MAP - Kalkuláljunk időráfordítást!

Néhányan már megkérdezték, hogy képesek leszünk-e a hazánk területét lefedő sok-sok UTM négyzetet felmérni a Madáratlasz Program keretében? Mivel biztosan lesznek még olyanok, akikben jogosan felmerül ez a kérdés, ezért most kalkuláljunk, hogyan is néz ki a MAP időráfordítása.

Vigyázz, erőteljesen száraz tartalom következik! ;-)

Kezdjük az alapvető számokkal:

 • Hazánk területét 1042 db 10*10 km-es UTM négyzet érinti. Ebből 187 négyzetnek csak egy része van Magyarországon, mert kisebb-nagyobb részben átlógnak valamelyik szomszédos országba. 48 db pedig a négyzetek hálózatában lévő dunántúli törés miatt (Bábolna – Siófok – Vajszló vonalában), csak töredék négyzet, azaz nem 10*10 km-es, hanem annál kisebb (más-más mértékben).
 • Tehát a teljes 10*10 km-es UTM-ek száma 811, a kilógó és/vagy töredék négyzeteké pedig 231. Ha utóbbiakat átlagosan fél négyzetként értelmezzük, akkor a felmérő munka szempontjából 926 db 10*10 km-es UTM-el számolhatunk.
 • A Programismertető 5. oldalán ezt írjuk: „Az országos térképezés során, különböző térbeli léptékben zajló mintavételezést alkalmazunk, mivel az ország teljes területére kiterjedő cenzus számos régióban nem látszik biztosítottnak. De lehetőséget teremtünk arra, hogy ahol adottak a feltételek ott teljes cenzust lehessen végezni. Annak érdekében, hogy minden 50*50 km-es UTM négyzetről nyilatkozhassunk, minimum feltételnek tekinthetjük, hogy az adott nagyságú területen belül található 25 db 10*10 km-es UTM négyzet közül minimum a reprezentatív mintavételnek eleget téve kiválasztott (latin négyzet – ezzel a módszerrel választjuk ki az MMM felmérések megfigyelési pontjait is) 15 db 10*10 km-es négyzetben történjen meg a felmérés (1. ábra). A gyakori és közepesen gyakori fajok esetében ennyi felmért 10*10 km-es UTM négyzetből már jól becsülhetőek az adott 50*50 km-es UTM négyzet jellemzői. Amennyiben arra mód van, a nem kijelölt 10*10 km-es UTM négyzeteket is fel lehet mérni, de a prioritás a kijelölt 15 db négyzet, minden hazánk területére eső 50*50 km-es UTM négyzetben.”
 • 573 db olyan 10*10 km-es UTM négyzet van, melyek bekerültek a MAP minimum programjába (az Áttekintő térképen a  UTM 10*10 km (MAP min.) réteg), a fentebb említetteknek megfelelően. Ebből 559 teljes méretű és 14 „töredék” négyzet.
 • A 6. oldalon pedig ez olvasható: „Az 50*50 km-es UTM négyzetekben kiválasztott 10*10 km-es UTM négyzetek közül minden ötödik esetében MMM felmérést is végezni kell, a 2. ábrán megadott 2.5*2.5 km-es UTM négyzetben, a gyakori fajok állománynagyságának méréshez, amennyiben nincs rendszeresen az MMM keretében felmért négyzet az adott 10*10 km-es UTM négyzetben.”
 • 192 db olyan 10*10-es négyzet van, ahol minimum egy 2.5*2.5 km-es UTM-ben az MMM felméréseket is el kellene végezni (az Áttekintő térképen a  UTM 10*10 km (MMM min.) réteg) a MAP éveiben (is). Ebből egyébként 6 „töredék” 10*10-esben lenne. Érdemes megjegyezni, hogy az MMM 1999-2013 közötti időszakában 1140 négyzetben végeztek felméréseket a fészkelési időszakban, s ezek 572 különböző 10*10-es UTM-ben történtek. Az utóbbi öt évben (2009-2013) 322 db 10*10-es UTM volt érintett, melyeket vehetünk még friss, azaz olyan négyzeteknek, melyekben a felmérőjük nagy valószínűséggel a MAP éveiben is elvégzi majd az MMM számlálásokat. Ha külön megnézzük, hogy a MAP minimum felmérésre kijelölt 10*10-es négyzetekben, hogyan alakulnak ezek a számok (1999-2013: 219; 2009-2013: 103), ill. a MAP keretében minimum teljesítendő MMM-es négyzetek esetében (1999-2013: 116; 2009-2013: 68), akkor jól látható, hogy a felmérésbe bevonandó új MMM négyzetek száma nem túl sok. De nem szabad elfeledkezni arról, hogy ezek felmérése kiemelten fontos, hogy a „gyakori fajok állománynagyságának méréshez” rendelkezzünk adatokkal!

