUSK időjárás jeladó jeladós gólyák kutatás műholdkép NDVI őszi vonulás Picur satellitetracking.eu szárazság Szudán táplálék térkép tudomány USGS vegetációs index vonulás Sun, 07 Sep 2014 21:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 144 at https://madarszamlalok.mme.hu Szeszélyes ellenfél – Figyeld, mielőtt terepre indulsz! https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szeszelyes-ellenfel-figyeld-mielott-terepre-indulsz <p>A mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&oacute;k legfőbb ellenfelei k&ouml;z&uuml;l a legkev&eacute;sb&eacute; kisz&aacute;m&iacute;that&oacute;r&oacute;l sz&oacute;l ez a mai bejegyz&eacute;s. A legnagyobb ellenf&eacute;l persze mi magunk vagyunk, hiszen a sok &eacute;v tanul&aacute;s &eacute;s terepi tapasztalat n&eacute;lk&uuml;l nem v&aacute;ghatunk bele a legt&ouml;bb mad&aacute;rsz&aacute;ml&aacute;l&oacute; munk&aacute;ba. A biztos fajismeret teh&aacute;t n&eacute;lk&uuml;l&ouml;zhetetlen, de szorgalommal &eacute;s motiv&aacute;ci&oacute;val a legt&ouml;bb ember sz&aacute;m&aacute;ra elsaj&aacute;t&iacute;that&oacute;. A terepi viszonyok is megnehez&iacute;thetik munk&aacute;nkat, de a meredek hegyi kaptat&oacute;k, a hazai agr&aacute;rt&aacute;jat beh&aacute;l&oacute;z&oacute; csatorn&aacute;k, a belv&iacute;zzel bor&iacute;tott f&ouml;ldek, a traktorral tengelyig m&eacute;ly&iacute;tett &eacute;s j&aacute;rhatatlan f&ouml;ldutak vagy a der&eacute;kig &eacute;rő reggel m&eacute;g nedves repce is legyőzhető, s n&eacute;h&aacute;ny &eacute;v ut&aacute;n m&aacute;r rutinb&oacute;l tervezhető, ha az MMM pontjainkat kell megk&ouml;zel&iacute;ten&uuml;nk. A legbosszant&oacute;bb ellenfel&uuml;nk viszont az időj&aacute;r&aacute;s, k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen a szelet nem kedvelj&uuml;k. Pr&oacute;b&aacute;ld meg kisz&aacute;m&iacute;tani, mielőtt terepre indulsz! Ehhez szeretn&eacute;k n&eacute;h&aacute;ny tippet adni, melyeket a legt&ouml;bben biztosan ismertek, de h&aacute;tha hasznos lesz &iacute;gy egybeszedve.</p> <div class="service-links"><a href="http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszeszelyes-ellenfel-figyeld-mielott-terepre-indulsz&amp;count=horizontal&amp;via=&amp;text=Szesz%C3%A9lyes%20ellenf%C3%A9l%20%E2%80%93%20Figyeld%2C%20miel%C5%91tt%20terepre%20indulsz%21&amp;counturl=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszeszelyes-ellenfel-figyeld-mielott-terepre-indulsz" class="twitter-share-button service-links-twitter-widget" title="Tweet This" rel="nofollow"><span style="display:none;">Tweet Widget</span></a> <a href="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmadarszamlalok.mme.hu%2Fhu%2Fcontent%2Fszeszelyes-ellenfel-figyeld-mielott-terepre-indulsz&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=100&amp;height=21&amp;font=&amp;locale=" title="I Like it" class="service-links-facebook-like" rel="nofollow"><span style="display:none;">Facebook Like</span></a> <a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szeszelyes-ellenfel-figyeld-mielott-terepre-indulsz" title="Plus it" class="service-links-google-plus-one" rel="nofollow"><span style="display:none;">Google Plus One</span></a></div><p><a href="https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szeszelyes-ellenfel-figyeld-mielott-terepre-indulsz" target="_blank">tovább</a></p> https://madarszamlalok.mme.hu/hu/content/szeszelyes-ellenfel-figyeld-mielott-terepre-indulsz#comments csapadék hőmérséklet időjárás időjárás előrejelzés MMM mobiltelefon OMSz radar RMM RTM szél tavasz térkép VVM www.idokep.hu www.koponyeg.hu www.met.hu www.sat24.com Wed, 08 May 2013 22:00:00 +0000 Nagy Károly - MME 63 at https://madarszamlalok.mme.hu