Egy 50*50 km-es UTM négyzeten belül található 25 db 10*10 km-es UTM négyzet. A mindenképpen felmérendő 15 négyzet jelen esetben sárga és kék kitöltéssel van jelölve. A kékkel jelzett 5 db 10*10 km-es négyzeten belül MMM felmérést is kell végezni a MAP keretében.

 

Nézzük, hogy a minimum programban felmérendő 573 db és az összes (1042, ami valójában kb. 926 egész négyzetre számítva) 10*10 km-es UTM felméréséhez mennyi terepnap szükséges:

 • Ez esetben csak a MAP bejárásokkal foglalkozzunk, az MMM számlálásokkal nem.
 • Az 573 UTM-ben (minimum program) 16 db 2,5*2,5 km-es felmérését kell elvégezni úgy, hogy egy adott 10*10-esben lehetőség szerint* a munka egy év (fészkelési időszak) alatt befejeződjön. *Erről majd egy külön cikkben is írok, mert a Programismertetőben több helyen is szerepel a „lehetőség szerint” kifejezés.
 • Egy terepi napon 1-3 négyzet bejárható (alföldi területen 2-3). Egy négyzetben 2-3 órát eltöltve, korai kezdéssel (5 órakor) egy síkvidéki területen, az útvonalat előre jól megtervezve férhet bele a 2-3 négyzet, de kettő biztosan. Ha azt vesszük, hogy hegyvidéken viszont csak egyet tudunk bejárni, akkor átlagosan biztosan nem jön ki 2 négyzet. (Bár hazánk kisebb része hegyvidéki terület, ezért arányaiban biztosan nem felezi meg a ráfordítási időt.) Számoljunk akkor 1.5 és 2 négyzet (2,5*2.5 km)/terepnappal.
 • Minden négyzetben minimum 3 bejárást kell elvégezni (2 nappali + 1 éjszakai).
 • Tehát 1.5-el számolva (573*16*3)/1.5 = 18336 terepnap, vagy 2-vel számolva (573*16*3)/2 = 13752 terepnap szükséges a MAP minimum céljainak eléréséhez.
 • Ha ugyanezt a számítást az összes felmérhető 10*10-es négyzetre elvégezzük (1042, ami valójában kb. 926 egész négyzetre számítva), akkor 29632 és 22224 terepnap lesz az eredmény, azaz, ha a MAP maximális céljait szeretnénk elérni.
 • Ezen kívül a ritka- vagy a telepesen fészkelő fajok számlálása miatt egyes négyzetekben (ahol ezek költenek) még biztosan szükség lesz külön felmérésekre, amikor az egyszerű MAP bejáráson felül további terepnapokat kell vállalni. Ha egy 10*10 km-es négyzetben például van egy-egy gémtelep, nagyobb vizes élőhely (költő vöcskök, récék, partimadarak, szerkők, sirályok stb.) vagy homokbánya (partifecske, gyurgyalag), akkor ott a telepeket vagy ritka fajok költő párjait meg kell számlálni. A négyzetek többségében ilyen nem lesz, de egyes helyeken (elsősorban védett területeken) a munkát ez jelentősen megnöveli. Az ehhez szükséges plusz időráfordítás megbecslésére jelen esetben nem vállalkozom, de a felmérés tervezésekor ezzel is számolni kell, amikor bevállaltok egy-egy 10*10-es négyzetet.

Részlet az „UTM 10*10 km (MAP min.)” térképi rétegről (Északkelet-Magyarország). Ez a réteg azokat a 10*10 km-es UTM négyzeteket jeleníti meg, melyeket a MAP keretében mindenképpen fel kell mérni 2014-2017 között (minimális program).

 

Tudunk-e a minimum 13752 – 18336 szükséges terepnaphoz, azaz 573 10*10-es négyzethez felmérőket toborozni? Becsüljük meg és nézzük a további számokat:

 • Először is kerekítsünk felfelé, legyen 13800 – 18400.
 • A MAP terepi felméréseit 2014-2017 között szeretnénk elvégezni. Ebből az első próbaévben számoljunk csak 73 db teljesen felmért 10*10-es négyzettel, így a hátralévő 3 évben (amikor már olajozottabban megy a munka, időben elkezdhető stb.) 500 négyzetet kell felmérni. Ha ezt mondjuk 180 + 180 + 140 részekre bontjuk, akkor a az évi 180 négyzet felmérése a legmagasabb. Ezzel érdemes számolni, mert egyrészt lesznek, olyanok, akik több évben is beszállnak egy-egy 10*10-es felmérésébe, másrészt mindig az adott évben lesz fontos látni, hogy van-e elegendő felmérő. Ha így számolunk, akkor azt nézzük meg, hogy 180 db 10*10-es felmérésére mennyi ember szükséges.
 • Ha egy ember szeretne egy 10*10-est egy éven belül felmérni (lehetőség szerint!), akkor neki 24-32 terepnapra lenne szüksége. Ha ezt március végétől augusztus elejéig egyenletesen elosztanánk, akkor hetente 1-2 napot (1.3-1.7) ezzel kellene foglalkoznia. Valószínűleg egyes hetekben kevesebbet, amikor pedig a négyzetben feltehetően költő fajok megfigyelése/számlálása ideális, akkor inkább többet. Ennyi időt valószínűleg nagyon kevesen tudnak majd erre áldozni.
 • Ha egy 10*10 km-es UTM-et többen összefogva mérnek fel, akkor ezek a számok jelentősen csökkennek. Már két ember összefogása esetén is 12-16-ra, négy esetén pedig 6-8 terepen töltött napszakra csökkennek ezek a számok (4-6 délelőtt, 2-3 éjjel).
 • A számítások szerint tehát a MAP minimum céljainak teljesítéséhez 140-180 felmérő is elegendő lenne, ha ők 2015-2017 között minden évben hetente 1-2 napot ezzel foglalkoznának. Ez nem lesz megvalósítható.
 • Ha 2-4 fő összefog egy-egy 10*10-es felmérésére, akkor egy évben 360-720 felmérőre lesz szükségünk.

Persze mindezek bár jól átgondolt, de azért mégiscsak elméleti számok, viszont azt megmutatják, hogy a feladat elvégzése nem lehetetlen, s az összefogás ereje megkönnyítheti a dolgot!

Ezek után csak az április 10-én írt bejegyzésem címét tudnám idézni: Tegyetek egy próbát, majd vállaljatok be egy 10*10-es négyzetet!

Részlet az „UTM 10*10 km (MMM min.)” térképi rétegről (Északkelet-Magyarország). Ez a réteg azokat a 10*10 km-es UTM négyzeteket jeleníti meg, melyekben a MAP keretében MMM felméréseket is végezni kell 2014-2017 között (minimális program).

Az EU53 kódú 10*10 km-es UTM négyzet, benne a 15 db 2.5*2.5 km-es UTM-el és a pontokkal. (Utóbbiak segítik a napi bejárások UTM-en belüli lefedettségének rögzítését, és a ritkább- vagy telepesen fészkelők előfordulási helyének megadását.)

air max 90 essential kids

© MME-BirdLife Hungary »